+45 70 26 55 77 info@sexologiskolen.dk

SEXOLOGISKOLEN

Velkommen til nettstedet til Sexologiskolen Oslo, Borggata 1, 0650 Oslo. Vi jobber for tiden med den nye norske oversettelsen av siden. Inntil siden er helt på plass, anbefaler vi, at du leser den danske versjonen – og snart vil du kunne lese flere og flere norske tekster.

Her kan du laste ned Søknadsskjema inkl. startdatoer for alle utdanningene, priser og mulige betalingsrytmer. Se også moduloversikt over alle kommende programmer på Sexologiskolen. Du er velkommen til å delta i Online Intro, hvor du vil møte grunnleggeren og daglig leder for Sexologiskolen Yazmin Fox Eisen. Intro er gratis og ca. én gang i måneden. Velkommen!

Start sexologutdanningen 16. september 2022

Start Parterapeututdanningen 9. juni 2023

Hoved uddannelse 

Sexolog og Parterapeut

Specialist uddannelser

Vælg mellem 25 specialuddannelser

International
Educations

Sexologist and Relationship therapist

Intro
Dansk & English

Tilmeld dig / Sign up

VELKOMMEN TIL SEXOLOGISKOLEN

& YAZMIN FOX EISEN

Yazmin Fox Eisen er kvinnen bak Sexologiskolen, Danmarks og Nordens ledende skole innen moderne sexologi og parterapi – med fokus på hele mennesket. Sexologiskolen har avdelinger i Oslo, København og Aarhus samt Global Line Int.

Sexologiskolen danner rammen og totalt 37 utdanninger. De 2 hovedutdanningene; Sexolog og parterapi, og 25 innovative spesialutdanninger, samt Int. Linje med 8 utdanninger, alle på engelsk. Sexologiskolen er en hybridskole. Alle de 37 utdanningene, untatt 3, kan leses 100 % Online, eller ved fysisk oppmøte på skolene. Vi har lang erfaring med å drive hybridundervisning. Det gir fleksibilitet og frihet til eleven – til å velge selv – og stor stabilitet.

 Grunnlegger og leder av skolen er Yazmin Fox Eisen, utdannet i generell og klinisk sexologi ved Gøteborgs universitet, hvor hun også har jobbet som gjesteforeleser på sexologiutdanningene her. Yazmin Fox har mer enn 29 års erfaring som anerkjent formidler, lærer, terapeut og forfatter i feltet.

Nyheter

Nå har du muligheten til å oppleve 23 spennende foredrag fra de uteksaminerte Sexologene ved Sexologiskolen Oslo

 

FREDAG & LØRDAG 18. & 19. FEBRUAR – KL. 8.30-17.00

 

Online Forelesningene, hver på 15-30 min. Du kan delta på ett foredrag eller alle. Du velger! Deltakelse er gratis.

  

Presentasjon av hovedoppgaver Sexologutdanningen 2022

Program Sexologiskolen Oslo 18. februar 2022

 

8.30 ”Barn som forgriper seg på barn” Kristin Hageengen Tokerud
Tidligere mente man at det var ukjente, voksne menn som forgrep seg seksuelt på barn, men ifølge forskning begås inntil 50 % av alle seksuelle overgrep på barn – av andre barn. Det foreligger mye forskning på ofrene, og skadene de blir påført, men det finnes relativt lite forskning på overgriperen. Imidlertid viser statistikk at det er gutter på14 år som utgjør majoriteten. Med den nye kunnskapen trenger vi å vite mer om overgriperen. Hva skal vi se etter, og hvilke risikofaktorer bør vi kjenne til? Som lærer vet jeg at det i gjennomsnitt er to elever i hvert klasserom som blir utsatt for overgrep (stinesofiesstiflelse.no), men jeg har, til tross for et svært nært forhold til elevene mine, aldri avdekket slike forhold. Det gjør meg bekymret, men også interessert i å lære. Hva skal jeg se etter? Man vet mye om offeret; symptomer, tegn og faresignaler, men hva med den som utfører overgrepene, hva vet vi om ham? Med dette som bakteppe begynte tanken om tema til hovedoppgaven å feste seg i meg. Og som kommende sexolog mener jeg dette er viktig kunnskap. Navnet mitt er Kristin H. Tokerud, og kommer fra en småby på Østlandet i Norge. Jeg er gift med Bjørn Erik, og har tre barn. Jeg er utdannet lærer, og har nettopp fått medalje for 25 år i skolen – en jobb jeg elsker! Jeg driver i tillegg en samtalepraksis sammen med en venn og kollega – Mjøsterapeutene. Her tilbyr vi samtaleterapi i trygge og positive omgivelser.
Kontakt: www.mjosterapeutene.no

 

