+45 77 888 888 info@sexologiskolen.dk
Bog

Velkommen til Hoveduddannelserne;

Sexolog & Parterapeut

 • Startdatoer & Priser for alle uddannelsene findes på Ansøgningsskema
 • Du kan læse Hoveduddannelser Hybrid, dvs. 100% online eller med fysisk fremmøde i København, Aarhus og Oslo. Delvis Hybrid & fysisk fremmøde i Nuuk, Torshavn, Reykjavik & Manhattan. 100% Online Global Line.

Om Sexologiskolen
Sexologiskolen er nordens største skole indenfor moderne sexologi og parterapi – med fokus på det hele menneske. Sexologiskolen har mere end 18 års erfaring indenfor uddannelse, og starter i år sit 73. hold. Underviserstaben er pt. på 68 veluddannede og dygtige undervisere, fra Norden og Verden.

Videnskab og Visdom
Her går Videnskab og Visdom hånd i hånd. Almen og klinisk sexologi, psykologi, terapi – såvel som livsstil – og med respekt for de gamle traditioner, tantra, yoga, ayurveda og meditation.

Rammer, Facts & Eksamen
Sexologiskolen har ialt 42 uddannelser: Sexolog & Parterapeut, 38 Specialist-uddannelser og forskningsuddannelsere MasterResearcher, Sexologi & Parterapi. Alle Sexologiskolens uddannelser afsluttes m. eksamen og certificering. 

Hoveduddannelserne Sexolog og Parterapeut, samt MasterResearcher varer hver ca. 1 1/2 år, med 13 moduler á 3 dage. Fredag, lørdag og søndag. Fredag og lørdag kl. 9.00-17.00, søndag kl. 9.00-15.00. Der læses/ laves opgaver til modulerne. Der gives supervision under uddannelsen. Du kan læse Hoveduddannelserne Sexolog & Parterapeut i 6 Skandinaviske byer. København, Århus, Oslo, Nuuk, Torshavn og Reykjavik. Plus Manhattan/ New York & Global Line.

Online – Hybrid
Du kan læse 41 uddannelser på Sexologiskolen. De fleste Hybrid, dvs. Online el. ved fysisk fremmøde. Du vælger selv, om du vil læse Online el. møde frem på skolen på de 3 destinationer; København, Århus og Oslo. Du kan læse delvis hybrid kombineret m. online i Nuuk, Torshavn, Reykjavik og Manhattan/ New York. På Global Line – Sexologiskolens Int. Linje, er alle uddannelser 100% Online.

Vi har igennem mange år udviklet vores Online undervisning – og har længe haft  elever langvejsfra f.eks. Nord Norge, USA etc. Dette gør, at vi på Sexologiskolen er uhyre stabile og kører med minimale aflysninger, uanset om verden er ramt af  pandemier eller andet.

Online Intro
Det er en god idé at være med på Online Intro, som er gratis og kører både på dansk og på engelsk, 1. onsdag i hver måned kl. 17.00-18.30 på engelsk og kl. 19.00-20.30, på dansk.

Online Intro Special
Hver 4. måned kl. 15.00-16.30, 1. onsdag i februar, maj, august og november. kan du høre om Specialistuddannelserne.

Sexologiskolen afholder også Intro med fysisk fremmøe på Sexologiskolerne i København, Århus, Oslo, Nuuk, Reykjavik & Torshavn – i forbindelse med Sexologifestivalerne, kulturnætterne og andre Åbent Hus arrangementer. 

Sexologiskolen

DET HELE MENNESKE

På Sexologiskolen ligger vi fokus på det HELE menneske – med det udgangspunkt, at seksualitet og underliv er både naturlige og vigtige dele af livet. Uddannelsen til Sexolog rummer også elementer af parterapi. Parterapien videreføres på uddannelsen til Parterapeut, hvor hovedfokus ligger på selve parterapien og hvor flere teknikker og terapeutiske redskaber og retninger præsenteres og introduceres.

Vi anbefaler stærkt at læse begge Hoveduddannelser på hver 1 1/2 år, bedst samtidigt, på samlet 2 år.

Sexolog starter hvert år i september og Parterapeut starter hvert år i maj. Dvs. første halve år læses alene den første af uddannelserne, det næste år læses begge samtidigt, og det sidste halve år læses anden uddannelse, alene. Du vælger selv hvilken af uddannelserne, om du starter med!

Der er ingen seksuelle manifestationer på uddannelserne. Der er en professionel tilgang til stoffet, ligesom der er en respekt omkring den enkelte elevs person og grænser.

Uddannelse til sexolog og parterapeut henvender sig både til mænd og kvinder, unge såvel som ældre, hvilket bl.a. afspejles i undervisningsemnerne, og i at underviserne på uddannelsen består af både kvinder og mænd, yngre som ældre. Vi optager fra 18 år og opefter. Ældste elev har været 70 år. Gennemsnitsalder pt. 32. år. Der er flere kvinder end mænd, men antallet af mænd vokser stødt år for år! 

