De 14 Masterclasses/ Specialistuddannelser Sexologiskolen

STARTDATOER

2021

FORÆLDRERELATIONTERAPEUT 5. januar

DIDAKTISKSEXOLOG 18. januar

DETOXTERAPEUT 16. marts

INDIVIDUEL PLUS GRUPPESUPERVISOR 20. april

AYURVEDAMASSØR 23. april

TANTRAYOGALÆRER 3. maj

VAGINAL-TERAPEUT 6. maj

FERTILITETSTERAPEUT 10. maj

ERHVERVSSEXOLOG 17. maj

SOVETERAPEUT 24. august

FÆNGSELSTERAPEUT 6. september

GRUPPETERAPI LEDER 7. december

2022

MEDITATIONSLÆRER 14. februar

SKILSMISSETERAPEUT 10. maj

RELIGIERINGSTERAPEUT 15. august

De 14 Specialistuddannelser, som du kan læse parallelt med Hoveduddannelserne – alle med en linje af sexologi og parterapi.

Hoveduddannelserne Sexolog og Parterapeut varer hver 1 – 1 1/2 år og kan læses i alle 7 byer + international line.

Specialistuddannelserne varer hver 1/2 år, og mange vælger at læse én eller flere Specialistuddannelser samtidigt med hoveduddannelserne sexolog/ parterapeut.

Du sparer en del ved at søge samtidig optagelse til dé uddannelser som du ønsker!

Besøg os gerne på vores Intro aftener, som kører både on location i København, Århus og Oslo – og online som Intro-webinarer á ca 1 1/2 t. ca. 1 gang om måneden. Tilmeld dig Nyhedsbrev på forsiden og få datoerne på mail!

Sammenlagt har du muligheden for at læse 14 års relevant uddannelse med meget spændende litteratur, inspirerende undervisere,  udviklende egen-terapi – og fantastiske oplevelser undervejs. Du kan forme din egen linje som en komplet unik uddannelse – eller læse uddannelserne som relevant overbygning og efteruddannelse, til dine allerede færdiggjorte uddannelser.

Sexologiskolen er kendetegnet ved en aktiv og pulserende skole, med et uhyre lavt fravær og frafald, engagerede elever, inspirerende undervisere, højt fagligt og etisk niveau med personlig udvikling –  fokus på det hele menneske – og terapeuter der efter endt uddannelse, arbejder indenfor deres uddannelsesområde og gør en stor forskel i Danmark, Norden – Verden!

Specialistuddannelserne er en mulighed for dig, til at specialisere dig yderligere ud i de områder, du finder særlig interessante – og være med til at gøre en mærkbar forskel – for mange mennesker omkring dig!

“Sexologiskolen, skolen du altid har lyst til at fortsætte på og lære mere fra!” Citat elev

De 14 unikke Specialistuddannelser – læs mere under hver enkelt uddannelse.

Sexolog og Parterapeut der er som venstre og højre ben. Hertil kommer de 14 innovative og unikke specialistuddannelser, som hver især omhandler specifikke områder, der gør det muligt for den enkelte studerende, at specialisere sig yderligere, på udvalgte relevante områder.

Adgangskravene for at læse Specialistuddannelserne finder du under hver uddannelse. Nogle kan læses så snart du er optaget på og tilmeldt sexolog el. parterapeut – og enkelte alene med Tantra I, som baggrund. Vi optager efter at man er et empatisk og balanceret menneske, med gode boglige kundskaber og den rette motivation for at læse uddannelserne, heriblandt ønsket om at hjælpe andre mennesker gennem terapi, rådgivning, formidling og behandling. Ca. halvdelen af Sexologiskolens elever arbejder i forvejen indenfor terapi, psykologi og helse – den anden halvdel kommer med helt anden baggrund, men med erkendelsen af og bevidstheden om, hvor vigtige områder for et menneske, seksualitet og samliv er. Og alle med ønsket om at læse mere og om at kunne hjælpe!

Læs mere om afgangskrav for Specialistuddannelserne, under de hver Specialistuddannelse. Alle er dog velkomne til at ansøge, ringe eller komme forbi til Intro, hvor man kan høre mere om Hoveduddanneserne såvel som de 14 Specialistuddannelser!

De 14 Specialistuddannelser varer alle ca. 6 måneder, på nær en enkelt der varer ca. 3 måneder. Specialistuddannelserne starter gennemsnitlig hver 2. år. Afhængig af efterspørgsel, tid og aktuelle emner/ tematikker i samfundet. Du kan se datoerne for hver af de 14 Specialistuddannelser, her th. på siden.

De 14 Specialistuddannelser kører i København, og flere med en kombination af moduler i både København og Oslo.

Specialistuddannelserne kan foregå på dansk, svensk, norsk og engelsk. Litteraturen på Specialistuddannelserne i København er primært dansk og engelsk. 

Der er krav om min. 90% fremmøde og deltagelse i undervisningen – og en enkelt 100%, for at kunne gå til eksamen. Alle dage på nær, spørgedagen før eksamen, er obligatoriske. Afhængig af den enkelte Specialistuddannelse, er der egenterapi, studiegruppe og opgaver sideløbende med uddannelsen. 

Alle Sexologiskolens uddannelser afsluttes m. eksamen og certificering. Skulle man mod forventning ikke bestå sin eksamen, er det muligt at gå til eksamen igen.

Efter bestået eksamen, er det muligt, mod et mindre beløb, at deltage i supervision, som arrangeres af Sexologiskolen, København, Århus, Oslo, Stockholm og Nuuk.

De 14 Specialistuddannelser er på hver 4 moduler á 3 dage. De fleste på Sexologiskolen København, og nogle af Specialistuddannelserne med enkelte moduler på Sexologiskolen Oslo. 

På Specialistuddannelserne tager vi ligesom på de to hoveduddannelser, Sexolog & Parterapeut, udgangspunkt i det hele menneske. Sexologi betyder, læren el. viden om menneskets seksualitet. Og Par-Terapi, heling af parret. Gennem udgangspunktet i det hele menneske, ser vi på bl.a. seksualitet, som en naturlig del af menneskets væsen og liv, og søger at integrere og forankre denne viden ud i alle relevante dele af det sociale, såvel som private liv og erhvervslivet.

På Sexologiskolen, må du gerne læse mere end én uddannelse. Uddannelse er viden, og viden kan hjælpe til at sætte dig og andre fri! Sexologiskolen har ialt 18 uddannelser, 2 Hoveduddannelser + 2 Internationale uddannelser til Sexolog og parterapeut. 1 International Forskeruddannelse. 12 Specialistuddannelser – Samlet 14 års uddannelse og aktiv læring!

2020

Specialistuddannelsen til TantraLærer

4 moduler á 3 dage.

