+45 77 888 888 info@sexologiskolen.dk
Legater billede - Sexologiskolen

DIDAKTISKSEXOLOG 22. april 2024

Specialistuddannelsen i Didaktisk Sexologi bygger ovenpå/ sammen med Sexologuddannelsen. Den har tre ben at stå på:

  1. Seksualundervisning i Folkeskolen og på Ungdomsuddannelserne. Det er én af de mange uddannelser, vi er allermest stolte af, og det fordi, den giver den studerende mulighed for at nå endnu længere ud – og nå det ædleste af vores samfund – vores børn og unge, gennem formidabel og relevant Seksualundervisning på de forskellige alderstrin! 
  2. Undervisning i sexologi til de relevante faggrupper. Ud over Seksualundervisningen i Folkeskolen og på Ungdomsuddannelserne, henvender Didaktisk Sexolog sig til dé som gerne vil ud og  berige de forskellige relevante faggrupper med mere undervisning i sexologi. Det være sig Jordemoder, Sygeplejerske, Læge, Gynækolog, Psykolog, Fysioterapeut, Ergoterapeut, Pædagog m. fl. 
  3. Foredrag i Foreninger og Grupper. Foreninger af unge, af etniske minoriteter, af faggrupper etc. vil også have stor glæde af besøg af en Didaktisk  Sexolog. Der er mange emner, som er relevante at formidle ud til større grupper. Generel formidling, didaktik – læres på denne Specialistuddannelse.

Seksualundervisning på forskellige alderstrin og niveauer.

Eleverne i skolerne, både folkeskolen, gymnasier etc. modtager i dag undervisning af enten dansklærer/ biologilærer/ idrætslærer el. af andet personale som har gennemgået kortere kursus el. slet ingen, i sexologi. Vores mening på Sexologiskolen, er at alle alderstrin fra vi starter i skolesystemet – og til vi slutter – i alle klasserne i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne, min. én gang om året, skal modtage relevant, opdateret og alderssvarende undervisning i emner indenfor sexologi, relation, kærlighedsliv og kommunikation. Eleverne i de mindste klasser lærer om at mærke sig selv, mærke grænser etc. Eleverne i de højere klasser som 1.G lærer om parforhold, drug-rape og hvad der ellers måtte være relevant på dette alderstrin! På den måde er den vider der gives til elever, virkelig alderssvarende og passer til de udfordringer, de måtte møde i den specifikke alder – og med god mulighed for at stille spørgsmål – så vi fanger alle!

At formidle til større grupper.

Didaktik er et vigtig redskab at lære sig, for på professionel vis, at kunne formidle til større grupper/ faggrupper, som  f.eks. på seminarier, i folkeskolen, til pædagogerne, på jordemoderskolen, til fysioterapeuterne, lægerne, psykologerne etc. Sexologi er i dag et anerendt og selvstændigt fagområde – og for alle fagpersoner, som er i tæt kontakt med mennesker, som ovennævnte faggrupper – er viden om sexologi et professionelt behov! Det vil vi gerne hjælpe med – i foreningerne, folkeskolen, plejehjemmene, bostæderne etc.!

Sexologiundervisning – til de relevante og parallelle Faggrupper

En jordemoder har 6 t. sexologiundervisning på hendes normale jordemoderuddannelse – det er lidt, når man tænker på hvilke samtale emner, der kan komme frem under de 15 min. jordemoderen har med sin fødende. 15 min. hvor der i forvejen skal høres hjertelyd, tjekkes for sukker i urinen etc.

Det kunne være: Min mand tænder ikke på mig mere! Er det generelt, har det at gøre med at din egen lyst er steget stærkt i løbet af graviditeten, er det et parforholdsproblem som er blevet intensiveret etc.

Hvilke elskovspositioner må jeg elske i? Dette kommer an på hvordan barnet ligger – og hvor tæt kvinden er på fødsel, om hvor veludstyret manden er, hvor aktivt de dyrker sex etc.

Er SM ok men jeg er i 2. trimester? Her er det ikke muligt at give et ja/ nej svar, da det vil kræve at jordemoderen spørger meget mere ind til , hvilken form for sm der dyrkes! Og her vil nogle former være ok – mens aldre former bestemt ikke vil være ok for barnet – selvom det måske som udgangspunkt ville være ok for moderen! 

