+45 77 888 888 info@sexologiskolen.dk

38 SPECIALISTUDDANNELSER

 • Specialistuddannelserne former din unikke vej som Terapeut – og giver dig muligheden for at øge din viden & følge din passion, på præcis de områder, som interesserer dig!
 • Læs mere under hver af Specialistuddannelserne, om adgangskrav & indhold – og find din unikke linje.
 • Vær opmærksom på Uddannelsespakker med  besparelser, hvis du optages til flere uddannelser samtidigt.

Læs til DIDAKTISK SEXOLOG - og bliv blandt Verdens bedste Seksualundervisere!

Læs Didaktisk Sexolog parallelt med eller efter Sexolog. Bliv én af Nordens/ Verdens bedste Seksualundervisere i Folkeskolen & på Ungdomsuddannelserne. Bliv professionel formidler af Sexologi til relevante faggrupper & foreninger!

Be the change in the World – you wish to see!  Start 22. april 2024.

BLIV ERHVERVSSEXOLOG

Hjælp Virksomheder med Udviklingen af Seksualpolitik, og bekæmpelse af sexchikane. Træd til som konsulent, når der er behov for hjælp & støtte – og giv inspirerende foredrag til organisationen, medarbejderne og ledelsen. Start 23. maj 2023

INDIVIDUEL- PLUS GRUPPESUPERVISER

Vil du være Superviser indenfor Sexologi & Parterapi? Og supervisere andre sexologer, parterapeuter, psykologer, psykoterapeuter i Individuel- og Gruppesupervision. Hold 3 Start 6. maj 2024

GRUPPETERAPI LEDER

START 13. MAJ 2024

SOVETERAPEUT - SOV GODT!

At sove godt er ikke alle forundt – denne Specialistuddannelse går tæt på Ayurvedisk livsstil såvel som moderne forskning indenfor søvn, døgnrytmer og generel fysisk & psykisk balance. Start 11. november 2024. Tekst kommer snart!

PSYKISKVOLD TERAPEUT

“De Usynlige Blå Mærker” er et andet navn for “psykisk vold”, som sker i forskellige grader, i mange forhold. Denne Specialistuddannelse er et fint og nyttigt supplement til både din Parterapeut- og Sexologuddannelse. Relationer med psykisk vold er svære at komme ud af! Læs denne uddannelse, og du vil blive istand til at hjælpe mange mennesker… kvinder, børn, mænd! Start 9. december 2024

DISABILITY SEXOLOG

START 8. MAJ 2023

VAGINALTERAPEUT

At lære at arbejde med kvindens seksuelle & vaginal bevidsthed

START 6. MAJ 2024

SPECIALISTUDDANNELSER

 • Specialistuddannelserne former din unikke vej som Terapeut – og giver dig muligheden for at øge din viden & følge din passion, på præcis de områder, som interesserer dig!
 • Læs mere under hver af Specialistuddannelserne, om adgangskrav & indhold – og find din unikke linje.
 • Vær opmærksom på at der er store besparelser ved samlet optag til flere uddannelser samtidigt! 

  Denne side er under redigering – this page is under construction!!!

   

  38 UNIKKE SPECIALISTUDDANNELSER

  OVERSIGT OVER STARTDATOER FOR DE 38 SPECIALISTUDDANNELSER:

  • På Sexologiskolen kan du læse 38 Specialistuddannelser.
  • Specialistuddannelserne læses enten samtidigt/ parallelt med, at du læser hoveduddannelserne, Sexolog & Parterapeut, eller de læses efter!
  • De læses som udgangspunkt på engelsk – og er der alene skandinavisk talende elever, da på dansk/ norsk/ engelsk og event. svensk.
  • Specialistuddannelserne varer 4-6 måneder med 4 Moduler á 3 el. 2 dage, med enkelte undtagelser.
  • Ansøgning til Specialistuddannelserne er løbende, til holdene er fyldte, dog senest 2 måneder før start.