Den inviterer til et tværfagligt forum for uddannelsestagerne, på den måde lærer man meget af og fra hinanden. Vi optager efter, at man er en empatisk og afbalanceret person, med et godt hoved, sådan at eleven kan læse litteraturen, løse opgaverne på studiet og debattere med sine medstuderende.

Cirka halvdelen af ​​vores studerende har baggrund indenfor sundhed, helse, psykologi og terapi. Den anden halvdel har en helt anden baggrund, men fælles er en forståelse af, hvor vigtige områder det er – og fælles er at alle ønsker at arbejde med kærlighed, forhold, kommunikation, seksualitet og intimitet – og være med til at gøre en stor og mærkbar forskel!

Efter endt uddannelse arbejder vores uddannede terapeuter i psykologhuse, hospitaler, i kommunen, som forelæsere, lærere, debattører / bloggere, forfattere, terapeuter i erhvervslivet, selvstændige på deres egen klinik, i sundhedshuse, lærere i sexundervisning i folkeskoler / gymnasier osv.

Vi satser på det nordiske forum, netværk og samarbejde. På den Int. Linje, inviteres også internationale undervisere ind såvel som elever med forskellig nationaliteter og kulturelle baggrund. både fra Verden og fra Norden. Eleverne på uddannelsen vil derfor møde de undervisere, vi anser som nogle af de bedste forelæsere fra Danmark såvel som de øvrige nordiske lande.

Uddannelserne til Sexolog og Parterapeut, er meget levende uddannelser, med spændende og relevante emner, formidlet af vidende og dedikerede undervisere. Der vil være enkelte studieture i nærmiljøet.

Fokus på Hoveduddannelserne; Sexolog & Parterapeut, er at give eleverne et sandt og dybtegående billede af de egentlige problematikker, som det moderne menneske oplever i sit intime liv; Seksualitet, kærlighed, kommunikation, parforhold, familieliv etc. Give dem teknikkerne til at hjælpe dér, hvor problemerne virkelig er, og følge klienterne helt ud af problematikkerne – med det mål, at skabe lykkelige nætter til lykkelige dage – lykkelige dage til lykkelige nætter!

Det HELE menneske

INTRO AFTEN – uddannelserne til Sexolog og Parterapeut og Specialistuddannelserne.

Intro kører ca. 1 gang om måneden, og overvejende Online. Det er gratis at medvirke. Intro afholdes både på dansk og engelsk. Det er altid en god idé, at medvirke til Intro. På Intro aftenerne vil du få en bred information om uddannelsen til Sexolog og uddannelsen til Parterapeut + enkelte Specialistuddannelser. Intro afholdes af Yazmin Fox Eisen, og det er muligt at stille spørgsmål om stort set alt, vedr. samtlige 41 uddannelser. Intro vare 1 1/2 t. 

Af konkurrencemæssige årsager er Sexologiskolens Uddannelsesplaner + Litteraturlister, ikke at finde Online, men du vil have rig mulighed for kort at se flere af planerne til Intro. 

YAZMIN FOX EISEN – KVINDEN BAG SEXOLOGISKOLEN

Leder og stifter af Sexologiskolen og én af hovedunderviserne på uddannelserne, er Yazmin Fox Eisen. Yazmin Fox er uddannet i almen og klinisk sexologi på Gøteborg Universitet, psykologisk fakultet, hvor hun også har været tilknyttet som gæsteforelæser. Hun har arbejdet med klienter, undervist og uddannet igennem de sidste 30 år. Desuden er Yazmin Fox uddannet indenfor yoga, tantra og ayurveda, og herudover er hun NLP Business Practitioner indenfor coaching og ledelse. Uddannet Prep og Kiff leder fra Skolen for Familieudvikling København. Yazmin Fox talte i 2011 på WAS, Verdens Sexologi Kongressen Glasgow. I 2022 & 2023 har Yazmin Fox & Sexologiskolen uddannet psykologerne i Børnerejseholdet under Socialstyrelsen i Grønland til Sexologer & Didaktisk Sexolog, som en specialopgave. Læs mere om Yazmins baggrund og kompetencer her.

Inclusive

TANKER BAG UDDANNELSERNE – SEX, KÆRLIGHED & RELATION!

Som en moderne kvinde med et levende og aktivt sexliv, spørger jeg mig selv: Er det ok at há et sexliv? Ja, selvfølgelig svarer samfundet…! Men er det rent faktisk muligt at tale om sex uden at fnise lidt?

Vi lever i et samfund, hvor der stadig bruges ord som “skamlæber” læber af skam, om kvindens kønslæber. Et ord, som vi med vores sunde fornuft forlængst kunne have kasseret, hvis vi var bevidste om, hvad det i virkeligheden er, vi går og siger!

