+45 77 888 888 info@sexologiskolen.dk
Legater billede - Sexologiskolen

RELIGIERINGSTERAPEUT 15. august

Specialistddannelsen til ReligieringsTerapeut.

Denne uddannelse bygger ovenpå Specialistuddannelse til Tantralærer. Det er en meget spirituel uddannelse, med fokus på personlig udvikling og forståelsen af, nogle af de ritualer, der findes i de forskellige religioner.

Religion er for de mange!

Religioner er for de mange – tantra er en mere individuel vej. Vi kikker på meditation, faste, bøn, yogastillinger etc. Alt med henblik på religiering – genforening og en dybere resonans med universet og det guddommelige. Vi kommer bagom mange af ritualerne, og kikker på hvorfor, man i forskellige religioner, med respekt for religionen, vælger at bede tilhængerne udføre netop disse ritualer.

Udvikling gennem bevidste valg af teknikker og vej!

Specialistuddannelsen til ReligieringsTerapeut ligger op til at søge viden bag teknikkerne, der anvendes i både de forskellige religioner og i tantra og yoga. Sådan at et menneske på et bevidst og oplyst grundlag, kan vælge teknikker til sin personlige og selvvalgte udviklingsvej.

At Religiere

At Re-ligiere, betyder at genforene sig. Ordet Yoga, er sanskrit og betyder union/ forening. Vi søger med denne Specialistuddannelse at give det enkelte menneske nok viden til at kunne skabe den base af viden, der danner grundlag for yderligere bevidsthed, herunder; Kropsbevidsthed, Emotionel bevidsthed, mental bevidsthed etc.

Resonans

Gennem forståelsen af resonans, bygges broen mellem spiritualitet og elementær videnskab. Mange store videnskabsmæng og kvinder, har forstået at universet uendeligt og at den videnskabelige tankegang og virkelighedsopfattelse må udfordres af et langt mere spirituel tankesæt. F.eks. Einsteins relativitetsteori. 

De 5 elementer

Vi kikker på de 5 elementer og dyrkelsen af dem i praksis.

Opgaver, Egentræning og Egen-Terapi/ Supervision.

Hver elev følger udfører teknikkerne på uddannelsen. Der er krav om 2 t. egen-terapi/ supervision under specialistuddannelsen. Der afholdes 1 foredrag af 1 t. på Sexologiskolen København eller Oslo, og laves efterfølgende en rapport på 1 side til aflevering.

Hvem kan optages?

Det er muligt at tage Specialistuddannelsen til ReligieringsTerapeut, når du har fuldført Specialistuddannelsen til TantraLærer. 

Paralleluddannelser

Uddannelser der passer rigtig godt sammen med ReligieringsTerapeut, ud over den adgangsgivende Specialistuddannelse TantraLærer, er AyurvedaMassør, MeditationsLærer, VaginalTerapeut, WelnessTerapeut og VitalTerapeut. Det er altid godt at deltage på Intro, så du kan spørge mere ind til uddannelserne, og vide hvorfor de anbefales at læse sammen!

Spirituel uddannelse

Specialistuddannelsen til ReligieringsTerapeut er en af vore vel nok mest spirituelle uddannelser. Den kræver både åbenhed, dedikation – og vedholdenhed i praksis af teknikkerne. Tilgengæld kommer du ud som et nyt menneske, efter det halve år, og med ny krystalklar indsigt, som du kan bruge til dig selv og til dine fremtidige klienter. Du vil på uddannelsen berøre mange spænden emner, og blive præsenteret for unikke bøger, som kun få kender til, sådan at du også opnår, på et personligt plan, viden og indsigt, til at komme tættere på din egen grad af lys/ bevidsthed. Husk at flere veje fører til Rom – såvel som flere veje fører til oplysning.

Rammerne omkring uddannelsen.  

Alle Sexologiskolens uddannelser afsluttes med eksamen og certificering. Krav om fremmøde min. 90% for at kunne gå til eksamen, og blive certificeret. Re-/ sygeeksamen til næste eksamen på Sexologiskolen. Det er ikke muligt at tage orlov fra Specialistuddannelserne.

DATOER & INFO

ReligieringsTerapeut -Start 15. august 2022.
Uddannelsen varer ca. 1/2 år.  4 Moduler, 3 moduler á 3 dage og 1 modul á 2 dage. 

Dag 1 og 2 kl. 9-16.

Dag 3 kl. 9-15. Modul 4, andre tider.

Modul 1: (uge 33) 15.-17. august 2022 – København

Modul 2: (uge 36) 5.+7. september – Oslo

Modul 3: (uge 48) 28.+30. november – København

Modul 4: (uge 3) 17.-18. jan.

Spørgeaften: 17. jan. kl. 17.00-18.00.

Eksamen: 18. jan. kl. 17.00-21.00 ca. – København

INSPIRATION FRA ALBERT EINSTEIN

Citater Albert Einstein

“Se dybt ind i naturen og så vil du forstå alting bedre”

“Verden, som vi har skabt den, er et produkt af vores tankeprocesser. Den kan ikke ændres uden at ændre vores tænkning”

“Der findes kun to måder at leve livet på. Den ene er, som om ingenting er et mirakel. Den anden er, som om alting er et mirakel”

Sexologiskolen - søvnterapeut