  ADGANGSKRAV TIL HVER AF SPECIALISTUDDANNELSERNE:

   • (S) Læses parallell med el. efter Sexolog.
   • (P) Læses parallell med el. efter Parterapeut.
   • (SP) Læses parallell med el. efter Sexolog & Parterapeut.

   1. KUNSTSEXOLOG & -TERAPEUT (SP) 13. MAJ – 2024
   2. AYURVEDISK MASSAGE (S) 22. APRIL – 2024
   3. BONUSFAMILIETERAPEUT (P) 27. NOVEMBER – 2023
   4. ERHVERVSSEXOLOG (S) 22. MAJ – 2023 
   5.  DETOX TERAPEUT (S) 17. NOVEMBER – 2025
   6.  DIDAKTISK SEXOLOG (S) 22. APRIL – 2024
   7.  DISABILITY SEXOLOG (S) 8. MAJ – 2023
   8.  SKILSMISSE TERAPEUT (P) 10. NOVEMBER – 2025
   9.  ÆLDRETERAPEUT (S) 29. APRIL – 2024
   10.  LIGEVÆRDIGHEDS COACH (SP) 2. DECEMBER – 2024
   11.  EROTISKTANTRA LÆRER (S) 8. DECEMBER – 2025
   12.  FASTETERAPEUT (S) 13. NOVEMBER – 2023
   13.  FERTILITETS TERAPEUT (S) 29. APRIL – 2024
   14.  GRUPPETERAPILEDER (SP) 6. MAJ – 2024
   15.  HERBALOG AYURVEDISK (S) 28. APRIL – 2025
   16.  INDIVIDUEL- PLUS GRUPPESUPERVISER (SP) 8. MAJ – 2023
   17.  LGBTQ+ TERAPEUT (SP) 29. APRIL – 2024
   18.  MEDITATIONSLÆRER (S) 1. DECEMBER – 2025
   19.  FILMSEXOLOG & TERAPEUT (SP) 9. DECEMBER – 2024
   20.  MSPF SEXOLOG- & RELATIONSTERAPEUT (SP) 6. MAJ – 2024
   21.  ORGASMISKFØDSELSCOACH (S) 20. MAJ – 2024
   22. FORÆLDRERELATIONTERAPEUT (P) 2. DECEMBER – 2024
   23. FÆNGSELSTERAPEUT (SP) 11. NOVEMBER – 2024
   24.  PSYKISK VOLD TERAPEUT (SP) 9. DECEMBER – 2024
   25.  SEX- OG PORNOAFHÆNGIGHEDS TERAPEUT (SP) 22. APRIL – 2024
   26.  SEXOLOGISK OG TERAPEUTISK LITTERATUR (SP) 28. APRIL 2025
   27.  SINGLETERAPEUT (SP) 9. DECEMBER, 2024
   28.  SOVETERAPEUT (S) 11. NOVEMBER – 2024
   29.  SPIRITUEL LEDELSE (S) 1. DECEMBER – 2025
   30.  RELIGIERINGSTERAPEUT (S) 8. DECEMBER – 2025
   31.  TANTRAYOGA LÆRER (S) 18. NOVEMBER – 2024
   32.  TRAUMETERAPEUT (SP) 17. NOVEMBER – 2025
   33.  VAGINALTERAPEUT (S) 6. MAJ – 2024
   34.  VITALITETSTERAPEUT (S) 19. MAJ – 2025
   35.  WELLNESS TERAPEUT (S)12. MAJ – 2025
   36. VEGETAR DIETISK (S) 5. MAJ – 2025
   37.  UNG-TIL-UNG TERAPEUT (-) 13. MAJ, 2024
   38.  UNGDOMS TERAPEUT (SP) 13. MAJ, 2024

  Online Intro Specialist – om de 38 Specialistuddannelser

  Der er Online Intro om Specialistuddannelserne – 4 gange årligt, første onsdag i februar, maj, august og november kl. 15.00-17.00.

  Du er også altid velkommen til at spørge om Specialistuddannelserne på Online Intro, første onsdag i hver måned. Dansk kl. 19.00-20.30. Engelsk kl. 17.00-18.30.