Vi er en del af et samfund, hvor den seksualundervisning, der præsenteres for vores børn og unge mennesker, formidles af lærere, der ikke er uddannede sexologer – er det ok? Vi siger Nej på Sexologiskolen – og derfor har vi også lanceret den Didaktisk Sexologuddannelse, en overbygning til Sexologuddannelsen. Sådan at dé undervisere, vi sender ud i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne, rent faktisk ved, hvad de taler om, og er uddannet i det min. 2 år! De er trykke ved det de formidler – og har selv valg at være i rollen som seksualunderviser. Se det giver højkvalitets seksualundervisning –  og er et reelt kvantespring indenfor området. Vi mener vores børn og unge mennesker fortjener det bedste, og indenfor så vigtigt et område som sex, kærlighed, kommunikation og relation! 

Hvor bevidste er vi egentlig, når det kommer til stykket, om hvad der foregår i kroppen, sindet etc. når vi har sex? Er underlivet reelt en naturlig og respekteret del af livet? Er det forkert, hvis vi er vilde med eksotisk sex? Er det stadig den praktiske tilgang, hvor børn er slutresultatet, som er den mest respekterede ”sex”? Jeg siger nej!
Lad os skubbe lidt til fraserne og vove at røre lidt i gryden. Er der noget mere sexet end at lave børn, og er den gode gammeldags kærlighed ikke også noget af den bedste afrodisiaka? Er sex noget der foregår i tierne, tyverne og trediverne. Og skal det skubbes i gang, som en gammel rangerover, når vi kommer ind i fyrrerne og halvtredserne ….?
Hvad er sexet og turn-on for den 50 årige mand, der ser på sin nøgne kone – er det hendes velkendte duft, varmen i hendes øjne, er det hemmeligheden mellem dem? Sex er lidenskab. Og lidenskab et lidt af en videnskab – som kan læres, men som også helst skal glemmes igen, når den leves!
Konklusion: Sex er helt sikkert ”IN”. Det er den direkte gateway fra manden til kvinden, fra kvinden til manden, manden til manden og kvinden til kvinden. Der er mange former for god sex, der er mange parkonstellationer og måder at leve sit kærlighedsliv på. Det kikker vi på på Sexolog- & Parterapeutuddannelserne.

 “Alle levende mennesker har en seksualitet, men ikke alle mennesker har en levende seksualitet” – Citat Yazmin Fox Eisen

DE TO UADSKILLELIGE V´ER  – LIGEVÆRDIGE OG SIDE OM SIDE

Uddannelserne til Sexolog og Parterapeut omfatter både de Videnskabelige facts med nyere forskning indenfor området formidlet af en håndplukket stab af læger, jordemødre, sygeplejesker, psykologer etc. og al den uafviselige og nødvendige Visdom, som findes i de gamle traditionelle sundhedssystemer som f.eks. Ayurveda og Erotisk Tantra.
Vi har fundet og sammensat, en stab af 68 undervisere, som vi betragter som nogle af de bedste undervisere indenfor hvert af de mange områder – med det formål at kunne tilbyde moderne, innovative, tværfaglige ”up to date” højkvalitetsuddannelser, som alt for længe har været savnet.

GRUNDIGE UDDANNELSER MED ET HØJT FAGLIGT NIVEAU.

Uddannelserne til Sexolog og Parterapeut, varer hver ca. 1 1/2 år, som er fordelt på 13 moduler á 3 dage, altid fredag-søndag. Mødetid er fredag og lørdag kl. 9.00-17.00 og søndag kl. 9.00-15.00. 

Flere hold gæster deres nabohold i Århus, København og Oslo, i løbet af uddannelsen, hvor de kan lære hinanden at kende, og bygge basen for en fremtidigt netværk og samarbejde. Vi har mange af vore uddannede terapeuter, som samarbejder på kryds af landene.

På uddannelserne er der krav om egenterapi/ supervision, deltagelse i studiegrupper, og at man har studieklienter undervejs. På Sexolog er der skriftlig + mundtlig eksamen og supervision. På Parterapeut er der mundtlig eksamen og supervision.

Uddannelseplanen og Litteraturlisten for hele uddannelserne udleves på Modul 1, dag 1. 

Vi anbefaler at eleverne, allerede fra starten af uddannelserene indmeldes i det Int. brancheforum for Sexologer og Parterapeuter ASRT, hvor der er relevante brancheforedrag f.eks. om opstart, GDPR etc.  

VELKOMMEN TIL NORDEN

På uddannelserne til Sexolog og Parterapeut har vi smidt ”fjanteloven” ud og inviteret Norden og Verden ind. Vi vil nå ud – både ud over de danske grænser og ud over det, der ellers er set.
Vores erfaring er, at det pulserende samarbejde med de øvrige nordiske lande, giver den enkelte elev  mulighed for, at opbygge et berigende nordiske netværk, bygge venskaber og professionelle relationer, der ofte fører til dybere relationer og et professionelt samarbejde. På Sexologifestivalen i år i Oslo, deltagere Sexologer fra både Norge, Danmark og Sverige – sågar USA. 

