+45 77 888 888 info@sexologiskolen.dk
Bog

Välkommen till Sexologiskolan’s Kronjuvel

MasterResearcher – MR

About IAS – Int. Academy of Sexology & RelationshipTherapy

IAS is the largest academy in the World – within modern sexology and relationshiptherapy – with a focus on the whole person. IAS has more than 20 years of experience in education, and this year starts its 73rd team. The teaching staff is currently of 68 well-educated and skilled teachers, from the Nordic countries and the World.

 

Science & Wisdom

Here modern Science and Wisdom from old traditions, go hand in hand. General and clinical sexology, psychology, therapy – as well as lifestyle – and with respect for the ancient traditions, such as tantra, yoga, ayurveda and meditation.

 

Frames, Facts & Exam

IAS has a total of 41 programmes: Sexologist & RelationshipTherapist, 38 Specialist Educations and the research education; MasterResearcher in Sexology & RelationshipTherapy. All of the 41 educations at IAS end with an exam and certification.

 

The two main educations; Sexologist and RelationshipTherapist

Duration for each is 1 ½ years, with 13 modules of 3 days. During the modules assignments are made and literature is read. Supervision is provided during the education. Individual therapy must be taken as well as training with individual study clients, to be fully prepared for the future job.

 

MasterResearcher – the research education

This education is considered to be the Crown Juvel of IAS. It last 1 ½ years, with 13 modules of each 3 days. It is possible to start the MasterResearcher Education in February in that year, where the students finished the Sexologist Education in April.

Master Researcher 100% Online

MasterResearcher is read 100% Online, from wherever in the world you are! We use Zoom, breakout rooms etc. IAS has developed online teaching over many years – and the academy is extremely stable and operate with minimal cancellations, regardless of whether the world is affected by pandemics, instability between countries or otherwise.

 

100% English.

MasterResearcher runs in English, oral & written. You will meet students from all over the world, and that you might know from other countries. Alle literature is in English and all works & research at this MS is handed in in English.

 

Online Intro

Every 4 months at 15.00-16.30, 1st Wednesday in February, May, August and November. can you hear about the specialist programmes.

 

The School of Sexology also holds Intro with a physical presence at the School of Sexology in Copenhagen, Århus, Oslo, Nuuk, Reykjavik & Torshavn – in connection with the Sexology Festivals, culture nights and other Open House events.

Sexologiskolen

DET HELA MÄNNISKAN

På Sexologiskolan ligger fokus på den HELA människan – med utgångspunkt att sex och underliv är både naturliga och viktiga delar av livet. Utbildningen till Sexolog rymmer även element av parterapi. Parterapin fortsätter vidare på parterapeutkursen där flera tekniker och terapeutiska verktyg och riktningar presenteras och introduceras. De två programmen kan läsas separat, men vi rekomenderar starkt att du läser båda programmen samtidigt direkt efter varandra. 

Det finns inga sexuella manifestationer på utbildningarna. Det är ett professionellt förhållningssätt till materialet, precis som det finns respekt för den enskilde elevens personlighet och gränser.

Utbildningen till sexolog och parterapeut vänder sig till både män och kvinnor, unga som gamla. Vilket bland annat avspeglas i undervisningsämnena, och i att lärarna på programmet består av såväl kvinnor som män, yngre som äldre. För att komma in på utbildningen måste du vara 18 eller äldre. Den äldsta studenter var 70 år. Medelåldern är för närvarande 32 år. Det finns fler kvinnor än män, men antalet män växer stadigt år för år!

Utbildningen bjuder in elever till ett tvärvetenskapligt forum, på så sätt lär man sig mycket av och från varandra. Vi ser att man är en empatisk och balanserad person, för att klara av litteraturen, lösa uppgifter samt kunna debattera med sina studiekamrater.

Ungefär hälften av våra studenter har en bakgrund inom hälsa, psykologi och terapi. Den andra halvan har en helt annan bakgrund, men gemensamt för dessa är förståelsen för hur viktiga dessa områden är – och gemensamt är också att alla vill arbeta med kärlek, relationer, kommunikation, sexualitet och intimitet – och att vara med och göra en stor och märkbar skillnad.

