De 25 Specialistuddannelser på Sexologiskolen

Hvad interesserer du dig for – og i hvilken

retning ønsker du at Specialisere dig?

Når du læser de 25 Specialistuddannelser
på Sexologiskolen, kan de læses enten samtidigt med, at du læser
hoveduddannelserne Sexolog & Parterapeut
– eller du kan vælge at læse dem efter!


Specialistuddannelserne former din unikke vej som nutidig Terapeut – og giver dig muligheden for at følge din passion!

Læs mere om Specialistuddannelserne – og Find din Linje nederst på siden! 

2021

ERHVERVSSEXOLOG 9. august

SOVETERAPEUT 24. august

FÆNGSELSTERAPEUT 6. september

DETOXTERAPEUT 26. oktober

GRUPPETERAPI LEDER 7. december

2022

FORÆLDRERELATIONTERAPEUT 17. januar

TANTRAYOGALÆRER 24. januar

MEDITATIONSLÆRER 14. februar

AYURVEDAMASSØR 14. april

BONUSFAMILIETERAPEUT 18. april

DIDAKTISKSEXOLOG 29. april

HANDIKAPSEXOLOG 2. maj

SKILSMISSETERAPEUT 10. maj

INDIVIDUEL PLUS GRUPPESUPERVISOR 14. maj

UNGETERAPEUT 15. juni

FERTILITETSTERAPEUT 8. august

RELIGIERINGSTERAPEUT 15. august

PSYKISK VOLD TERAPEUT 23. august

VAGINAL-TERAPEUT 5. oktober

SINGLETERAPEUT 7. november

VITALTERAPEUT 21. november

SEXOLOGISK- OG TERAP. LITT. BOG 1  2. november

2023

ÆLDRETERAPEUT 7. februar

SEXOLOGISK- OG TERAP. LITT. BOG 2  18. september

WELLNESSTERAPEUT 19. juni

De fleste elever læser Sexolog, Parterapeut og mellem 1 og 8 af Specialistuddannelserne.

Hoveduddannelserne Sexolog og Parterapeut varer hver 1 – 1 1/2 år og kan læses i alle 4 Skandinaviske byer + Int. Line.

Specialistuddannelserne varer hver ca. 1/2 år, og mange vælger at læse én eller flere Specialistuddannelser samtidigt med hoveduddannelserne Sexolog/ Parterapeut. Der er en del besparelse ved at søge samtidig optagelse til dé uddannelser, som du ønsker!

Besøg os gerne på vores Intro aftener, som kører Online ca. 1 gang pr. måned. Tilmeld dig Nyhedsbrev nederst på forsiden og få datoerne på mail!

På Sexologiskolen har du mulighed for at læse ialt 32 uddannelser. Sammenlagt mere end 16 års relevant uddannelse med spændende litteratur, inspirerende undervisere,  udviklende egen-terapi – og fantastiske oplevelser undervejs.

Du kan forme din egen linje, som en komplet unik uddannelse – eller læse uddannelserne som en relevant og opdateret overbygning og efteruddannelse, til dine allerede færdiggjorte uddannelser.

Sexologiskolen er kendetegnet ved en aktiv og pulserende skole, med et uhyre lavt fravær og frafald, engagerede elever, inspirerende undervisere, højt fagligt og etisk niveau med personlig udvikling og med fokus på det hele menneske! De uddannede terapeuter arbejder efter endt uddannelse, indenfor deres uddannelsesområde og gør en stor forskel i Danmark, Norden – Verden!

Specialistuddannelserne er en mulighed for dig, der vil specialisere dig yderligere indenfor de områder, du finder særlig interessante! Dig der ønsker at være med til at gøre en mærkbar og synlig forskel – for mange mennesker omkring dig!

Sammensæt din her egen “Uddannelsespakke” og rådfør dig gerne med vores uddannelsesledere om det, som passer bedst for dig! Få tips og forslag med på Intro og samtaler med skolens ledelse og undervisere. 

“Sexologiskolen, skolen du altid har lyst til at fortsætte på og lære mere fra!” Citat elev

De 25 unikke Specialistuddannelser – læs mere under hver enkelt uddannelse.

Sexolog og Parterapeut der er som venstre og højre ben. Hertil kommer de 25 innovative og unikke Specialistuddannelser, som hver især omhandler specifikke områder, der gør det muligt for den enkelte studerende, at specialisere sig yderligere, på udvalgte relevante områder.

Adgangskravene for at læse Specialistuddannelserne finder du under hver af Specialistuddannelserne. Nogle kan læses så snart du er optaget på og tilmeldt sexolog el. parterapeut – nogle alene med Tantra I, som baggrund – og andre igen kræver at du har både Sexolog og Parterapeut med!

Vi optager efter, at man er et empatisk og balanceret menneske, med gode boglige kundskaber og den rette motivation for at læse uddannelserne, heriblandt ønsket om at hjælpe andre mennesker gennem terapi, rådgivning, formidling og behandling.

Ca. halvdelen af Sexologiskolens elever arbejder i forvejen indenfor terapi, psykologi og helse – den anden halvdel kommer med helt anden baggrund, men med erkendelsen af og bevidstheden om, hvor vigtige områder for et menneske, seksualitet og samliv er. Og alle med ønsket om at læse mere og om at kunne hjælpe!

Læs mere om afgangskrav for Specialistuddannelserne, under de hver Specialistuddannelse. Alle er dog velkomne til at ansøge, ringe eller komme forbi til Intro, hvor man kan høre mere om Hoveduddanneserne såvel som de 25 Specialistuddannelser!

Specialistuddannelserne kan, næsten alle, læses 100% Online el. en kombination med Online og On Location.

De 25 Specialistuddannelser varer alle ca. 6 måneder, på nær en enkelt der varer ca. 3 måneder. Specialistuddannelserne starter gennemsnitlig hver 2.-3. år. Afhængig af efterspørgsel, tid og aktuelle emner/ tematikker i samfundet. Du kan se datoerne for hver af Specialistuddannelserne nedenfor. De fleste har moduler af 3 dage, og en enkelt moduler á 2 dage!

De fleste af Specialistuddannelserne kører med en kombination af moduler i både København og Oslo. Specialistuddannelserne kan i undervisning og litteratur foregå på dansk, svensk, norsk og engelsk.

Der er krav om min. 90% fremmøde og deltagelse i undervisningen, for at kunne gå til eksamen. Alle dage, på nær spørgedagen før eksamen, er obligatoriske. 

Afhængig af den enkelte Specialistuddannelse, er der egen-terapi, træning, studiegrupper og opgaver sideløbende med uddannelsen. 

Alle Sexologiskolens uddannelser afsluttes m. eksamen og certificering. Skulle man mod forventning ikke bestå sin eksamen, er det muligt at gå til eksamen igen, næste gang denne eksamen forefindes på Sexologiskolen og uden yderligere vederlag/ omkostninger. 

Som elev og uddannet Sexolog, Parterapeut, Specialist fra Sexologiskolen, er det muligt at blive medlem af det Int. Brancheforum ACSCT, og deltage til møder, foredrag, efteruddannelse og supervision.

Det er altid godt at være medlem af et seriøst Brancheforum, idet du møder ligesindende, bliver opdateret på området, følger udviklingen for dit fag, bliver inspireret – og kan nyde samværet og samabejdet med søde, empatiske og veluddannede mennesker! 

Du kan ansøge til de 25 Specialistuddannelser samtidigt med at du ansøger til Sexolog og/ el. Parterapeut. Det er det billigste!

Du kan også ansøge, efter at du er optaget på sexolog/ parterapeut. Der er løbende optag – ansøgning kan dog senest ske ned til 1 måned før Specialistuddannelsen starter. Du vil da få en plads forudsat, at du kan optages og at der fortsat er pladser!  

De fleste terapeuter fra Sexologiskolen læser imellem 1 og 8 Specialistuddannelser. Enten parallelt med hoveduddannelserne eller efter!

Form den vej der passer bedst til dig! 🙂 Uanset om du læser mange el. få Specialistuddannelser!

2021


På denne uddannelse bliver du både uddannet underviser i tantrayoga og erotisk tantra, såvel som layayoga meditation. 
På Specialistuddannelsen i erotisk tantra og tantra yoga, lærer du de grundlæggende teknikker indenfor Tantra Yoga, Erotisk Tantra og Laya Yoga Meditation. Det forventes, at du praktiserer alle tre dele hjemme, således at teknikkerne integreres i eget liv. På denne måde, er dette også en meget personlig forankret uddannelse. Du kan tage uddannelsen uanset, om du er i et parforhold el. ikke.

Rammerne omkring uddannelsen.  
Alle Sexologiskolens uddannelser afsluttes med eksamen og certificering. Krav om fremmøde min. 90% for at kunne gå til eksamen, og blive certificeret. Re-/ sygeeksamen til næste eksamen på Sexologiskolen. Det er ikke muligt at tage orlov fra Specialistuddannelserne.