  De 38 unikke Specialistuddannelser – læs mere under hver enkelt uddannelse.

  Sexolog og Parterapeut der er som venstre og højre ben. Hertil kommer de 38 innovative og unikke Specialistuddannelser, som hver især omhandler specifikke områder, der gør det muligt for den enkelte studerende, at specialisere sig yderligere, på udvalgte relevante områder.

  STARTDATOER & MODULOVERSIGT

   MAN+TIRS+ONS 2023 2024 2025
   A: U 17+23+35+40

   DIDAKTISK SEXOLOG

   AYURVEDISK MASSAGE

   SEX- OG PORNO-AFHÆNGIGHEDS TERAPEUT

   B: U 18+24+36+41

   ÆLDRETERAPEUT

   LGBTQ+TERAPEUT

   FERTILITETS TERAPEUT

   SEXOLOGISK OG TERAPEUTISK LITTERATUR
   C: U 19+25+37+43 DISABILITYSEXOLOG VAGINALTERAPEUT
   D: 20+33+38+44

    

   KUNSTSEXOLOG & -TERAPEUT

   UNGTILUNGTERAPEUT

   UNGDOMSTERAPEUT

   WELLNESSTERAPEUT
   E: 21+34+39+45

   ERHVERVS SEXOLOG

   ORGASMISKFØDSELSCOACH

   VITALITETSTERAPEUT
   F: 46+2+6+11

   FASTE TERAPEUT

   FÆNGSELSTERAPEUT 

   SOVETERAPEUT

   SKILSMISSE TERAPEUT
   G: 47+3+8+12

   FORÆLDRERELATIONSTERAPEUT

   TANTRAYOGA LÆRER

   TRAUME TERAPEUT

   DETOX TERAPEUT

   H: 49+4+9+13

   BONUSFAMILIE TERAPEUT

   LIGEVÆRDIGHEDS COACH

   FILMSEXOLOG & TERAPEUT (SP)

   SPIRITUEL LEDELSE

   MEDITATIONLÆRER

   I: U 50+5+10+16

    

   PSYKISK VOLD TERAPEUT

   SINGLE TERAPEUT

   EROTISKTANTRA LÆRER

   RELIGIERINGSTERAPEUT

   J: U 19+37 INDIVIDUAL- PLUS GRUPPESUPERVISOR INDIVIDUAL- PLUS GRUPPESUPERVISOR
   K: U 25+43 GRUPPETERAPILEDER

    

   38 SPECIALIST UDDANNELSER

   LÆNGDE & VARIGHED

   • Du kan vælge mellem 38 Specialistuddannelser.
   • Hver Specialistuddannelse varer 4-6 måneder og er på 4 moduler á 3 el. 2 dage.
   • Enkelte Specialistuddannelser, som f.eks. Superviser og Gruppeterapileder er på 2 moduler + eksamen.
   • Modulerne for Specialistuddannelserne er: Mandag, tirsdag og onsdag.

   RYTME & START

   • Specialistuddannelserne læses enten parallelt med Hoveduddannelserne; Sexolog og/ el. Parterapeut eller efter.
   • De fleste elever læser imellem 2 og 5 Specialist Uddannelser.
   • Hver Specialistuddannelse starter enten hvert år, hvert 2. eller hvert 3. år.
   • De fleste Specialistuddannelser ligger i de samme uger, hvert år.

   ØKONOMI & UDDANNELSESPAKKER

   • Ved samtidig optagelse/ tilmelding til Sexolog & Parterapeut & Specialistuddannelser med Uddannelsespakker, er der store besparelser.
   • Det er derfor en god idé at sætte sig grundigt ind i Specialist Uddannelserne, inden ansøgning, da der er mange penge at spare!
   • Læs mere om Uddannelsespakker & Priser på Ansøgningsskemaet.
   • Ved samlet optag med uddannelsespakker, er det altid førstkommende hold, man optages til.

