+45 70 26 55 77 info@sexologiskolen.dk
Bog

UCTA Pointsystemet

UCTA står for Universal Credit Transfer Arrangement

UCTA er et universelt og internationalt anvendeligt pointsystem og arrangement, der gør det nemt at få et overblik over ”tyngden” af en specifik uddannelse og giver basis for udregning af arbejdsbyrden for den pågældende uddannelse, specialistuddannelse eller forskeruddannelse. Arrangementet er navngivet / oprettet af Sexologiskolen/ IAS Int. Academy of Sexology & RelationshipTherapy. UCTA Pointsystem er inspireret af og generelt set, ækvivalent og tilsvarende universiteternes pointudregning ECTS. ECTS står for European Credit Transfer System.

Alle Sexologiskolens 32 uddannelser er udregnet i forhold til UCTA, der gør det nemt for alle, at kalkulere og sammenligne uddannelser på tværs af private- og universitetsuddannelser, og ved event. meritoverførsel fra studie til studie, fra land til land. Fra privat uddannelse på Sexologiskolen til universitetsuddannelser, såvel som fra universitetsuddannelser til uddannelser på Sexologiskolen. Ved overførsel af uddannelser/ dele af uddannelser i Danmark, indenfor Norden, i Europa og øvrige verden. UCTA tildeles ved gennemførte uddannelser v. bestået eksamen og modtaget eksamensbevis. Anføres på Eksamensbevis.

UCTA point angiver som måleenhed, arbejdsbyrden for den pågældende uddannelse, udregnet ud fra timeantal/ lektioner, seminarer, studiebesøg, studierejser, mundtlig og skriftlig hjemmearbejde, litteraturlæsning, projektarbejde, forberedelse, praktik, afhandlinger, hovedopgaver, kronik og artikelskrivninger, studiegruppetimer, egen-terapitimer, skriftlige og mundtlige eksamener, andre bedømmelser etc.

Hver uddannelse, specialistuddannelse, forskningsuddannelse etc. tildeles et antal point, som udtrykker den arbejdsindsats, den studerende skal yde for at gennemføre den enkelte uddannelsesenhed. UCTA er dermed et målingsredskab/ arrangement, som hjælper eleverne og uddannelsesstederne, samarbejdspartnere etc. til nemt at kunne kalkulere og udregne kapaciteten, af det pågældende studie.

Sexologiskolen/ IAS Int. Academy of Sexology & RelationshipTherapy, har hermed gjort det nemt, med et lignende system, at måle og sammenligne uddannelser taget på Sexologiskolen med uddannelser taget på Universitetet og vise versa.

UCTA Point for alle Sexologiskolens 32 uddannelser

SEXOLOGIST/ SEXOLOG  60 UCTA

RELATIONSHIPTHERAPIST / PARTERAPEUT  50 UCTA

SPECIALISTEDUCATION/ SPECIALIST UDDANNELSER  20 UCTA

MASTERSEXOLOGYRESEARCHER  70 UCTA

Sexologiskolen