Efter examen arbetar våra utbildade terapeuter på psykologcentraler, sjukhus, i kommunen, som föreläsare, lärare, debattör/bloggare, skribenter, terapeuter i näringslivet, egenföretagare på egen klinik, på vårdcentraler, sexualundervisningslärare i grundskolan eller gymnasieskolor och mycket mer

Vi fokuserar på det nordiska forumet, nätverk och samarbete. På Int. Line bjuds även internationella lärare in samt studenter med olika nationaliteter och kulturell bakgrund. Både från hela världen men även från de nordiska länderna. Studenterna på programmet kommer därför att träffa lärarna, som vi anser vara några av de bästa föreläsarna från såväl Danmark som de andra nordiska länderna.

Kurserna för sexolog och parterapeut är mycket livliga kurser med spännande och relevanta ämnen, undervisade av kunniga och engagerade lärare. Det finns även möjlighet till studiebesök i närområdet.

Fokuset på huvudutbildningarna; Sexolog & Parterapeut är att ge eleverna en sann och djupgående bild av de verkliga problem som moderna människor upplever i sina intima liv; sexualitet, kärlek, kommunikation, relationer, familjeliv etc. Ge eleverna tekniker för att hjälpa till där problemen verkligen finns, och följa klienterna genom deras problem – med målet att skapa glada nätter för glada dagar – lyckliga dagar för lyckliga nätter.

Det HELE menneske

INTRO AFTON – utbildningen till Sexolog och Parterapeut samt specialistutbildningnarna. 

Intro sker en gång i månaden, framför allt online. Det är gratis att delta. Introt hålls både på danska och på engelska. Det är alltid en god idé att delta på introt. På introkvällarna får du information om utbildningar för Sexolog och Parterapeut samt de individuella specialistutbildningarna. Värden för introkvällarna är Yazmin Fox Eisen, och det är möjligt att ställa frågor om vad som helst, exempelvis alla 32 utbildningar som Sexologiskolen erbjuder. Introt varar 1 – 1 ½ timmer. De flesta intros körs online men det sker även på plats på Sexologiskolen i Köpenhamn, Århus, Oslo och Stockholm.

Av konkurrensskäl kan Sexologihögskolans utbildningsplaner + litteraturlista inte hittas på nätet, med du kommer ha goda möjligheter att kort se flera av planerna för introt.

YAZMIN FOX EISEN – KVINNAN BAKOM SEXOLOGISKOLAN

Chef och grundare för Sexologiskolen och en av huvudföreläsarna på på kurserna är Yazmin Fox Eisen. Yazmin Fox är utbildad i allmän och klinisk sexologi vid Göteborgs univeristet, Psykologiska fakulteten, där har hon även gästföreläst. Hon har arbetat med kunder, undervisat och utbildat de senaste 29 åren. Dessutom är Yazmin Fox utbildad inom yoga, tantra och ayuverda och dessutom är hon NLP Business Practitoner inom coahing och management. Hon har examen inom Prep and Kiff manager från School of Family Development Copenhagen. Yazmine Fox talade 2011 vid WAS, World Congrgess of Sexology Glasgow. Läs mer om Yazmins bakgrund och kompetens här.

Inclusive

TANKEN BAKOM UTBILDNINGEN – SEX, KÄRLEK & RELATIONER!

Som en modern kvinna med ett levande och aktivt sexliv frågar jag mig: Är det okej att ha ett sexliv? Ja, självklart svarar samhället…! Men går det faktiskt att prata om sex utan att fnissa lite?

Vi är en del av ett samhälle där sexualundervusningen som presenteras för våra barn och unga undervisas av lärare som inte är utbildade sexologer – är det ok? Vi säger nej på Sexologiskolan – och därför har vi även lanserat kursen Didaktisk sexologi, en förlängningav sexologikursen. Så att lärarna vi skickar ut till grund- och gymnasieskolor faktiskt vet vad det

pratar om efter en utbildning på minst 2 år! Det innebär att de förmedlar korrekt information – och har valet att vara i rollen sox sexualupplysare. Det ger högkvalitativ sexualundervisning – och är en utveckling på området. Vi tror att våra barn och unga förtjänar det bästa, och inom ett så viktigt område som sex, kärlek, kommunikation och relation!

Hur medvetna är vi egentligen när det kommer till vad som händer i kroppen, sinnet etc. när vi har sex? Är underlivet verkligen en naturlig och respekterad del av livet? Är det fel om vi älskar exotiskt sex? Är det fortfarande det praktiska förhållningssättet där barn är slutresultatet som är det mest respekterade ”sexet”? Jag säger nej!