9.00 ”ADHD og seksualitet – Konsentrasjonsvansker for noe som krever konsentrasjon?” Jogrim Ristebråten
Jeg har valgt å skrive min hovedoppgave om ADHD og seksualitet da det er for meg en viktig problemstilling.  Da jeg møter på unge mennesker med behandlet, og ubehandlet ADHD i min arbeidshverdag, har nysgjerrigheten min trigget på om dette å ha en ADHD-diagnose påvirker seksualiteten i en eller annen retning. Derfor valgte jeg å bruke tiden jeg har hatt til rådighet rundt hovedoppgaven til å forsøke å få meg ett bedre bilde av dette. Det har vært utfordrende å finne relevant informasjon spesifisert rundt dette med sex og ADHD, men det har egentlig gjort meg mer interessert i å fortsette dette arbeidet også etter utdannelsen. Jogrim Ristebråten er den ene halvparten bak nyetablerte Mjøsterapeutene, som jobber som samtalepartnere, både for ungdommer og voksne, og kan bistå under de viktige valgene som påvirker livet. Jogrim Ristebråten er samtalepartner, sexologi- og parterapistudent.
Kontakt: www.mjosterapeutene.no

 

9.30 ”De var nakne, men de skammet seg ikke” Hanne Beate Wennerberg

En studie om hvordan kvinner forholder seg til sitt eget underliv, og hvordan det påvirker deres seksuelle tilfredstillelse? Studien viser at å ikke vite hvor sitt eget klitorishode ligger og/eller å ikke vite hvordan kjønnsleppene sine ser ut, kan predikere en lavere orgasmefrekvens. Det å være misfornøyd med utseende og/eller lukten av sitt eget underliv, var også en indikator for svært sjeldent eller aldri å få orgasme. I dybdeintervju snakket jeg med fem modige kvinner som tilhørte/hadde tilhørt forskjellige kirker, henholdsvis Bahá’í-samfunnet, Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Syvendedags Adventistkirken, Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, og Den Katolske Kirke. Jeg brenner for skamløs seksuell nytelse, og er samtidig en aktiv troende, noe noen har ment kan være et hinder når man er sexolog. Jeg mener det bare er et godt bidrag til mangfoldet blant sexologer.
Kontakt: www.sexologwennerberg.no

 

10.15 “Håndbok til foreldre – Guiden til en sunn seksualitet for barn 0-6år” Hilde-Gunn Hansen
Trygge barn blir trygge voksne. Seksualiteten er med oss fra fødsel til død, men påvirkes av mange faktorer. Her har vi foreldre en veldig viktig rolle, der vi bør bli mer bevisst på hva vi sier og hvordan vi handler rundt barna våre. Hvordan kan vi som foreldre og omsorgspersoner gi barna de beste forutsetningene for å utvikle en sunn seksualitet, og gi dem det beste utgangspunktet for å takle alt livet har å by på. Hovedtrekk fra boken er at kunnskap om lett tilgjengelig informasjon og alderstilpasset seksuallære tidlig i barneårene, bygger trygge rammer for barns forståelse av egen og andres seksualitet, samt forebygger skadelig adferd, usikkerhet, skam og tabu rundt tema. Hovedoppgaven min er en håndbok til foreldre og andre relevante voksne, som jeg håper kan være et av flere verktøy som kan lede til informative og trygge samtaler rundt tema: barns seksualitet. Vi trenger konkret informasjon som er enkel å integrere i en hektisk hverdag.
Kontakt: hg.hansen@outlook.com

10.45 “Pornoens påvirkning blant barn og unge – fra skjerm til virkelighet” Monica Eggan Meskinyar
Jeg skriver litt generelt om pornoens påvirkning, sosiale media og avhengighet rundt porno for barn og unge og hva det kan gjøre med våre barn og ungdommer. Og hva som kan skje om de tar med seg all erfaring fra skjermen inn til virkeligheten. Jeg synes det er viktig at det rettes søkelys mot pornoavhengighet fordi jeg mener at ikke alle er klar over at man kan bli pornoavhengig, og at det kan bidra til en rekke negative effekter. Og jeg synes den kunnskapen er av verdi og at den når ut til folk. Det er godt å vite for den som er avhengig at den ikke er alene om det og at man ikke er en «dårlig» person fordi man har blitt avhengig av porno, uten det er en avhengighet som er lik alle andre og det utløser dopamin. Det er en substans som aktiveres når man bedriver nytelsesaktiviteter. Det kan for eksempel være bruk av rusmidler, sex inntakelse av alkohol eller annet.
Kontakt: monica.meskinyar@outlook.con

 