Egentræning
Der er krav om Egentræning (5 t.) med med selvvalgt, men af skolen godkendt, tantrayogalærer. Prisen er individuel fra underviser til underviser. Skolen kan anbefale tantralærere, kvinder og mænd til de individuelle timer. Det forventes at eleverne engagerer sig på et personligt plan i at lære både tantrayoga såvel som erotisk tantra, og anvender teknikkerne i deres eget personlige liv, for at integrere teknikkerne, mærke det på egen krop og eget sind, og for at skabe det bedst mulig afsæt for videreformidling af læren, nemlig igennem det personlige eksempel.

Praktik og supervision. 
Der er krav om praktikperiode under uddannelsen (10 gange undervisning á 2 t.) f.eks. hver tirsdag kl. 20-22, el. hver onsdag kl. 7.00-9.00, hvor du underviser, som studerende på Sexologiskolen København/ Århus el. Oslo, og har rigtige yogakursister. Samt obl. deltagelse com Co-Teacher sammen med Yazmin, på Tantra 1 + 2. Alle eleverne modtager i løbet af uddannelsen, løbende supervision og elementær guidning.

Det personlige afsæt
Dette er en meget personlig uddannelse – med et stærkt personligt engagement og muligheden for en dyb og personlig transformation og rejse. Gennem initiering (indvielse) i de 5000 år gamle teknikker fra den tantriske og yogiske tradition, bygges en unik forståelse af dig selv som menneske, dine medmennesker og universtet omkring os.

Baggrund
Er du allerede uddannet Sexolog og Parterapeut, står den psykologiske/ sexologiske lære kombineret med den tantrayogiske lære som unikke videnssøjler til forståelse af den menneskelige natur, fysisk, psykisk, emotionel, mental osv. Hvilket give en unik platform for at arbejde med mennesker, individuel, par og grupper/ hold igennem terapeutiske forløb, såvel som holdundervisning.

Hvem kan optages?
Det er muligt at tage uddannelsen til Tantrayoga Lærer, uden at have uddannelsen til Sexolog. Tages uddannelsen uden at have Sexologiskolens Sexologuddannelse som baggrund, el. at den læses samtidig, skal du have Erotisk Tantra niveau I (4 dage) + 2 (2 dage), som min. baggrund el. være tilmeldt kurserne ved optagelsen. Tantra I + II, kører forår og efterår i København alene.

Velkommen til en unik og spændende uddannelse – med mulighed for en dyb personlig rejse og transformation! 

Dag 1 kl. 9-16. Dag 2 kl. 8-15 og dag 3 kl. 8-14. Modul 4, andre tider

Modul 1: (uge 4) 24.-26. januar – København

Modul 2: (uge 11) 14.+16. marts – Oslo

Modul 3: (uge 25) 20.-22. juni – København

Modul 4: (uge 35) 29.+30. august (Spørgeaften kl. 17-19 + Eksamen kl. 18.00-21.00 ca.) 

Sri Yantra diagram

Specialistuddannelsen til Vaginal-Terapeut

Dette er hold 6 af Vaginal-Terapeut uddannelsen. Denne Specialistuddannelse, sigter mod at give den studerende et endnu bredere fundament at stå på indenfor nutids sexologi. I min tid som sexolog, har jeg ofte kunnet lave genveje til klienternes balance, udvikling og lykke, med de tantriske teknikker. Det være sig lyst probelmatikker, vaginale spændinger/ myoser, også kaldet vaginisme, manglende el. nedsat vaginal følsomhed, manglende evne til at kontrollere de vaginale muskler enten i mangel på tonus, el. ved manglende evne til at spænde af, og med kramper til følge. Vilvodyni, svie og smerte ved samleje. Vaginal tørhed og manglende lubrifikation i forbindelse med Menopause/ overgangsalder. Manglende evne til at få orgasme. Senfølger efter overgreb, fysisk såvel som psykisk.

Vaginal-Terapi – nutidens og fremtidens svar.
På denne specialistuddannelse fokuserer vi på terapi- og behandlingsformen Vaginal-Terapi. Ophavskvinden bag denne terapiform er sexolog Yazmin Fox, Teorierne bag, hvordan de bruges og hvad de bruges for og imod. Der er krav om individuelle træning på 5 timer kan, som bookes hos dé godkendte vaginal-terapeuter, der allerede er uddannede fra skolen. Vi har terapeuter specialiserede i Vaginal-Terapi i næsten hele Danmark, samt Oslo i Norge.

Individuelle træningstimer.
Ud over de 4 moduler á 3 dage, er der individuel træning, 5 timer, tages hos én af de uddannede og eksaminerede Specialister i Vaginal-Terapi. Der gives 20% studierabat. Hvis du er kvinde har du mulighed for at benytte 1 el. 2 af de 5 individuelle træningstimer, til egenbehandling. Og 3 til 5 af timerne sammen med en prøveklient. På denne måde, kan dette også blive en meget personlig uddannelse.

Sexolog og Vaginal-Terapeut.
Denne kombination af uddannelse, giver den uddannede terapeut et stort område at arbejde indenfor. Den grundlæggende sexologiske forståelse af klientens problematikker – kombineret med specialiseringen i vaginal-terapi, giver redskaberne til at hjælpe mange kvinder – og mange parforhold!

Specialistuddannelsen afsluttes med eksamen og certificering
Alle Sexologiskolens uddannelser afsluttes med eksamen og certificering.

Adgangskrav
Denne uddannelse bygger ovenpå el. kan læses samtidig med Sexolog – og vi anbefaler at du også har Parterapeut med. Du er også velkommen til at søge ind, hvis du har anden relevant baggrund, er uddannet sexolog/ parterapeut fra anden skole.

Priser
Specialistuddannelse kr. 28.000. Pris v. samtidig ansøgning/ optagelse på Parterapeutuddannelsen og/ el. Sexologuddannelsen gives rabat kr. – 3.000. Kan betales på én gang, 2 gange el. i 7 rater fordelt ud over uddannelsen. Læser du samtidig sexolog/ parterapeut, er der mulighed for længere afdragsperiode. Se mere nederst på siden.

Udgifter ud over over uddannelsesprisen
Du skal regne prisen for bøger, egentræningstimer og transport/ logi, når du er på modul. Mange elever hjælpes dog ad med begge dele, indlogerer hinanden, deler hotelværelse og kører sammen.

Datoer & Praktisk Info

Modul 1 (uge 40) 5. 6. og 7. oktober 2022 – København
Modul 2 (uge 46) 14. 16. og 17. november – København
Modul 3 (uge 3) 16. 17. og 18. januar – Oslo
Modul 4 (uge 10) Spørgeaften 8. + 9. marts – København

Sri Yantra diagram
VT 2016

Specialistuddannelsen til FertilitetsTerapeut

De fleste fagpersoner, som arbejder med fertilitet, arbejder enten østlig el. vestlig orienteret. I denne uddannelse som bygger ovenpå Sexologuddannelsen, får du det bedste og mest relevante med, fra begge verdener. Vi taler om sekundær ægløsning, kosmobiologi – såvel om naturlig hormoner, kost og lystperioder!

Alle specialistuddannelserne på ialt 4 moduler. Alle 4 moduler på denne uddannelæser er i København. Denne Specialistuddannelse kræver, at du har Sexologuddannelsen. Dvs. at du som min. er optaget på og tilmeldt uddannelsen. Du er også velkommen til at søge ind, hvis du har anden relevant baggrund, er uddannet sexolog fra anden skole. Har kan der være tale om at du supplerer med 1-3 relevante moduler fra Sexologiskolens Sexologuddannelse.

At uddanne sig til FertilitetsTerapeut, er både en uddannelse ud i følelsernes verden – såvel som det biokemiske processer i kroppen og psykken. Du får det bedste afsæt ind i uddannelsen, hvis du er åben får både de østlige energetiske og spirituelle – såvel som de vestlige kliniske og evidensbaserede tilgange til fertilitet. Glæd dig til en spændende Specialistuddannelse – der bygger broer imellem øst og vest – videnskab og visdom!

Du vil skulle have min. 10 samtaler under uddannelsen á 1 – 1 1/2 t. varighed, med kvinder/ par, som ønsker at blive gravide. 2-4 forskellige. De 10 sessioner gives gratis til klienten/ klienterne. Samt 5 individuelle sessioner hos sexolog el. anden fagperson, som også har stor og bred viden indenfor undfangelse og fertilitet. De 5 timer betales af eleven.

Priser
Specialistuddannelserne koster kr. 28.000. Rabat v. samtidig ansøgning/ optagelse på Parterapeutuddannelsen og/ el. Sexologuddannelsen eller flere af Sexologiskolens Specialistuddannelser – 3.000. Uddannelsen/ uddannelserne kan betales på én gang, 2 gange el. i 7 rater fordelt ud over uddannelsen. Se mere nederst på siden.

Udgifter ud over over uddannelsesprisen
Du skal regne prisen for bøger, egentimer og transport/ logi, når du er på modul (mange elever hjælpes dog ad med begge dele, indlogerer hinanden, deler hotelværelse og kører sammen). Plus udgifter til leje af lokale til sessionerne.

Sexologiskolen’s Uddannelser/ Specialistuddannelser tager udgangspunkt i det Hele menneske!
Moderne Sexologi & Parterapi – i farver!

Datoer & Praktisk Info

Modul 1: (uge 32) 8. + 9. + 10. august 2022

Modul 2: (uge 41) 12. + 13. + 14. oktober

Modul 3: (uge 2) 10. +11. + 12.  januar 2023

Modul 4: (uge 8) 22. + 23. februar. Spørgeaften d. 27.9. kl. 17-19. 

Specialistuddannelsen til ErhvervsSexolog & Coach 13. december 2019

Specialistuddannelsen i Erhvervssexologi og Coaching er på ialt 4 moduler. Hold 2 har 1 modul i Oslo og 3 moduler inkl. eksamen i København.
Denne uddannelse bygger ovenpå el. kan læses samtidig med Sexolog – og vi anbefaler at du også har Parterapeut med. Du er også velkommen til at søge ind, hvis du har anden relevant baggrund, er uddannet sexolog og parterapeut fra anden skole.

Denne specialistuddannelse gør dig klar til at arbejde i virksomheder, med HR-afdelingerne som dit forbindelsesled, mellem dig som terapeut og virksomhedens medarbejdere. Du lærer, hvordan du kan hjælpe virksomheden med at udarbejde en seksualpolitik, der er et must for de fleste, især større, virksomheder i dag.

Der er brug for dygtige terapeuter i virksomhederne – store såvel som mindre firmaer. Medarbejdere som trives, og har fuld adgang til deres kreativitet, og fokus på deres arbejdsopgaver, er et must, for enhver driftig virksomhed.
Medarbejderpleje med adgang til dygtige sexologer & parterapeuter, er next step, i enhver HR afdeling med respekt for sig selv, som har en innovativ tilgang og fokus på høj medarbejdertrivsel. En virksomhed, som giver det enkelte menneske mulighed for at have fokus på trivsel i seksualitet og parforhold, og inkluderer erhvervssexologer i deres HR-afdelinger, vil få medarbejdere i balance, som er i kontakt med sig selv, glade og tilfredse. Det vil vil gerne hjælpe virksomhederne med!

På uddannelsen trænes du i også i coachende samtaleteknikker. Vi anvender også enneagrammet. Vi vil komme ind på nogle af de problematikker/ forcer, der kan ligge i at en virksomhed bestående af primær mænd, primær kvinder el. 50/50 af hvert køn. Du vil blive tilknyttet en virksomhed, under studieforløbet, og vil også blive trænet i kommunikation, at bl.a. holde et godt foredrag, hvor du når ud!

Efter bestået eksamen, vil der være mulighed for at være en del af Sexologiskolens stab af Erhvervssexologer, hvor virksomheder etc. kan henvende sig, når du behøver en dygtig konsulent og medarbejder i deres virksomhed og HR-afdelinger. En fagperson, som har en god og professionel baggrund indenfor moderne almen, klinisk, og helhedssexologi = nutidssexologi. Og er dygtig til at formidle og coache på dette område.

Virksomhederne er mere og mere opmærksomme på medarbejdertrivsel. Mange større og mindre virksomheder sørger for grøn og økologisk kost til deres medarbejdere, de giver gerne 50% tilskud til fitness abonnement osv. Uanset, om det bevidste valg af medarbejdercare handler om ønsket om et bedre image udadtil, eller det handler om reel omsorg for sine medmennesker, der bruger de fleste af deres vågne aktive timer på arbejdspladsen – uanset så kan det mærkes i den daglige trivsel og energi og atmosfære på arbejdspladsen – og det kan ses og måles på bundlinjen, når årsregnskabet er afleveret. Mennesker der er i trivsel – arbejder bedre, de er gladere, har nemmere ved at fokusere – og de møder friske og inspirerede op på job!

“Jeg forudser at enhver større virksomhed, indenfor de næste 5 år, vil have mindst 1 Erhvervssexolog ansat og tilkoblet deres vitale HR afdeling!” Citat Yazmin Fox Eisen

Sri Yantra diagram

Lad din Underbevidsthed, være fyldt med noget positivt og smukt – som styrker og støtter dit fokus, i stedet for det modsatte!

De fleste medarbejdere har et sexliv og et parforhold el. et “par forhold”!
Som arbejdsgiver og som medarbejder, tjener du alles bedste, når du indser, at det private, intime liv, influerer meget på en hverdag og et arbejdsliv. Ved at give medarbejderne mulighed for at, tage nogle timer til side, og hele op på deres kærlighedsliv, får virksomheden mere balancerede medarbejdere, gladere – og mere fokuserede (på det de skal være fokuserede på, mens de er på arbejde).

Arbejdspladsen bliver et sted for trivsel og glæde, og slutresultatet blive mere positivt – og det uanset, om man kikker på udbytte/ bundlinien, spørger medarbejderne/ omgivelserne om deres mening om virksomheden. 

Medarbejderpleje er i høj kurs i disse dage – og vi, virksomhederne, gør os selv en stor tjeneste i, at inkludere fokus på medarbejdernes trivsel i deres private intime liv – idet trivsel i det private er direkte afsmittende og influerende på trivsel og fokus på arbejdslivet.

Priser
Specialistuddannelse kr. 28.000. Pris v. samtidig ansøgning/ optagelse på Parterapeutuddannelsen og/ el. Sexologuddannelsen gives -3.000 i rabat. Kan betales på én gang, 2 gange el. i 7 rater fordelt ud over uddannelsen. Læser du hoveduddannelæser samtidigt; Sexolog/ Parterapeut, kan afdragsperioden være længere. Se mere nederst på siden. 

Udgifter ud over over uddannelsesprisen: Du skal regne prisen for bøger, egentræningstimer og transport/ logi, når du er på modul, mange elever hjælpes dog ad med begge dele, indlogerer hinanden, deler hotelværelse og kører sammen.

Datoer & Praktisk Info

Erhvervssexolog hold 2 – Hold E2 (Modulerne/datoerne)
Modul 1 (uge 32) 9. 10. og 11. august – København
Modul 2 (uge 39) 27. 28. og 29. september – Oslo
Modul 3 (uge 45) 8. 9. og 10. november. Spørgeaften + Eksamen – København
Modul 4 (uge 50) 14. + 15. december  – København

Modul 1-3: Dag 1 + 2 kl. 9-16 og Dag 3 kl. 9-15. Adgangskrav:
At du er optaget på og tilmeldt Sexologiskolens Sexologuddannelse. Du kan søge ind med Sexologuddannelse fra andre skoler, her kan der være tale om, at du skal suppleres med 1-3 moduler fra Sexologiskolens Sexologuddannelse.

Ansøgningsskema downloades fra denne side el. rekvireres på info@sexologiskolen.dk T. +45 2670 5577.

Medarbejdere der har det “dårligt” derhjemme, mistrives i deres forhold og er seksuel underernærrede – trives heller ikke på jobbet! De mester fokus, vrisser af deres kolleger, har dårlig kundeenergi etc.
 
Med muligheden for at konsultere en veluddannet ErhvervsSexolog kan der igen komme plads i hovedet til konstruktive tanker og et mere optimistisk sind, og det kan mærkes på antallet af sygedage der mindskes og arbejdsiveren som højnes! Medarbejdertrivsel er en vigtig faktor for moderne virksomheder, der ønsker at værste og bestå! Citat Sexolog & Parterapeut Yazmin  Fox Eisen
Glade medarbejdere – er kreative medarbejdere!
Sri Yantra diagram

På denne uddannelse bliver du både uddannet i østlige såvel som vestlige tilgange til detox. Hvad vil det sige af udrense og afgifte, fysisk, psykisk, menstalt seksuelt? Specialistuddannelsen til Detox Terapeut kredser om de facts, vi kender fra den videnskablige ventslig tilgang. Samtidigt lægger vi vægten på at komme i dybden med at forstå, hvad der egentlig ligger bag både overvægt, undervægt og “forgiftning” i form af urenheder og ophobninger. Det være sig både i den fysiske krop, som vesten hovedsaglig beskæftiger sig med – men sandelig også i de psykiske og mere følelsesmæssige lag og med den østlige tilgang – som har en mere og større helhedsperspektiv på mennesket!

Blokeringer og ophobninger kan sidde både i den fysiske krop, hvor vi kan “se” dem – og de kan sidde i andre lag af vores kroppe. I de østlige sundhedssystemer, der er emner end 5000+ år gamle, har mennesket ialt 5 kroppe; Den fysiske krop og yderligere 4 energetiske kroppe, der alle ligger omkring den fysisk krop. På denne uddannelse, såvel som på alle Sexologiskolens uddannelser, har vi fokus på det hele menneske!

Faste & Kure
Faste er verdens billigste og ét af de stærkeste tilgangen til at rense både krop og sind! Der er ikke mange penge i Faste, derfor ser vi heller ikke mange reklamer for det. til gengæld nævnes faste i alle de større religioner, og i mange sundhedssystemer. Vi kommer på uddannelsen også til at beskæftige os med faste. Andre kure sætter fokus på den mere mentale el. følelsesmæssige udrensning og balancering. Faste, både over 1 og flere dage, har vist sig at være særdeles livsforlængende og øge livskvaliteten. Faste styrker bl.a. de indre organer, forstærker sanserne – og giver følelsen af at være levende, vital og vibrerende!

En Personlig Uddannelse
Denne Specialistuddannelse er særdeles personlig, idet samtlige kure, udrensende og afgiftende teknikker, der præsenteres på uddannelse, skal gennemføres af den studerende, inden den studerende kan tage sin eksamen. Det betyder, at der også skal prioriteres tid og perioder til at lave kurene, og hertil kommer en god portion dedikation, vilje, vedholdenhed og motivation.

Din motivation – og hvem kan søge?
For at læse til Detox Terapeut skal du have fuldført Tantra 1, hvor den basale viden om chakraerne og detox ligger. Kik derfor efter, hvornår Sexologiskolen kører kurset, som er på ialt 4 hele dage. Kurserne ligger som regel forår og efterår.
Du kan søge uddannelsen og samtidigt have et stort og personligt ønske om at detoxe dig selv, på alle områder. Det er ok, så længe du også besidder en stor viljestyrke og sætter den fornødne tid af til at praktisere det lærte! Du kan også søge uddannelsen, med en stor basis-viden omkring udrensning på forskellige planer. Her vil du blot blå flere teknikker og mere lære tilført!

Egen-Terapi
Den studerende har herudover 5 t. egen-terapi, som vælges hos relevant fagperson iden for området, der godkendes af hovedunderviser. 

Studieklienter
Under uddannelsen følges to detox-klienter af den studerene. Der afleveres rapport om forløbene og fremlægges, foran publikum på åbent hus dag. Her er det både den studerende og de to detox-klienter, som medvirker og fremlægger. Forløbene er gratis for de to klienter, men kræver at de er viljestærke, følger forløbene og fremlægger sammen med den studerende.

Gevinst
Som gevinst for eleven, der til fulde formår at praktisere og fuldføre de givne kure etc. inden den givne eksamendato – her gives én af de mest hemmeligholdte teknikker indenfor det ayurvediske/ tantrisk system. Kuren nævnes ikke ved navn her, og må herefter hemmeligholdes også hemmeligholdes, til eget brug og event. enkelte andre klienters.

Studiegrupper
Den studerende går i studiegruppe 4 x 3 t. i løbet af uddannelsen. Studiegrupper kan mødes Online el. fysisk efter eget valg. Studiegruppe-møder ligger som regel bedst i ugen efter hver modul. 

Rammerne omkring uddannelsen.  
Alle Sexologiskolens uddannelser afsluttes med eksamen og certificering. Krav om fremmøde min. 90% for at kunne gå til eksamen, og blive certificeret. Re-/ sygeeksamen til næste eksamen på Sexologiskolen. Det er ikke muligt at tage orlov fra Specialistuddannelserne. Det er alene muligt at gå op til eksamen på denne uddannelse, når alle kurer og diæter er personligt udført af eleven og godkendt af underviser.

Event. Senere Eksamen
Fuldføres kurer & diæter, mod forventning, ikke inden eksamensdagen, er det muligt, efter forudgående aftale, at gå op til eksamen på andet tidspunkt, indenfor det første 1/2 år, her mod betaling på kr. 2.500.

Modul 1: (uge 43) 26.-28. oktober – København

Modul 2: (uge 48) 29. november – 1. december – København

Modul 3: (uge 12) 21.-23. marts – Oslo

Modul 4: (uge 17) Spørgeaften 25. april kl. 17.00-19.00. Spørgeaften er Valgfri.

Eksamen: (uge 17) 26. april kl. 17.00-21.00 ca. – København

Reception efter eksamen! 

Specialistuddannelsen til SoveTerapeut

Én af de ting vores sexliv og øvrige liv påvirkes mest af, er stress. Og søvn el. mangel på søvn er én af de ting der giver stress og viseversa. Næsten halvdelen af alle mennesker i Norden, sover dårligt* kilde DR d. 11.maj 2018.

Vi ved allerede meget om søvnbesvær og på denne uddannelse vil du møde både de østlige traditionelle metoder til at overkomme dårlig søvn og usund døgnrytme. Hertil kommer den moderne videnskabelige forskning på området!

Du kan læse til SoveTerapeut, når du er optaget på Sexologuddannelsen. Men vi anbefaler at du også kombinerer din Terapeutiske linje med Parterapeutuddannelsen og Tantralærer uddannelse. De fleste fagpersoner, som arbejder med terapi, møder kun alt for ofte et tillægsproblem med dårlig søvn. Det vil vil gerne hjælpe med – og vi ved hvordan man overkommer det!

Alle specialistuddannelserne på ialt 4 moduler. 3 moduler læses i København og 1 i Oslo. Denne Specialistuddannelse kræver, at du har Sexologuddannelsen. Dvs. at du som min. er optaget på og tilmeldt uddannelsen. Du er også velkommen til at søge ind, hvis du har anden relevant baggrund, er uddannet sexolog fra anden skole. Har kan der være tale om at du supplerer med 1-3 relevante moduler fra Sexologiskolens Sexologuddannelse.

Glæd dig til en spændende Specialistuddannelse – der bygger broer imellem øst og vest – videnskab og visdom!

Du vil under uddannelsen skulle have 2 søvnklienter, som døjer med søvnbesvær og har gjort det igennem længere tid. Du har 5 t. individuel konsultation med hver af de to personer, én mand og én kvinde. Konsultationerne er alle á 1 t. varighed og gives gratis. Dog v. udgifter til leje af klinikrum, er det klienten, der betaler lejen. Eleven har selv 2 t. obligatorisk egen-terapi hos relevant underviser.

Husk som for alle Specialistuddannelserne, at tilmelde dig i god tid – og senest 1 måned før start!

Priser
Specialistuddannelserne koster kr. 28.000.

Rabat v. tilmelding til flere uddannelserne samtidigt.

Tilmelder du dig/ optages du på flere uddannelser samtidigt, trækkes kr. 3.000 fra Specialistuddannelsen/ hver af Specialistuddannelserne. Prisen for Specialistuddannelsen bliver da kr. 25.000 pr. stk. 

Uddannelsen/ uddannelserne kan betales på én gang, 2 gange el. i 7 rater fordelt ud over uddannelsen. Se mere nederst på siden og på Ansøgningsskema.

Udgifter ud over over uddannelsesprisen
Du skal regne prisen for bøger, egentimer og transport/ logi, når du er på modul (mange elever hjælpes dog ad med begge dele, indlogerer hinanden, deler hotelværelse og kører sammen). Plus udgifter til leje af lokale til sessionerne.

Sexologiskolen’s Uddannelser/ Specialistuddannelser tager udgangspunkt i det Hele menneske!
Moderne Sexologi & Parterapi – i farver!

Datoer & Praktisk Info

Modul 1: (uge 34) 24. + 25. + 26. august 2021

Modul 2: (uge 40) 5. + 6. + 7. oktober 

Modul 3: (uge 46) 16. + 17. + 18. november

Modul 4: (uge 1) 4. + 5. (+ 6.) januar 2121. Spørgeaften d. 4.1. kl. 17-19. Eksamen 5.1. (+ 6.1.) kl. 8-12. 

Specialistuddannelsen til FængselsTerapeut

Uddannelsen er som alle specialistuddannelserne på ialt 4 moduler. Alle 4 moduler i København. Denne Specialistuddannelse kræver, at du har både Sexolog- og Parterapeutuddannelsen med. Dvs. at du som min. er optaget på og tilmeldt de to uddannelser. Du er også velkommen til at søge ind, hvis du har anden relevant baggrund, er uddannet sexolog/ parterapeut fra anden skole, er psykolog, psykoterapeut el. lignende.

At uddanne sig til FængselsTerapeut er en god gerning, idet den indsatte tumler med mange problematikker på egen hånd. Tilmed har mange at de mennesker, kvinder og mænd, som sidder inde, også både parforhold og familier, udenfor, som de ser imens de afsoner.

Der er flere grund til at denne specialistuddannelse kræver, at den studerende har begge hoveduddannelser med. Problematikkerne som den indsatte sidder er oftest “tunge” og af mere eksistentiel art. Hertil kommer at den indsatte naturligvis ikke har samme muligheder som man har “udenfor” og derfor er det en god idé at man som baggrund har både sexolog og parterapeut, så terapeuten kan varetage problematikker indenfor begge områder, og ikke skal “henvise” til anden terapeut.

Når du som FængselsTerapeut-studerende skal have klienter i de nordiske fængsler, kræver det en forhåndsgodkendelse af det pågældende fængsel og en “invitation”. Undervejs i studiet skal du have min. 10 sessioner á 1- 1 1/2 t. varighed, med min. 1 mand og min. 1 kvinde og heriblandt skal min. 3 af sessionerne være par-sessioner. Sessionerne du giver skal være gratis tilbud. Her ud over skal du som elev have 5 individuelle sessioner med anden sexolog & parterapeut. Her benyttes udelukkende godkendte terapeuter fra Sexologiskolen, der både er uddannet Sexolog & Parterapeut. Disse 5 sessioner skal du selv betale for.

På uddannelsen fokuserer vi også på de problematikker, der er udprægede for den indsatte, både som individ og som del af et parforhold. Hvilke traumer bære den pågældende med sig? Hvilke problematikker opstår pga. opholdet i fængslet? Hvilke forholdsregler, skal du som FængselsTerapeut selv dele med og så modtager du på uddannelse også supervision.

Pris pr. Specialistuddannelse kr. 28.000. Pris v. samtidig ansøgning/ optagelse på Parterapeutuddannelsen og/ el. Sexologuddannelsen – 3.000. Kan betales på én gang, 2 gange el. i 7 rater fordelt ud over uddannelsen. Se mere nederst på siden.

Udgifter ud over over uddannelsesprisen

Du skal regne prisen for bøger, egentimer og transport/ logi, når du er på modul (mange elever hjælpes dog ad med begge dele, indlogerer hinanden, deler hotelværelse og kører sammen). Regn også med tid/ transport til og fra fængslerne.

Sexologiskolen’s Uddannelser/ Specialistuddannelser tager udgangspunkt i det Hele menneske!
Moderne Sexologi & Parterapi – i farver!

Datoer & Praktisk Info

4 Moduler á 3 dage. Dag 1+2 kl. 9-16. Dag 3 kl. 9-15. Modul 4 andre tider. 

FængselsTerapeut. Start d. 6. september 2021

Modul 1: (uge 36) 6. + 7. + 8. september 2021

Modul 2: (uge 44) 1. + 2. + 3. november 

Modul 3: (uge 4) 24. + 25. + 26. januar 2022

Modul 4: (uge 11) 14. + 15. + (16.) marts
Spørgeaften d. 14.3. kl. 17-19. Eksamen 15.3. kl. 17-20. 

Krav om fremmøde min. 90% for at kunne gå til eksamen, og blive certificeret. Skulle eksamen, mod forventning, ikke blive bestået første gang, er det muligt at gå op igen. Sexologiskolen afholder gennemsnitligt 3 eksaminer pr. år. Det er ikke muligt at holde orlov på Specialistuddannelserne.

På denne uddannelse bliver du uddannet til at lede Gruppe-Terapi. 
På Specialistuddannelsen til GruppeTerapi Leder, sætter vi fokus på individets udvikling i gruppedynamikken. Sammen kan vi stort set alt! Gruppe-Terapi vinder frem verden over, og når vi har det svært, el. når vi ønsker at være sammen om et bestemt emne el. mål, er det rart at kunne dele med andre – og glæde sig over deres udvikling, samtidigt med at vi føler, mærker og oplever – at andre er der for os og hjælper, støtter og glæder sig over vores udvikling og fremskridt.

Vi er her på jorden – sammen! Hvorfor ikke gøre gavn af det? Ofte vender vi os ind i os selv, når målet et ude af syne og vejen uklar! Men der er mange, som har det lige som dig – og der er mange, som gerne vil hjælpe! Processen i at hjælpe, også selv om man selv har det svært og måske lider, udvikler empati! Denne kærlighed, kan ganske enkelt ses i de enestående hormoner, der udløses i os, når vi giver til et andet menneske – dvs. den, der giver kærlighed – giver kærlighed, venlighed og støtte både til sin næste – og på samme tid bader i det selv! SMART!

Så det mest “egoistiske” du rent faktisk kan gøre, er at være et kærlig og godt menneske – og ved at være det sammen med andre mennesker, kreerer du et uendeligt hav af kærlighed, godhed og varme! Lest do that!

Læs til GruppeTerapi Leder and Feel the Love! Lad andre føle det også, så de kan kreere endnu flere små og store ringe af kærlighed i sig selv, deres eget liv – og blive mere og mere hele menenesker! Det vil vi gerne hjælpe med på denne uddannelse! 

Gruppe Meditation
Gruppe Meditation indgår på den uddannelse. Du indvies i og lærer, forskellige former for energitiske, gruppemeditationer, specielt udviklet til grupper. 

 

Opgaver og Egen-Terapi + Supervision.
Hver elev leder to grupper, under uddannelsen. Den ene på egne hånd og den anden sammen med en medstuderende. Der er krav om 5 egen-terapi timer til terapi og supervision, hos godkendt terapeut. 

Baggrund – Motiviation og Eksempler på Grupper
Vil du gerne hjælpe mennesker og opøve endnu flere talenter til det, så er Gruppe Terapi Leder en god uddannelse for dig. Det er ikke altid let at åbne op alene, og det kan være en stor hjælp at høre andres historier også, mens du åbner op, i det tempo, som er det rigtige for dig! Det kan f.eks. være om emner, som psykisk vold, hvor post traumatisk stress ofte er en tro følgesvend endda mange år efter. Det kan være senfølger efter overgreb. Det kan være mandegrupper, hvor fokus ligger på det at være mand i denne tid! Eller empowering kvindegrupper, der ønsker at sætte fokus på at hele noget op og bygge sig stærke.

Hvem kan optages?
Det er muligt at tage uddannelsen til GruppeTerapi Leder, når du er optaget på, læser el. er færdiguddannet Sexolog & parterapeut.

Rammerne omkring uddannelsen.  
Alle Sexologiskolens uddannelser afsluttes med eksamen og certificering. Krav om fremmøde min. 90% for at kunne gå til eksamen, og blive certificeret. Re-/ sygeeksamen til næste eksamen på Sexologiskolen. Det er ikke muligt at tage orlov fra Specialistuddannelserne.

Velkommen til en unik og spændende uddannelse – med mulighed for at være vidne til dybe personlige rejser og masser af positiv transformation! 

Dag 1 kl. 9-16. Dag 2 kl. 8-15 og dag 3 kl. 8-14. Modul 4, andre tider.

Modul 1: (uge 49) 7.-9. december – København

Modul 2: (uge 2) 11.+13. januar 2022 – Oslo

Modul 3: (uge 9) 1.-3. marts – København

Modul 4: (uge 17) 27.+28. april. Spørgeaften kl. 17.15-19.00 + Eksamen kl. 9.00-14.00 ca. 

Sri Yantra diagram
Sri Yantra diagram

2022

Specialistuddannelsen i ForældreRelation er én af de mest moderne uddannelser fra Sexologiskolen. Vi kikker på den forældrerelation, der fortsat er gældende og ligger efter, man har sat farvel til hinanden som par, være det sig ægtefæller el. kærester. I dag bliver rundt 46% af alle gifte par skilt, og mange af dem har børn.

På denne specialeuddannelse i bliver du uddannet i at lære forældre, som ikke længere er kærester/ par i fortsat at kommunikere og have fokus på barnet/ børnene. Du bliver bl.a. introduceret til redskaber som “Dramatrekanten” af Stephen Karpman.

Som forældre har man ansvaret for barnets sunde og trygge opvækst og udvikling. Det kræver at mor og far, mor og mor el. far og far – har en så god som mulig kommunikation og et konstruktivt samarbejde! Det skaber tryghed og ro for barnet, så det kan koncentrere sig om at være barn og vokse op, med dé udfordringer det allerede indebærer!

Vi ved allesammen, hvad det vil sige at ” bære” på noget, som er for tungt. Det gør os skæve, skader statuetten og tager fokus væk, fra bare at nyde turen, uanset om det er noget fysisk tungt vi bærer på el. psykisk følelsesmæssigt tungt!

For forældre, der er gået hver til sig, og nu bor på to baser – er det ofte en udfordring, at få kommunikationen og samarbejdet til at blive konstruktivt og succesfuldt! Det kræver at man har sluttet fred med fortiden, tilgivet sig selv og den anden – og hele tiden har barnet/ børnenes ve og vel i fokus! Halvdelen af landets voksne befolkning kender til dette! Derfor er denne uddannelse nødvendig og et must for hver moderne parterapeut, der gerne vil hjælpe dé par, der har børn og er gået hver til sit! Den nødvendige base som parterapeut, giver ballasten til at bygge videre på – og skaber et naturlig afsæt ind i navigationen i den “krigszone” – der i alt for mange ex-parforhold, udspiller sig!

Specialistuddannelsen indeholder også læringen i “Kunsten at sige Farvel!” og emner som Konfliktløsning, mægling og aktiv tilgivelse. Vi kommer ind på svære områder som, når konstruktiv kommunikation og samarbejde ikke går efter planen og ikke lykkes, og når ansøgning om ene-forældremyndig er vejen frem – med fokus på barnets bedste!

Dette er nemmere sagt end gjort – og det vil vi som ForældreRelationTerapeuter gerne hjælpe med – til gavn for børnene – hver af forældrene og for samfundet!

Opgaver og Egen-Terapi + Supervision.
Hver elev følger to forældrepar, under uddannelsen. Hvert forældrepar har 5 x 1 1/2 t. Laver en opgave om det, og fremlægger opgaven, sammen med de to forældrepar, som medvirker og også deltager til de øvrige fremlægninger. Forløbene er gratis for de to forældrepar. Det ene forældrepar, skal have været skilt i mere end to år, det andet under 1 år. Der er krav om min. 5 egen-terapi timer til terapi og supervision, hos godkendt terapeut. 

Baggrund – Motiviation og eksempler på samarbejder
Du kan læse denne uddannelse, som tillige til din Sexolog og Parterapeutuddannelse. Det vil gøre dig istand til at engagere dig i et større felt af klienter, og hjælpe flere! Husk på at knap halvdelen at de der danner par, også går fra hinanden igen – så der er mange, som over kontere l. længere tid, vil kunne have stor glæde af at komme til dig, for støtte, råd og opheling!

Du kan gøre opmærksom på dit virke hos de instanser, der allerede arbejde med skilsmisser og traumatiserede skilte forældrepar – så letter du deres arbejde – og lader forældreparrene komme til dig, som rent faktisk vil kunne hjælpe dem el. i det mindste se konstruktivt på deres udfordringer – idet du rent faktisk ér uddannet til det!

Udfordringer ønskes!
Vil du gerne have større professionelle udfordringer – så lander du helt rigtigt her. En kollega udtalte på et tidspunkt: “At arbejde med skilte par, er sværere end at arbejde med en soldat, netop vendt hjem fra krig! Der er så mange følelses, og mange af dem vender hver sin vej!”.

At arbejde med skilte forældrepar, er en udfordring. At blive skilt, og tilmed med børn ombord, er noget af det mest stressende og belastende et menneske kan komme ud for i løbet af sit liv! At sige farvel til sin intakte familie – at sige farvel til sin drøm, er noget af det mest smertefulde i livet!

En kernefamilie, er dog ikke, efter min mening, nødvendigvis en familie bestående af mor, far og de biologiske børn. Det er en familie, bestående af en kerne af Kærlighed – og med mor og far og børn, el. mor + mor og barn, el. far + far og børn!

Familier kommer i mange farver og former! Husk at tilsæt rigeligt med kærlighed, og rør så godt rundt!

Citat Yazmin Fox Eisen


Hvem kan optages?

Det er muligt at tage uddannelsen til ForældreRelationTerapeut, når du er optaget på, læser el. er færdiguddannet Sexolog & Parterapeut.

Rammerne omkring uddannelsen.  
Alle Sexologiskolens uddannelser afsluttes med eksamen og certificering. Krav om fremmøde min. 90% for at kunne gå til eksamen, og blive certificeret. Re-/ sygeeksamen til næste eksamen på Sexologiskolen. Det er ikke muligt at tage orlov fra Specialistuddannelserne.

Priser
Specialistuddannelse kr. 28.000. Pris v. samtidig ansøgning/ optagelse på Parterapeutuddannelsen – 3.000. Kan betales på én gang, 2 gange el. i 7 rater fordelt ud over uddannelsen.
Se mere på ansøgningsskema.

Sri Yantra diagram

Dag 1 + 2 kl. 9-16. Dag 3 kl. 9-15. Modul 4, andre tider.

Modul 1: (uge 3) 17.-19. januar 2022 – København

Modul 2: (uge 8) 21.+23. februar – Oslo

Modul 3: (uge 17) 25.-27. april – København

Modul 4: (uge 21) 23.+24. maj. Spørgeaften og Eksamen. D. 23.5. kl. 17.00-19.00. D. 24.5. kl. 17.00-21.00 ca.

Sri Yantra diagram

Overgange er som regel svære, men fælles for de forældrepar, der har sagt farvel til hinanden som kærester og goddag til hinanden som samarbejdende forældre – er, at de begge ønsker et konstruktiv samarbejde – og at de over de problemer de har haft og måske fortsat oplever – har sat kærligheden  til deres børn og ønsket om at det må gå dem vel! 

Sri Yantra diagram

Fælles for begge for ældre er kærligheden til barnet – Her skal Fokus ligger – også efter, at man har sagt Farvel til hinanden som kærester og konverteret parforholdet til en ren forældrerelation!

Sri Yantra diagram

Vil du ændre noget for fremtiden børn, den enkelte voksne – og samfundet – så er denne Specialistuddannelse noget for dig! Gode forældrerelationer, smitter positivt af på barnet – giver ro i de to nye hjem, også med den eventuelle nye partner og familie!

Velkommen!

Specialist i Meditation – inkl. de 10 Maha Vidyas.
Denne specialistuddannelse er vel nok én af kronerne på værket, når vi taler om transformerende redskaber til selvudvikling. Gennem initiering gives hver enkelt elev indvielsen i denne mere end 5000 år gamle traditionelle meditationsteknik, der tager Tantraen til nye spirituelle højder. De ti initieringer i “De ti kosmiske kræfter” kommer sammen med en dybdegående viden om hver af de ti mahavidyas. Det forventes at hver elev bruger 1 – 2 x 25 min. dagligt på øvelse af teknikkerne, året igennem. Hver initiering/ indvielse giver én gang til hver elev. 

Der er flere unikke forhold omkring denne Specialistuddannelse. For at blive optaget på Specialistuddannelsen til Meditationslærer, skal du være tilmeldt og optaget på Tantralæreruddannelsen fra Sexologiskolen el. være færdiguddannet Tantralærer fra Sexologiskolen. Det er vigtigt at du har din tantrayoga frisk i krop og sind, praktiserer den regelmæssigt, for at får maksimal glæde af uddannelsen til Specialist i Meditation. 

Ud over indvielsen i de to kosmiske kræfter, arbejde vi med guidede meditationer, musikmeditationer, layayoga meditationer, bidja som betyder kerne mantra meditationer og chakrameditationer. Det er en god idé at sætte god tid af til denne uddannelse. Pensum med bøger er ikke så stort, men der må regnes god plads til udbytterig meditation hver dag!

Individuelt Træningsforløb.
Der er krav om 5 x 1 t. træningsforløb m. meditation sammen med kvalificeret underviser, som skal godkendes af underviser.

Opgaver på uddannelsen
Her elev leder én gruppe af 5 personer x 5 t. i meditation i løbet af uddannelsen, over ialt 5 uger. Samt ét individuelt forløb med 1 person, 5 x 1 t. i over 5 uger. Opgave laves, og fremlægges sammen med dé ialt 6 personer, der deltager aktivt i fremlægning og som publikummer til de øvrige fremlægninger. Forløbene er gratis for de ialt 6 personer.

Meditation er ét af det moderne menneskes bedste venner, vaner og redskaber til mental og fysisk sundhed, helse og balance!

Moderne studier viser at Meditation er foryngrende og med til at holde hormonerne i kroppen glade.

Priser
Specialistuddannelse kr. 28.000. Pris v. samtidig ansøgning/ optagelse på flere af Sexologiskolens uddannelser, rabat kr. – 3.000. Prisen bliver da kr. 25.000. Se mere på Ansøgningsskema. 

Strees rammer mange – her er enkle Meditationsteknikker et vidunderligt redskab til genfinde fokus og ro – og evnen til at mærke sig selv, igen eller i det hele taget!

Specialistuddannelse til MeditationsLærer kan være en god kobling med FertilitetsTerapeut – da mange gravide, el. par som ønsker at blive gravide, kan være stressede – både op til, under – og efter fertilitetsbehandlingen – både når behandlingen ikke lykkes – men også når den rent faktisk gør!  

Dag 1 + 2 kl. 9-16. Dag 3 kl. 9-15. Modul 4, andre tider.

Modul 1: (uge 7) 14.-6. februar 2022 – København

Modul 2: (uge 13) 28.+3o. marts – Oslo

Modul 3: (uge 18) 2.-4. maj – København

Modul 4: (uge 24) 14.+15. juni. Spørgeaften og Eksamen.
D. 14.6. kl. 17.00-19.00. D. 15.6. kl. 17.00-21.00 ca.

Efter eksamen reception på Sexologiskolen


Specialist i AyurvedaMassage
På denne specialeuddannelse i bliver du uddannet i ayurvedamassage. Ayur betyder liv og Veda betyder videnskab eller læren om. Signifikant for AyurvedaMassage er de lange blide strøg, og den terapeutiske og afslappende virkning massagen har, på den person, der modtager massagen.  AyurvedaMassage er kendt og anvendes i Danmark og Norden – og meget udbredt i ophavslandet Indien, samt i USA – hvor mange kendte bl.a. skuespillere positivt har brandet denne formidable massageform!

På uddannelsen lærer du den generelle massage, ayurvedisk aromaterapi, marma-punkter vitale energi-punkter på kroppen. Hertil kommer basal viden omkring doshaerne, Vata, Pitta og Kapha. Døgnrytmer, kost og livsstil. 

Du har studieklienter undervejs. Og skal have 20 massager, du giver gratis, 10 til klienter, du ikke kender – og 10 til andre elever på uddannelsen.

Massagen er gratis for den som modtager massagen, men klienten/ den som modtager massagen dækker udgifter til  lokalelejen. Efter de 20 massager, din specialistuddannelse og bestået eksamen og certificering, kan du frit slå dig ned som Specialist i AyurvedaMassage.

Alle Sexologiskolens uddannelser afsluttes med eksamen og certificering.

Krav om fremmøde min. 90% for at kunne gå til eksamen, og blive certificeret. Re-/ sygeeksamen indenfor 2 måneder fra eksamensdato.

Egentræning og Supervision.
Der er krav om min. 20 massager per elev. Disse superviseres på holdet.

Det personlige afsæt
Dette er en meget personlig uddannelse – med et stærkt personligt engagement og muligheden for en dyb og personlig transformation og rejse. Gennem initiering (indvielse) i de 5000 år gamle teknikker fra Ayurveda, kommer du tættere på dig selv, og dit eget potentiale. Massagekonsultationerne kan også giver fra elev til elev. Den gamle tradition, giver en helt unik forståelse af dig selv som menneske, dine medmennesker og unniverstet omkring os.

Baggrund
Er du allerede uddannet Sexolog og Parterapeut, står den psykologiske/ sexologiske lære kombineret med læren om AyurvedaMassage, som unikke videnssøjler til forståelse af den menneskelige natur, fysisk, psykisk, emotionel, mental, energetisk osv. Hvilket give en unik platform for at arbejde med mennesker, individuel og par. Du kan massere individuelt, men du kan også alliere dig med en medmassør, og lave wellnessmassager på samme tid til par, som gerne vil have en smuk og afslappende oplevelse sammen.

Hvem kan optages?
Det er muligt at tage Specialistuddannelsen til AyurvedaMassør, uden at have uddannelsen til Sexolog, men det anbefales at have uddannelsen til Sexolog enten før, sideløbende el. efterfølgende. Tages uddannelsen uden at have Sexologiskolens Sexologuddannelse som baggrund, er det et must at du som min. har gennemgået Tantra I, som er vores 2 dagskursus, hvor man kan deltage både som par og single. Kurset kører 2-4 gage årligt i København og i Århus. Se mere her: https://sexologiskolen.dk/foredragkurser/2-dags-workshop-i-tantra/ og tag gerne kontakt for at høre om mulighederne.

Velkommen til en unik og spændende uddannelse – med mulighed for en dyb personlig rejse og transformation! 

Ayurvedamassage
Denne massageform – har fokus på det hele menneske – det er én af dé både blideste – og samtidigt mest effektive former for massage, som jeg personligt kender til. Afslapningen er fantastisk. Og anvendelsen af de nøje afstemte æteriske olier og grund olier, giver balance både for huden, energetisk og aromaterapeutisk. en massageform som er værd at kende og som vil være en virkelig gave til dig selv! 

Priser
Specialistuddannelse kr. 28.000. Pris v. samtidig ansøgning/ optagelse på Parterapeutuddannelsen og/ el. Sexologuddannelsen – 3.000. Kan betales på én gang, 2 gange el. i 7 rater fordelt ud over uddannelsen. Se mere på ansøgningsskema.

Sri Yantra diagram

Dag 1 + 2 kl. 9-16. Dag 3 kl. 9-15. Modul 4, andre tider.

Modul 1: (uge 14) 5.-7. april 2022 – København

Modul 2: (uge 22) 3o. maj-1. juni – Oslo

Modul 3: (uge 35) 30. august-1. september – København

Modul 4: (uge 39) 27.+28. september. Spørgeaften og Eksamen.
D. 27.9. kl. 17.00-19.00. D. 28.9. kl. 17.00-21.00 ca.

Efter eksamen reception på Sexologiskolen

Ayurvedamassage er en af de blideste – og samtidigt mest helende massageformer!  Uden ord opheler den krop og sind – og giver lindring, hvor lindring behøves – og øget velvære til den som modtager. Ayur betyder Liv og Veda betyder visdom eller læren om. 

På uddannelsen indgår læren om basisolier, der anvendes til massage i Ayurvedamassage – og om de tre doshaer; Data – Pitta og Kahpa. Dufte og olier, er med til at nære huden, stimulere sanserne – og skabe balance og helhed! 


Uddannelsen til BonusFamilieTerapeut. 
På denne Specialistuddannelse læner vi os over i Familieterapi – med fokus på hvert individ i den nye familie – som er blot én af de familier, barnet/ den unge, befinder sig i.

Hvad vil det sige at være en del af den “nye familie”, hvad er din rolle, hvad kan jeg forvente af mine nye bonusbørn, min nye partner og mig selv? Gode opskrifter til succes, i en lad os sige det lige ud, udfordrende konstellation! En familiekonstellation, som en stor procentdel af nordens befolkning befinder sig i!

“Der har aldrig være så mange familiekonstellationer, som der eksisterer i dag! Det udfordrer os i at finde kernen i den familie vi lever i – og vide hvad vi skal forvente af os selv og hvad vi kan forvente af andre medlemmer af vore unikke familie!”

 

“Det er mange nye familiemedlemmer der får hinanden med i familien, når én familie bryder op og en ny formes. Her skal gøres en aktiv indsats, for at bygge konstruktive broer og forme nye relationer! ” Citat Yazmin Fox Eisen – Mor og Bonusmor

 

Opgaver og Egen-Terapi + Supervision.
Hver elev følger to BonusFamilier på min. 5 familiemedlemmer, over ialt 5 sessioner á 1 1/2 t. pr. familie. Eleven laver en opgave over erfaringen med sessionerne. opgaven fremlægges, hvor de to familier er hjertelig velkomne.  

Der er krav om 5 t. egen-terapi og supervision for hver elev.

Baggrund – Motiviation og Eksempler på samtaler
Vil du gerne hjælpe mennesker på én gang, så vælge denne uddannelse og linje. Vi taler om komplekse situationer og “forbudte” følelser – dem vi ikke tale om højt! Det er svært at gå rundt med følelser, kun du kender til – og som mange i din situation, i virkeligheden kender alt for godt til – du er en del af mange nye familier, som er i fuld gang med at finder deres fødder i en ny hverdag – og en ny drøm!

Drømme formes – også for Bonusfamilier. Den nye familie kan få lige så god rod i dine drømme og din ønskede hverdag, som den familie du forlod – ofte bedre, hvis du giver dig selv og din nye familie en fair chance for at spire og vokse.

Hvem kan optages?
Det er muligt at tage uddannelsen til BonusFamilieTerapeut, når du er optaget på, læser el. er færdiguddannet  Parterapeut.

Paralleluddannelser:
Uddannelser der passer rigtig godt sammen med BonusFamilieTerapeut, er den adgangsgivende uddannelse Parterapeut, samt UngeTerapeut, SkilsmisseTerapeut, GruppeTerapeut og FertilitetsTerapeut. Det er altid godt at deltage på Intro, så du kan spørge mere ind til uddannelserne, og vide hvorfor de anbefales at læse sammen!


Rammerne omkring uddannelsen.  

Alle Sexologiskolens uddannelser afsluttes med eksamen og certificering. Krav om fremmøde min. 90% for at kunne gå til eksamen, og blive certificeret. Re-/ sygeeksamen til næste eksamen på Sexologiskolen. Det er ikke muligt at tage orlov fra Specialistuddannelserne.

Tag en uddannelse med kød på, hvor hver en konsultation du har med en ny “kernefamilie” er et step i den rigtige retning, for alle implicerede! Her hjælper du mange 🙂  

Dag 1 kl. 9-16. Dag 2 kl. 8-15 og dag 3 kl. 8-14. Modul 4, andre tider.

Modul 1: (uge 16) 18.-20. april 2022 – København

Modul 2: (uge 26) 27.+29. juni – Oslo

Modul 3: (uge 33) 15.-17. august – København

Modul 4: (uge 38) 19.+20. september. Spørgeaften kl. 17.00-19.00 + Eksamen kl. 17.00-21.00 ca. 

Sri Yantra diagram

Vær åben for muligheder – at kreere netop den bonusfamilie du har været med til at kreere og dagligt nærer – kan være én af de bedste og vigtigste ting, du gør i dit liv!

Baser og familier er vigtige – det er i kærlige familier vi vokser – og allerbedst kan være os selv – voksne som børn – børn som voksne!

Husk, midt i virvaret, af pligter og følelser, at sætte tid af til hinanden – det giver en større buffer i jeres forhold og styrker fundamentet i familien!

Tilmed ser børnene; Dine, mine – og vores – at her er to voksne mennesker, som elsker hinanden – og dagligt giver udtryk for det i ord og handling!

Dette er et godt eksempel for børnene og giver dem ro og god energi!


