+45 70 26 55 77 info@sexologiskolen.dk
Legater billede - Sexologiskolen

HANDIKAPSEXOLOG 2. maj

Specialistuddannelsen til i HandikapSexolog bygger ovenpå/ sammen med Sexologuddannelsen. 

At leve med et fysisk el. psykisk handikap er en udfordring uanset om det er medfødt el. kommet til senere. Ethvert menneske er unikt – og her er en ekstra dimension at tage hensyn til.

Hvordan hjælper vi?

Alle levende mennesker har en seksualitet – også mennesker som elever med et fysisk/ psykisk handikap. Hvordan hjælper vi bedst muligt os selv til, at forstå klienten, med det fysisk/ psykisk handikap? Her kommer læringen om forsk. handikap med som nødvendig baggrundviden, for at danne sig et billede – og være bedst muligt klædt på til at hjælpe.

Underviserne på Specialistuddannelsen til HandikapSexolog

Blandt underviserne på Specialistuddannelsen til HandikapSexolog, vil du finde både psykologer og specialister indenfor området, heriblandt den handikappede selv, som kan fortælle dig, hvordan det føles, hvad mulighederne, hvad behovet er, hvordan erfaringen på området – og klæde dig på til, hvordan du på professionel vis og med ydmyghed og faglige kompetencer, hjælper din næste, som bærer et fysisk el. psykisk handikap/ udfordring. Også selv om du ingen personlige erfaringer har med at bære et fysisk el. psykisk handikap!

Undervisning på forskellige institutioner og forskellig fagfolk.

Som HandikapSexolog trænes du i at holde oplæg og foredrag for faggrupper, der arbejder tæt med den handikappede. Måske har du et favoritområde, du særlig gerne vil arbejde dybere med og udarbejde skriftlig materiale til. Måske optager det dig at arbejde med autisme, da du selv har en bror, søster el. et barn, som er autist? Måske vil du gerne arbejde med andre fysiske komplikationer, fordi du som fagperson har set og oplevet med egne øjne, at her er der et tomrum, hvad gælder faglig ekspertise og tilbud. Du vil med andre ord, hjælpe dine kolleger til bedre at kunne hjælpe deres borgere – samtidigt med at de også selv vil føle sig bedre klædt på, og ikke fagligt klædt af, når de befinder sig i situationer, hvor borgeren spørger, om seksuelle ydelser el. på anden vis udtrykker lyst/ kærlighed etc. 

Opgaver og Supervision på Specialistuddannelsen til HandikapSexolog.

På denne Specialistuddannelse, holder elev 1 foredrag i løbet af uddannelsen til en gruppe af fagfolk, der arbejder med handicappede mennesker. Cuppen skal være på min. 10. personer. Der udarbejdes pjece efterfølgende, til faggruppen, på baggrund af bl.a. faggruppens spørgsmål og feedback. Det fremlægges på åbent hus dag, på modul 3. Eleven har 5 sessioner med menneske med handicap og 5 supervisionstimer, af godkendt superviser.

Dit “kald”

Uanset om du vælger denne Specialistuddannelse på baggrund af personlige erfaringer e- udelukkende et godt hjerte, så skal du vide, at denne faggruppe behøves – og at vi har til hensigt at klæde dig rigtig godt på, til at kunne komme ud og varetage disse grupper i samfundet. Det er grupper, som har behov for din hjælp og en kærlig og professionel håndsrækning, menneske til menneske – og vi har masser af viden, du kan give videre! 

Parallelle uddannelser – Linje

Specialistuddannelsen til HandikapSexolog bygger ovenpå/ sammen med Sexolog, og kan med fordel kombineres med: UngeSexolog, DidaktiskSexolog, Individuel og Gruppe Superviser, GruppeTerapeut, Meditationslærer.

Vil du høre mere om Specialistuddannelserne så kom med på vores specielle Intro om Specialistuddannelserne “Intro Special”, hvor Yazmin Fox Eisen, fortæller om alle Specialistuddannelserne – og hvorfor vi anbefaler netop disse Specialistuddannelser sammen – i denne Linje

 

DATOER & INFO

HandikapSexolog Start d. 2. maj 2022
Varer ca. 1/2 år. 4 Moduler á 3 dage.

Dag 1+2 kl. 9-16.

Dag 3 kl. 9-15. Modul 4 andre tider. 

Modul 1: (uge 18) 2. – 4. maj 2022 – København

Modul 2: (uge 22) 30. maj – 1. juni Oslo

Modul 3: (uge 37) 12. – 14. september – København

Modul 4: (uge 41) 10. + 11. oktober – København

Spørgedag 10.10. kl. 9-11. 

Eksamen 11.10. kl. 9.00-14.00 ca. + event. eksamen

FREMMØDE, ADGANGSKRAV & PRISER

Fremmøde og Orlovsregler

Krav om fremmøde min. 90% for at kunne gå til eksamen, og blive certificeret. Skulle eksamen, mod forventning, ikke blive bestået første gang, er det muligt at gå op igen. Sexologiskolen afholder gennemsnitligt 3 eksaminer pr. år. Det er ikke muligt at holde orlov på Specialistuddannelserne.

Adgangskrav

Specialistuddannelsen til HandikapSexolog, kræver at du er tilmeldt/ optaget på Hoveduddannelsen Sexologuddannelsen, allerede læser Sexolog el. er færdiguddannet Sexolog. Du kan ansøge med Sexologuddannelse fra andre skoler. Her kan der dog være tale om at tage supplerende moduler f.eks. 1-3 stk. af afhængig af øvrig uddannelsesmæssig baggrund. Dette vurderes individuelt.

Priser

Specialistuddannelsen til HandikapSexolog koster kr. 28.000. Pris v. samtidig ansøgning/ optagelse på Parterapeutuddannelsen og/ el. Sexologuddannelsen – 3.000. Uddannelsen/ uddannelserne kan betales på én gang, 2 gange el. i 7 rater fordelt ud over uddannelsen. Se mere på ansøgningsskema.

Udgifter ud over over uddannelsesprisen

Du skal regne prisen for bøger og supervisionstimer. 

VIDSTE DU?

  • Livet med et fysisk el. psykisk handikap er fyldt med glæder og udfordringer, som i ethvert andet menneskets liv. Der er dog oftest ekstra udfordringer, når det kommer til kærlighedslivet og sexlivet! Det er hvad en HandikapSexolog beskæftiger sig med!
  • At leve med psykiske handikap/ udfordringer, som asberger, autisme etc. er en udfordring i et samfund, hvor rammerne er bygget op om et andet mindsæt. Det kan være ensomt – og føles kold, at være den so  føler, tænker, forstår og kommunikerer anderledes
Sexologiskolen - søvnterapeut