Låt oss trycka lite på fraserna och våga röra om lite i grytan. Finns det något sexigare än att göra bebisar, och är inte god gammaldags kärlek också det bästa afrodisiakum? Är sex något som händer när man är 20-30. Och ska det skjutas till handling, som en gammal rangerover, när vi går in i fyrtio- och femtioårs åldern?

Vad är sexigt och en turn-on för den 50-årige mannen som tittar på sin nakna fru – är det hennes välbekanta doft, värmen i hennes ögon, är det hemligheten mellan dem? Sex är passion. Och passion lite av en vetenskap – som går att lära sig, men som också helst ska glömmas igen när den levs!

Slutsats: Sex är definitivt ”IN”. Det är en perfekt gateway från mannen till kvinnan, från kvinnan till mannen, mannen till mannen och kvinnan till kvinnan. Det finns många former av bra sex, det finns många parkonstellationer och sätt att leva sitt kärleksliv. Vi tittar på detta på Sexologi & Parterapeututbildningarna.

 

”Alla levande människor har en sexualitet, men inte alla människor har en levande sexualitet” – Citat Yazmin Fox Eisen

DE TVÅ OSKILJAKTIGA V:NA-  LIKA MED OCH SIDA VID SIDA

Utbildningarna för Sexolog & Parterapeut omfattar både vetenskaplig fakta och ny forskning inom området som sprids av en handplockad stab av läkare, barnmorskor, sjuksköterskor, psykologer etc. och all den obestridliga och nödvändiga visdom som finns i de gamla traditionella hälsosystemen som till exempel Ayurveda och Erotisk Tantra. Vi har satt ihop ett lärarlag på 64 st lärare, som vi anser vara några av de bästa lärarna inom vart och ett av de många områdena- med målet att erbjuda en modern, innovativ, tvärvetenskaplig “ up- to- date” högkvalitativ utbildning som har saknats alldeles för länge.  

GRUNDLIG UTBILDNING MED HÖG PROFESSIONELL NIVÅ.

Utbildningen för Sexolog och Parterapeut är ca 1 ½ år, de är uppdelat i 13 moduler om 3 dagar vardera, alltid fredag-söndag. Mötestiden på fredag och lördag är kl. 09.00-17.00 och söndag kl. 09.00-15.00.

Flera av våra gäster besöker Århus, Köpenhamn, Oslo och Stockholm under utbildningen där de kan lära känna varandra och bygga grunden för ett framtida nätverk och samarbete. Vi har många av våra utbildade terapeuter som samarbetar över landsgränserna.

På utbildningen finns krav på egenterapi/handledning, deltagade i studiegrupper samt att man har studieklienter på vägen. På Sexologutbildingen finns skriftlig + muntlig tentamen och handledning. På Parterapeututbildningen finns muntlig tentamen och handledning.

Utbildningsplan och litteraturlista för alla utbildningsprogram finns på modul 1, under dag 1.

Vi rekomenderar att studenter anmäler sig till Int. Brancheforum för Sexologer och Parterapeuter ASRT, där det finns relevanta branchföreläsninger, t.ex. om uppstart, GDPR mm.

VÄLKOMMEN TILL NORDEN

På utbildningen till Sexolog och Parterapeut har vi bortsett från ”jantelagen” och bjudit in Norden och Världen. Vi vill nå ut- både utanför Danmarks gränser och bortom vad som tidigare har setts.

Vår erfarenhet är att ett levande samarbete med de andra nordiska ländernna ger den enskilde studenten möjlighet att bygga ett berikande nordiskt nätverk, bygga vänskap och professionella relationer, vilket ofta leder till djupare relationer och professionellt samarbete. På Sexologifestivalen i år i Oslo deltar sexologer från Norge, Danmark och Sverige – till och med USA. 

UNDERVISARE OCH UTVÄRDERING

Lärarna på programmen är noga utvalda bland dem vi anser vara några av de bästa inom området inom de undervisningsområden de representerar var och en. Vi har för närvarande 68 lärare knutna till Sexologiskolan, från Danmark, Norge, Sverige och USA. Den enskilde studenten utvärderas för varje undervisningsdag, och lärarna handles.

