+45 77 888 888 info@sexologiskolen.dk
Legater billede - Sexologiskolen

Kære Presse

Her kan du læse artikler og pressemeddelelser lagt ud af Sexologiskolen. Vi giver gerne interviews og kan også sædvanligvis formidle kontakt med uddannede terapeuter fra Sexologiskolen/ IAS i forskellige byer og lande. Blot tag kontakt til os, og specificer gerne, hvad henvendelsen drejer sig om. Da svarer vi dig hurtigst muligt.

Vi beder om god tone og flot kommunikation – og ønsker du at være med på Sexologiskolen’s Presseliste, da ønsker vi, at du sender en mail med dine kontaktdata, oplysninger om, hvilket medie/ hvilke medier du skriver for eller er journalist/ researcher hos – og ikke mindst, hvad din interesse i Sexologiskolen er; Emner, Sexologifestivalen, Elevfremlægninger etc.

Dear Press

Here you can read articles and press releases posted by IAS – Int. Academy of Sexology and RelationshipTherapy. We are very happy to give interviews and can also usually arrange contact with trained therapists from IAS – in different cities and countries. Just contact us and please specify, what the inquiry is about. Then we will answer you, as soon as possible.

We ask for a nice tone and good communication – and if you want to be on the IAS’s Press List, then we kindly ask you to send an email with your contact details, information about which media you write for or are a journalist / researcher at – and not least what your interest in about IAS, and specific Topics, Sexology Festivals, educations, presentations from our pupils etc.

Pressemeddelelse: Norge 26.8.2021

Kontakt: info@sexologiskolen.dk