UNDERVISERNE & EVALUERING

Underviserne på uddannelserne er nøje udvalgt blandt dé, vi anser for nogle af de bedste på området på de undervisningsområder, de hver især repræsenterer. Vi har pt. 68 undervisere tilknyttet Sexologiskolen, fra Danmark, Norge, Sverige, Færøerne, Frankring USA etc. Der evalueres af den enkelte elev, for hver undervisningsdag, og underviserne superviseres. 

SÅDAN UDMÆRKER UDDANNELSERNE SIG
– OG SÅDAN ADSKILLER DE SIG

I uddannelserne til Sexolog og Parterapeut forener vi Videnskab & Visdom. De to V´er står side om side” – ligeværdige og uadskillelige. Vi samler det bedste fra de to „lejre”, ligesom mange af underviserne via deres uddannelsesmæssige baggrund – læge/ psykoterapeut, jordemoder/akupunktør, sygeplejerske/ernæringsterapeut etc. – er tværfagligt professionelle.
Vi sætter som de første fokus på kroppen gennem sund kost og ernæring. Vi kikker en ekstra gang på livsstil og den daglige motion, vækkelse af sanserne etc. I begge tilfælde fordi det er det hele menneske, vi arbejder med – og fordi at det, som er godt for kroppen også er godt for sex, forplantning,  frugtbarhed og kærligheden”. Skal vi f.eks. stå op kl. 6.00 om morgenen for at løbe og være friske, nærværende og initiativtagende til dybe samtaler og sex kl. 22.30 – så bliver vi nød til at passe rigtig godt på vores krop og give den noget reelt ernæring og en sund livsstil!

At arbejde med Studieklienter undervejs og få supervision, gavner den enkelte studerende og inspirerer de øvrige elever, når der superviseres på klassen. På den måde, ved den færdiguddannede Sexolog & Parterapeut, hvad han eller hun skal gøre, når eksamen er i hus, idet erfaringen med klientarbejde allerede er påbegyndt og spørgsmål om lokaler, pr, prissætning etc. allerede er afklaret. Det er en af grundene til at Sexologiskolen’s uddannede Terapeuter klarer sig så godt og mange er fuldtidsbeskæftigede. 

Uddannelserne til Sexolog og Parterapeut rummer egen-terapi/ Supervision 1 til 1. Deltagerne gennemgår således også en personlig proces, udvikling og transformation i løbet af uddannelserne og de superviseres individuelt, sådan at de er trykke i rollen som moderne Sexologer og Parterapeuter. Dels modner og bevidstgør Egenterapi-/ Supervisionsforløbet den enkelte, og dels giver forløbet deltagerne en professionel selvtillid til at udfylde rollen som moderne Sexolog og Parterapeut.
Eleverne modtager desuden Egenterapi og Supervision i gruppe.

VORES MÅL

Der er en stor efterspørgsel efter dygtige Sexologer & Parterapeuter i Norden – i Verden, og mange har fået øjnene op – og ønsker at uddanne sig. Mange Psykologhuse og Sundhedshuse rummer i dag Sexologer & Parterapeuter fra Sexologiskolen, flere headhuntet inden de endda er færdiguddannet. Vores mål er at skabe – og give Danmark/ Norge/ Sverige – Verden, de bedst tænkelige Sexologer & Parterapeuter og Specialister. Moderne Sexologer, Parterapeuter og Specialister, som er yderst kompetente og ved, hvor det moderne menneskes virkelige problemer ligger i sexlivet og parforholdet – og de ved, hvordan disse skal løses.Vi vil dykke ned under overfladen, derned, hvor dyb sexologisk og parterapeutisk indsigt og bred viden, er helt nødvendige egenskaber hos den moderne, udøvende praktiserende Sexolog & Parterapeut. Det er vores erfaring at derved hjælper vi bedst det moderne menneske.

HOVEDUDDANNELSERNES OPBYGNING HVER

– 13 moduler i løbet af 1 1/2 år. Fredag-søndag
– Egen-terapi/ Supervision 1:1. min. 10 t.  
– Egen-terapi på holdet i casearbejde
– Supervision foregår på holdet
– Studiegrupper, 3. timer pr. måned
– Studieklienter min. 30 t. på hver uddannelse

Eksamen. Sexologuddannelsen afsluttes med skriftlig eksamen. Sexolog- og Parterapeutuddannelserne afsluttes begge med mundtlig eksamination og certifikat efter bestået eksamen.

