+45 77 888 888 info@sexologiskolen.dk
Legater billede - Sexologiskolen

SEXOLOGISK- OG TERAP. LITT. BOG 2 18. september

Sexologisk- og Terapeutisk Litteratur Bog 2

Denne uddannelse er en videreførsel af Sexologisk- og Terapeutisk Litteratur Bog 1. På Sexologiskolen’s Forfatterlinje, fortsætter vi – med fokus Bog 2, 3, 4 etcHvordan gik det med Bog 1? Hvad har du lært? Hvem er dit Publikum? Hvad siger dit publikum? Hvad sagde anmeldelserne? Hvad vil du ændre/ justere på til Bog 2? Hvordan gik det med Forlaget? Ønsker begge parter at fortsætte samarbejdet? Vil du lave en bog med el. uden billeder?mHVad skal formatet være? Skal du interviewe mennesker til bogen – og hvordan? Etc. 

Temaer og Tiden

Hvad er oppe i tiden – og hvad er skiftet siden du skrev og udgav din sidste Bog? Har du ændret dig – er der ting og oplevelser i dit eget liv, der savner blæk og ord? Er der noget du har lagt mærke til i samfundet, som du gerne vil skriv om, elllæer skrive videre på? Er der noget i dit eget liv, som du omsider er blevet parat til at fortælle om?

Inspiration fra Klienter – Kronikker og Foredrag

Er der ting du har oplevet og hørt om, når du har haft dine konsultationer med klienter? El. er der temaer, som er kommet frem og har gentaget sig, når du har været ude og holde foredrag? Er der kronikker i aviser og artikler, som har fået dig til at tænke over temaer, som ikke er belyst – eller som kræver en anden vinkel – og den vil du gerne skrive om?

Undersøgelser og Forskning

Der er meget forskning indenfor moderne sexologi og parterapi, som endnu ikke er lavet. På Sexologiskolsen’s Forsker uddannelse MasterResearcher – på den Int. Linje, og på engelsk – kan du lære mere om, hvordan du laver videnskablig forskning – og her er der virkeligt grundlag for at kreere nogle spændende og højrelevante nutidige bøger! Du kan også lave undersøgelser, uden at du er uddannet i videnskabsmetodik og vidensskabsteori, blot du husker at oplyse i bøgerne og på undersøgelserne, hvordan du er nået frem til resultatet, sådan at din læser kender rammerne og grundlaget for dine undersøgelser.

Opgaver og Supervision på Specialistuddannelsen i Sexologisk- og Terapeutisk Litteratur Bog 2

På denne Specialistuddannelse, skal hver elev skrive en bog. Min 200 sider. Samt have 5 t. Supervision hos én af underviserne på uddannelsen, som alle er forfattere el. anden relevant forfatter.

Sexolog & Parterapeut plus Didaktisk Sexolog og Specialistuddannelsen i Sexologisk- og Terapeutisk Litteratur Bog 1 + MasterResearcher + Sexologisk- og Terapeutisk Litteratur Bog 2.

Disse 6 uddannelser giver dig et godt afsæt i at skive flere og gode bøger, og med videnskablig fundament, idet du her har gjort dit forarbejde – du har viden og du har metoder til forskning. Det kan blive til mange fine bøger, som hjælper mennesket til at forstå sig selv og sine medmennesker – på det sexologiske og terapeutiske område! 

DATOER & INFO

Modul 1: (uge 38) 18.-20. september 2023 – København

Modul 2: (uge 45) 6. – 8. november – Oslo

Modul 3: (uge 3) 15. – 17. januar 2024 – København

Modul 4: (uge 9)27. + 28. februar – København

Spørgeaften 27.2 kl. 17-19. 

Eksamen 28.2. kl. 17-21 ca.

PRISER, ADGANGSKRAV & FREMMØDE

Adgangskrav til Specialistuddannelsen i Sexologisk- og Terapeutisk Litteratur Bog 2

Denne Specialistuddannelse bygger ovenpå Sexolog og/ el. Parterapeut og Specialistuddannelsen i Sexologisk- og Terapeutisk Litteratur Bog 1.

Priser

Specialistuddannelsen i Sexologisk- og Terapeutisk Litteratur Bog 2 koster kr. 28.000. Pris v. samtidig ansøgning/ optagelse på Parterapeutuddannelsen og/ el. Sexologuddannelsen – 3.000. Uddannelsen/ uddannelserne kan betales på én gang, 2 gange el. i 7 rater fordelt ud over uddannelsen. Se mere på ansøgningsskema.

Udgifter ud over over uddannelsesprisen.

Du skal regne prisen for bøger og supervisionstimer. 

Fremmøde og Orlovsregler

Krav om fremmøde min. 90% for at kunne gå til eksamen, og blive certificeret. Skulle eksamen, mod forventning, ikke blive bestået første gang, er det muligt at gå op igen. Sexologiskolen afholder gennemsnitligt 3 eksaminer pr. år. Det er ikke muligt at holde orlov på Specialistuddannelserne.

Sexologiskolen - søvnterapeut