Samme gælde sygeplejeskerne som f.eks. skal snakke med en mand om hans seksuelle formåen efter en prostata operation. Eller med kvinden, som lige har fået fjernet et bryst.

Det er godt, at vil som patienter, kan tale med vores jordemødre, sygeplejesker, fysioterapeuter etc. om seksualitet – problemet er bare, at disse parallelle fagpersoner ikke er uddannet indenfor området sexologi, eller i det mindste ikke tilstrækkeligt, til at kunne føre en både naturlig og faglig kompetent samtale med patioenten. 

Derfor er det også vigtigt, at vi har nogle dygtige og vidende Didaktiske Sexologer, som jo både er uddannet Sexolog + Specialistuddannelæse, altså hele 2 års uddannelse indfør Sexologi – i modsatning til 6 t. Og en betydelig ting er også, at den Didaktisk Sexolog, selv har valgt at uddanne sig til Sexolog + Didaktisk Sexolog, som sit hovedområde!

Kommunikation til skoler, foreninger..

På uddannelsen undervises du af dygtige undervisere specieltuddannede indenfor kommunikation, og med afsæt i sexologi. Du vil lære forskellige gode og unikke redskaber indenfor kommunikation og formidling. Du trænes bl.a. i basal didaktik og formidling, samt at håndtere berøringsangst overfor kommunikation omkring seksuelle problematikker og følelsesmæssigt svære emner og tabuer, forældresamtaler etc. 

At formidle sexologi er en ære!

Du kan på denne måde, qua denne Specialistuddannelse, være med til integrere moderne sexologi udi de relevante fagområdet, og hjælpe tusinder af mennesker, med at integrere underliv og seksualitet, som en naturlig del af livet, uanset alder, handicap og andre faktorer. Det er hvad vi med denne specialistuddannelse uddanner dig til.

Bliv en del af Sexologiskolens stab.

Efterfølgende er der mulighed for at være en del af Sexologiskolens underviser & formidlingsnetværk, hvor fagskolerne, foreningerne etc. kan henvende sig, når du behøver en dygtig formidler indenfor moderne almen, klinisk, og helhedssexologi = nutidssexologi. 

Opgaver og Supervision på Didaktisk Sexolog.

På denne Specialistuddannelse, holder elever 2 foredrag i løbet af uddannelsen. Dene ene for en skoleklasse enten folkeskolen el. ungdomsuddannelserne. Dent andet foredrag for en foerning el. sammenslutning af mennesker, med fælles interesse/ tematik. F.eks. Mandegruppe, Forening af kvinder med vulvodyni, Sammenslutning af kvinder med anden etnisk baggrund etc. 

Opgaven inkl. de samlede oplevelser og resultater af undervisnigen udformes med feedback fra deltagerne og fremlægges foran publikum i slutningen af studiet. Der er krav om samlet 5 t. individuel supervision i løbet af uddannelsen.

Nye “rammer” kræver nye “skills” 

Ønsker du at fokusere dit arbejde med moderne sexologi og parterapi – på undervisning af unge i folkeskolen, sundhedspersonale – og at holde foredrag i foreninger mm. – så er den “Didaktiske Specialistuddannelse” noget for dig!

Sexolog plus Didaktisk Sexolog

Denne kombination giver dig muligheden for at nå ud til langt flere mennesker, og tale til større forsamlinger, fagfolk, skoler såvel som foreninger. Kun fantasien sætter grænser.

Alle Sexologiskolen’s Uddannelser, to hoveduddannelser Sexolog & Parterapeut og Specialistuddannelser – tager udgangspunkt i det Hele menneske! Moderne Sexologi & Parterapi – i farver!

DATOER & INFO

Didaktisk Sexolog hold 2 – D2: 4 moduler inkl. eksamen. Alle moduler, inkl. eksamen, er Online.

Mødetider: Modul 1+2+3: Dag 1 + 2 kl. 9.00-16.00. Dag 3 kl. 9.00-15.00.

Modul 4 dag 1 kl. 9.00-15.00. Dag 2, eksamen kl. 9.00-15.00 ca.