MODUL-DATOER & LITTERATURLISTER & EGEN-TERAPI

– Alle Moduldatoer for alle 3 Linjer og samtlige 41 Uddannelser, kan downloades direkte fra forsiden.
– Som noget Nyt, fremsendes Litteraturlisterne for Hoveduddannelserne, allerede efter optagelse & registrering. Vi forbeholder os dog retten til at ændre på listen, såfremt en ny relevant bog udkommer, eller en bog udgår fra forlag og ikke længere kan skaffes. At Litteraturlisterne udleveres allerede ved optagelse & registrering, betyder at elEven kan starte med at skaffe og læse bøgerne forud, og være i god tid, inden uddannelsen starter!
– Egen-terapi & Supervision 1:1. min. 10 t. kan ligeledes påbegyndes direkte efter optagelse & registrering, og på denne måde være forud.

ØKONOMI

På Ansøgningsskemaet finder du:

– Startdatoer for alle uddannelser & Uddannelsespriser 
– Uddannelsespakker inkl. rabatter
– Info om betalinsrytmer, herunder betaling på én gang eller i afdrag

Ud over uddannelsesprisen skal du beregne udgifter til:
– Egenterapi & Supervision 10 t. pr. Hoveduddannese
– Bøger. Gennemsnitlig 1,2 bog pr. måned. (flere kan event. også lånes på biblioteket)

På Uddannelserne skal du beregne indtjening fra:
– De min. 30 t. Studieklienter under hver af Hoveduddannelserne.

Udgifterne til Egenterapi & Supervision plejer som en hovedregel at gå op med indtjeningen fra de 30 t. Studieklienter.

ENKELTMODULER

Det er muligt at læse enkeltmoduler på hoveduddannelserne; Sexolog og Parterapeut. Op til 4 ud af de 13 moduler. Gælder for hver af uddannelserne; Sexolog og Parterapeut. Priser for enkeltmoduler findes på Ansøgningsskema.

 

UDDRAG AF EMNERNE PÅ HOVEDUDDANNELSERNE:

SEXOLOG

 • Hvad er seksualitet?
 • Sex og holdninger igennem tiden. Historiske og kulturelle betragtninger.
 • Kærlighed og kærlighedens betydning for vores liv og seksualitet.
 • Kvindens og mandens seksualitet. Anatomi og fysiologi, psyke etc.
 • Etniske minoriteter og deres seksualitet. Forskellen på kvinder og mænd.
 • Kønsidentitet og homoseksualitet etc.
 • Seksuelle dysfunktioner og brugen af teknikker og medicinske hjælpemidler
 • Kroniske sygdomme – hvad gør det ved seksualiteten?
 • Seksuelle afvigelser og minoriteter.
 • Seksuelle overgreb. Tabu og traumer. Krænkeren.
 • Børn og unges seksualitet og seksuelle udvikling
 • Single-livets facetter
 • Prævention. Både de moderne og dem vi kender fra andre traditioner.
 • Frugtbarhed og undfangelse
 • Graviditet. Sex, før – under – og efter graviditet.
 • De forskellige orgasmer – og vejen til dem.
 • Lyst og passion – livet igennem.
 • Tro – håb og kærlighed. Tro og religionenes indvirkning på hvordan vi oplever seksualitet.
 • Hvor er vi forskellige, mænd og kvinder, og hvordan kommunikerer vi bedst?
 • Utroskab, jalousi og skilsmisse.
 • Pornografi og syn på manden og kvinden med mediernes/ reklameverdenensøjne.
 • Lyst, livslyst og passion i dig selv og dit forhold.
 • Handikap og seksualitet. Innovativ og relevant viden på området.
 • Den ældres seksualitet og kærlighedsforhold.
 • Seksualitet og relation som handicappet.
 • Seksuelle minoriteter, fetiscisme etc.
 • Det seksuelle selvbillede – hvem er jeg som et seksuelt væsen?
 • Seksuelle fantasier og ønsker.
 • Handicappede og seksualitet.
 • NLP andre metoder til at forstå/ arbejde med forskellige personlighedstyper.
 • Den moderne kvindes problematikker, såsom vulvodyni, vaginisme, pms etc. plus teknikker.
 • Den moderne mands problematikker, potensproblemer, identitet etc.
 • Taoistisk tantra, Erotisk Tantra og tantrayoga.
 • Ayurvediske teknikker til styrkelse af krop, sind og ånd.
 • Kost, ernæring og livsstil. Hvordan påvirker det os og vores seksualitet, lyst og frugtbarhed?
 • Mad, urter og kosttilskud – som afrodisiaka, og til et langt glad og sundt liv
 • Vækkelse af sanserne via duft, smag, syn, berøring og lyd 
 • Glade nætter – til glade dage
 • Studieklienter – Hvordan – Hvornår og Hvorfor?

