Den talende Kvinde!

Kvinder der taler – er stærke kvinder – ikke kun for sig selv – men for andre kvinder – og for verdens kvinder og mænd!

Metoo# har sat skub i strømmen at tavse vidner. Volumeknappen er blevet justeret og skruet op – og vi kan pludselig høre verdens kvinder! De taler om deres egen erfaring, de taler om sig selv og til sig selv, til andre kvinder og til manden.

 

Intet køn er vinderen – når det ene køn er taberen.

Min tese er: “Når det ene køn lider – lider begge køn. Når begge køn lider, lider parforholdet. Når parforholdet er ude af blance lider familien. Når familien er ubalanceret og lider, lider samfundet. Når samfundet er ude af balance og lider, lider verden – som huses dette samfund og land”

 

“Ligeværdighed starter og slutter i sengen”

Min statement er: “Ligeværd+ værdighed = Ligeværdighed starter og slutter i sengen” Hvis et par kan være helt sig selv i sengen og respektere hinanden som mennesker, hinandens ønsker og hinandens grænser – så vil de også respektere sig selv og hinanden udenfor sengen i dagligdagen og det verdslige liv. Hvis et par kan være helt sig selv i dagligdagen, respekterer sig selv og hinanden, så vil de også respektere hinanden og hinanden grænser, når det kommer til de horisontale glæder”

 

“Ligeværdighed -” som exportvare”

Vi er nået langt på “Ligeværdsområdet” i Norden. Der er stadig skyggeområder, men vi er nået langt. Ingen nordisk mand ved sine fulde fem, vil stå overfor en kvinde og sige, jeg er mere værd end dig fordi jeg er skabt som mand. Ingen nordisk kvinde, ved sine fulde fem, vil stå overfor en mand og påstå, jeg er mere værd end dig, fordi jeg er skabt som kvinde. Ofte diskutere vi ligestilling, og det skal vi blive ved med, for begge køns skyld. Man før ligestilling, kommer ligeværd, der fundamentalt værdifastsætter og tydeliggør balancen imellem de to køn, og hele mindsettet i den pågældende relation, det pågældende land, den pågældende kultur, den pågældende religion. Uanset hvor anti-ligeværd kommer fra, kultur, religion, opdragelse… så er den ikke velkommen indenfor mine 4 døre, min relation til mig selv som menneske og kvinde, mit parforhold, mine venner og familie, mine klienter, kursister og elever, mine skoler og sundhedshuse, mit hood, min bydel, mit land … på min færden i verden! De Nordiske samfund, hvor ligeværd er overvejende fremherskende, bør sætte baren højt og fortsætte med at sætte baren højt – indenfor landets grænser. Og når det gælder udenfor landets grænser – så er ligeværd meget “Exportvenlig”! Og kan gøre en stor forskel i verden.

 

At være Ligeværdsfremelsker!

Jeg er ikke feminist, jeg er ikke kvindechauvinist, Jeg er ikke ligeværdsforkæmper – men jeg er ligeværdsfremelsker.

Jeg elsker mænd og jeg elsker kvinder. Ingen af os var blevet til, hvis ikke der fandtes en mand og en kvinde. At kæmpe mod det ene køn, er at kæmpe mod sig selv. At underkende det ene køn, er at underkende en del af sig selv. Begge køn lider, når det ene køn domineres og holdes nede, uanset hvilket af kønnede det gælder! En kvinde som ikke får lov til at leve sit fulde potentiale, lever i et parforhold, som ikke lever sit fulde potentiale. Et samfuld hvor kvinden domineres og holdes nede, lever med et kæmpe uudnyttet potentiale.

 

Negativ diskrimination af manden.

I store dele af verden, og i dele af vors eget samfund bliver der set kraftigt ned på manden, på så diskrinminerende vis, at jeg synes det er uhyggeligt! Nogen påstår, og endda så overbevisende, at manden lader til selv at tro på det, at han ikke er istand til at styre sin seksualitet, sit lem, sine seksuelle handlinger. At se ned på manden, i sådan grad, at man i sin ramme alvor mener, at mandens nedre hoved bestemmer over mandens øvre hoved, er en komplet misforståelse! Jeg kan forvisse, både manden og kvinden og verden om, at manden er et fuld ligeværdigt menneske samme med kvinden. Manden er ikke et dyr, han er et menneske. Og manden er i fuld stand til at bruge begge hoveder på samme tid!

 

Køn: Ja

Ofte står der på diverse blanketter KØN:…… ? Her plejer jeg at svare JA! Så har vi det på plads. Ja, jeg er et køn, og ja jeg er køn, mener jeg 🙂 At være han el. hun har betydning for flere funktioner, men ikke så mange, som vi tillægger det i dag el. tidligere. Vi kæmper for ligestilling, det skal vi blive ved med. Men vi skal også fremelske ligeværdet, være bevidste om det i vores del af verden og udenfor vores del af verden. Som exportvare, er ligeværd af stor værdi, idet den vokser indefra ud og udefra ind, og nedefra op og oppfra ned. Den starter i barndommen, faktisk i sengen, faktisk før! Den som fødes af ligeværdige forældre, vokser op i et ligeværdigt miljø, hvor drengen ikke bare lige får lidt mere mælk, fordi han er dreng el. fortrin til at gå i skole foran sin søster. Det ligeværdige barn, danner ligeværdige relationer, både i parforholdet og på arbejdspladsen. Det ligeværdige menneske laver ligeværdige beslutninger og den ligeværdige politiker laver ligeværdig og værdig politik! Politik som andre mennesker i samfundet, kan nyde glæde og godt af og udvikle sig ud fra. Og som verden kan låne med hjem!

 

Sam-fund!

Et Samfund er summen af mange fælles og samme fund. Værdier, som af mange kendes nyttige og gode. Vi har gjort mange samme fund og deles om mange af de samme værdige, som vi værner om og dyrker. Betyder det, at der ikke kan komme andre værdiger ind, og positivt omforme, udvikle og bidrage? Nej, men det betyder, at et samfund, som gennem århundreder han kæmpet for ligeværd mellem kønnene, herunder stemmeret til kvinderne, barsel til mændene etc. …Det betyder at jo mere bevidste et samfund er omkring sine kerneværdier, som eksempelvis ligeværdighed, demokrati etc. jo mere bividst – jo mere istand til også at trække op med rode, når noget går direkte imod et samfunds kerværdier.

 

At “Re-ligiere”.

Min måde at re-ligiere, el. med andre ord, at forene el. genforene mig med noget større. Kald det en endnu bedre version af mig selv, gode menneskelige idealer etc. en af mine måder at religiere på, er ved at forbinde mig med kærligheden i mig selv og bruge den ligning ud til andre mennesker. Den “kære lighed” vi finder med vores “fellow humans” er med til at danne bro imellem kvinde og kvinde, mand og mand, kvinde og mand –  menneske og menneske. Den begrænser sig ikke til vores egen familie, vores “eget hood”, vores eget samfund – den går worldwide. Vær et Ligeværdigt menneske, for dig selv, dit parforhold, dit samfund – og din verden. Og gro det hvor du er!

Kh. Yazmin Fox Eisen