+45 77 888 888 info@sexologiskolen.dk
Legater billede - Sexologiskolen

FÆNGSELSTERAPEUT 6. september

Uddannelsen er som alle specialistuddannelserne på ialt 4 moduler. Alle 4 moduler i København. Denne Specialistuddannelse kræver, at du har både Sexolog- og Parterapeutuddannelsen med. Dvs. at du som min. er optaget på og tilmeldt de to uddannelser. Du er også velkommen til at søge ind, hvis du har anden relevant baggrund, er uddannet sexolog/ parterapeut fra anden skole, er psykolog, psykoterapeut el. lignende.

At uddanne sig til FængselsTerapeut er en god gerning, idet den indsatte tumler med mange problematikker på egen hånd. Tilmed har mange at de mennesker, kvinder og mænd, som sidder inde, også både parforhold og familier, udenfor, som de ser imens de afsoner.

Der er flere grund til at denne specialistuddannelse kræver, at den studerende har begge hoveduddannelser med. Problematikkerne som den indsatte sidder er oftest “tunge” og af mere eksistentiel art. Hertil kommer at den indsatte naturligvis ikke har samme muligheder som man har “udenfor” og derfor er det en god idé at man som baggrund har både sexolog og parterapeut, så terapeuten kan varetage problematikker indenfor begge områder, og ikke skal “henvise” til anden terapeut.

Når du som FængselsTerapeut-studerende skal have klienter i de nordiske fængsler, kræver det en forhåndsgodkendelse af det pågældende fængsel og en “invitation”. Undervejs i studiet skal du have min. 10 sessioner á 1- 1 1/2 t. varighed, med min. 1 mand og min. 1 kvinde og heriblandt skal min. 3 af sessionerne være par-sessioner. Sessionerne du giver skal være gratis tilbud. Her ud over skal du som elev have 5 individuelle sessioner med anden sexolog & parterapeut. Her benyttes udelukkende godkendte terapeuter fra Sexologiskolen, der både er uddannet Sexolog & Parterapeut. Disse 5 sessioner skal du selv betale for.

På uddannelsen fokuserer vi også på de problematikker, der er udprægede for den indsatte, både som individ og som del af et parforhold. Hvilke traumer bære den pågældende med sig? Hvilke problematikker opstår pga. opholdet i fængslet? Hvilke forholdsregler, skal du som FængselsTerapeut selv dele med og så modtager du på uddannelse også supervision.

Husk som for alle Specialistuddannelserne, at tilmelde dig i god tid – og senest 1 måned før start!

Sexologiskolen’s Uddannelser/ Specialistuddannelser tager udgangspunkt i det Hele menneske!
Moderne Sexologi & Parterapi – i farver!

DATOER & INFO

Uddannelsen varer ca. 1/2 år. I alt 4 Moduler.

4 Moduler á 3 dage. Dag 1+2 kl. 9-16. Dag 3 kl. 9-15. Modul 4 andre tider. 

FængselsTerapeut. Start d. 6. september 2021

Modul 1: (uge 36) 6. + 7. + 8. september 2021

Modul 2: (uge 44) 1. + 2. + 3. november 

Modul 3: (uge 4) 24. + 25. + 26. januar 2022

Modul 4: (uge 11) 14. + 15. + (16.) marts

Spørgeaften: d. 14.3. kl. 17-19.

Eksamen: 15.3. kl. 17-20. 

PRISER, RABAT & REGLER

Pris pr. Specialistuddannelse kr. 28.000. Pris v. samtidig ansøgning/ optagelse på Parterapeutuddannelsen og/ el. Sexologuddannelsen – 3.000. Kan betales på én gang, 2 gange el. i 7 rater fordelt ud over uddannelsen. Se mere nederst på siden.

Udgifter ud over over uddannelsesprisen

Du skal regne prisen for bøger, egentimer og transport/ logi, når du er på modul (mange elever hjælpes dog ad med begge dele, indlogerer hinanden, deler hotelværelse og kører sammen). Regn også med tid/ transport til og fra fængslerne.

Fængselsterapeut - Sexologiskolen