PARTERAPEUT

   • Hvad er parterapi?
   • Parterapi og holdninger igennem tiden. Historiske og kulturelle betragtninger
   • Kærlighed og kommunikation og betydningen for vores liv og parforhold
   • Forskellige måde at kommunikere og reagere på som kvinde og som mand
   • Konfliktmønstre
   • Etniske minoriteter og deres seksualitet. Mødomsmyten etc.
   • Det gode parforhold. Hvordan overlever og lever vi som to, sammen
   • Parterapi, som udviklende, forebyggende, konfliktløsende og helende. Paridentitet og parselvbillede
   • Psykisk vold, fysisk vold og seksuel vold i parrelationer
   • Åbne parforhold såvel som cirkulære parforhold
   • Social kontrol i moderne nordisk samfund
   • Ligeværd og ligestilling i norden og verden
   • Jalousi og utroskab
   • Nye start i livet
   • Dating i de forskellig aldre
   • Tantrisk Meditation
   • 7 nights of Tantra
   • Familiedannelse
   • Udvikling af parforholdet
   • Tjek af parforholdet
   • Det gode parforhold – hvad siger videnskaben?
   • Kommunikation med medierne
   • Positiv PR -Undersøgelse af de nordiske par og deres kærlighedsliv
   • Ikke voldelig kommunikation
   • Løsningsfokuseret kommunikation
   • Fokus på sprog og tænkning
   • Fokus på tilknytning
   • Eksternalisering i den personlige fortælling
   • Kærlighedssprog
   • KærlighedsTermostaten
   • At lære at elske betingelsesløst
   • At mærke kroppen og være nærværende
   • Skilte forældre – samarbejde
   • Rescuebox – at forberede sig til svære perioder
   • Ufrivillig barnløshed & fertilitetsbehandling
   • At skrive en Kronik
   • Afsættelse af Kronikken til Medierne
   • Tjek af Parforholdet
   • Når forholdet er slut
   • Karrieresparring
   • Opgavervejledning
  Kærestepar holder i hånden

  HVAD DU KAN BRUGE UDDANNELSERNE TIL

  Efter bestået eksamen er der mange forskellige muligheder for, hvordan du kan bruge dine nye uddannelser til Sexolog & Parterapeut:

  • Du kan f.eks. starte din egen praksis som udøvende Sexolog & Parterapeut – enten alene eller sammen med en kollega, anden sexolog, parterapeut, psykolog, familieterapeut mm. Mange Psykologhuse & Sundhedshuse  rekruterer Sexologiskolen’s Sexologer & Parterapeuter og Specialister.
  • Du kan også holde foredrag og undervise i det private, på aftenskoler, højskoler, i erhvervslivet, i folkeskolen, på ungdomsuddannelserne, i foreninger.
  • Du kan blive ansat i erhvervslivet og være fast tilknyttet som sexolog & parterapeut i en større virksomhed.
  • Du kan skrive artikler, kronikker og bøger.
  • Du kan lave en telefonisk rådgivningslinie.
  • Du kan skabe din egen rådgivningsside på nettet, fungere som ekspert på anden webside eller være ekspert i ”Sex og Samliv” i avis el. ugeblad.
  • Du kan deltage på sexologiske kongresser i Norden og i den øvrige verden
   Og meget mere!

  DIN PERSONLIGE UDDANNELSE

  Uddannelserne til Sexolog og Parterapeut giver dig, samtidigt med en høj faglig viden – også stor personlig viden og indsigt, som kan bruges i dit eget private liv. Det vil samtidigt gøre dig til en endnu bedre terapeut.
  Du vil i løbet af uddannelserne blive præsenteret for mange emner og retninger, som du selv har mulighed for åbne yderligere op for og gå videre med bl.a. gennem egen-terapi og også gennem Specialistuddannelserne.
  Der findes på Sexologiskolen samlet godt 16 års uddannelse.

  Uddannelserne til Sexolog & Parterapeut giver dig med sit fokus på det hele menneske, gode grundige seriøse uddannelser med et højt fagligt niveau. Uddannelseren til Sexolog & Parterapeut giver dig ydermere en retning og et meningsfuldt arbejde, som du kan bruge hele livet igennem. og som du altid kan praktisere, indenfor en fleksibel arbejdsdag, med det antal ugentlige timer og åbningstider, som du bestemmer. Du får et job, som du altid kan praktisere, ung som ældre, og som du først bliver for gammel til, når du er så gammel, at du helt har glemt, hvad sex og parforhold er! 

  SEXOLOG & PARTERAPEUT – HOT ELLER NOT?

  At være Sexolog & Parterapeut er titler, som du kan være glad for og stolt af. Og verden er parat! At gå til Sexolog & Parterapeut er et udtryk for, at man tager ansvar for sit sexliv og sit parforhold. 
  Som Sexolog og Parterapeut møder du mennesker i feltet sex/kærlighed/relation. Du møder dem dér, hvor livet kan være allerbedst eller gøre allermest ondt.