På denne uddannelse bliver du både uddannet underviser i tantrayoga og erotisk tantra, såvel som layayoga meditation. 
På Specialistuddannelsen i erotisk tantra og tantra yoga, lærer du de grundlæggende teknikker indenfor Tantra Yoga, Erotisk Tantra og Laya Yoga Meditation. Det forventes, at du praktiserer alle tre dele hjemme, således at teknikkerne integreres i eget liv. På denne måde, er dette også en meget personlig forankret uddannelse. Du kan tage uddannelsen uanset, om du er i et parforhold el. ikke.
Alle Sexologiskolens uddannelser afsluttes med eksamen og certificering.

Rammerne omkring uddannelsen.  
Krav om fremmøde min. 90% for at kunne gå til eksamen, og blive certificeret. Re-/ sygeeksamen til næste eksamen på Sexologiskolen.

Egentræning
Der er krav om Egentræning (5 t.) med med selvvalgt, men af skolen godkendt, tantrayogalærer. Prisen er individuel fra underviser til underviser. Skolen kan anbefale tantralærere, kvinder og mænd til de induvuduelle timer.

Praktik og supervision. 
Der er krav om praktikperiode under uddannelsen (10 gange undervisning á 2 t.) f.eks. hver tirsdag kl. 20-22, el. hver onsdag kl. 7.00-9.00, hvor du underviser, som studerende på Sexologiskolen København/ Århus, og har rigtige yogakursister. Samt deltagelse com Co-Teacher sammen med Yazmin, på 2 x to dagskursur i erotisk tantra. Alle eleverne modtager i løbet af uddannelsen, løbende supervision og elementær guidning.

Det forventes at eleverne engagerer sig på et personligt plan i at lære både tantrayoga såvel som erotisk tantra, og anvender teknikkerne i deres eget personlige liv, for at integrere teknikkerne, mærke det på egen krop og eget sind, og for at skabe det bedst mulig afsæt for videreformidling af læren, nemlig igennem det personlige eksempel.

Det personlige afsæt
Dette er en meget personlig uddannelse – med et stærkt personligt engagement og muligheden for en dyb og personlig transformation og rejse. Gennem initiering (indvielse) i de 5000 år gamle teknikker fra den tantriske og yogiske tradition, bygges en unik forståelse af dig selv som menneske, dine medmennesker og universtet omkring os.

Baggrund
Er du allerede uddannet Sexolog og Parterapeut, står den psykologiske/ sexologiske lære kombineret med den tantrayogiske lære som unikke videnssøjler til forståelse af den menneskelige natur, fysisk, psykisk, emotionel, mental osv. Hvilket give en unik platform for at arbejde med mennesker, individuel, par og grupper/ hold igennem terapeutiske forløb, såvel som holdundervisning.

Hvem kan optages?
Det er muligt at tage uddannelsen til Tantrayoga Lærer, uden at have uddannelsen til Sexolog. Tages uddannelsen uden at have Sexologiskolens Sexologuddannelse som baggrund, el. at den læses samtidig, skal du have Erotisk Tantra niveau I (4 dage), som baggrund el. være tilmeldt kurset ved optagelsen. Tantra I (4 dage), kører forår og efterår i København

Velkommen til en unik og spændende uddannelse – med mulighed for en dyb personlig rejse og transformation! 

Datoer & Praktisk Info

Krav om fremmøde min. 90% for at kunne gå til eksamen, og blive certificeret. Skulle eksamen, mod forventning, ikke blive bestået første gang, er det muligt at gå op igen. Sexologiskolen afholder gennemsnitligt 2 eksaminer pr. år. Det er ikke muligt at holde orlov på Specialistuddannelserne.

Sri Yantra diagram

4 Moduler á 3 dage. 

Dag 1 kl. 9-16. Dag 2 kl. 8-15 og dag 3 kl. 8-14. Modul 4 andre tider. 

START D. 1. september 2020

Modul 1: (uge 36) 1.-3.9. 2020 i København

Modul 2: (uge 40) 29.+30.9. og 1.10. i Århus

Modul 3: (uge 45) 3.-5.11. i København

Modul 4: (uge 50) 8.-10.12 i Århus (Spørgeaften d. 8.12. kl. 17-19 + Eksamen d. 9.12. kl. 17-21 + d. 10.12. kl. 8-12) 

Specialistuddannelsen til ErhvervsSexolog & Coach 13. december 2019

Specialistuddannelsen i Erhvervssexologi og Coaching er på ialt 4 moduler. Hold 2 har 1 modul i Oslo og 3 moduler inkl. eksamen i København.
Denne uddannelse bygger ovenpå el. kan læses samtidig med Sexolog – og vi anbefaler at du også har Parterapeut med. Du er også velkommen til at søge ind, hvis du har anden relevant baggrund, er uddannet sexolog og parterapeut fra anden skole.

Denne specialistuddannelse gør dig klar til at arbejde i virksomheder, med HR-afdelingerne som dit forbindelsesled, mellem dig som terapeut og virksomhedens medarbejdere. Du lærer, hvordan du kan hjælpe virksomheden med at udarbejde en seksualpolitik, der er et must for de fleste, især større, virksomheder i dag.

Der er brug for dygtige terapeuter i virksomhederne – store såvel som mindre firmaer. Medarbejdere som trives, og har fuld adgang til deres kreativitet, og fokus på deres arbejdsopgaver, er et must, for enhver driftig virksomhed.
Medarbejderpleje med adgang til dygtige sexologer & parterapeuter, er next step, i enhver HR afdeling med respekt for sig selv, som har en innovativ tilgang og fokus på høj medarbejdertrivsel. En virksomhed, som giver det enkelte menneske mulighed for at have fokus på trivsel i seksualitet og parforhold, og inkluderer erhvervssexologer i deres HR-afdelinger, vil få medarbejdere i balance, som er i kontakt med sig selv, glade og tilfredse. Det vil vil gerne hjælpe virksomhederne med!

På uddannelsen trænes du i også i coachende samtaleteknikker. Vi anvender også enneagrammet. Vi vil komme ind på nogle af de problematikker/ forcer, der kan ligge i at en virksomhed bestående af primær mænd, primær kvinder el. 50/50 af hvert køn. Du vil blive tilknyttet en virksomhed, under studieforløbet, og vil også blive trænet i kommunikation, at bl.a. holde et godt foredrag, hvor du når ud!

Efter bestået eksamen, vil der være mulighed for at være en del af Sexologiskolens stab af Erhvervssexologer, hvor virksomheder etc. kan henvende sig, når du behøver en dygtig konsulent og medarbejder i deres virksomhed og HR-afdelinger. En fagperson, som har en god og professionel baggrund indenfor moderne almen, klinisk, og helhedssexologi = nutidssexologi. Og er dygtig til at formidle og coache på dette område.