11.15 “Kan man unngå utroskap i monogame forhold ved å innta adferdsmønsteret til velfungerende åpne forhold?” Janken Nymo
Min opplevelse er at mange som lever i monogame forhold ønsker å unngå å oppleve utroskap, men at mange par ikke vet hvordan de bør gå frem for å angripe denne problemstillingen. Åpen og ærlig kommunikasjon rundt temaer, tanker og følelser knyttet til lengsler, begjær, attraksjoner, seksuelle lyster og seksuelle fantasier står sentralt. Sentrale begreper ble definert, og jeg utarbeidet et spørreskjema for en kvantitativ undersøkelse for å få svar på problemstillingen, totalt 158 respondenter deltok. Svarene på spørreundersøkelsen viser at de ikke-utro har gjennomgående positive trekk i forhold til de adferdsmønstrene som kjennetegner velfungerende åpne forhold. Særlig på området tillit, åpenhet og kommunikasjon, kan man se markant forskjell i de ikke-utros adferd sammenlignet med de utro. Resultatene viser også at de ikke-utro opplever at det faller lett for dem å kommunisere med sin partner om sine seksuelle lyster, fantasier og behov, sammenlignet med de utro.
Kontakt: sexolognymo@gmail.com

 

12.45 “Er vulva min normal?” Martine Malberg og Lina Solheim
Hvorfor eksponeres vi ikke for naturlige vulvaer? Magasiner, reklameplakater og nettsider fremstiller og retusjerer vulvaer for å fremstå som ingenting, for å gi den et nett og attraktvit utseende. Dette bidrar til å skape et urealistisk bilde av vulvaer og deres mangfold. Et resultat av dette har ført til en eksplosjon i antall kvinner som ønsker å få gjort labiaplastikk av rent kosmetiske årsaker, og det er særligt de indre kjønnsleppene som legges under kniven for å gjøres nettere. Vi frykter mange kvinner med friske underliv velger kirurgi baseret på en misoppfattelse og svakt genitalt selvbilde. De tror det er noe galt med dem, at de ikke er normale! Boken er et bidrag til kampen om å normalisere den normale vulvaen, til intimkirurgi-debatten, til kvinners genitale selvbilde, til å fjerne skam og bryte fordommer og forventninger om hvordan en vulva skal se ut. Denne boken er et reality check! For hvor mange har egentlig en “Barbie-fitte”?
Kontakt: Instagram: @sexologmalmberg & @sexologsolheim

 

13.45 ”Kvinners vei til ekstase” Lise Marie Bakke-Nesheim og Marthe Elini Singstad      
Vi er to studenter som har sett på kvinners orgasmer. Hvor mange orgasmer kan en kvinne oppnå? Hvilke leketøy finnes for kvinners nytelse? Hva gjør en orgasme med deg? Formatet vi valgte var en bok, som skal hjelpe til rundt forståelse på kvinners orgasmer, av kvinner for kvinner og menn. Da vi startet på studiet var vi ikke klar over hvor bredt spekteret var, og hvor mange forskjellige av dem det var snakk om. Derfor valgte vi dette til vår hovedoppgave, for å sette lys på orgasmer og veien dit. Vi håper at denne kan nå ut og bli viktig for mange.  Vi ønsker at mange skal kunne ha denne boken i bokhyllen sin, for inspirasjon, undring og som oppslagsverk.
Kontakt: Instagram: Sexolog_NordNorge & sexologistudent_marthe_elini

 

14.45 “Sexuell empowerment och välbefinnande – vägen till en hälsosam och tillfredsställande sexualitet?” Detta Prada
Sexuell empowerment handlar om självbestämmande och sexuell autenticitet. Den här studien utforskar sambandet mellan empowerment och sexuell tillfredsställelse och jämför två generationer kvinnor. Resultaten visade att 20-åringarna var mer autentiska i sin sexualitet än 50-åringarna, men på olika sätt som resulterade i tillfredsställelse på olika plan. Jag heter Detta Prada, är ekonom, fil. kand. i psykologi och skribent. Efter avklarad utbildning ska jag engagera mig i The Case for Her, en organisation som investerar i femtech och sextech för att finansiera forskning, utbildning och bistånd inom kvinnlig sexuell hälsa världen över. Projektet The Pleasure Project propagerar för att inkludera njutning i all information om sex och sexualitet i skolundervisning och i hälsovård.
Kontakt: www.thecaseforher.com 

 

15.30 ”Din Nytelse – et kurs for deg som ønsker bedre sex og samliv” Line Garborg
Introduksjon & generell informasjon: Gjennom de siste 5 årene har jeg opplevd mange store forandringer i mitt eget forhold til meg selv, men også til andre. Jeg har blitt kjent med kroppen og seksualiteten min på en ny måte gjennom enkle og mer avanserte teknikker som jeg har lært og praktisert de siste årene. Nytelse har blitt en stor del av hverdagen min, og dette ønsker jeg å inspirere andre til å få mer av selv.Gjør dere klare til å få mer av det dere drømmer om. La oss finne inspirasjon til å få økt gnist, tenning og kontakt med deg selv og partner(e). Og sist men ikke minst, mer nytelse. På 1 uke skal vi bevege oss ut av gamle mønster og tankesett som ikke gagner oss i hverdagen og inn i mer nytelse. Kurset vil inneholde øvelser fra mindfulness, tantra, relasjonsterapi, sexologisk veiledning og yoga. Kurset kan gjøres alene eller sammen med partner(e). Daglig aksjon, tydelige mål og prioritering av tid er tre viktige huskeregler når det kommer til suksess. Dette kurset kan være deres “oppvåkning”. Det kan hjelpe dere til å våkne opp og si et stort JA til bedre sex og samliv!
Kontakt: linegarborg@gmail.com