  Udstyret med den rette viden og de rigtige redskaber, bliver du i stand til at møde og modtage dem, hjælpe dem videre, igennem krisen, ud af problemerne – og frem til et lykkeligere liv. Til et liv hvor sex, relationer og følelser fungerer og føles godt, og hvor underlivet bliver en naturlig og integreret del af „det gode liv” – og kærlighed, respekt og god kommunikation er et selvfølge for den enkelte og et krav til at indgå i en frugtbar relation.

  At være Sexolog og Parterapeut er et arbejde med meget ”solskin”. Der er ikke langt fra tårer til latter, og du kan være med til at vende krise og sorg til muligheder for selvudvikling, kreativitet og stor glæde. Du er i berøring med livet i et omfang, som kun er de få forundt, og du kan glæde dig over, at dit job har stor, ja ofte afgørende betydning for andre menneskers liv og lykke, også å dé du ikke møder – børnene.

  At uddanne sig til Sexolog & Parterapeut er derfor en stor og afgørende beslutning, for hver elev som vælger at læse på Sexologiskolen. Det vil komme til at have indflydelse både på din egen selvopfattelse, dit liv og dit parforhold. Som færdiguddannet Sexolog & Parterapeut vil du få et arbejde, som giver mening og hvor du højst sandsynligt hver dag glæder dig til at gå på arbejde! Du vil
  med din viden og visdom samt voksende erfaring, kunne løfte mennesker, og du vil komme til at hjælpe mange mennesker, singler som par – og hele familier – gennem dit dedikerede arbejde – og det livet igennem!

  UDVID MED SPECIALISTUDDANNELSERNE

  Sexologiskolen har ialt 38 individuelle Specialistuddannelser, som Hoveduddannelserne; Sexolog & parterapeut kan suppleres med.
  Du kan læse mere under Specialistuddannelser.

  Nogle elever vælger at læse 1-2 Specialistuddannelser, andre 5 eller mere. Specialistuddannelserne kan læses sideløbende med Hoveduddannelserne eller efter, og er med til at gøre hver enkelt elevs uddannelse unik. 

  PENSUM OG LITTERATUR

  På uddannelsen skal du være beredt på at skulle læse en del bøger og artikler på både dansk, norsk, svensk og engelsk. Litteraturliste og uddannelsesplan udleveres på 1. uddannelsesdag. Herudover vil du også ofte, fra hver enkelt underviser på Sexologiskolen, modtage slides og skriftlig materiale. Udgiften til litteratur dækkes af den studerende.

  EKSAMEN OG FRAVÆRSPOLITIK

  For at kunne gå til eksamen, skal du kunne dokumentere min. 90% fremmøde på uddannelsen*, samt godkendelse af samtlige opgaver undervejs. Eksamen er obligatorisk. Skriftlig eksamen for Sexolog og mundtlig eksamen for Sexolog og Parterapeut. Den skriftlige eksamen på Sexologuddannelsen består af en række spørgsmål til pensum. Spørgsmålene mailes ud og hver elev har 1 uge til besvarelsen. I den mundtlige eksamen trækkes et spørgsmål, som besvares i en ”konstrueret” terapi situation. Det samlede resultat af den skriftlige og mundtlige eksamen vurderes med bestået el. ikke bestået. Ved ikke bestået eksamen, er det muligt at gå op til reeksamen uden yderligere vederlag, til næstkommende eksamen på hoveduddannelserne. Du eksamineres af Yazmin Fox og censor. Du modtager eksamensbevis/ certifikation. Eksamen afsluttes af Reception og overrækkelse af eksamenbeviser på Sexologiskolen København. 

  Vurderingen af om en elev kan gå til eksamen eller ikke er dog i sidste instans en endelig vurdering og beslutning, der tages af skolens ledelse.

   

  ADGANGSKRITERIER – ANSØGNING OG OPTAGELSE

  På Sexologiskolen vægter vi den gode karakter, over de gode karakterer. Har man begge dele, er vi også glade. Vi optager kvinder og mænd, som har fokus på Sexologi og Parterapi, som vitale og essentielle områder, i deres eget liv – og som gerne vil arbejde med og gøre en positiv forskel på disse områder i andre menneskers liv, såvel.

  Mænd og kvinder, som kender sig selv godt, er “nysgerrige” på faget, og som ønsker at gøre en forskel, med deres viden.

  Vi optager fra 18 år, og frem efter. Vores yngste elev er 18 år og vores ældste 70 år. Gennemsnitsalder pt. 32 år. Balancen er pt. 25% mænd og 75% kvinder, med et stigende antal mandlige ansøgere/ elever.

