+45 77 888 888 info@sexologiskolen.dk
Legater billede - Sexologiskolen

Kära Press

Här kan du läsa artiklar och pressmeddelanden publicerade av Sexologiskolan. Vi ger gärna intervjuer och kan även oftast förmedla kontakt med utbildade terapeuter från Sexologiskolan/IAS i olika städer och länder. Kontakta oss helt enkelt och ange vad förfrågan handlar om. Då svarar vi dig så snart som möjligt.

Vi ber om god ton och bra kommunikation – och vill du stå med på Sexologhögskolans presslista så vill vi att du skickar ett mejl med dina kontaktuppgifter, information om vilken media/vilka media du skriver för eller är journalist /forskare vid – och inte minst, vad ditt intresse för Sexologiskolan är; Ämnen, Sexologifestivalen, studentpresentationer m.m. 

Dear Press

Here you can read articles and press releases posted by IAS – Int. Academy of Sexology and RelationshipTherapy. We are very happy to give interviews and can also usually arrange contact with trained therapists from IAS – in different cities and countries. Just contact us and please specify, what the inquiry is about. Then we will answer you, as soon as possible.

We ask for a nice tone and good communication – and if you want to be on the IAS’s Press List, then we kindly ask you to send an email with your contact details, information about which media you write for or are a journalist / researcher at – and not least what your interest in about IAS, and specific Topics, Sexology Festivals, educations, presentations from our pupils etc.

Pressemeddelelse: Norge 26.8.2021

Kontakt: info@sexologiskolen.dk