 

16.00 “Sexlyst for småbarnsforeldre og Seksuallivet i svangerskap” Camilla J.J. Sørensen og Anichen Bakkevig
Camilla J.J. Sørensen og Anichen Bakkevig har jobbet sammen med temaet sexlyst for småbarnsforeldre siden starten av studiene for snart 1 ½ år siden, men interessen og kunnskapen rundt dette temaet har vi begge bygget opp over lang tid. Dette er et tema vi begge vet er utrolig viktig og som står oss begge nært, som småbarnsforeldre selv. Etter å ha utført en spørreundersøkelse knyttet til temaet har vi nå laget 2 brosjyrer, en om seksuallivet i svangerskap og en om sexlyst for småbarnsforeldre, som vi mener inneholder det viktigste av informasjon som vil kunne hjelpe og besvare mye av det både gravide, med-foreldre, forstegangsforelde og også de som har barn fra før, måtte lure på. Vi kommer inn på temaer mange føle seg usikre ovenfor og gir informasjon om tematikker man kanskje ikke engang viste om at var en del av denne reisen fra svangerskap til foreldre. Tips, triks og normalisering av opplevelsene vi går igjennom rent fysisk, psykisk, romantisk, emosjonelt, seksuelt, ovenfor oss selv og sammen med partner. Dette er ting vi er innom i disse brosjyrene og som vi gleder oss til å dele om i vår fremleggelse. Vi er begge sexologi studenter og Camilla er ferdigutdannet og praktiserende parterapeut og driver firmaet Kjærlighetsterapeuten.
Kontakt: info@kjaerlighetsterapeuten.com
& sexologanichen@outlook.com 

 

Sexologiskolen Oslo 19. februar 2022

8.30 ”40 pluss-fortsatt våt og kåt?” Elin Unosen
Både før og under min utdannelse som sexolog så har jeg lagt merke til en rekke skriverier i media om kvinner son plages i overgangsalderen.. Og jeg kommer stadig over artikler i media om kvinner som uttrykker at de er nærmest ferdig som seksuelle vesen etter passerte 40. Er det virkelig slik? Er vi damer «ferdige» som seksuelle vesener etter passerte 40? Er vi bare en «tørrpinne» som ikke liker sex lengre? Hvordan oppleves egentlig overgangsalderen? Får kvinner svekket sexlyst i takt med økt alder, eller er det myter? Og de som har plager, hvordan opplever de å møtes i helsevesenet? Som hos fastlege, gynekolog og sexologer? Hvordan behandles plager? Og hva gjør det med oss som seksuelle vesen i takt med aldring? Min hovedoppgave har altså sitt utspring i at jeg stiller meg spørsmål til om vi damer er «ferdig» med sex etter fylte 40-50? Jeg har ønske om å belyse fakta og myter rundt seksualitet for kvinner passert 40. Med særlig fokus på hvordan klimateriet og overgangsalder påvirker kroppen.
Kontakt: www.sexologogparterapeutene.no


9.00
“Forebygging av seksuelle overgrep mot barn” Karen Bjørgen
Jeg har laget dette heftet til foreldre, barnehageansatte, lærere og alle dere andre voksne som omgås barn jevnlig. Dette er ment for å være en veileder i arbeidet med å forebygge seksuelle overgrep mot barn og unge. Vi som voksne har en viktig rolle i det å forebygge overgrep. Dette heftet er et kort sammendrag av forskjellig litteratur både fra bøker spesifikt om temaet, men også litteratur fra utviklingspsykologi og abnormal psykologi, da spesifikt hvordan traumer og senvirkninger kan påvirke livskvaliteten til barn som har blitt utsatt for overgrep både som barn og som voksen. Det er lettlest og informativt slik at terskelen for å lese det skal være lav. Vi kan alle gjøre en stor forskjell for et barn som blir utsatt for seksuelle overgrep når vi bare vet hvordan vi skal oppdage det og handle ut ifra det vi oppdager. Hva er greit og hva bør man følge med på når det kommer til barn og seksualitet? Hva dette er, kan dere lese mer om i heftet eller høre om i presentasjonen. Parterapeut og Sexologstudent Karen Bjørgen.
Kontakt: www.karenbjorgen.com


9.30
“BDSM Versus vaniljeforhold” Amina Idsø Zari
I dagens samfunn har det blitt mer åpenhet både rundt Kink- og BDSM miljøer og mer åpenhet og bevissthet om Kink- og BDSM generelt, mye takket være Fifty Shades-triologien og filmene (Fifty Shades Novel Series, 2011, E.L James, Fifty Shades Of Grey, 2015, E.L James ), men Kink- og BDSM er allikevel fremdeles et tabubelagt tema for mange. Jeg synes kink- og BDSM som tema er veldig interessant, både når det gjelder terapeutiske effekter, men også hvordan mennesker som praktiserer kink- og BDSM fungerer i samspill med andre. I media er det ofte skrevet ulike artikler rundt hvordan man kan «piffe opp sexlivet» – der mange av metodene beskrevet inneholder små elementer av nettopp kink- og BDSM. Hva er mennesker som er Vanilje (mennesker som ikke praktiserer eller er interessert i kink- og BDSM) sin oppfatning av BDSM-ere? Hva er BDSM-ere sin oppfatning av vanilje? Er det mulig for en BDSM-er og en Vanilje å leve i et livslangt forhold sammen, uten at det går for mye utover egne behov? Kan man inngå kompromisser – og da eventuelt på hvilken bekostning.
Kontakt: www.dinsexolog.com

 

10.15 “Alle har Herpes” Tahia Lisel Rison
«Alle har Herpes» handler om det skamfulle, tabubelagte, helt vanlige og helt normale viruset Herpes, eller HSV1/HSV2. Hva er det som gjør at dette helt normale viruset er blitt den mest fryktede kjønnssykdommen av alle. Er det mangel på åpenhet og informasjon angående noe som er helt vanlig som gjør at de fleste vegrer seg for å snakke om sin herpes smitte? Eller er det samfunnets måte å legge frem herpes viruset på som noe skamfullt, ekkelt og promiskuøst som gjør at de fleste vil holde dette viruset hemmelig? Problemet med hemmeligheter er at de er så vanskelig å holde inne. Mitt navn er Tahia Rison, sexologi student og utdannet parterapeut ved sexologiskolen. I mitt arbeid med Herpes ønsker jeg både å kunne bidra med gode informasjonsrike foredrag og samarbeid med lege og gynekolog slik at deres pasienter kan ivaretas i det sexologisk terapeutiske rommet etter smitte. Via mine kanaler deler jeg informasjon og tilbyr veiledning i forbindelse med HSV/Herpes.
Kontakt: www.sidethoyt.no


10.45
“Barnehageansatte sin rolle i møte med barns seksualitet” Cathrine Glint
Da jeg skulle velge emnet for hovedoppgaven var jeg ikke i tvil om hva jeg skulle skrive om. Det skulle handle om barns seksualitet, men ikke kun dette, selv om det absolutt er viktig og relevant. Jeg ønsket å kartlegge hvor mye eller lite kunnskap barnehageansatte hadde i norske barnehager. Etter min erfaring som vikar over en lengre periode, hvor jeg fikk se mange ulike mennesker håndtere mange forskjellige utfordringer, ble nysgjerrigheten min stor og jeg var enda mer sikker på at oppgaven min skulle handle om dette. Problemstillingen har jeg formet til å handle om barnehageansatte har nok kunnskap til å tilrettelegge for at barn får et naturlig og sunt forhold til egen seksualitet. Jeg ønsket å undersøke hva rammeplanen sier, og om det er gitt rom for dette svært viktige temaet. Alle som jobber med barn bør ha tilstrekkelig med kunnskap og være bevisst egne holdninger, og hvilken påvirkning det kan ha på barna. Jeg mener derfor at dette foredraget absolutt er med på å sette søkelyset direkte på utfordringene som finnes og hvilke små justeringer som skal til.
Kontakt: sexolog.glint@gmail.com


11.15
”Bevisst Bekkenbunn” Marte Ekrem
Visste du at musklene i bekkenbunnen er noen av de viktigste musklene vi har i kroppen? Jeg skal underveis i foredraget fortelle deg hvorfor de er det. Jeg har valgt å forme min hovedoppgave som et foredrag og jeg har laget en presentasjon i Canva med tema jeg ønsker å snakke om. Den består av bilder og kun titler på emnene. Tanken bak å ikke ha en fyldig power-point presentasjon med mye tekst er at interaksjonen med mine lyttere blir åpnere og mer fylt av tilstedeværelse når ordene på skjermen ikke tar for mye fokus. Det blir mer levende for meg å formidle min kunnskap på dette viset. Denne oppgaven er et forsøk på å flette sammen kunnskap og visdom om den fysiske kroppen og den subtile energikroppen slik at dette til sammen utfyller det hele mennesket. Jeg har en todelt intensjon med å skrive denne oppgaven. Det ene har vært å øke min mengde kunnskap om temaet og det andre at jeg ser et behov for at det settes fokus på akkurat dette kroppsområdet i samfunnet.
Kontakt: marte.ekrem@ntebb.no

 

12.45 “Hvordan definerer og uttrykker mennesker som har erfaring med bruk av rusmidler sin seksualitet før og nå, og hvordan kan den redefineres i en tilværelse som rusfri?”
Erica Kennedy og Anja Niska
I vårt foredrag vil vi ta for oss hvordan mennesker som har erfaring med rus definerer og uttrykker sin seksualitet før og nå, samt hvordan den kan redefineres i en tilværelse som rusfri.
For å kunne kjenne på sin egen seksualitet er det viktig å oppleve rett til egne grenser og mulighet for å erkjenne og definere egne følelser. Hele 92% sier de opplever deres seksualitet som annerledes uten rus. Hvordan påvirker rusmidler seksualiteten fysisk og psykisk? Samt hvilke forventninger har de knyttet til sex som rusfri? Alle respondentene sier at deres tidligere erfaringer har påvirket deres seksualitet på både godt og vondt. Hvordan har dette påvirket de, og hva kan de gjøre for å redefinere sin seksualitet som rusfri? Vi vil presentere funnene fra våre dybdeintervjuer og spørreundersøkelse for å belyse disse spørsmålene.
Kontakt: erickab@hotmail.no & anjaniska@outlook.com
                  


13.45 “Seksualitet og selvfølelse ved alvorlig sykdom” Kaja Sæbø og Sarah Jane H. Egeland

Denne boken er skrevet til deg som er alvorlig syk, og til deg som lever sammen med en som er syk. Den er også skrevet til deg i helsevesenet, som en veileder i hvordan du kan snakke med dine pasienter og pårørende på en ikke-klinisk måte, om et ikke-klinisk tema. Når sykdom rammer et par, er det lagt opp til at en tosomhet forvandles til to i ensomhet. Om dere vil eller ei, gjør både samfunnet, sykdommen og prioriteringer i helsevesenet at man som par vil bli dratt noen skritt fra hverandre. Boka bygger på ekte historier, studier og faglitteratur som løfter frem hvordan det er å være syk, men også hvordan det er å dele livet sammen med noen som er rammet av kreft. Vår faglige bakgrunn gjør at vi har valgt å fokusere på krefttypene gynkreft, prostatakreft og brystkreft. Boka skildrer hvordan en krise i parforholdet kan skape ubalanse og en følelse av avstand mellom partene. Samt hvordan alvorlig sykdom alltid vil ramme den seksuelle helsen. I boka finner dere også konkrete verktøy for god kommunikasjon, øvelser for å gjenskape intimitet og nærhet, tips til leketøy, liste over tema det er viktig og snakke om, samt instanser man kan kontakte i det situasjonen oppleves som overveldende. God lesning!
Kontakt: www.libido.no

 

14.45 “Seksualitet og fysisk funksjonsnedsettelse” Anna Skog Lundsholt
Mennesker kommer i et bredt spekter av kropper, med ulike behov og grader av funksjonsfriskhet og vi har alle rett til et godt seksualliv. Hvilke muligheter har mennesker med fysiske funksjonsnedsettelser for å ha et tilfredsstillende seksualliv?
Jeg ønsker med mitt foredrag å legge frem faktorer som spiller inn på hva som gir mennesker opplevelsen av et tilfredsstillende seksualliv, og hva som hemmer dem. Jeg ønsket å avmystifisere seksualitet til mennesker med funksjonsnedsettelse, samt å belyse hvilke behov og ønsker som finnes. Jeg håper å ta oss et skritt nærmere et samfunn som er mer inkluderende og åpne for alle typer funksjonsvariasjoner, og inspirere helsepersonell til å tørre å ta den nødvendige samtalen om seksuell helse.
Kontakt: sexologlundsholt@gmail.com 


15.30 “Fra Adam og Eva til Chad og Stacy” Ann Kristin Hegseth
Mennesket er grunnleggende seksuelle. Definisjonen av normal seksualitet, må sees i sammenheng med den religion, kultur, tid og miljø personen vokser opp i. Gjennom et historisk tilbakeblikk kan vi forstå faktorer som har påvirket vår seksualitet og være bevisst nye trender og utfordringer i samfunnet. Hvordan har biologien, religionen, politikken, kultur og miljø påvirket vårt syn på seksualitet? Har kvinnefrigjøringen ført til nye utfordringer som for eksempel gjenspeiles i porno, mote og dagens kroppsfiksering? Hvordan vil teknologien, media, internett påvirke vår seksualitet? Jeg kommer inn på Incel og fremveksten av seksuell frustrasjon. Hvordan vil endringer i kjønnsroller påvirke vår seksualitet og klarer vi å balansere den feminine og maskuline energi og kraft? Jeg vil følge med videre, og oppfordrer sexologer til å ha dette med seg i møte med mennesker fra ulike kulturer, religioner, miljø, legning og familiekonstellasjoner. Ann Kristin Hegseth. Klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie. Kognitiv terapeut. EMDR terapeut og traumeterapeut.
Kontakt: www.sexologiskressurssenter.no

 

16.00 ”Hvordan fikser vi norsk seksualundervisning?” Rebekka Kvilaas
Hele min motivasjon og inspirasjon for å begynne å studere sexologi har fra dag èn vært å jobbe med seksualitetsundervisningen i skolen. Valget for min hovedoppgave var derfor enkelt; jeg ville skrive om seksualitetsundervisningen i norske skoler, og hvordan den kan forbedres. Jeg satt med den frustrerende tanken om at ingen gjorde noe for å fikse undervisningen, ting skjedde for tregt, og jeg mente jeg kunne gjort en bedre jobb selv. Jeg gjorde om frustrasjonen til inspirasjon, og bestemte meg for å skape endringer selv. Jeg bestemte meg for å bli den endringen. JEG ville fikse seksualitetsundervisningen.
Jeg forstod raskt at dette var noe jeg ikke ville klare alene, og jeg hadde mye å lære. Min unge alder er både en av mine største fordeler, men også ulemper. Jeg er nærme elever på barne-, ungdoms- og spesielt videregående skole i alder, og har derfor en større forståelse for hvordan det er å vokse opp i dagens samfunn. Med sosiale medier, porno (som er blitt mer tilgjengelig enn Netflix), og all verdens informasjon bare noen tastetrykk unna, er det nå lettere enn noen gang å få seksualiteten vår påvirket av eksterne faktorer.
Kontakt: reka.kvilaas@gmail.com 

 

16.30 “Kvinnelig ejakulasjon” Kine Linnea Monlund
Kjært barn har mange navn. Squirting, ejakulasjon, fonteneorgasme, sprutorgasme. Noen går så langt at de forbinder det med Golden shower. Det snakkes om bak lukkede dører og mange kvinner føler noe form for skam over det. Noen har alltid drømt om å oppleve det, mens andre prøver å slutte. Flere menn ser på det som det ultimate mål og at de er en gud i sengen dersom de klarer å få en kvinne til å ejakulere. Forskere har klødd seg i hodet i mange år og enda den dag i dag har vi ikke noe konkret fasit å forholde oss til på hva denne mystiske væsken er. Det er absolutt nødvendig med større bevisstgjøring rundt hva kvinnelig ejakulasjon er, og det er mange som ikke er klar over at de er i stand til å gjøre det. Vi kvinner fortjener å bli kjent med vår egen kropp og å utforske alle de fantastiske ting den er i stand til å gjøre – og ejakulering er definitivt en av de tingene. Kvinnelig ejakulasjon er et tema som fanget min interesse tidlig i studiet, og det er noe jeg vil være med på å utforske og videreformidle til åpne ører i tiden min fremover.
Kontakt: kinemonlund@outlook.com

Abonner på nyhetsbrev

Lej lokaler

 

 

Få din professionelle base i centrum! Ned til kr. 700 i måneden v. ½ dag ugentligt.
Åben for sexologer, parterapeuter, specialister, psykologer, familieterapeuter, psyko-terapeuter, jordemødre, zoneterapeuter, ayurvediske massører og andre seriøse terapeuter/ behandlere.

Lej lokaler

Vil du have professionelle lokaler at byde dine klienter velkommen i, gode klinik-/ mødelokaler til terapi, behandling, supervision og gruppemøder? Så er muligheden her.

Lokalerne er forskelligt udformet, nogle større m. briks og stol, andre mindre med sofa og skrivebord etc.

 

Hvert lokale har: Skilt med rød/grøn, så andre ved, at du er i gang. Adgang til venteværelse, tekøkken, toilet. Mulighed for at annoncere og lægge visitkort i venteværelset.

 

Kort binding og fleksible løsninger!

 

Leje fast ned til 1 dag ugentligt (4 timer) kl. 6-10, 10-14, 14-18, 18-22 – med muligheden for at opgradere hurtigt til flere perioder.

 

Vi har terapeuter, der har én periode anden andre med 8 perioder.

Prisen er kr. 700/ nok 950 pr. måned for 1 dag (4 timer) fast hver uge. Svarende til kr. 40/ nok 55 pr. time. Billigere bliver det ikke!

Elever på Sexologiskolen og ASRT medlemmer kr. 600/ nok 820.

Det er muligt for lejere at købe klippekort til enkelttimer, gælder til alle tre byer. Alle 7 dage, kl. 6.00-23.00. 10 t. kr. 1.500/ nok 2.070.

Depositum & opsigelse 3 måneder.

 

Download blanket, udfyld og send på mail, så kontakter vi dig indenfor 2 dage.

 

Betales til Merkur Bank Danmark og Cultura Bank Norge.

Lej sale

Salene i København, Århus og Oslo kan bookes til foredrag, undervisning, gruppe-sessioner, større møder, bogreceptioner, supervision etc.

Du er altid velkommen til at ringe til os, og høre om mulighederne for at booke lokale til foredrag, undervisning el. lign. i Oslo, København og Aarhus. Vores lokaler er alle centralt beliggende, lyse, imødekommende – de præsenterer sig professionelt og der er adgang til projektor og tavle i alle 4 sale.

Henvendelse vedr. leje af Lokale til foredrag, undervisning: Send mail til info@sexologiskolen.dk “SALENE”

 

Sal – aften: kr. 3.000 | Studerende: kr. 2.000
Sal – hel dag: kr. 6.000 | Studerende: kr. 4.000
Ved 10 samlede bookninger giver 10% rabat.