  Du må gerne have været igennem nogle af livets labyrinter, og derigennem gjort dig nogle erfaringer, men det vigtigste er, at du er højt motiveret for at blive professionel Sexolog og Parterapeut, at du har et godt hoved, sådan at du kan læse bøgerne, løse opgaverne og være en god sparringspartner for dine medstuderende. Vigtigst af alt dette er dog, at du er et empatisk menneske, brænder for faget og at du er mødestærk.

  OPTAGELSESPROCEDURE

  1. Ansøgningsskema downloades direkte fra hjemmesiden eller rekvireres: info@sexologiskolen.dk T: +45 77 888 888. Ansøgningsskemaet udfyldes og sendes på mail til info@sexologiskolen.dk – Det er en god idé at søge i god tid, da vi har mange ansøgere. Søger du til året efter, betales depositum kr. 10.000, og du sikres hermed pladsen.

  2. Svar gives indenfor 2 dage, om du er gået videre til optagelsessamtale. Hver enkelt ansøgning vurderes individuelt og bliver endeligt fulgt op af optagelsessamtalen, som tages over telefonen. 90% af de, som inviteres til en optagelsessamtale, bliver optaget på skolen. 

  3. Til optagelsessamtalen, spørges ind til de forskellige besvarrelser på ansøgningsskemaet. Du er naturligvis også velkommen til at stille spørgsmål undervejs. Der gives i langt de fleste tilfælde svar med det samme, om du er optaget eller ikke optaget. Dette bekræftes samtidigt på mail. I enkelte tilfælde inviteres du til en ekstra samtale, hvis der er tvivl. Her vil vi være to undervisere tilstede.

  4. Efter optagelse modtager du uddannelsesdokument/ faktura og andre praktiske informationer. Uddannelsesdokument/ faktura returneres underskrevet på mail, indenfor 3 dage fra optagelsesdato. Dvs. pladsen holdes i 3 dage. 

  5. Ugen før uddannelsesstart, på hver af uddannelserne, modtager du en informativ mail, med praktiske oplysninger og info. Mødetid dag 1 er kl. 9.00. Der er ingen læsning til 1. modul

  DETTE LÆGGER VI VÆGT PÅ HOS ANSØGERNE

  I optagelsen af elever på Sexologiskolen lægger vi vægt på, at du er et harmonisk og empatisk menneske. Du er stærkt motiveret, brænder for at blive Sexolog & Parterapeut – og kan se dig selv i jobbet, lang ud i fremtiden. Du er engageret og mødestærk, og kan have den fornødne selvdisciplin til at læse fagbøgerne og løse opgaverne rettidigt til hvert modul. Du være i stand til at læse en del litteratur, som er primært på dansk, men du vil også få bøger på engelsk og enkelte på svensk og norsk. I Norge er det overvejende norsk + dansk, engelske og svensk. I Sverige overvejende Svensk + dansk, norsk og engelsk. Du skal kunne løse mindre og større skriftlige og mundtlige opgaver undervejs i studierne, hvor du bliver trænet i fremlægning foran dine medstuderende og i at lave mindre undersøgelse om sex- og kærlighedsliv hos de nordiske folk.


  HVORFOR ADGANGSKRAV?

  På vores uddannelse har vi valgt at have adgangskrav. Adgangskravene er relevante for at sikre det høje fagligt niveau, vi ønsker på uddannelsen og som vi ønsker for de færdiguddannede Sexologer & Parterapeuter. Det giver et godt fælles afsæt for uddannelsestagerne – ind i Sexologien og Parterapien. Det høje faglige niveau er en af de væsenligste forudsætninger for, at vi kan uddanne de dygtigste Sexologer og Parterapeuter. Sexologer & Parterapeuter, der efterfølgende kan komme ud i livet, løfte opgaven, få klienter og masser af succes med deres job.

  Endeligt er adgangskrav og personlig samtale med til at sikre, at de uddannelsestagende har gode forudsætninger for at læse og forstå pensum, og dermed at bestå eksamen.

  Der er mange forskellige menenesker i Norden og i Verden, som behøver din hjælp! Derfor uddanner vi Sexologer, Parterapeuter og Specialister, som er forskellige mennesker, med forskellige aldre, køn, etnicitet og uddannelsesmæssig baggrund. Det er derfor ikke et krav fra Sexologiskolen’s side, at du har en terapeutisk eller sundhedsfaglig baggrund, for at søge ind på uddannelserne, blot du brænder for områderne sexologi og parterapi, og kan opfylde ovenstående. 

  UDDANNELSENS LEDELSE

  Uddannelsen til Sexolog og Parterapeut er udformet af Sexolog & Parterapeut Yazmin Fox Eisen med vejledning fra andre undervisere. Vi har valgt at lade os inspirere af uddannelsen i klinisk sexologi på Gøteborg Universitet. Superviser på uddannelsen er bl.a. Docent Lars-Gösta Dahlöf, Gøteborg, samt  boardmedlemmer i ASRT.

  Vi forbeholder os ret til ændringer.