Virksomhederne er mere og mere opmærksomme på medarbejdertrivsel. Mange større og mindre virksomheder sørger for grøn og økologisk kost til deres medarbejdere, de giver gerne 50% tilskud til fitness abonnement osv. Uanset, om det bevidste valg af medarbejdercare handler om ønsket om et bedre image udadtil, eller det handler om reel omsorg for sine medmennesker, der bruger de fleste af deres vågne aktive timer på arbejdspladsen – uanset så kan det mærkes i den daglige trivsel og energi og atmosfære på arbejdspladsen – og det kan ses og måles på bundlinjen, når årsregnskabet er afleveret. Mennesker der er i trivsel – arbejder bedre, de er gladere, har nemmere ved at fokusere – og de møder friske og inspirerede op på job!

“Jeg forudser at enhver større virksomhed, indenfor de næste 5 år, vil have mindst 1 Erhvervssexolog ansat og tilkoblet deres vitale HR afdeling!” Citat Yazmin Fox Eisen

Sri Yantra diagram

Lad din Underbevidsthed, være fyldt med noget positivt og smukt – som styrker og støtter dit fokus, i stedet for det modsatte!

De fleste medarbejdere har et sexliv og et parforhold el. et “par forhold”!
Som arbejdsgiver og som medarbejder, tjener du alles bedste, når du indser, at det private, intime liv, influerer meget på en hverdag og et arbejdsliv. Ved at give medarbejderne mulighed for at, tage nogle timer til side, og hele op på deres kærlighedsliv, får virksomheden mere balancerede medarbejdere, gladere – og mere fokuserede (på det de skal være fokuserede på, mens de er på arbejde).

Arbejdspladsen bliver et sted for trivsel og glæde, og slutresultatet blive mere positivt – og det uanset, om man kikker på udbytte/ bundlinien, spørger medarbejderne/ omgivelserne om deres mening om virksomheden. 

Medarbejderpleje er i høj kurs i disse dage – og vi, virksomhederne, gør os selv en stor tjeneste i, at inkludere fokus på medarbejdernes trivsel i deres private intime liv – idet trivsel i det private er direkte afsmittende og influerende på trivsel og fokus på arbejdslivet.

Priser
Specialistuddannelse kr. 28.000. Pris v. samtidig ansøgning/ optagelse på Parterapeutuddannelsen og/ el. Sexologuddannelsen gives -3.000 i rabat. Kan betales på én gang, 2 gange el. i 7 rater fordelt ud over uddannelsen. Læser du hoveduddannelæser samtidigt; Sexolog/ Parterapeut, kan afdragsperioden være længere. Se mere nederst på siden. 

Udgifter ud over over uddannelsesprisen: Du skal regne prisen for bøger, egentræningstimer og transport/ logi, når du er på modul, mange elever hjælpes dog ad med begge dele, indlogerer hinanden, deler hotelværelse og kører sammen.

Datoer & Praktisk Info

Erhvervssexolog hold 2 – Hold E2 (Modulerne/datoerne)
Modul 1 (uge 20) 17. 18. og 19. maj 2021 – København
Modul 2 (uge 32) 9. 10. og 11. august – København
Modul 3 (uge 39) 27. 28. og 29. september – Oslo
Modul 4 (Uge 45) 8. og 9. november. Spørgeaften + Eksamen – København

Modul 1-3: Dag 1 + 2 kl. 9-16 og Dag 3 kl. 9-15. Adgangskrav:
At du er optaget på og tilmeldt Sexologiskolens Sexologuddannelse. Du kan søge ind med Sexologuddannelse fra andre skoler, her kan der være tale om, at du skal suppleres med 1-3 moduler fra Sexologiskolens Sexologuddannelse.

Ansøgningsskema downloades fra denne side el. rekvireres på info@sexologiskolen.dk T. +45 2670 5577.

Medarbejdere der har det “dårligt” derhjemme, mistrives i deres forhold og er seksuel underernærrede – trives heller ikke på jobbet! De mester fokus, vrisser af deres kolleger, har dårlig kundeenergi etc.
 
Med muligheden for at konsultere en veluddannet ErhvervsSexolog kan der igen komme plads i hovedet til konstruktive tanker og et mere optimistisk sind, og det kan mærkes på antallet af sygedage der mindskes og arbejdsiveren som højnes! Medarbejdertrivsel er en vigtig faktor for moderne virksomheder, der ønsker at værste og bestå! Citat Sexolog & Parterapeut Yazmin  Fox Eisen
Glade medarbejdere – er kreative medarbejdere!
Sri Yantra diagram

Specialistuddannelsen til Vaginal-Terapeut 6. maj 2021

Dette er hold 6 af Vaginal-Terapeut uddannelsen. Denne Specialistuddannelse, sigter mod at give den studerende et endnu bredere fundament at stå på indenfor nutids sexologi. I min tid som sexolog, har jeg ofte kunnet lave genveje til klienternes balance, udvikling og lykke, med de tantriske teknikker. Det være sig lyst probelmatikker, vaginale spændinger/ myoser, også kaldet vaginisme, manglende el. nedsat vaginal følsomhed, manglende evne til at kontrollere de vaginale muskler enten i mangel på tonus, el. ved manglende evne til at spænde af, og med kramper til følge. Vilvodyni, svie og smerte ved samleje. Vaginal tørhed og manglende lubrifikation i forbindelse med Menopause/ overgangsalder. Manglende evne til at få orgasme. Senfølger efter overgreb, fysisk såvel som psykisk.

Vaginal-Terapi – nutidens og fremtidens svar.
På denne specialistuddannelse fokuserer vi på terapi- og behandlingsformen Vaginal-Terapi. Ophavskvinden bag denne terapiform er sexolog Yazmin Fox, Teorierne bag, hvordan de bruges og hvad de bruges for og imod. Der er krav om individuelle træning på 5 timer kan, som bookes hos dé godkendte vaginal-terapeuter, der allerede er uddannede fra skolen. Vi har terapeuter specialiserede i Vaginal-Terapi i næsten hele Danmark, samt Oslo i Norge.

Individuelle træningstimer.
Hvis du er kvinde har du mulighed for at benytte 1 el. 2 af de 5 individuelle træningstimer, til egenbehandling. Og 3 til 5 af timerne sammen med en prøveklient. På denne måde, kan dette også blive en meget personlig uddannelse.

Specialistuddannelsen afsluttes med eksamen og certificering
Ud over de 4 moduler á 3 dage, er der individuel træning, 5 timer, tages hos én af de uddannede og eksaminerede Specialister i Vaginal-Terapi i Norden, der er ligeledes mulighed for at tage den individuelle træning hos Yazmin Fox Eisen. Der gives 20% studierabat.