HUR UTMÄRKER SIG UTBILDNINGARNA
– OCH  HUR SKILJER DE SIG

På programmen för sexolog och parterapeut kombinerar vi vetenskap och visdom. De två V:en står sida vid sida – lika och oskiljaktiga. Vi samlar det bästa från de två “lägren” precis som många av lärarna, via sin utbildningsbakgrund – läkare/psykoterapeuter, barnmorska/akupunktör, sjuksköterska/nutritionist etc. – är tvärvetenskapliga yrkesverksamma.

Vi är de första som fokuserar på kroppen genom hälsosam kost och näring. Vi tar en extra titt på livsstil och daglig träning, väckning av sinnena etc. I båda fallen för att det är hela människan vi jobbar med – och för att det som är bra för kroppen är också bra för sex, reproduktion, fertilitet och kärlek. Ska vi t.ex. gå upp kl. 06.00 på morgonen för att springa och vara fräsch, närvarande och proaktiv för djupa samtal och sex kl. 22.30 – då måste vi ta riktigt väl hand om våra kroppar och ge den riktig näring och en hälsosam livsstil!

I kurserna för Sexolog och Parterapeti ingår personlig terapi/handledning 1 och 1. Studenterna genomgår därmed också en personlig process, utveckling och transformation under kurserna och de handles individuellt, för att hamna i rollen som moderna Sexologer och Parterapeuter. Kursen Personlig Terapi/handledning gör individen medveten samt att den ger ett professionellt självförtoende att fylla rollen som modern Sexolog och Parterapeut

Studenterna får även individuell terapi såväl som grupphandledning.

VÅRT MÅL

Det finns en stor efterfrågan på duktiga Sexologer & Parterapeuter i  Norden, och många har fått upp ögonen och vill utbilda sig. Idag arbetar många av våra studenter från Sexologiskolan på kliniker och hälsocentrum, många av dem har fått jobb redan innan dem har tagit examen. Vårt mål är att skapa- och ge Danmark / Norge/ Sverige- världen, de bästa tänkbara Sexologer, Parterapeuter och Specialister. Moderna Sexologer, Parterapeuter och Specialister, som är mycket kompetenta och vet, var den moderna människans verkliga problem ligger i sexlivet och förhållandet- och hur dem ska lösa problemen. Vi kommer att gräva under ytan där djup sexologisk och parterapeutisk insikt och bred kunskap är några absolut nödvändiga egenskaper hos den moderna och praktisernade Sexologen & Parterapeuten. Genom erfarenhet har vi lärt oss att vi hjälper människan som bäst på detta sätt.

UTBILDINGENS STRUKTUR

– 13 moduler under 1 1/2 år. Fredag söndag 

– Personlig terapi/ Handledning 1:1. mina. 10 h. 

– Egenterapi i teamet vid ärendearbete 

– Handledning sker i teamet 

– Studiegrupper, 3 timmar per månad 

– Studiekunder min. 10 timmar på varje kurs 

Examen. Sexologiprogrammet avslutas med en skriftlig tentamen. Sexolog- och parterapeutprogrammen avslutas båda med muntlig tentamen och intyg efter godkänd tentamen. 

MODUL DATUM & LITTERATUR OCH EGEN TERAPI

 – Alla moduldatum för alla 3 linjer och alla 41 program kan laddas ner direkt från förstasidan. 

 – En nyhet är att litteraturen för huvudutbildningarna skickas ut redan efter antagning och registrering. Vi förbehåller oss dock rätten att ändra listan om en ny relevant bok ges ut eller om en bok utgår och inte längre är tillgänglig. Det faktum att litteraturen delas ut redan vid antagning och registrering innebär att studenten kan skaffa sig böcker och läsa böckerna i förväg, och vara ute i god tid innan utbildningen startar! 

 – Självterapi & handledning 1:1. minimum 10 h. kan också påbörjas direkt efter antagning och registrering, och på så sätt ske i förväg. 

 

EKONOMI

På Ansökningsblanketten hittar du:

Startdatum för alla program och utbildningspriser
Utbildningspaket inkl. rabatter
Information om betalningsplan, inklusive betalning på en gång eller i delbetalningar

Utöver utbildningspriset måste du beräkna kostnaden för: 
Självterapi & handledning 10 timmar per huvudutbildning
Böcker. I genomsnitt 1,2 böcker per månad. (fler finns även att låna på biblioteket) 

programmen ska du räkna ut inkomsterna från: 
– De min. 30 st. studieklienter under var och en av huvudkurserna.

