+45 77 888 888 info@sexologiskolen.dk
Legater billede - Sexologiskolen

INDIVIDUEL PLUS GRUPPESUPERVISOR 10. juni 2024

På denne uddannelse bliver du både uddannet i at superviserer grupper og individuelle fagpersoner.

På Specialistuddannelsen i gruppe- og individuel supervision, lærer du de grundlæggende teorier og nødvendige viden bag en god supervision. Når du er færdiguddannet Supervisor, kan du være blandt dé udvalgte egen-terapeuter, der også har mulighed for at tage eleverne i supervision, i forbindelse med deres egen-terapi supervision. 

Rammerne omkring uddannelsen.

Alle Sexologiskolens uddannelser afsluttes med eksamen og certificering. Krav om fremmøde min. 90% for at kunne gå til eksamen, og blive certificeret. Re-/ sygeeksamen til næste eksamen på Sexologiskolen. Det er ikke muligt at tage orlov fra Specialistuddannelserne.

Egentræning

Der er krav om Egentræning (3 t.) med med selvvalgt, men af skolen godkendt, supervisere og hovedundervisere. Prisen er individuel fra underviser til underviser. Skolen kan anbefale dig supervisere/ hovedundervisere til den individuelle træning. Se gerne på listen over godkendte Supervisere, der udsendes i forbindelse med Modul 1. 

Praktik og supervision.

Der er krav om praktik-forløb under uddannelsen med 2 x 1 t. med 1:1 Individuel elev-supervision + 2 x 3 t. Gruppe-supervision af enten uddannede Sexologer/ Parterapeuter eller elever, der læser Sexolog og/ el. Parterapeut. Både den individuelle såvel som gruppe-Supervisionen tilbydes gratis – og kan ikke tælle med, som de obl. Supervisionstimer/ Egen-Terapitimer, som studerende. På den måde kommer en Superviser under uddannelse ikke til at være i konkurence med de allerede uddannede Supervisere. Samtidigt er det også nemt at finde elever, som gerne vil modtage gratis supervision!

ASRT-Gruppesupervision og Individuel E.T. Supervisor

Efter bestået eksamen kan du ansøge om at blive én af brancheforummet ASRT’s faste Supervisore. Det være sig både som 1:1 Individuel Supervisor for eleverne under uddannelserne, såvel som Gruppe Supervisor af uddannede Terapeuter. Du må selv være medlem af ASRT for at kunne være Individuel- plus GruppeSupervisor for medlemmerne & eleverne.

Hvem kan optages?

Det er muligt at tage uddannelsen til Individuel- plus GruppeSupervisor, når du har taget eksamen på Sexologuddannelsen. Dvs. du skal være helt færdig med din uddannelse til Sexolog fra Sexologiskolen og have bestået din eksamen, før du kan starte på denne specialistuddannelse. Det er også klart en fordel, hvis du er uddannet Parterapeut el. under uddannelse som. Andre specialistuddannelser, der med fordel kan læses samtidig med denne specialistuddannelse er didaktisk Sexolog, idet der i supervisionen er en del formidlingskunst, som du lærer på den Didaktiske specialistuddannelse.

DATOER & INFO

Individuel- plus GruppeSupervisor – Hold 2 – IGS3 – 100% Online. Sprog: Engelsk (Dansk, norsk).

Uddannelsen varer ca. 2 måneder. 2 Moduler á  2 + 3  dage + Eksamensaften.

Modul 1 Dag 1: Kl. 9.00-11.00. Dag 2 & 3: Kl. 9.00-18.00.

Modul 2: Dag 1 & 2: Kl. 9.00-18.00

Eksamen kl. 17.00-21.00 ca. Individuelle tider!

Denne Specialistuddannelse er speciel idet den alene består af 2 moduler + eksamensdag!

Modul 1: (U 24) 10-12. juni 2024 – Online

Modul 2: (U 36) 2.+3. september – Online

Modul 3: (U 44) 28. oktober, eksamen – Online

Kører 100% Online & på engelsk. Pris kr. 18.000. Kan betales på én gang v. optagelse el. fordelt i 6 portioner á kr. 3.000 + afdragsgebyr kr. 500 = kr. 3.500 pr. måned. Samlet kr. 21.000.

Tilmelding/ optagelse info@sexologiskolen.dk

VIDSTE DU?

Som Individuel- Plus GruppeSupervisor kan du søge om at være på Listen over godkendte Egne-Terapeuter & Supervisere for Sexologiskolen elever, på de tre Linjer; Nordisk Linje, Nordatlantisk Linje & Global Line.

Du kan søge om at supervisere grupper, af uddannede Sexologer, Parterapeuter & Specialister gennem ASRT.

Etc. 

Sexologiskolen - søvnterapeut

Supervision kan foregå med fysisk fremmøde face-to-face – eller det kan være en en Online session