+45 77 888 888 info@sexologiskolen.dk
Legater billede - Sexologiskolen

INDIVIDUEL PLUS GRUPPESUPERVISOR 23. juni 2023

Normalpris dkk 18.000. Tilbud dkk 15.000/ euros 2.014 ved betaling på én gang og ved optagelse/ tilmelding senest 1.6.23 – og så længe pladser haves.

Ved betaling i 6 månedlige rater á dkk 3.000, inkl. afdragsgebyr dkk 500.
Samlet pris ved betaling i rater dkk 18.000.

Euros: Ved betaling i 6 månedlige rater á euros 403, inkl. afdragsgebyr euros 67.
Samlet pris ved betaling i rater euros 2.418.

 

På denne uddannelse bliver du både uddannet i at superviserer grupper og individuelle fagpersoner.

På Specialistuddannelsen i gruppe- og individuel supervision, lærer du de grundlæggende teorier og nødvendige viden bag en god supervision. Når du er færdiguddannet Supervisor, kan du være blandt dé udvalgte egen-terapeuter, der også har mulighed for at tage eleverne i supervision, i forbindelse med deres egen-terapi supervision. 

Rammerne omkring uddannelsen.

Alle Sexologiskolens uddannelser afsluttes med eksamen og certificering. Krav om fremmøde min. 90% for at kunne gå til eksamen, og blive certificeret. Re-/ sygeeksamen til næste eksamen på Sexologiskolen. Det er ikke muligt at tage orlov fra Specialistuddannelserne.

Egentræning

Der er krav om Egentræning (3 t.) med med selvvalgt, men af skolen godkendt, supervisere og hovedundervisere. Prisen er individuel fra underviser til underviser. Skolen kan anbefale dig supervisere/ hovedundervisere til den individuelle træning. Se gerne på listen over godkendte Supervisere, der udsendes i forbindelse med Modul 1. 

Praktik og supervision.

Der er krav om praktikperiode under uddannelsen 2 t. med 1:1 elev-supervision og 2 x Gruppe-supervision af uddannede Terapeuter; Sexologer/ Parterapeuter. 

ASRT-Gruppesupervision og Individuel E.T. Supervisor

Efter bestået eksamen kan du ansøge om at blive én af brancheforummet ASRT’s faste Supervisore. Det være sig både som gruppe supervisor og som 1:1 individuel supervisor for eleverne på uddannelserne. Du må selv være medlem af ASRT for at kunne være Individuel- plus GruppeSupervisor for medlemmerne & eleverne.

Hvem kan optages?

Det er muligt at tage uddannelsen til Individuel- plus GruppeSupervisor, når du har taget eksamen på Sexologuddannelsen. Dvs. du skal være helt færdig med din uddannelse til Sexolog fra Sexologiskolen og have bestået din eksamen, før du kan starte på denne specialistuddannelse. Det er også klart en fordel, hvis du er uddannet Parterapeut el. under uddannelse som. Andre specialistuddannelser, der med fordel kan læses samtidig med denne specialistuddannelse er didaktisk Sexolog, idet der i supervisionen er en del formidlingskunst, som du lærer på den Didaktiske specialistuddannelse.

DATOER & INFO

Individuel- plus GruppeSupervisor – Hold 2 – IGS2 – 100% Online. Sprog: Dansk, norsk og engelsk.

Uddannelsen varer ca. 2 måneder. 2 Moduler á  2 + 3  dage + Eksamensaften. 

Modul 1 Dag 1: Kl. 9.00-11.00. Dag 2 & 3: Kl. 9.00-18.00.

Modul 2: Dag 1 & 2: Kl. 9.00-18.00

Eksamen kl. 17.00-21.00 ca. Individuelle tider!

Denne Specialistuddannelse er speciel idet den alene består af 2 moduler + eksamensdag! 

Modul 1: (uge 25) 23. 24. og 25. juni 2023 – Online

Modul 2: (uge 33) 18. & 19. august 2023 – Online

Eksamen: (uge 35) 28. august 2023 – Online

VIDSTE DU?

Som Individuel- Plus GruppeSupervisor kan du søge om at være på Listen over godkendte Egne-Terapeuter & Supervisere for Sexologiskolen elever, på de tre Linjer; Nordisk Linje, Nordatlantisk Linje & Global Line.

Du kan søge om at supervisere grupper, af uddannede Sexologer, Parterapeuter & Specialister gennem ASRT.

Etc. 

Sexologiskolen - søvnterapeut

Supervision kan foregå med fysisk fremmøde face-to-face – eller det kan være en en Online session