Som en allmän regel brukar kostnaderna för självterapi och handledning gå jämt ut med inkomsterna från de 30 st. studieklienterna.  

ENSTAKA MODULER

Det är möjligt att läsa enskilda moduler i huvudkurserna; Sexolog och parterapeut. Upp till 4 av de 13 modulerna. Gäller vart och ett av utbildningsprogrammen; Sexolog och parterapeut. Priser för enskilda moduler finns på ansökningsblanketten 

 

UTDRAG UR HUVUDUTBILDNINGARNAS ÄMNEN:

SEXOLOG

 • Vad är sexualitet?
 • Sex och attityder genom tiderna. Historiska och kulturella överväganden.
 • Kärlek och kärlekens betydelse för våra liv och sexualitet.
 • Kvinnor och mäns sexualitet. Anatomi, fysiologi, psyke etc.
 • Etniska minoriteter och deras sexualitet. Skillanden mellan män och kvinnor. 
 • Könsidentitet och homosexualitet etc.
 • Sexuella dysfunktioner och användning av tekniker och medicinska hjälpmedel. 
 • Kroniska sjukdomar – vad gör det med sexualiteten?
 • Sexuella avvikelser och minoriteter.
 • Sexuella övergrepp. Tabu och trauma. Gärningsmannen.
 • Sexualitet och sexuell utveckling hos barn och unga.
 • Aspekterna av singellivet.
 • Preventivmedel. Både de moderna och de vi känner till från andra traditioner.
 • Fertilitet och befruktning.
 • Graviditet. Sex, före- under- efter graviditeten.
 • De olika orgasmerna- och vägen till dem.
 • Lust och passion- genom hela livet.
 • Tro – hopp pch kärlek. Tro och religioners påverkan på hur vi upplever sexualitet. 
 • Var är vi olika, män och kvinnor, och hur kommunicerar vi bäst?
 • Otrohet, svartsjuka och skilsmässa. 
 • Pornografi och synen på män och kvinnor genom media/reklamvärldens ögon.
 • Lust, livslust och passion i dig själv samt i din relation.
 • Funktionshinder och sexualitet. Innovativ och relevant kunskap inom området. 
 • Den äldres sexualitet och kärleksaffärer.
 • Sexualitet och relation som funktionshindrad.
 • Sexuella minoriteter, fetischism etc.
 • Den sexuella självbilden- vem är jag som sexuell varelse?
 • Sexuella fantasier och önskan.
 • Personer med funktionsnedsättning och sexualitet. 
 • NLP och andra metoder för att förstå/arbeta med olika personlighetstyper.
 • Den moderna kvinnans problem, så som vulvodyni, vaginism, PMS etc. Plus tekniker.
 • Den moderna mannens problem, potensproblem, identitet etc.
 • Taoistisk tantra, Erotisk Tantra och tantrayoga.
 • Ayurvediska tekniker för att stärka kropp och själ. 
 • Kost, näring och livsstil. Hur påverkar det oss och vår sexualitet, lust och fertilitet?
 • Mat, örter och kosttillskott- som afrodisiakum och till ett långt lyckligt och friskt liv.
 • Lyckliga nätter till lyckliga dagar. Väcker sinnena genom doft, smak, syn, känsel och skydd.

