+45 77 888 888 info@sexologiskolen.dk
Legater billede - Sexologiskolen

FORÆLDRERELATIONTERAPEUT 17. januar

Specialistuddannelsen i ForældreRelation er én af de mest moderne uddannelser fra Sexologiskolen. Vi kikker på den forældrerelation, der fortsat er gældende og ligger efter, man har sat farvel til hinanden som par, være det sig ægtefæller el. kærester. I dag bliver rundt 46% af alle gifte par skilt, og mange af dem har børn.

På denne specialeuddannelse i bliver du uddannet i at lære forældre, som ikke længere er kærester/ par i fortsat at kommunikere og have fokus på barnet/ børnene. Du bliver bl.a. introduceret til redskaber som “Dramatrekanten” af Stephen Karpman.

Som forældre har man ansvaret for barnets sunde og trygge opvækst og udvikling. Det kræver at mor og far, mor og mor el. far og far – har en så god som mulig kommunikation og et konstruktivt samarbejde! Det skaber tryghed og ro for barnet, så det kan koncentrere sig om at være barn og vokse op, med dé udfordringer det allerede indebærer!

For forældre, der er gået hver til sig, og nu bor på to baser – er det ofte en udfordring, at få kommunikationen og samarbejdet til at blive konstruktivt og succesfuldt! Det kræver at man har sluttet fred med fortiden, tilgivet sig selv og den anden – og hele tiden har barnet/ børnenes ve og vel i fokus! Halvdelen af landets voksne befolkning kender til dette! Derfor er denne uddannelse nødvendig og et must for hver moderne parterapeut, der gerne vil hjælpe dé par, der har børn og er gået hver til sit! Den nødvendige base som parterapeut, giver ballasten til at bygge videre på – og skaber et naturlig afsæt ind i navigationen i den “krigszone” – der i alt for mange ex-parforhold, udspiller sig!

Specialistuddannelsen indeholder også læringen i “Kunsten at sige Farvel!” og emner som Konfliktløsning, mægling og aktiv tilgivelse. Vi kommer ind på svære områder som, når konstruktiv kommunikation og samarbejde ikke går efter planen og ikke lykkes, og når ansøgning om ene-forældremyndig er vejen frem – med fokus på barnets bedste!

Dette er nemmere sagt end gjort – og det vil vi som ForældreRelationTerapeuter gerne hjælpe med – til gavn for børnene – hver af forældrene og for samfundet!

Opgaver og Egen-Terapi + Supervision.

Hver elev følger to forældrepar, under uddannelsen. Hvert forældrepar har 5 x 1 1/2 t. Laver en opgave om det, og fremlægger opgaven, sammen med de to forældrepar, som medvirker og også deltager til de øvrige fremlægninger. Forløbene er gratis for de to forældrepar. Det ene forældrepar, skal have været skilt i mere end to år, det andet under 1 år. Der er krav om min. 5 egen-terapi timer til terapi og supervision, hos godkendt terapeut. 

Baggrund – Motiviation og eksempler på samarbejder

Du kan læse denne uddannelse, som tillige til din Sexolog og Parterapeutuddannelse. Det vil gøre dig istand til at engagere dig i et større felt af klienter, og hjælpe flere! Husk på at knap halvdelen at de der danner par, også går fra hinanden igen – så der er mange, som over kontere l. længere tid, vil kunne have stor glæde af at komme til dig, for støtte, råd og opheling!

Du kan gøre opmærksom på dit virke hos de instanser, der allerede arbejde med skilsmisser og traumatiserede skilte forældrepar – så letter du deres arbejde – og lader forældreparrene komme til dig, som rent faktisk vil kunne hjælpe dem el. i det mindste se konstruktivt på deres udfordringer – idet du rent faktisk ér uddannet til det!

Udfordringer ønskes!

Vil du gerne have større professionelle udfordringer – så lander du helt rigtigt her. En kollega udtalte på et tidspunkt: “At arbejde med skilte par, er sværere end at arbejde med en soldat, netop vendt hjem fra krig! Der er så mange følelses, og mange af dem vender hver sin vej!”.

At arbejde med skilte forældrepar, er en udfordring. At blive skilt, og tilmed med børn ombord, er noget af det mest stressende og belastende et menneske kan komme ud for i løbet af sit liv! At sige farvel til sin intakte familie – at sige farvel til sin drøm, er noget af det mest smertefulde i livet!

DATOER & INFO

ForældreRelationTerapeut – Start 17. januar 2022.
Uddannelsen varer ca. 1/2 år. 4 Moduler á 3 dage. 

Dag 1 + 2 kl. 9-16. Dag 3 kl. 9-15. Modul 4, andre tider.

Modul 1: (uge 3) 17.-19. januar 2022 – København

Modul 2: (uge 8) 21.+23. februar – Oslo

Modul 3: (uge 17) 25.-27. april – København

Modul 4: (uge 21) 23.+24. maj.

Spørgeaften og Eksamen. D. 23.5. kl. 17.00-19.00. D. 24.5. kl. 17.00-21.00 ca.

PRISER, OPTAGELSE, RAMMER & REGLER

Hvem kan optages?

Det er muligt at tage uddannelsen til ForældreRelationTerapeut, når du er optaget på, læser el. er færdiguddannet Sexolog & Parterapeut.

Rammerne omkring uddannelsen.

Alle Sexologiskolens uddannelser afsluttes med eksamen og certificering. Krav om fremmøde min. 90% for at kunne gå til eksamen, og blive certificeret. Re-/ sygeeksamen til næste eksamen på Sexologiskolen. Det er ikke muligt at tage orlov fra Specialistuddannelserne.

Priser

Specialistuddannelse kr. 28.000. Pris v. samtidig ansøgning/ optagelse på Parterapeutuddannelsen – 3.000. Kan betales på én gang, 2 gange el. i 7 rater fordelt ud over uddannelsen. Se mere på ansøgningsskema.

Fremmøde og Orlovsregler.

Krav om fremmøde min. 90% for at kunne gå til eksamen, og blive certificeret. Skulle eksamen, mod forventning, ikke blive bestået første gang, er det muligt at gå op igen. Sexologiskolen afholder gennemsnitligt 3 eksaminer pr. år. Det er ikke muligt at holde orlov på Specialistuddannelserne.

Sexologiskolen - søvnterapeut