   SPROG

   • Som udgangspunkt læses Specialistuddannelserne på engelsk. Dog med den undtagelse, at er der alene studerende tilmeldt fra de Skandinavisk talende lande, da vil undervisning være på de skandinaviske sprog + engelsk. Ellers vil undervisningen være 100% på engelsk. Dette annonceres 1 måned før start.

   OPTAGELSESKRAV & ANSØGNING

   • For at blive optaget på Specialistuddannelserne, skal du opfylde optagelseskravene for optagelse på Sexolog & Parterapeutuddannelserne. Hertil kommer de individuelle optagelseskrav for hver af Specialistuddannelserne, som du finder under hver Specialistuddannelse. Nogle Specialistuddannelser kræver alene at du er optaget på gog læser Sexolog, andre parterapeut og andre igen kræver at du er optaget på og skal læse både Sexolog & Parterapeut.
   • Kommer du fra en anden skole indenfor sexologi & parterapi, end Sexologiskolen, kan du i mange tilfælde også optages. Her skal du dog regne med at supplere med enkelte moduler på Sexologuddannelse og/ el. Parterapeutuddannelsen i emner, der danner direkte grundlag for læringen på Specialistuddannelserne.
   • Vi anbefales ansøgning samtidigt med ansøgning & optagelse på Hoveduddannelserne; Sexolog & Parterapeut. På den måde sparer du penge – og du ved, hvornår dine uddannelsesmoduler ligger.
   • Det er muligt at ansøge på Specialistuddannelserne året rundt, dog senest 2 måneder før start. Holdet lukker når det er fyldt. Derfor anbefaler vi at søge i så god tid som muligt!

   LINJE – VALG AF

   • Den Individuelle Linje – for er din kariere og dit virke!
   • På Ansøgningsskemaet vil du blive præsentret for mange forskellege spørgemål, som er med til at vi lærer dig at kende – og danner grundlag for, at vi under optagelsessamtalen også har mulighed for at guide dig i dit uddannelses- og linjevalg.

   ONLINE INTRO

   • Online Intro er hver måned, 1. onsdag i måneden – kl. 17.00-18.30 på engelsk og kl. 19.00-20.30 på dansk.
   • Online Intro Specialist er 4 gange årligt i februar, maj, august og november – kl. 15.00-17.00. Det er altid en god idé at deltage på Online Intro & Online Intro Specialist.
   ARTSEXOLOGIST & -THERAPIST (SP)
   KUNSTSEXOLOG & -TERAPEUT (SP)
   AYURVEDIC MASSAGE
   AYURVEDISK MASSAGE
   BONUSFAMILY THERAPIST
   BONUSFAMILIE TERAPEUT
   BUSINESSSEXOLOGIST (S)
   ERHVERVSSEXOLOG (S)
   DETOX THERAPIST
   DETOX TERAPEUT
   DIDACTIC SEXOLOGIST
   DIDAKTISK SEXOLOG
   DIVORCE THERAPIST
   SKILSMISSE TERAPEUT
   ELDERLYTHERAPIST
   ÆLDRE TERAPEUT
   EQUALITY COACH
   LIGEVÆRDIGHEDS COACH
   EROTICTANTRA TEACHER
   EROTISKTANTRA LÆRER
   FASTINGTHERAPIST
   FASTE TERAPEUT
   FERTILITY THERAPIST 
   FERTILITETS TERAPEUT
   GROUPTHERAPYLEADER
   GRUPPETERAPI LEDER
   HANDICAPSEXOLOGIST
   HANDICAP SEXOLOG
   INDIVIDUAL– & GROUPSUPERVISER
   INDIVIDUEL– PLUS GRUPPESUPERVISER
   Homoseksuelt bryllup, to mænd kysser
   LGBTQ+THERAPIST
   LGBTQ+TERAPEUT
   MEDITATION TEACHER
   MIDITATIONSLÆRER
   MOVIESEXOLOGIST & -THERAPIST (SP)
   FILMSEXOLOG & -TERAPEUT (SP)
   ORGASMICBIRTHCOACH
   ORGASMISKFØDSELSCOACH
   PARENTRELATIONTHERAPIST
   FORÆLDRERALATIONTERAPEUT
   PRISON THERAPIST
   FÆNGSELSTERAPEUT
   PSYCHOLOGICALVIOLENCE THERAPIST
   PSYKISK VOLD TERAPEUT
   SEX- AND PORNADDICT THERAPIST
   SEX- OG PORNOAFHÆNGIGHEDS TERAPEUT
   SEXOLOGICAL & THERAPEUTIC LITERATURE
   SEXOLOGIST- OG TERAPEUTISK LITTERATUR
   SINGLE THERAPIST
   SINGLE TERAPEUT
   SLEEPTHERAPIST
   SOVETERAPEUT
   SPIRITUAL LEADERSHIP
   SPIRITUEL LEDELSE