PARTERAPEUT

   • Vad är parterapi?
   • Parterapi och attityder genom tiderna. Historiska och kulturella överväganden.
   • Kärlek och kommunikation och betydelsen för våra liv och relationer. 
   • Olika sätt att kommunicera och bemöta som kvinna och man. 
   • Konfliktmönster.
   • Etniska minoriteter och deras sexualitet. Oskuldsmyten etc.
   • Den goda relationen. Hur överlever och lever vi som två, tillsammans.
   • Parterapi, som utvecklande, förebyggande, konfliktlösande och läkande. Paridentitet och parets självbild.
   • Psykisk våld, fysisk våld, sexuellt våld i nära relationen.
   • Öppna relationer såväl som cirkulära relationer. 
   • Social kontroll i de moderna nordiska samhället.
   • Jämställdhet och jämlikhet i Norden och världen.
   • Svartsjuka och otrohet. 
   • Nystart i livet. 
   • Dejting i olika åldrar.
   • Tantrisk Meditation
   • 7 nights of Tantra
   • Familjebildning.
   • Utveckling av relationer. 
   • Den goda relationen- vad säger vetenskapen?
   • Kontroll av relationer.
   • Kommunikation med media.
   • Positiv PR – undersökning om nordiska paren och deras kärleksliv.
   • Icke våldsam kommunikation. 
   • Lösningsfokuserad kommunikation. 
   • Fokus på språk och tänkande.
   • Fokus på anknytning.
   • Externalisering i den personliga berättelsen.
   • Kärleksspråk.
   • Kärlekstermostaten.
   • Att lära sig älska villkorslöst.
   • Att känna kroppen och vara närvarande. 
   • Skilda föräldrar- samarbete.
   • Ofrivillig barnlöshet.
   • När relationen är över. 
   • Vägledning
  Kærestepar holder i hånden

  VAD KAN DU ANVÄNDA UTBILDNINGEN TILL

  Efter att du ha klarat provet finns det många olika alternativ för hur du kan använda din nya utbildning till Sexolog & Parterapeut: 

  • Du kan t.ex. starta en egen praktik som praktiserande sexolog & parterapeut – antingen ensam eller tillsammans med en kollega, annan sexolog, parterapeut, psykolog, familjeterapeut m.m. 
  • Du kan även hålla föreläsningar och undervisa inom den privata sektorn, på kvällsskolor, högskolor, i näringslivet, i grundskolan, inom ungdomsutbildningen, i föreningar. 
  • Du kan vara anställd i näringslivet och vara fast knuten som sexolog & parterapeut i ett större företag. 
  • Du kan skriva artiklar, krönikor och böcker. 
  • Du kan sätta upp en telefonrådgivningslinje. 
  • Du kan skapa din egen rådgivningssida på internet, agera expert på en annan webbplats eller vara expert på ”Sex och samlevnad” i en tidning mm. veckotidning. 
  • Du kan delta i sexologikongresser i Norden och i resten av världen 
   Och mycket mer!

  DIN PERSONLIGA UTBILDNING

  Utbildningarna till Sexolog och Parterapeut ger dig, samtidigt som hög yrkeskunskap, även stor personlig kunskap och insikt som du kan använda i ditt eget privatliv. Det kommer också att göra dig till en ännu bättre terapeut. 

  Under kurserna kommer du att introduceras till många ämnen och riktningar som du själv har möjlighet att öppna upp ytterligare och gå vidare med bl.a. genom egenterapi och även genom specialistutbildningarna. 

  Med sitt fokus på hela människan ger kurserna för Sexolog & Parterapeut dig en bra, noggrann, seriös utbildning med hög professionell nivå. Utbildningen för Sexolog & Parterapeut ger dig också en riktining och meningsfullt arbete som du kan använda genom hela ditt liv. och som du alltid kan träna på, inom en flexibel arbetsdag, med de antal veckotimmar och öppettider som du bestämmer. Du får ett jobb som du alltid kan praktisera, ung som gammal, och som du bara blir för gammal för när du är så gammal att du helt har glömt bort vad sex och relationer är! 

  SEXOLOG & PARTERAPEUT – HOT ELLER NOT?

  Att vara sexolog & parterapeut är titlar som du kan vara glad och stolt över. Och världen är redo! Att gå till sexolog & parterapeut är ett uttryck för att man tar ansvar för sitt sexliv och sin relation. 

  Som sexolog och parterapeut möter du människor inom området sex/kärlek/relationer. Du möter dem där livet kan vara bäst eller sämst. 

  Utrustad med rätt kunskap och rätt verktyg kommer du att kunna möta och ta emot dem, hjälpa dem vidare, genom krisen, ur problemen – och mot ett lyckligare liv. Till ett liv där sex, relationer och känslor fungerar, och där underlivet blir en naturlig och integrerad del av ”det goda livet” – och kärlek, respekt och god kommunikation är en självklarhet för individen och ett krav för att vara en del av en fruktbar relation. 