Sexolog og Vaginal-Terapeut.
Denne kombination af uddannelse, giver den uddannede terapeut et stort område at arbejde indenfor. Den grundlæggende sexologiske forståelse af klientens problematikker – kombineret med specialiseringen i vaginal-terapi, giver redskaberne til at hjælpe mange kvinder – og mange parforhold!

Adgangskrav
Denne uddannelse bygger ovenpå el. kan læses samtidig med Sexolog – og vi anbefaler at du også har Parterapeut med. Du er også velkommen til at søge ind, hvis du har anden relevant baggrund, er uddannet sexolog/ parterapeut fra anden skole.

Priser
Specialistuddannelse kr. 28.000. Pris v. samtidig ansøgning/ optagelse på Parterapeutuddannelsen og/ el. Sexologuddannelsen gives rabat kr. – 3.000. Kan betales på én gang, 2 gange el. i 7 rater fordelt ud over uddannelsen. Læser du samtidig sexolog/ parterapeut, er der mulighed for længere afdragsperiode. Se mere nederst på siden.

Udgifter ud over over uddannelsesprisen
Du skal regne prisen for bøger, egentræningstimer og transport/ logi, når du er på modul. Mange elever hjælpes dog ad med begge dele, indlogerer hinanden, deler hotelværelse og kører sammen.

Datoer & Praktisk Info

Modul 1 (uge 18) 6. 7. og 8. maj 2021 – København
Modul 2 (uge 21) 27. 28. og 29. maj – København
Modul 3 (uge 33) 6. 7. og 8. august – Oslo
Modul 4 (uge 40) Spørgeaften 4. oktober
Eksamen 5. oktober

Sri Yantra diagram
VT 2016

Specialistuddannelsen i AyurvedaMassage

4 moduler á 3 dage.

Specialist i AyurvedaMassage
På denne specialeuddannelse i bliver du uddannet i ayurvedamassage. Ayur betyder liv og Veda betyder videnskab el. læren om. Signifikant for AyurvedaMassage er de lange blide strøg, og den terapeutiske og afslappende virkning massagen har, på den person, der modtager massagen.  AyurvedaMassage er især kun lidt kendt i Danmark/ Norden, men meget udbredt i ophavslandet Indien og i USA. På uddannelsen lærer du den generelle massage, ayurvedisk aromaterapi, marma-punkter (vitale energi-punkter) på kroppen, basal viden omkring doshaerne, Vata, Pitta og Kapha. Døgnrytmer, kost og livsstil. Samt hvordan du på enkel vil med skemaer tester balancer og ubalancer.

Du har prøveklienter undervejs. Og skal have 20 massager, du giver gratis (klienterne betaler dog lokalelejen) Efter de 20 massager, din specialistuddannelse og bestået eksamen og certificering, kan du frit slå dig ned som Specialist i AyurvedaMassage.
Alle Sexologiskolens uddannelser afsluttes med eksamen og certificering.

Dag 1 + 2 kl. 9-16. Dag 3 kl. 9-15. Modul 4, andre tider. 

Krav om fremmøde min. 90% for at kunne gå til eksamen, og blive certificeret. Re-/ sygeeksamen indenfor 2 måneder fra eksamensdato.

Egentræning og Supervision.
Der er krav om min. 20 massager per elev. Disse superviseres på holdet.

Det personlige afsæt
Dette er en meget personlig uddannelse – med et stærkt personligt engagement og muligheden for en dyb og personlig transformation og rejse. Gennem initiering (indvielse) i de 5000 år gamle teknikker fra Ayurveda, kommer du tættere på dig selv, og dit eget potentiale. Massagekonsultationerne kan også giver fra elev til elev. Den gamle tradition, giver en helt unik forståelse af dig selv som menneske, dine medmennesker og unniverstet omkring os.

Baggrund
Er du allerede uddannet Sexolog og Parterapeut, står den psykologiske/ sexologiske lære kombineret med læren om AyurvedaMassage, som unikke videnssøjler til forståelse af den menneskelige natur, fysisk, psykisk, emotionel, mental, energetisk osv. Hvilket give en unik platform for at arbejde med mennesker, individuel og par. Du kan massere individuelt, men du kan også alliere dig med en medmassør, og lave wellnessmassager på samme tid til par, som gerne vil have en smuk og afslappende oplevelse sammen.

Hvem kan optages?
Det er muligt at tage Specialistuddannelsen til AyurvedaMassør, uden at have uddannelsen til Sexolog, men det anbefales at have uddannelsen til Sexolog enten før, sideløbende el. efterfølgende. Tages uddannelsen uden at have Sexologiskolens Sexologuddannelse som baggrund, er det et must at du som min. har gennemgået Tantra I, som er vores 2 dagskursus, hvor man kan deltage både som par og single. Kurset kører 2-4 gage årligt i København og i Århus. Se mere her: http://sexologiskolen.dk/foredragkurser/2-dags-workshop-i-tantra/ og tag gerne kontakt for at høre om mulighederne.

Velkommen til en unik og spændende uddannelse – med mulighed for en dyb personlig rejse og transformation! 

Priser
Specialistuddannelse kr. 28.000. Pris v. samtidig ansøgning/ optagelse på Parterapeutuddannelsen og/ el. Sexologuddannelsen – 3.000. Kan betales på én gang, 2 gange el. i 7 rater fordelt ud over uddannelsen. Se mere nederst på siden.

Udgifter ud over over uddannelsesprisen
Du skal regne prisen for bøger og event. transport/ logi, når du er på modul. Vi oplever dog, at mange elever hjælpes ad med begge dele, indlogerer hinanden, deler hotelværelse og kører sammen. Sexologiskolen har virksomhedsaftale med Hotel Guldsmeden i København (og i Århus), hvor du kan opnå rabatter ved oplysning af vores rabatkode. Spørg gerne. Samt du modtager Studiekort på alle Sexologiskolens 12 uddannelser, hvor du også ofte ved transport, logi og andet, kan opnå en fin studierabat.

Datoer & Praktisk Info

4 Moduler á 3 dage. Dag 1 + 2 kl. 9-16. Dag 3 kl. 9-15. Modul 4, andre tider. 

Modul 2: (uge 49) 1. 2. og 3. december København

Modul 3: (uge 5) 2. 3. og 4. feb. 2021 København

Modul 4: Spørgeaften onsdag d. 7. april 2021 kl. 17.00-19.00. Eksamen torsdag d. 8. april kl. 17.00-21.00 ca. Plus fredag d. 9. april kl. 8.00-12.00 ca. København

Ayurvedamassage er en af de blideste – og samtidigt mest helende massageformer!  Uden ord opheler den krop og sind – og giver lindring, hvor lindring behøves – og øget velvære til den som modtager. Ayur betyder Liv og Veda betyder visdom el. læren om. 

