+45 77 888 888 info@sexologiskolen.dk
Legater billede - Sexologiskolen

SEXOLOGISK- OG TERAP. LITT. BOG 1 2. november

Sexologisk- og Terapeutisk Litteratur Bog 1 – er Sexologiskolens Forfatterlinje. Fra Idé til Bog!

Vi har fokus på den gode litteratur indenfor sexologi og parterapi.
Megen Litteratur om Seksualitet, Kærlighed og Parforhold – er endnu ikke skrevet! Måske er det dig, som er forfatteren til den næste banebrydende bestsellerbog, om moderne sexologi og parterapi!

Vi vil gerne være med til at promote og fostre gode forfattere, især indenfor disse to områder – som kræver så megen belysning. Sexologiskolen stiftede i 2018 forlaget “Mercury Uniflow Publishinghouse”, hvorfra flere egne fagbøger skal udkomme.

Vi kan event. være med til at udgive kommende forfattere el. hjælpe dem videre til andre og større forlag i Danmark, Norge, Sverige, England, Tyskland, USA etc. Samt kikke på kontrakter, og hvad du skal være opmærksom på, når du underskriver kontrakt med forlag.

Det lærer du på uddannelsen i Sexologisk- og Terapeutisk Litteratur

Vi kikker på formidling, didaktik og på inspiration, elementær forfatterskab og skrivning af bog. Hvordan skal sproget være, hvem er din målgruppe, hvordan formulerer du dig, hvordan opbygges en bog etc.

Forlag – hvem er det rigtige forlag til dig?

Undervejs i skriveprocessen, som foregår på klassen – og mellem modulerne, kan det være at du tager kontakt til forlag el. at forlag allerede har kontaktet dig. Det kan være at du vælger at udvide selv – der er flere veje! Her kan være dygtige undervisere, som selv er forfattere hjælpe og guide dig.

Opgaver og Supervision på Specialistuddannelsen i Sexologisk- og Terapeutisk Litteratur Bog 1

På denne Specialistuddannelse, skal hver elev skrive en bog. Min 200 sider. Samt have 5 t. Supervision hos én af underviserne på uddannelsen, som alle er forfattere el. anden relevant forfatter.

Adgangskrav til Specialistuddannelsen i Sexologisk- og Terapeutisk Litteratur Bog 1

Denne Specialistuddannelse bygger ovenpå Sexolog og/ el. Parterapeut, dvs. du skal være optaget på, læse el. være færdiguddannet enten Sexolog, Parterapeut el. begge dele. 

Sexolog & Parterapeut plus Didaktisk Sexolog og Specialistuddannelsen i Sexologisk- og Terapeutisk Litteratur Bog 1 + Sexologisk- og Terapeutisk Litteratur Bog 2.

Disse 5 uddannelser giver dig et virkeligt fint afsæt, til at kunne fingere som professionel terapeut og formidler. Holde store foredrag, undervise og skrive artikler og producere faglitteratur.

DATOER & INFO

Modul 1: (uge 6) 7. + 9. februar 2023 – København

Modul 2: (uge 12) 21. + 23. marts – København

Modul 3: (uge 18) 2. – 4. maj – Oslo

Modul 4: (uge 24) 13. + 14. juni – København

Spørgeaften 13.6. kl. 17-19. 

Eksamen 14.6. kl. 17-21 ca.

PRISER, UDGIFTER & FREMMØDE

Priser

Specialistuddannelsen i Sexologisk- og Terapeutisk Litteratur Bog 1 koster kr. 28.000. Pris v. samtidig ansøgning/ optagelse på Parterapeutuddannelsen og/ el. Sexologuddannelsen – 3.000. Uddannelsen/ uddannelserne kan betales på én gang, 2 gange el. i 7 rater fordelt ud over uddannelsen. Se mere på ansøgningsskema.

Udgifter ud over over uddannelsesprisen

Du skal regne prisen for bøger og supervisionstimer. 

Fremmøde og Orlovsregler

Krav om fremmøde min. 90% for at kunne gå til eksamen, og blive certificeret. Skulle eksamen, mod forventning, ikke blive bestået første gang, er det muligt at gå op igen. Sexologiskolen afholder gennemsnitligt 3 eksaminer pr. år. Det er ikke muligt at holde orlov på Specialistuddannelserne.

Sexologiskolen - søvnterapeut
Sexologiskolen - søvnterapeut