  Att vara sexolog och parterapeut är ett jobb med mycket ”solsken”. Det är inte långt från tårar till skratt och du kan hjälpa till att vända kris och sorg till möjligheter till självutveckling, kreativitet och stor glädje. Du är i kontakt med livet i en omfattning som bara ett fåtal människor kan föreställa sig, och du kan vara glad över att ditt jobb har stor, och ofta avgörande, betydelse för andra människors liv och lycka, inklusive dem du inte träffar – barn. 

  Att utbilda sig till Sexolog & Parterapeut är därför ett stort och avgörande beslut för varje student som väljer att studera på Sexologskolan. Det kommer att påverka både din egen självuppfattning, ditt liv och din relation. Som färdigutbildad Sexolog & Parterapeut får du ett jobb som är vettigt och där du med största sannolikhet ser fram emot att gå till jobbet varje dag! Med din kunskap och visdom samt växande erfarenhet kommer du att kunna lyfta människor, och du kommer att hjälpa många människor, singlar som par – och hela familjer – genom ditt engagerade arbete – och det hela livet! 

  UDVID MED SPECIALISTUDDANNELSERNE

  Sexologiskolen har ialt 25 individuelle Specialistuddannelser, som Hoveduddannelserne; Sexolog & parterapeut kan suppleres med. Du kan læse mere om alle Specialistuddannelserne på næste side. Nogle elever vælger at læse 1-2 Specialistuddannelser, andre 8 eller mere. Specialistuddannelserne kan læses sideløbende med Hoveduddannelserne eller efter, og er med til at gøre hver enkelt elevs uddannelse unik. 

  KURS OCH LITTERATUR

  På utbildningen ska du vara beredd att läsa ett antal böcker och artiklar på danska, norska, svenska och engelska. Litteraturlista och utbildningsplan delas ut 1:a utbildningsdag. Utöver det får du också ofta slides och skriftligt material från varje enskild lärare på Sexologiska högskolan. Kostnaden för litteratur bekostas av studenten. 

  TENTOR OCH FRÅNVARO

  För att kunna göra tentamen måste du kunna dokumentera min. 90% närvaro på kursen*, samt godkännande av alla inlämningsuppgifter längs vägen. Provet är obligatoriskt. Skriftlig tentamen för sexolog och muntlig tentamen för sexolog och parterapeut. Den skriftliga tentamen på Sexologiutbildningen består av ett antal frågor på kursplanen. Frågorna mailas ut och varje elev har 1 vecka på sig att svara på dem. I den muntliga tentamen får man en fråga som besvaras i en ”konstruerad” terapisituation. Det sammanlagda resultatet av skriftlig och muntlig tentamen bedöms som godkänd resp. inte godkänt. Om tentamen inte är godkänd är det möjligt att göra omtentamen utan tilläggsersättning, till nästa tentamen i huvudprogrammen. Du kommer att granskas av Yazmin Fox och censorn. Du får diplom/certifiering. Tentamen avslutas med mottagning och överlämnande av diplom vid Köpenhamns sexologiska högskola. 

  * Bedömningen av om en elev kan göra tentamen eller inte är dock ytterst en slutbedömning och ett beslut som fattas av skolans ledning.  

   

  ANTAGNINGSKRITERIER- ANSÖKAN OCH ANTAGNING

  På Sexologskolan värderar vi att du har en bra karaktär framför bra betyg. Har du båda är vi också nöjda. Vi tar emot kvinnor och män som fokuserar på sexologi och parterapi som vitala och väsentliga områden i sitt eget liv – och som gärna vill arbeta med och göra en positiv skillnad inom dessa områden även i andra människors liv. 

  Män och kvinnor som känner sig själva väl, är ”nyfikna” på yrket och som vill göra skillnad med sina kunskaper.  

  Vi antar personer från 18 års ålder och äldre. Vår yngsta elev är 18 år och vår äldsta 70 år. Medelålder för närvarande 32 år. Det är för närvarande 25 % män och 75 % kvinnor på utbildningen, med ett ökande antal manliga sökande/studenter. 

  Du måste ha gått igenom några av livets labyrinter, och därigenom skaffat dig en del erfarenhet, men det viktigaste är att du är högmotiverad att bli professionell sexolog och parterapeut, att du har ett bra huvud, så att du kan läsa böckerna, lös uppgifterna och var en bra elev för dina medstudenter. Viktigast av allt detta är dock att du är en empatisk person, brinner för yrket och att du är bra på mötet med människor.