Sri Yantra diagram
Sri Yantra diagram

Meditationslærer

4 moduler á 3 x 1 dag.

Specialist i Meditation – de 10 Maha Vidyas.
Denne specialistuddannelse er vel nok én af kronerne på værket, når vi taler om transformerende redskaber til selvudvikling. Gennem initiering gives hver enkelt elev indvielsen i denne mere end 5000 år gamle traditionelle meditationsteknik, der tager Tantraen til nye spirituelle højder.

De ti initieringer i “De ti kosmiske kræfter” kommer sammen med en dybdegående viden om hver af de ti mahavidyas. Det forventes at hver elev bruger 1 – 2 x 25 min. dagligt på øvelse af teknikkerne, året igennem. Hver initiering/ indvielse giver én gang til hver elev. 

Der er flere unikke forhold omkring denne Specialistuddannelse. For at blive optaget på Specialistuddannelsen til Meditationslærer, skal du være tilmeldt og optaget på Tantralæreruddannelsen fra Sexologiskolen el. være færdiguddannet Tantralærer fra Sexologiskolen.

Undervisningsdagene er som på alle Specialistuddannelser 4 moduler á  3 dage, her ligger moduldagene blot fordelt med 1 undervisningsdag af gangen, én hver måned, fordelt ud over samlet 1 år.

 

Individuelt Træningsforløb.

Du har 3 individuelle meditations-træningstimer m. Meditationslærer Yazmin Fox Eisen, undervejs. Disse tre timer er for hold 1, Gratis.

Uddannelsen afsluttes med eksamen og certificering.

 

UDDANNELSEN TIL SPECIALIST I MEDITATION.
4 moduler á 3  x 1 dag. Alle dage kl. 8-15.40. Spørgedag dog kl. 17-21. Eksamensdag kl. 7.00-11.00 ca.

Krav om fremmøde for denne uddannelse er 100% for at kunne gå til eksamen, og blive certificeret.

Pris pr. Specialistuddannelse kr. 28.000. Pris v. samtidig ansøgning/ optagelse på flere af Sexologiskolens uddannelser, rabat kr. – 3.000. Prisen bliver da kr. 23.000.

Undtagelsesvis for denne uddannelse betales optagelsesgebyr kr. 5.000 v. optagelse. Herefter kr. 2.000 senest 1 måned før hvert modul.

Der er krav om 100 % fremmøde for at kunne gå til eksamen på denne uddannelse, og blive certificeret. Skulle eksamen, mod forventning, ikke blive bestået første gang, er det muligt at gå op igen. Sexologiskolen afholder gennemsnitligt 3 eksaminer pr. år. Det er ikke muligt at holde orlov på Specialistuddannelserne.

Ved udeblivelse fra modul, uanset grund, afbrydes forløbet. Der udstedes ikke kursusbeviser, og alene elever med 100% fremmøde og fuldførelse af uddannelsen, kan gå til eksamen.

Datoer & Praktisk Info

4 Moduler á 3 x 1 dag. Hver dag kl. 9.00 – 15.40. Spørgedag dog kl. 17.00-19.00. Eksamen kl. 7.00-11.00 ca. 

Dag 1,2: (uge 51) D. 17. december 

Dag 1,3: (uge 2) D. 14. januar 2021

Dag 2,2: (uge 10) D. 11. marts 

Dag 2,3: (uge 15) D. 15. april

Dag 3,2: (uge 24) D. 17. juni

Dag 3,3: (uge 32) D. 12. august

Dag 4,2: (uge 41) Spørgeaften D. 13. oktober

Dag 4,3: (uge 41) Eksamen D. 14. oktober 2021

2020

ForældreRelationTerapeut

4 moduler á 3 dage.

Specialist i ForældreRelation
Denne specialistuddannelse er den første som bygger direkte ovenpå Parterapeutuddannelsen enten fra Sexologiskolen el. andet uddannelsessted. Du kan også ansøge, hvis du er tilmeldt og optaget på Parterapeutuddannelsen. Du kan også ansøge, hvis du har en baggrund som Psykoterapeut el. Psykolog. Du bliver bl.a. introduceret til redskaber som “Dramatrekanten” af Stephen Karpman.

På denne specialeuddannelse i bliver du uddannet i at lære forældre, som ikke længere er kærester/ par i fortsat at kommunikere og have fokus på barnet/ børnene. I dag bliver 46% af alle gifte par skilt, og mange af dem har børn. Plus de, der elver samme uden at være gift, og som vælger at gå hver til sit!

Som forældre har man ansvaret for barnets sunde og trygge opvækst og udvikling. Det kræver at mor og far har så god som mulig en kommunikation og et konstruktivt samarbejde! Dette er nemmere sagt end gjort – og det vil vi som ForældreRelationTerapeuter gerne hjælpe med – til gavn for børnene – hver af forældrene og for samfundet!

Du har prøveklienter undervejs. 10 forældrepar á 3 t.

Uddannelsen afsluttes med eksamen og certificering.

UDDANNELSEN TIL SPECIALIST I FORÆLDRERELATION.
4 moduler á 3 dage. Kl. 8-16. Spørgedag (ikke obligatorisk) kl. 17-21. Eksamenstidspunkt meddeles. Krav om fremmøde min. 90% for at kunne gå til eksamen, og blive certificeret.

Pris pr. Specialistuddannelse kr. 28.000. Pris v. samtidig ansøgning/ optagelse på Parterapeutuddannelsen – 3.000. Kan betales på én gang, 2 gange el. i 7 rater fordelt ud over uddannelsen. Se mere nederst på siden.

Datoer & Praktisk Info

4 Moduler á 3 dage. Dag 1 + 2 kl. 9-16. Dag 3 kl. 9-15. Modul 4, andre tider. 

Modul 2: (uge 6) D. 9. 10. og 11. feb.

Modul 3: (uge 12) D. 12. 13. og 14. maj

Modul 4: (19) Spørgeaften d. 12. maj kl. 19.00-21.00. Eksamen d. 13. maj kl. 17.00-21.00 ca. 

Krav om fremmøde min. 90% for at kunne gå til eksamen, og blive certificeret. Skulle eksamen, mod forventning, ikke blive bestået første gang, er det muligt at gå op igen. Sexologiskolen afholder gennemsnitligt 3 eksaminer pr. år. Det er ikke muligt at holde orlov på Specialistuddannelserne.

Specialistuddannelsen til Didaktisk Sexolog 14. april 2020

Specialistuddannelsen i Didaktisk Sexologi bygger ovenpå el. kan læses samtidig med Sexolog el. Parterapeut. Du er også velkommen til at søge ind, hvis du har anden relevant baggrund, er uddannet sexolog/ parterapeut fra anden skole, er psykolog, psykoterapeut el. lignende.

At formidle til større grupper.
Didaktisk sexologi er vigtig at lære, for at kunne formidle til større grupper/ faggrupper, f.eks. på seminarier, i folkeskolen, til pædagogerne, på jordemoderskolen, til fysioterapeuterne, lægerne, psykologerne etc. Sexologi er i dag et anerendt fagområde, og for alle som er i tæt kontakt med mennesker, som ovennævnte faggrupper, er viden om sexologi et professionelt behov. Det vil vi gerne hjælpe faggrupperne, skolerne, foreningerne, folkeskolen, plejehjemmene, bostæder etc. med!

Kommunikation til skoler, foreninger..
På uddannelsen undervises du af dygtige undervisere specieltuddannede indenfor kommunikation, og med afsæt i sexologi. Du vil lære forskellige gode og unikke redskaber indenfor kommunikation og formidling. Du trænes bl.a. i basal didaktik og formidling, samt at håndtere berøringsangst overfor kommunikation omkring seksuelle problematikker og følelsesmæssigt svære emner og tabuer.

Seksualundervisning på 4 alderstrin og niveauer.
Eleverne i skolerne, både folkeskolen, gymnasier etc. modtager i dag undervisning af enten dansklærer/ biologilærer/ idrætslærer el. af andet personale som har gennemgået kort kursus i sexologi. Vores mening på Sexologiskolen, er at både 5. klasserne, 7. klasserne, 9. klasserne, gymnasieeleverne såvel som elever fra øvrige skoler og på samme alderstrin, skal modtage, som obl. pensum, undervisning i såvel prævention, sexsygdomme, teknik, lidenskab, kærlighed, køn, druk-rape etc. – sådan at de er klædt på til den verden, vi lever i – og det liv de lever! Den viden skylder vi både vores børn, de unge, deres partnere – og samfundet.

At formidle sexologi er en ære!
Du kan på denne måde, qua denne specialistuddannelse, være med til integrere moderne sexologi udi de relevante fagområdet, og hjælpe tusinder af mennesker, med at integrere underliv og seksualitet, som en naturlig del af livet, uanset alder, handicap og andre faktorer. Det er hvad vi med denne specialistuddannelse uddanner dig til.

Bliv en del af Sexologiskolens stab.
Efterfølgende vil der være mulighed for at være en del af Sexologiskolens underviser & formidlingsnetværk, hvor fagskolerne, foreningerne etc. kan henvende sig, når du behøver en dygtig formidler indenfor moderne almen, kliniks, og helhedssexologi = nutidssexologi. På uddannelsen indgår konkrete opgaver i formidling, overfor f.eks. foreninger og de mest relevante faggrupper.

Nye “rammer” kræver nye “skills”
Ønsker du at fokusere dit arbejde med moderne sexologi og parterapi – på undervisning af f.eks. sundhedspersonale og foredrag i foreninger etc. er den “Didaktiske & Pædagogiske Uddannelse” noget for dig!

Sexolog plus Didaktisk Sexolog
Denne kombination giver dig muligheden for at nå ud til langt flere mennesker, og tale til større forsamlinger. Fagfolk, skoler såvel som foreninger. Kun fantasien sætter grænser.

Priser
Specialistuddannelsen til Didaktisk Sexolog koster kr. 28.000. Pris v. samtidig ansøgning/ optagelse på Parterapeutuddannelsen og/ el. Sexologuddannelsen – 3.000. Uddannelsen/ uddannelserne kan betales på én gang, 2 gange el. i 7 rater fordelt ud over uddannelsen. Se mere nederst på siden.

Udgifter ud over over uddannelsesprisen
Du skal regne prisen for bøger, egentræningstimer og transport/ logi, når du er på modul (mange elever hjælpes dog ad med begge dele, indlogerer hinanden, deler hotelværelse og kører sammen).

Datoer & Praktisk Info

Modul 1: (uge 3) 18. + 19. + 20. januar 2021 Zoom
Modul 2: (uge 9) 1. + 2. + 3. marts København
Modul 3: (uge 13) 29. + 30. + 31. marts Oslo
Modul 4: (uge 24) 14. + 15. + 16. juni 18. Spørgeaften kl. 17-19. København
Eksamen d. 15. juni kl. 17.00-20.00 ca. + event.
Eksamen d. 16. juni

Alle Sexologiskolen’s Uddannelser, to hoveduddannelser Sexolog & Parterapeut og 10 Specialistuddannelser – tager udgangspunkt i det Hele menneske!
Moderne Sexologi & Parterapi – i farver!


Specialistuddannelsen til FertilitetsTerapeut

Uddannelsen starter d. 23. juni 2020. De fleste fagpersoner, som arbejder med fertilitet, arbejder enten østlig el. vestlig orienteret. I denne uddannelse som bygger ovenpå Sexologuddannelsen, får du det bedste og mest relevante med, fra begge verdener. Vi taler om sekundær ægløsning, kosmobiologi – såvel om naturlig hormoner, kost og lystperioder!

Alle specialistuddannelserne på ialt 4 moduler. Alle 4 moduler på denne uddannelæser er i København. Denne Specialistuddannelse kræver, at du har Sexologuddannelsen. Dvs. at du som min. er optaget på og tilmeldt uddannelsen. Du er også velkommen til at søge ind, hvis du har anden relevant baggrund, er uddannet sexolog fra anden skole. Har kan der være tale om at du supplerer med 1-3 relevante moduler fra Sexologiskolens Sexologuddannelse.

At uddanne sig til FertilitetsTerapeut, er både en uddannelse ud i følelsernes verden – såvel som det biokemiske processer i kroppen og psykken. Du får det bedste afsæt ind i uddannelsen, hvis du er åben får både de østlige energetiske og spirituelle – såvel som de vestlige kliniske og evidensbaserede tilgange til fertilitet. Glæd dig til en spændende Specialistuddannelse – der bygger broer imellem øst og vest – videnskab og visdom!

Du vil skulle have min 10 samtaler under uddannelsen á 1 – 1 1/2 t. varighed, med kvinder/ par, som ønsker at blive gravide. 2-4 forskellige. De 10 sessioner gives gratis til klienten/ klienterne. Samt 5 individuelle sessioner hos Yazmin Fox Eisen, el. anden sexolog, som også har stor viden om undfangelse og fertilitet. De 5 timer betales af eleven.

Priser
Specialistuddannelserne koster kr. 28.000. Rabat v. samtidig ansøgning/ optagelse på Parterapeutuddannelsen og/ el. Sexologuddannelsen eller flere af Sexologiskolens Specialistuddannelser – 3.000. Uddannelsen/ uddannelserne kan betales på én gang, 2 gange el. i 7 rater fordelt ud over uddannelsen. Se mere nederst på siden.

Udgifter ud over over uddannelsesprisen
Du skal regne prisen for bøger, egentimer og transport/ logi, når du er på modul (mange elever hjælpes dog ad med begge dele, indlogerer hinanden, deler hotelværelse og kører sammen). Plus udgifter til leje af lokale til sessionerne.

Sexologiskolen’s Uddannelser/ Specialistuddannelser tager udgangspunkt i det Hele menneske!
Moderne Sexologi & Parterapi – i farver!

Datoer & Praktisk Info

Modul 1: (uge 19) 10. + 11. + 12. maj 2021

Modul 2: (uge 23) 7. + 8. + 9. juni

Modul 3: (uge 35) 30. + 31. august + 1. september

Modul 4: (uge 39) 27. + 28. (+ 29.) september. Spørgeaften d. 27.9. kl. 17-19. Eksamen 28.9. 

Specialistuddannelsen til SoveTerapeut

Uddannelsen starter d. 24. august 2020. Én af de ting vores sexliv og øvrige liv påvirkes mest af, er stress. Og søvn el. mangel på søvn er én af de ting der giver stress og viseversa. Næsten halvdelen af alle mennesker i Norden, sover dårligt* kilde DR d. 11.maj 2018.

Vi ved allerede meget om søvnbesvær og på denne uddannelse vil du møde både de østlige traditionelle metoder til at overkomme dårlig søvn og usund døgnrytme. Hertil kommer den moderne videnskabelige forskning på området!

Du kan læse til SoveTerapeut, når du er optaget på Sexologuddannelsen. Men vi anbefaler at du også kombinerer din Terapeutiske linje med Parterapeutuddannelsen og Tantralærer uddannelse. De fleste fagpersoner, som arbejder med terapi, møder kun alt for ofte et tillægsproblem med dårlig søvn. Det vil vil gerne hjælpe med – og vi ved hvordan man overkommer det!

Alle specialistuddannelserne på ialt 4 moduler. Alle 4 moduler på denne uddannelæser er i København. Denne Specialistuddannelse kræver, at du har Sexologuddannelsen. Dvs. at du som min. er optaget på og tilmeldt uddannelsen. Du er også velkommen til at søge ind, hvis du har anden relevant baggrund, er uddannet sexolog fra anden skole. Har kan der være tale om at du supplerer med 1-3 relevante moduler fra Sexologiskolens Sexologuddannelse.

Glæd dig til en spændende Specialistuddannelse – der bygger broer imellem øst og vest – videnskab og visdom!

Du vil under uddannelsen skulle have 2 søvnklienter, som døjer med søvnbesvær og har gjort det igennem længere tid. Du har 5 t. individuel konsultation med hver af de to personer, én mand og én kvinde. Konsultationerne er alle á 1 t. varighed og gives gratis. Dog v. udgifter til leje af klinikrum, er det klienten der betaler lejen. Eleven har selv 2 t. obligatorisk egen-terapi hos Yazmin Fox Eisen. De to obligatoriske timer er for dette hold gratis.

Husk som for alle Specialistuddannelserne at tilmelde dig i god tid!

Priser
Specialistuddannelserne koster kr. 28.000.

Rabat v. tilmelding til flere uddannelserne samtidigt.

Tilmelder du dig/ optages du på flere uddannelser samtidigt, trækkes kr. 3.000 fra Specialistuddannelsen/ hver af Specialistuddannelserne. Prisen for Specialistuddannelsen bliver da kr. 25.000 pr. stk. 

Uddannelsen/ uddannelserne kan betales på én gang, 2 gange el. i 7 rater fordelt ud over uddannelsen. Se mere nederst på siden og på Ansøgningsskema.

Udgifter ud over over uddannelsesprisen
Du skal regne prisen for bøger, egentimer og transport/ logi, når du er på modul (mange elever hjælpes dog ad med begge dele, indlogerer hinanden, deler hotelværelse og kører sammen). Plus udgifter til leje af lokale til sessionerne.

Sexologiskolen’s Uddannelser/ Specialistuddannelser tager udgangspunkt i det Hele menneske!
Moderne Sexologi & Parterapi – i farver!

Datoer & Praktisk Info

Modul 1: (uge 34) 24. + 25. + 26. august 2020

Modul 2: (uge 40) 5. + 6. + 7. oktober 

Modul 3: (uge 46) 16. + 17. + 18. november

Modul 4: (uge 1) 4. + 5. + 6. januar 2121. Spørgeaften d. 4.1. kl. 17-19. Eksamen 5 + 6.1. kl. 8-12. 

Specialistuddannelsen til FængselsTerapeut

Uddannelsen er som alle specialistuddannelserne på ialt 4 moduler. Alle 4 moduler i København. Denne Specialistuddannelse kræver, at du har både Sexolog- og Parterapeutuddannelsen med. Dvs. at du som min. er optaget på og tilmeldt de to uddannelser. Du er også velkommen til at søge ind, hvis du har anden relevant baggrund, er uddannet sexolog/ parterapeut fra anden skole, er psykolog, psykoterapeut el. lignende.

At uddanne sig til FængselsTerapeut er en god gerning, idet den indsatte tumler med mange problematikker på egen hånd. Tilmed har mange at de mennesker, kvinder og mænd, som sidder inde, også både parforhold og familier, udenfor, som de ser imens de afsoner.

Der er flere grund til at denne specialistuddannelse kræver, at den studerende har begge hoveduddannelser med. Problematikkerne som den indsatte sidder er oftest “tunge” og af mere eksistentiel art. Hertil kommer at den indsatte naturligvis ikke har samme muligheder som man har “udenfor” og derfor er det en god idé at man som baggrund har både sexolog og parterapeut, så terapeuten kan varetage problematikker indenfor begge områder, og ikke skal “henvise” til anden terapeut.

Når du som FængselsTerapeut-studerende skal have klienter i de nordiske fængsler, kræver det en forhåndsgodkendelse af det pågældende fængsel og en “invitation”. Undervejs i studiet skal du have min. 10 sessioner á 1- 1 1/2 t. varighed, med min. 1 mand og min. 1 kvinde og heriblandt skal min. 3 af sessionerne være par-sessioner. Sessionerne du giver skal være gratis tilbud. Her ud over skal du som elev have 5 individuelle sessioner med anden sexolog & parterapeut. Her benyttes udelukkende godkendte terapeuter fra Sexologiskolen, der både er uddannet Sexolog & Parterapeut. Disse 5 sessioner skal du selv betale for.

På uddannelsen fokuserer vi også på de problematikker, der er udprægede for den indsatte, både som individ og som del af et parforhold. Hvilke traumer bære den pågældende med sig? Hvilke problematikker opstår pga. opholdet i fængslet? Hvilke forholdsregler, skal du som FængselsTerapeut selv dele med og så modtager du på uddannelse også supervision.

Pris pr. Specialistuddannelse kr. 28.000. Pris v. samtidig ansøgning/ optagelse på Parterapeutuddannelsen og/ el. Sexologuddannelsen – 3.000. Kan betales på én gang, 2 gange el. i 7 rater fordelt ud over uddannelsen. Se mere nederst på siden.

Udgifter ud over over uddannelsesprisen

Du skal regne prisen for bøger, egentimer og transport/ logi, når du er på modul (mange elever hjælpes dog ad med begge dele, indlogerer hinanden, deler hotelværelse og kører sammen). Regn også med tid/ transport til og fra fængslerne.

Sexologiskolen’s Uddannelser/ Specialistuddannelser tager udgangspunkt i det Hele menneske!
Moderne Sexologi & Parterapi – i farver!

Datoer & Praktisk Info

4 Moduler á 3 dage. Dag 1+2 kl. 9-16. Dag 3 kl. 9-15. Modul 4 andre tider. 

FængselsTerapeut. Start d. 6. september 2021

Modul 1: (uge 36) 6. + 7. + 8. september 2021

Modul 2: (uge 44) 1. + 2. + 3. november 

Modul 3: (uge 4) 24. + 25. + 26. januar 2022

Modul 4: (uge 11) 14. + 15. + (16.) marts
Spørgeaften d. 14.3. kl. 17-19. Eksamen 15.3. kl. 17-20. 

Krav om fremmøde min. 90% for at kunne gå til eksamen, og blive certificeret. Skulle eksamen, mod forventning, ikke blive bestået første gang, er det muligt at gå op igen. Sexologiskolen afholder gennemsnitligt 3 eksaminer pr. år. Det er ikke muligt at holde orlov på Specialistuddannelserne.

Priser & vilkår

DE 12 SPECIALISTUDDANNELSER

Vaginal-Terapi, Ayurvedamassage, ForældreRelationTerapeut, TantraYoga Lærer, Didaktisk Sexolog, Erhvervssexolog, ReligieringsTerapeut, FængselsTerapeut, FertilitetsTerapeut og DetoxTerapeut, SoveTerapeut og MeditationsLærer.

Pris pr. specialistuddannelse kr. 28.000. Pris v. samtidig ansøgning/ optagelse på Sexologuddannelsen, Parterapeutuddannelsen el. andre Specialistuddannelser – Rabat kr. 3.000. Kan betales på én gang, to gange el. i rater ud over uddannelsen/ uddannelserne (dog ikke Meditationslærer – læs mere under uddannelsen).

Hver Specialistuddannelse oprettes ca. hvert 2. år, i forhold til efterspørgsel. Holdstørrelse kan variere. Er der ikke elever nok til det hold, man er tilmeldt, flyttes tilmeldingen automatisk til næste hold, og til næste hold igen, indenfor 3 år. Varsles 14 d. før fastsat start, hvorfra nye datoer fastsættes og meddeles, indenfor 14 d. efter. Skulle det mod forventning ikke lykkes at oprette hold på 3. gang, tilbydes eleven at få tilbagebetalt det indbetalte beløb. Ved event. ny tilmelding til nyt hold, gælder den på dette tidspunkt fastsatte pris.

 1. Betaling ved optagelse/ tilmelding kr. 28.000. Betales indenfor 8 dage fra optagelsen.
 2. Udbetaling kr. 7.000 ved optagelse/ tilmelding. Betales indenfor 8 dage fra optagelsen.Restbetaling kr. 21.000 senest 1 måned før uddannelsesstart.
 3. Betaling i 6 rater + udbetaling/ registrering. Udbetaling/ registreringsafgift kr. 7.000 v. optagelse/ tilmelding. Betales indenfor 8 dage fra optagelsen. 1.-6. rate fra hver d. 1. i måneden fra d. 1. studiemåned (21.000/6 + gebyr 375) kr. 3.875. I alt kr. 30.250. Skulle det være muligt for dig, at betale din Specialistuddannelse hurtigere end de 6 måneder, reduceres den samlede betaling med kr. 375, for hver måned, du betaler hurtigere.

 

Uddannelsespakke – Sexolog & Parterapeut og 4 selvvalgte Specialistuddannelser.

6 Uddannelser pris kr. 210.000. Normalpris 258.000. Rabat kr. 48.000. Gælder til førstkommende oprettet hold, af hver af uddannelserne. Kan betales på én gang ved optag, eller ved månedlige over 4 år.

 1. Betaling ved optagelse/ tilmelding til de 6 uddannelser. Uanset prisstigninger i den pågældende periode kr. 210.000, betales indenfor 8 dage fra optagelsen.
 2. Betaling i op til 52 rater (4,3 år) Udbetaling kr. 25.000 indenfor 8 dage fra optagelsen. 1.-52. rate fra hver d. 1. måneden, fra d. 1. studiemåned (210.000-25.000 = 185.000/ 52 måneder + afdragsgebyr kr. 375
  = Månedlig rate kr. 3.933. Skulle det være muligt for dig at betale din Sexolog, Parterapeut og dine 4 Specialistuddannelser hurtigere end de 52 måneder, reduceres den samlede betaling med kr. 375, for hver måned, du betaler hurtigere.
   

  Uddannelsespakke – Læs alle Sexologiskolen’s 14 Uddannelser – minus international line.

  Der gives Multipass til Sexologiskolen’s 14 uddannelser, sammenlagt 9 års uddannelser, indenfor moderne sexolog, parterapi, helse og spirituel udvikling. Gælder til førstkommende oprettede hold, af hver af uddannelserne. Normalpris Kr. 73.000 + 73.000 + 28.000 x 12 = Kr. 482.000. Pris kr. 385.600, Spar kr. 96.400 – 20%. Kan betales på én gang v. optag. El. afdrages over op til 9 år!

  1. Betaling ved optagelse/ tilmelding til de 14 uddannelser. Uanset prisstigninger i den pågældende periode på 9 år. Kr. 385.600, betales indenfor 8 dage fra optagelsen.
  2. Betaling i op til 108 rater (9 år). Udbetaling kr. 25.000 indenfor 8 dage fra optagelsen. Restbeløb 385.600 – 25.000 = kr. 360.600, fordeles på 108 rater inkl. afdragsgebyr kr. 375 = kr. 3.713, som betales månedligt fra 1. studiemåned og i 9 år. Skulle det være muligt, at betale de 14 uddannelser hurtigere end de 108 måneder, reduceres den samlede betaling med kr. 375, for hver måned, uddannelserne betaler hurtigere.


  Mailes til info@sexologiskolen.dk “Ansøgning”