+45 77 888 888 info@sexologiskolen.dk

COOKIE- OCH INTEGRITETSPOLICY VID SEXOLOGISKA HÖGSKOLAN 

Introduktion
När du besöker vår webbplats samlas information om dig in, som används för att anpassa och förbättra vårt innehåll och för att skapa mer värde med de annonser som visas på sidan. Om du inte vill att information ska samlas in om dig bör du radera dina cookies och avstå från vidare användning av webbplatsen. I avsnitten nedan har vi utvecklat vilken information som samlas in, dess syfte och vilka tredje parter som har tillgång till den. 

Cookies

Webbplatsen använder ”cookies”, vilket är en textfil som lagras på din dator, mobil eller liknande i syfte att känna igen den, komma ihåg inställningar, utföra statistik och rikta annonser. Cookies kan dock inte innehålla skadlig kod som virus. 

Det är möjligt för dig att radera eller blockera cookies. För att göra detta, följ dessa steg: http://minecookies.org/cookiehandtering 

Om du följer instruktionerna och tar bort eller blockerar cookies kommer annonserna du ser bara att bli mindre relevanta för dig, samtidigt som de kommer att visas oftare. Samtidigt kan du också riskera att webbplatsen inte fungerar optimalt och att det finns innehåll som du inte kan komma åt. 

 

PERSONUPPLYSNING

Generellt

Personuppgifter är all slags information som på något sätt kan hänföras till dig. När du använder vår webbplats samlar vi in och behandlar ett antal sådana uppgifter. Detta sker till exempel genom vanliga interaktioner på webbplatsen, som att anmäla sig till vårt nyhetsbrev, delta i en tävling/undersökning, registrera sig som ny användare/prenumerant eller genom annan användning av tjänster eller köp via vår webbplats. 

Vi samlar in och behandlar vanligtvis följande typer av information: Ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk plats och vilka sidor du klickar på. I den mån du ger uttryckligt samtycke och själv anger informationen behandlar vi även: Namn, telefonnummer, e-post, adress och betalningsinformation. Detta händer vanligtvis när du skapar en inloggning eller när du köper på webbplatsen. 

Säkerhet

Vi behandlar dina personuppgifter säkert och konfidentiellt i enlighet med tillämplig lag, inklusive dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Dina uppgifter kommer endast att användas för det ändamål för vilket de samlades in och kommer att raderas när detta syfte är uppfyllt eller inte längre är relevant. 

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder mot att dina uppgifter oavsiktligt eller olagligt raderas, publiceras, förloras, försämras eller kommer till obehörigas kännedom, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagen. 

Avsikt
Informationen används för att identifiera dig som användare och visa dig de annonser som kommer att vara mest relevanta för dig, för att registrera dina köp och betalningar och för att kunna förse dig med de tjänster du har begärt, till exempel att ta emot nyhetsbrev. Dessutom använder vi informationen för att optimera och förbättra våra tjänster och vårt innehåll. 

Lagringstid
Vi lagrar information under den period som lagen tillåter, och vi raderar den när den inte längre är nödvändig eller relevant. Perioden beror på vilken typ av information det rör sig om och anledningen till lagringen. Det är därför inte möjligt att ange en generell tidsram för när information raderas. 

Utlämnande av information

Uppgifter om din användning av webbplatsen, vilka annonser du får och eventuellt klickar på, geografisk plats, kön och ålderssegment m.m. lämnas ut till tredje part i den mån informationen är känd och om vi använder tredje part. Du kan se vilka tredje parter som är inblandade i avsnittet om cookies ovan. Informationen används för riktad reklam. 

Dessutom använder vi ett antal tredje parter för att lagra och behandla data. Dessa behandlar endast information på uppdrag av oss och får inte använda den för sina egna ändamål. 

Utlämnande av personuppgifter såsom namn och e-post m.m. kommer endast att ske om du samtycker till det. Vi använder endast personuppgiftsbiträden i EU eller i länder som kan ge din information tillräckligt skydd. 

Insyn och klagomål
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig i ett gemensamt format (dataportabilitet). Du kan också när som helst invända mot användningen av informationen. Du kan också återkalla ditt samtycke till behandling av information om dig. Om de uppgifter som behandlas om dig är felaktiga har du rätt att få dem rättade eller raderade. Förfrågningar om detta kan göras till: info@sexologiskolen.dk. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du också möjlighet att kontakta Datainspektionen. Om du inte längre vill att vi ska behandla dina personuppgifter eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter kan du också skicka en begäran om detta till ovanstående e-postadress. 

Förläggare
Webbplatsen ägs och publiceras av: 

Sexologiskolen
Gunløgsgade 1 st. Islands Brygge
2300 København S
Telefon: + 45 70 26 55 77
E-mail: info@sexologiskolen.dk