+45 77 888 888 info@sexologiskolen.dk
Legater billede - Sexologiskolen

DETOXTERAPEUT 26. oktober

På denne uddannelse bliver du både uddannet i østlige såvel som vestlige tilgange til detox. Hvad vil det sige af udrense og afgifte, fysisk, psykisk, menstalt seksuelt? Specialistuddannelsen til Detox Terapeut kredser om de facts, vi kender fra den videnskablige ventslig tilgang. Samtidigt lægger vi vægten på at komme i dybden med at forstå, hvad der egentlig ligger bag både overvægt, undervægt og “forgiftning” i form af urenheder og ophobninger. Det være sig både i den fysiske krop, som vesten hovedsaglig beskæftiger sig med – men sandelig også i de psykiske og mere følelsesmæssige lag og med den østlige tilgang – som har en mere og større helhedsperspektiv på mennesket!

Blokeringer og ophobninger kan sidde både i den fysiske krop, hvor vi kan “se” dem – og de kan sidde i andre lag af vores kroppe. I de østlige sundhedssystemer, der er emner end 5000+ år gamle, har mennesket ialt 5 kroppe; Den fysiske krop og yderligere 4 energetiske kroppe, der alle ligger omkring den fysisk krop. På denne uddannelse, såvel som på alle Sexologiskolens uddannelser, har vi fokus på det hele menneske!

Faste & Kure

Faste er verdens billigste og ét af de stærkeste tilgangen til at rense både krop og sind! Der er ikke mange penge i Faste, derfor ser vi heller ikke mange reklamer for det. til gengæld nævnes faste i alle de større religioner, og i mange sundhedssystemer. Vi kommer på uddannelsen også til at beskæftige os med faste. Andre kure sætter fokus på den mere mentale el. følelsesmæssige udrensning og balancering. Faste, både over 1 og flere dage, har vist sig at være særdeles livsforlængende og øge livskvaliteten. Faste styrker bl.a. de indre organer, forstærker sanserne – og giver følelsen af at være levende, vital og vibrerende!

En Personlig Uddannelse

Denne Specialistuddannelse er særdeles personlig, idet samtlige kure, udrensende og afgiftende teknikker, der præsenteres på uddannelse, skal gennemføres af den studerende, inden den studerende kan tage sin eksamen. Det betyder, at der også skal prioriteres tid og perioder til at lave kurene, og hertil kommer en god portion dedikation, vilje, vedholdenhed og motivation.

Din motivation – og hvem kan søge?

For at læse til Detox Terapeut skal du have fuldført Tantra 1, hvor den basale viden om chakraerne og detox ligger. Kik derfor efter, hvornår Sexologiskolen kører kurset, som er på ialt 4 hele dage. Kurserne ligger som regel forår og efterår.
Du kan søge uddannelsen og samtidigt have et stort og personligt ønske om at detoxe dig selv, på alle områder. Det er ok, så længe du også besidder en stor viljestyrke og sætter den fornødne tid af til at praktisere det lærte! Du kan også søge uddannelsen, med en stor basis-viden omkring udrensning på forskellige planer. Her vil du blot blå flere teknikker og mere lære tilført!

Egen-Terapi

Den studerende har herudover 5 t. egen-terapi, som vælges hos relevant fagperson iden for området, der godkendes af hovedunderviser. 

Studieklienter

Under uddannelsen følges to detox-klienter af den studerene. Der afleveres rapport om forløbene og fremlægges, foran publikum på åbent hus dag. Her er det både den studerende og de to detox-klienter, som medvirker og fremlægger. Forløbene er gratis for de to klienter, men kræver at de er viljestærke, følger forløbene og fremlægger sammen med den studerende.

Gevinst

Som gevinst for eleven, der til fulde formår at praktisere og fuldføre de givne kure etc. inden den givne eksamendato – her gives én af de mest hemmeligholdte teknikker indenfor det ayurvediske/ tantrisk system. Kuren nævnes ikke ved navn her, og må herefter hemmeligholdes også hemmeligholdes, til eget brug og event. enkelte andre klienters.

Studiegrupper

Den studerende går i studiegruppe 4 x 3 t. i løbet af uddannelsen. Studiegrupper kan mødes Online el. fysisk efter eget valg. Studiegruppe-møder ligger som regel bedst i ugen efter hver modul. 

Rammerne omkring uddannelsen.  

Alle Sexologiskolens uddannelser afsluttes med eksamen og certificering. Krav om fremmøde min. 90% for at kunne gå til eksamen, og blive certificeret. Re-/ sygeeksamen til næste eksamen på Sexologiskolen. Det er ikke muligt at tage orlov fra Specialistuddannelserne. Det er alene muligt at gå op til eksamen på denne uddannelse, når alle kurer og diæter er personligt udført af eleven og godkendt af underviser.

Event.Senere Eksamen

Fuldføres kurer & diæter, mod forventning, ikke inden eksamensdagen, er det muligt, efter forudgående aftale, at gå op til eksamen på andet tidspunkt, indenfor det første 1/2 år, her mod betaling på kr. 2.500.

DATOER & INFO

Modul 1: (uge 43) 26.-28. oktober – København

Modul 2: (uge 48) 29. november – 1. december – København

Modul 3: (uge 12) 21.-23. marts – Oslo

Modul 4: (uge 17) Spørgeaften 25. april kl. 17.00-19.00. Spørgeaften er Valgfri.

Eksamen: (uge 17) 26. april kl. 17.00-21.00 ca. – København

Reception efter eksamen! 

VIDSTE DU?

  • At detoxe er mere, end blot det du vælger at indtage el. ikke indtage af kost. Det er også din mentale og følelsesmæssige tilstand før – undervejs – og efter! 
  • Faste er langt mere effektiv end de fleste aner – både på din krop, din psyke og dit spirituelle niveau! Og en vældig billig måde at rense ud på! 

Detoxterapeut - sexologiskolen