   SPIRITUALREALLIANCETHERAPIS

   RELIGIERINGSTERAPEUT

   TANTRAYOGA TEACHER
   TANTRAYOGA LÆRER
   TRAUMA THERAPIST
   TRAUME TERAPEUT
   UNG- TIL UNG THERAPEUT
   VAGINALTHERAPIST
   VAGINALTERAPEUT
   VITALITY THERAPIST
   VITALITETSTERAPEUT
   WELLNESS THERAPIST
   WELLNESSTERAPEUT
   YOUTH THERAPIST
   UNGDOMSTERAPEUT

   MERE INFO:

   DIN INDIVIDUELLE & UNIKKE UDDANNELSESLINJE

   • Under hver enkelt Specialistuddannelse, kan du finde info om, hvordan de forskellige Specialistuddannelse hænger sammen med andre Specialistuddannelser.
   • Du kan læse om, hvilke Specialistuddannelser, vi anbefaler at læse sammen – og sammenlagt med dine specifikke interesser og ønsker til den fremtidige arbejdsprofil, vil du blive i stand til at kreere din egen individuelle & unikke uddannelseslinje.

   OVERVEJELSER & TANKER

   Når du skal vælge din vej, er det f.eks. relevant at stille dig selv forskellige spørgsmål:

   1. Hvad er mine kerneværdige som menneske og terapeut?
   2. Indenfor hvilket område vil jeg i fremtiden, gerne arbejde?
   3. Ønsker jeg er overvejende østlig orientering eller vestlig orientering i mit arbejde – eller en kombination?
   4. Vil jeg arbejde primært med terapi/ konsultation 1:1 – 1:2 eller undervisning & foredrag for mange eller en kombination?
   5. Er jeg optaget af forskning, nytænkning og innovativt arbejde indenfor området sexologi & parterapi?
   6. Ønsker jeg at arbejde med de sværere områder, der kræver en solid uddannelsesmæssig baggrund, tilstedeværelse, stærk intuition, evne til hurtig omstilling, skarphed og sans for detaljen?
   7. Er mit arbejde primært oral kommunikation eller ønsker jeg også det skal vræe det skrevne ord, film eller gennem kunst.
   8. Ønsker ejg en nonverbal kommunikation – f.eks. gennem auyurvedisk massage, med mine klienter?
   9. Er min karriere primært på én adresse/ klinik eller er jeg tilknyttet virksomheder, som konsulent – eller en kombination?
   10. Er mit sigte spirituelt – og er det vigtigt for mig at inddrage spirituelle teknikker i mit bevidste arbejde med andre mennesker og mig selv – i mit daglige virke?

   PLANLÆGNING & MODULUGER

   • Der er mange Specialistuddannelser, og nogle gange vil det være nødvendigt, hvis klassen ikke fyldes tilstrækkeligt op, at flytte uddannelsen til året efter.
   • Uddannelserne ligger som udgangspunkt i de samme uge, hvert år – så det er nemt for dig at planlægge!
   • Nogle gange er der så stor tilstrømning på en Specialistuddannese, at holdet deles i 2 og enten kører parellelt med forskellige undervisere eller at det ekstra hold lægges i andre uger. Dette varsles i så god tid i forvejen, som muligt!