Der er mødepligt. Maximal accepteret fravær, uanset grund, 10% for at kunne gå til eksamen.

Det er ikke muligt at tage orlov fra Specialistuddannelserne.

MODUL 1:      (Uge 17) 22. 23. og 24. april 2024 Online

MODUL 2:      (Uge 23) 3. 4. og 5. juni Online 

MODUL 3:      (Uge 35) 26. 27. og 28. august Online 

MODUL 4:      (Uge 40) 30. september og 1. oktober inkl. Eksamen Online

PRISER, RABAT & REGLER

Priser

Specialistuddannelsen til Didaktisk Sexolog koster kr. 32.500. Pris v. samtidig ansøgning/ optagelse på Sexologuddannelsen & Parterapeutuddannelsen og Specialistuddannelser gives rabatter på Uddannelsespakker. Uddannelserne kan betales på én gang el. i rater fordelt ud over uddannelsen. Se mere på ansøgningsskema.

Udgifter ud over over uddannelsesprisen

Du skal regne prisen for bøger og supervisionstimer. 

FREMMØDE, ADGANGSKRAV & PARALLELLE UDDANNELSER

Fremmøde og Orlovsregler

Krav om fremmøde min. 90% for at kunne gå til eksamen, og blive certificeret. Skulle eksamen, mod forventning, ikke blive bestået første gang, er det muligt at gå op igen. Sexologiskolen afholder gennemsnitligt 3 eksaminer pr. år. Det er ikke muligt at holde orlov på Specialistuddannelserne.

Adgangskrav

Specialistuddannelsen til Didaktisk Sexolog, kræver at du er tilmeldt/ optaget på Sexologuddannelsen, allerede læser Sexolog el. er færdiguddannet Sexolog. Du kan ansøge med Sexologuddannelse fra andre skoler. Her kan der dog være tale om at tage supplerende moduler f.eks. 1-3 stk. af afhængig af øvrig uddannelsesmæssig baggrund. Dette vurderes individuelt.

Parallelle uddannelser – Linje

Specialistuddannelsen til Didaktisk Sexolog bygger ovenpå/ sammen med Sexolog, og kan med fordel kombineres med: UngeSexolog, ErhvervsSexolog og SoveTerapeut. Vil du høre mere om Specialistuddannelserne så kom med på vores specielle Intro om Specialistuddannelserne “Intro Special”, hvor Yazmin Fox Eisen, fortæller om alle Specialistuddannelserne – og hvorfor vi anbefaler netop disse Specialistuddannelser sammen – i denne Linje

VI ANBEFALER ..

Vi anbefaler og mener at Seksualunderviseren skal have Sexolog + Didaktisk Sexolog som baggrund, for at kunne undervise i Folkeskolen og på Ungdomsuddannelser. Sexologi er et fagområde – ikke en aktivitet!

Det som kendetegner Sexologer er bl.a. at de selv har valgt faget, de er uddannede i præcis dette, over flere år, og det er derfor naturligt for dem at tale om sex, intimitet og relation – ikke bare forde de selv har det – men forde de har uddannet sig til Sexolog & didaktisk Sexolog – dette kvalificeret til  af undervise i sexologi/ seksualundervisning!

Dette er den undervisning vi i årtier har længdes efter – og som kan give de unge de svar og den viden, som de så meget behøver – kvalificeret seksualundervisning på de forkellige andrestrin i løbet af folkeskolen og på ungdomsuddannelserne er kommet for at blive!

Sexologiskolen - søvnterapeut

God & Releavnt Viden – sætter dig Fri! 

Sexologiskolen - søvnterapeut

Kvalitets Seksualundervisning i Folkeskolen & på Ungdomsuddannelserne! Det fortjener vores børn & unge! 

Sexologiskolen - søvnterapeut

Som ung møder du mange spørgsmål, som skal besvares om livet, sex & kærlighed! Det hjælper vi gerne med 🙂

Legater - Studiegruppe

Mød medstuderende i Studiegrupper, hjemme hos hinanden el. online!

Sexologiskolen - søvnterapeut
Sexologiskolen - søvnterapeut

Undervisningen er Online – mød hinanden også fysisk til åbne arrangementer på Sexologiskolen København, Århus, Oslo & Bornholm 🙂