  ANTAGNINSPROCEDUR

  1. Ansökningsformuläret laddas ner direkt från webbplatsen eller efterfrågas: info@sexologiskolen.dk T: +45 2670 5577. Ansökningsformuläret fylls i och skickas på mail till info@sexologiskolen.dk – Det är en bra idé att ansöka i god tid då vi har många Sökande. Om du ansöker för följande år betalas en deposition på 10 000 DKK, och du är därmed garanterad platsen.
  1. Svar kommer att ges inom 2 dagar om du har gått vidare till antagningsintervjun. Varje enskild ansökan bedöms individuellt och följs slutligen upp av antagningsintervjun som görs över telefon. 90 % av de som bjuds in till antagningsintervju antas till skolan.
  1. Till antagningsintervjun kommer du att bli tillfrågad om de olika svaren på ansökningsblanketten. Du är självklart också välkommen att ställa frågor på vägen. I de allra flesta fall ges svar direkt, oavsett om du är antagen eller inte. Detta kommer att bekräftas via e-post samtidigt. I vissa fall kommer du att bjudas in till en ytterligare intervju om det finns tvivel. Vi kommer att ha två lärare närvarande här.
  1. Efter antagningen får du ett utbildningsdokument/faktura och annan praktisk information. Utbildningsdokumentet/faktura returneras undertecknad via e-post, inom 3 dagar från antagningsdatum. Den platsen hålls i 3 dagar.
  1. Veckan innan utbildningsstart får du på var och en av utbildningarna ett informativt mejl med praktisk information och info. Mötestid dag 1 är kl 09:00. Det finns ingen litteratur för den första modulen.

  DETTA LÄGGER VI VIKT PÅ VID ANSÖKAN

  Vid antagning av studenter till Sexologiskskolan betonar vi att du är en harmonisk och empatisk person. Du är mycket motiverad, brinner för att bli sexolog & parterapeut – och kan se dig själv i jobbet, långt in i framtiden. Du är engagerad och presentabel och kan ha nödvändig självdisciplin för att läsa ämnesböckerna och slutföra uppgifterna i tid för varje modul. Du ska kunna läsa mycket litteratur, som i första hand är på danska, men du får även böcker på engelska och en del på svenska och norska. I Norge är det övervägande norska + danska, engelska och svenska. I Sverige övervägande svenska + danska, norska och engelska. Du ska kunna lösa små och stora skriftliga och muntliga uppgifter under studietiden, där du kommer att tränas i presentation inför dina studiekamrater och i att göra research om Nordens sex- och kärleksliv. 


  VARFÖR KRÄVS DET BEHÖRIGHET?

  I vår utbildning har vi valt att ha behörighet. Antagningskraven är relevanta för att säkerställa den höga yrkesnivå som vi vill ha för utbildningen och som vi vill ha för de fullt utbildade Sexologerna & Parterapeuterna. Det ger en bra gemensam utgångspunkt för studenterna – in i sexologi och parterapi. Den höga professionella nivån är en av de viktigaste förutsättningarna för att vi ska kunna utbilda de skickligaste Sexologerna och Parterapeuterna. Sexologer & Parterapeuter som i efterhand kan komma ut i livet, ta sig an uppgiften, få klienter och massor av framgång med sina jobb. 

  Slutligen bidrar behörighetskrav och en personlig intervju till att eleverna har goda förutsättningar att läsa och förstå kursplanen och därmed klara provet.  

  Det finns många olika människor i Norden och i världen som behöver din hjälp! Det är därför vi utbildar Sexologer, Parterapeuter och Specialister, som är olika människor, med olika åldrar, kön, etnicitet och utbildningsbakgrund. Det är därför inget krav från Sexologhögskolans sida att du har en terapeutisk eller sjukvårdsbakgrund för att söka till kurserna, så länge du brinner för områdena sexologi och parterapi och kan uppfylla ovanstående. 

  STYRNING AV UTBILDNINGEN

  Utbildningen till Sexolog och Parterapeut är designad av Sexologen & Parterapeuten Yazmin Fox Eisen med handledning av andra lärare. Vi har valt att låta oss inspireras av utbildningen i klinisk sexologi vid Göteborgs universitet. Handledare på utbildningen är bl.a. Docent Lars-Gösta Dahlöf, Göteborg, och styrelseledamöter i ASRT. 

  Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar.