+45 77 888 888 info@sexologiskolen.dk
Legater billede - Sexologiskolen

KUNSTSEXOLOG & -TERAPEUT 13. maj 2024

Specialistuddannelsen til KunstSexolog & -Terapeut bygger ovenpå/ sammen med Sexologuddannelsen. 

Specialistuddannelsen har til hensigt at forene terapi, sexologi & kreativitet. Både som undervisningselement & som terapeutisk redskab. Både når det handler om at kunne formulere følelser og traumatisk oplevelser igennem tegning eller 3d-form eller når ordene ikke slåt til og vores indre kærlighed, livsglæde og ekstatisk, orgastisk tilstande kommer til udtryk gennem vidunderlige malerier, fotografier der fanger momentet eller tidsløse skulpturer. 

Der er primært 3 indgange til denne Specialistuddannelse, som er én af vores mest kreative. Du har læst eller læser Sexologuddannelsen og:

  1. Du er allerede udøvende kunstner, og ønsker at gå dybere i at forene disse to områder, kunst og sexologi. du ønsker at gøre kunsten til et talerør for seksualiteten & følelserne. 
  2. Du er ikke kunstner, men har selv oplevet, hvordan kunst & kreativitet kan transformere følelser & sexliv. Du ønsker at lave kurser og undervise andre i dette gennem individuelle- og gruppeforløb.
  3. Du er allerede underviser, og vil bruge denne Specialistuddanne til at videregive viden til alemn person, såvel som andre kunstnerer. F.eks. holde foredrag om kunst, kreativitet & seksualitet. 

Opgaver og Supervision på Specialistuddannelsen til KunstSexolog & -Terapeut

På denne Specialistuddannelse, holder elever 2 foredrag i løbet af uddannelsen. Dene ene for en skoleklasse enten folkeskolen el. ungdomsuddannelserne. Dent andet foredrag for en foerning el. sammenslutning af mennesker, med fælles interesse/ tematik. F.eks. Mandegruppe, Forening af kvinder med vulvodyni, Sammenslutning af kvinder med anden etnisk baggrund etc. 

Opgaven inkl. de samlede oplevelser og resultater af undervisnigen udformes med feedback fra deltagerne og fremlægges foran publikum i slutningen af studiet. Der er krav om samlet 5 t. individuel supervision i løbet af uddannelsen.

Nye “rammer” kræver nye “skills” 

Ønsker du at fokusere dit arbejde med moderne sexologi og parterapi – på undervisning af unge i folkeskolen, sundhedspersonale – og at holde foredrag i foreninger mm. – så er den “Didaktiske Specialistuddannelse” noget for dig!

Sexolog plus Didaktisk Sexolog

Denne kombination giver dig muligheden for at nå ud til langt flere mennesker, og tale til større forsamlinger, fagfolk, skoler såvel som foreninger. Kun fantasien sætter grænser.

Alle Sexologiskolen’s Uddannelser, to hoveduddannelser Sexolog & Parterapeut og Specialistuddannelser – tager udgangspunkt i det Hele menneske! Moderne Sexologi & Parterapi – i farver!

DATOER & INFO

Didaktisk Sexolog hold 2 – D2: 4 moduler inkl. eksamen. Alle moduler, inkl. eksamen, er Online.

Mødetider: Modul 1+2+3: Dag 1 + 2 kl. 9.00-16.00. Dag 3 kl. 9.00-15.00.

Modul 4 dag 1 kl. 9.00-15.00. Dag 2, eksamen kl. 9.00-15.00 ca.

Der er mødepligt. Maximal accepteret fravær, uanset grund, 10% for at kunne gå til eksamen.

Det er ikke muligt at tage orlov fra Specialistuddannelserne.

MODUL 1:      (Uge 17) 22. 23. og 24. april 2024 Online

MODUL 2:      (Uge 23) 3. 4. og 5. juni Online 

MODUL 3:      (Uge 35) 26. 27. og 28. august Online 

MODUL 4:      (Uge 40) 30. september og 1. oktober inkl. Eksamen Online

PRISER, RABAT & REGLER

Priser

Specialistuddannelsen til Didaktisk Sexolog koster kr. 32.500. Pris v. samtidig ansøgning/ optagelse på Sexologuddannelsen & Parterapeutuddannelsen og Specialistuddannelser gives rabatter på Uddannelsespakker. Uddannelserne kan betales på én gang el. i rater fordelt ud over uddannelsen. Se mere på ansøgningsskema.

Udgifter ud over over uddannelsesprisen

Du skal regne prisen for bøger og supervisionstimer. 

FREMMØDE, ADGANGSKRAV & PARALLELLE UDDANNELSER

Fremmøde og Orlovsregler

Krav om fremmøde min. 90% for at kunne gå til eksamen, og blive certificeret. Skulle eksamen, mod forventning, ikke blive bestået første gang, er det muligt at gå op igen. Sexologiskolen afholder gennemsnitligt 3 eksaminer pr. år. Det er ikke muligt at holde orlov på Specialistuddannelserne.

Adgangskrav

Specialistuddannelsen til Didaktisk Sexolog, kræver at du er tilmeldt/ optaget på Sexologuddannelsen, allerede læser Sexolog el. er færdiguddannet Sexolog. Du kan ansøge med Sexologuddannelse fra andre skoler. Her kan der dog være tale om at tage supplerende moduler f.eks. 1-3 stk. af afhængig af øvrig uddannelsesmæssig baggrund. Dette vurderes individuelt.

Parallelle uddannelser – Linje

Specialistuddannelsen til Didaktisk Sexolog bygger ovenpå/ sammen med Sexolog, og kan med fordel kombineres med: UngeSexolog, ErhvervsSexolog og SoveTerapeut. Vil du høre mere om Specialistuddannelserne så kom med på vores specielle Intro om Specialistuddannelserne “Intro Special”, hvor Yazmin Fox Eisen, fortæller om alle Specialistuddannelserne – og hvorfor vi anbefaler netop disse Specialistuddannelser sammen – i denne Linje

VI ANBEFALER ..

Vi anbefaler og mener at Seksualunderviseren skal have Sexolog + Didaktisk Sexolog som baggrund, for at kunne undervise i Folkeskolen og på Ungdomsuddannelser. Sexologi er et fagområde – ikke en aktivitet!

Det som kendetegner Sexologer er bl.a. at de selv har valgt faget, de er uddannede i præcis dette, over flere år, og det er derfor naturligt for dem at tale om sex, intimitet og relation – ikke bare forde de selv har det – men forde de har uddannet sig til Sexolog & didaktisk Sexolog – dette kvalificeret til  af undervise i sexologi/ seksualundervisning!

Dette er den undervisning vi i årtier har længdes efter – og som kan give de unge de svar og den viden, som de så meget behøver – kvalificeret seksualundervisning på de forkellige andrestrin i løbet af folkeskolen og på ungdomsuddannelserne er kommet for at blive!

Sexologiskolen - søvnterapeut

God & Releavnt Viden – sætter dig Fri! 

Sexologiskolen - søvnterapeut

Kvalitets Seksualundervisning i Folkeskolen & på Ungdomsuddannelserne! Det fortjener vores børn & unge! 

Sexologiskolen - søvnterapeut

Som ung møder du mange spørgsmål, som skal besvares om livet, sex & kærlighed! Det hjælper vi gerne med 🙂

Mød medstuderende i Studiegrupper, hjemme hos hinanden el. online!

Sexologiskolen - søvnterapeut
Sexologiskolen - søvnterapeut

Undervisningen er Online – mød hinanden også fysisk til åbne arrangementer på Sexologiskolen København, Århus, Oslo & Bornholm 🙂