Lejedage & tidsrum

Du kan leje alle ugens dage.

København
Rum 2          Gunløgsgade 1, ”Biblioteket”
Rum 3          Islands Brygge 27, ”Ved venteværelse”
Rum 4          Islands Brygge 27, ”Sal 2”
Rum 5          Islands Brygge 27, ”Guldrummet”

Århus
Rum 6          Skt. Clemens Torv 17 ”Ved entré”
Rum 7          Skt. Clemens Torv 17 ”Ved sal”

Oslo
Rum 1          Borggata 1, ”Ved indgangen”
Rum 2          Borggata 1, ”Ved siden af Rum 1”

Det er muligt at komme på fremvisning enten “On Location” fysisk el. Virtuel, via f.eks. FaceTime el. Zoom.

Du kan se lokalerne i Danmark ved at kontakte Yazmin Fox Eisen info@sexologiskolen.dk el. +45 2670 5577

I Norge kontaktes Tone Haldorsen
info@tonehaldorsen.com +47 9349 6648

Int. Line 100% Online

Int. Line up to 100% Online, with possibility to 5 modules on location and visit Denmark, Greenland, the Faroe Islands and Iceland. IAS INT. Academy for Sexology and RelationshipTherrapy – Global.

 

Join from your spot in the world.

Find modules for all 5 online Int. Educations

Apply for Int. Sexologist, RelationshipTherapist, Master-Researcher, YouthCoach and EqualityCoach!
 
 
 
 
 
 
Download modules for all 5 Int.
Educations
 

 

Find alle moduldatoerne for Sexolog og Parterapeut i Danmark, Norge og Sverige

Moduldatoer Danmark 2021-2023

Moduldatoer Norge 2021-2023

Moduldatoer Sverige 2021-2023 

 

Moduldatoer Specialistuddannelserne 2021-2023

Uddannelserne på Sexologiskolen og de fantastiske forelæsere Yazmin Fox sørger for, giver en utrolig bred , varieret og professionel ekspertise og træning.

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at dette netop er med til, at jeg som færdiguddannet fra Sexologiskolen virkelig er godt klædt på til at kunne hjælpe mange forskellige slags klienter.

Når jeg holder foredrag, skriver blogindlæg og holder interviews, trækker jeg netop på den enorme fagkundskab, jeg her har modtaget.

Yazmin Fox, med hendes varme personlighed, holder heller ikke igen med at dele ud både af erfaringer og viden. Jeg vil altid kunne henvise til både Yazmin Fox og Sexologiskolen med god og rolig samvittighed.

Louise Eistrup

Parterapeutstuderende og Sexolog

I 2009 valgte jeg at læse til sexolog på Sexologiskolen ved siden af min psykologuddannelse. Jeg valgte Yazmins uddannelse, fordi jeg vidste, at jeg ville blive udfordret og uddannet på et højt niveau, og fordi jeg oplevede en integritet og visdom omkring Yazmins tilgang til sexologien, samt hendes vision om at bygge bro mellem spiritualitet og videnskab.

Jeg har taget 3 værdifulde ting med mig: En mangfoldighed af teorier, praksisser, redskaber og analysemåder indenfor det sexologiske fagområde. En uvurderlig indre rejse og modningsproces, både personligt og fagligt. Venskaber og samarbejdsrelationer, som er min evige motivations- og inspirationskilde.

Uddannelsen har haft en stor betydning for mig personligt. Den har introduceret mig til nye måder at forstå og opleve kærlighed og sex og inspireret mig til at søge i en spirituel retning.
Idag driver jeg min egen praksis som psykolog og sexolog i indre by København.

Nadja Kuszon

Uddannet sexolog

Vi havde forleden besøg af Sexolog Yazmin Fox, indehaver af Sexologiskolen, på Tårnby bibliotek. Et foredrag åben og relevant for alle, unge og ældre, kvinder og mænd, om tantra, seksualitet og parforhold. Jeg havde længe glædet mig til det, og det blev en rigtig god aften, med flot fremmøde, fra nær og fjern – en fin og berigende oplevelse. Der blev hurtigt en rigtig god stemning, med livlig debat, åbenhed og hjerterum. Brugerne/ tilhørerne fik stillet mange gode spørgsmål og der kom masser af nye lånere i biblioteket.
Jeg vil varmt anbefale Yazmin Fox, til andre biblioteker mm. Jeg fik mange positive tilbagemeldinger fra tilhørerne – også mange som jeg ikke har set før! Vi var på biblioteket meget tilfredse med arrangementet.
Yazmin Fox er utrolig behagelig, kompetent og vidende og en virkelig god formidler!

Tine Gitz Lundsgaard

Bibliotekar, Tårnby Hovedbibliotek

Find os her

 

Du finder Sexologiskolen i København, Århus, Oslo og Stockholm, samt vores Int. Linje, som kører Online med mulighed for op til 5 moduler i København, Nuuk, Reykjavik og Torshavn.