Specialistuddannelsen i Didaktisk Sexologi bygger ovenpå/ sammen med Sexologuddannelsen. Den har tre ben at stå på:

  1. Seksualundervisning i Folkeskolen og på Ungdomsuddannelserne. Det er én af de mange uddannelser, vi er allermest stolte af, og det fordi, den giver den studerende mulighed for at nå endnu længere ud – og nå det ædleste af vores samfund – vores børn og unge, gennem formidabel og relevant Seksualundervisning på de forskellige alderstrin! 
  2. Undervisning i sexologi til de relevante faggrupper. Ud over Seksualundervisningen i Folkeskolen og på Ungdomsuddannelserne, henvender Didaktisk Sexolog sig til dé som gerne vil ud og  berige de forskellige relevante faggrupper med mere undervisning i sexologi. Det være sig Jordemoder, Sygeplejerske, Læge, Gynækolog, Psykolog, Fysioterapeut, Ergoterapeut, Pædagog m. fl. 
  3. Foredrag i Foreninger og Grupper. Foreninger af unge, af etniske minoriteter, af faggrupper etc. vil også have stor glæde af besøg af en Didaktisk  Sexolog. Der er mange emner, som er relevante at formidle ud til større grupper. Generel formidling, didaktik – læres på denne Specialistuddannelse.

Seksualundervisning er for alle!
“Alle levende mennesker har en seksualitet
– men ikke alle mennekser har en levende seksualitet”

Citat Yazmin Fox Eisen


Seksualundervisning på forskellige alderstrin og niveauer.

Eleverne i skolerne, både folkeskolen, gymnasier etc. modtager i dag undervisning af enten dansklærer/ biologilærer/ idrætslærer el. af andet personale som har gennemgået kortere kursus el. slet ingen, i sexologi. Vores mening på Sexologiskolen, er at alle alderstrin fra vi starter i skolesystemet – og til vi slutter – i alle klasserne i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne, min. én gang om året, skal modtage relevant, opdateret og alderssvarende undervisning i emner indenfor sexologi, relation, kærlighedsliv og kommunikation. Eleverne i de mindste klasser lærer om at mærke sig selv, mærke grænser etc. Eleverne i de højere klasser som 1.G lærer om parforhold, drug-rape og hvad der ellers måtte være relevant på dette alderstrin! På den måde er den vider der gives til elever, virkelig alderssvarende og passer til de udfordringer, de måtte møde i den specifikke alder – og med god mulighed for at stille spørgsmål – så vi fanger alle!

Når vi underviser i Seksualitet – Kærlighed – Relation & Kommunikatio – er det for alle børn og unge – uanset social status, uanset individuel seksualitet – uanset køn og uanset etnicitet/ kultur og religion. Den er ganske enkelt obligatorisk – for alle, og uanset om du går på en alm. folkeskole el. en privatskole. Uanset pom du går i 1.G el. er igang med teknisk skole etc.


At formidle til større grupper
.

Didaktik er et vigtig redskab at lære sig, for på professionel vis, at kunne formidle til større grupper/ faggrupper, som  f.eks. på seminarier, i folkeskolen, til pædagogerne, på jordemoderskolen, til fysioterapeuterne, lægerne, psykologerne etc. Sexologi er i dag et anerendt og selvstændigt fagområde – og for alle fagpersoner, som er i tæt kontakt med mennesker, som ovennævnte faggrupper – er viden om sexologi et professionelt behov! Det vil vi gerne hjælpe med – i foreningerne, folkeskolen, plejehjemmene, bostæderne etc.!

Sexologiundervisning – til de relevante og parallelle Faggrupper
En jordemoder har 6 t. sexologiundervisning på hendes normale jordemoderuddannelse – det er lidt, når man tænker på hvilke samtale emner, der kan komme frem under de 15 min. jordemoderen har med sin fødende. 15 min. hvor der i forvejen skal høres hjertelyd, tjekkes for sukker i urinen etc.

Det kunne være: Min mand tænder ikke på mig mere! Er det generelt, har det at gøre med at din egen lyst er steget stærkt i løbet af graviditeten, er det et parforholdsproblem som er blevet intensiveret etc.

Hvilke elskovspositioner må jeg elske i? Dette kommer an på hvordan barnet ligger – og hvor tæt kvinden er på fødsel, om hvor veludstyret manden er, hvor aktivt de dyrker sex etc.

Er SM ok men jeg er i 2. trimester? Her er det ikke muligt at give et ja/ nej svar, da det vil kræve at jordemoderen spørger meget mere ind til , hvilken form for sm der dyrkes! Og her vil nogle former være ok – mens aldre former bestemt ikke vil være ok for barnet – selvom det måske som udgangspunkt ville være ok for moderen! 

Samme gælde sygeplejeskerne som f.eks. skal snakke med en mand om hans seksuelle formåen efter en prostata operation. Eller med kvinden, som lige har fået fjernet et bryst.

Det er godt, at vil som patienter, kan tale med vores jordemødre, sygeplejesker, fysioterapeuter etc. om seksualitet – problemet er bare, at disse parallelle fagpersoner ikke er uddannet indenfor området sexologi, eller i det mindste ikke tilstrækkeligt, til at kunne føre en både naturlig og faglig kompetent samtale med patioenten. 

Derfor er det også vigtigt, at vi har nogle dygtige og vidende Didaktiske Sexologer, som jo både er uddannet Sexolog + Specialistuddannelæse, altså hele 2 års uddannelse indfør Sexologi – i modsatning til 6 t. Og en betydelig ting er også, at den Didaktisk Sexolog, selv har valgt at uddanne sig til Sexolog + Didaktisk Sexolog, som sit hovedområde!

Kommunikation til skoler, foreninger..
På uddannelsen undervises du af dygtige undervisere specieltuddannede indenfor kommunikation, og med afsæt i sexologi. Du vil lære forskellige gode og unikke redskaber indenfor kommunikation og formidling. Du trænes bl.a. i basal didaktik og formidling, samt at håndtere berøringsangst overfor kommunikation omkring seksuelle problematikker og følelsesmæssigt svære emner og tabuer, forældresamtaler etc. 

At formidle sexologi er en ære!
Du kan på denne måde, qua denne Specialistuddannelse, være med til integrere moderne sexologi udi de relevante fagområdet, og hjælpe tusinder af mennesker, med at integrere underliv og seksualitet, som en naturlig del af livet, uanset alder, handicap og andre faktorer. Det er hvad vi med denne specialistuddannelse uddanner dig til.

Bliv en del af Sexologiskolens stab.
Efterfølgende er der mulighed for at være en del af Sexologiskolens underviser & formidlingsnetværk, hvor fagskolerne, foreningerne etc. kan henvende sig, når du behøver en dygtig formidler indenfor moderne almen, klinisk, og helhedssexologi = nutidssexologi. 

Opgaver og Supervision på Didaktisk Sexolog.
På denne Specialistuddannelse, holder elever 2 foredrag i løbet af uddannelsen. Dene ene for en skoleklasse enten folkeskolen el. ungdomsuddannelserne. Dent andet foredrag for en foerning el. sammenslutning af mennesker, med fælles interesse/ tematik. F.eks. Mandegruppe, Forening af kvinder med vulvodyni, Sammenslutning af kvinder med anden etnisk baggrund etc. 

Opgaven inkl. de samlede oplevelser og resultater af undervisnigen udformes med feedback fra deltagerne og fremlægges foran publikum i slutningen af studiet. Der er krav om samlet 5 t. individuel supervision i løbet af uddannelsen.

Nye “rammer” kræver nye “skills”
Ønsker du at fokusere dit arbejde med moderne sexologi og parterapi – på undervisning af unge i folkeskolen, sundhedspersonale – og at holde foredrag i foreninger mm. – så er den “Didaktiske Specialistuddannelse” noget for dig!

Sexolog plus Didaktisk Sexolog
Denne kombination giver dig muligheden for at nå ud til langt flere mennesker, og tale til større forsamlinger, fagfolk, skoler såvel som foreninger. Kun fantasien sætter grænser.

Priser
Specialistuddannelsen til Didaktisk Sexolog koster kr. 28.000. Pris v. samtidig ansøgning/ optagelse på Parterapeutuddannelsen og/ el. Sexologuddannelsen – 3.000. Uddannelsen/ uddannelserne kan betales på én gang, 2 gange el. i 7 rater fordelt ud over uddannelsen. Se mere på ansøgningsskema.

Udgifter ud over over uddannelsesprisen
Du skal regne prisen for bøger og supervisionstimer. 

Fremmøde og Orlovsregler
Krav om fremmøde min. 90% for at kunne gå til eksamen, og blive certificeret. Skulle eksamen, mod forventning, ikke blive bestået første gang, er det muligt at gå op igen. Sexologiskolen afholder gennemsnitligt 3 eksaminer pr. år. Det er ikke muligt at holde orlov på Specialistuddannelserne.

Adgangskrav
Specialistuddannelsen til Didaktisk Sexolog, kræver at du er tilmeldt/ optaget på Sexologuddannelsen, allerede læser Sexolog el. er færdiguddannet Sexolog. Du kan ansøge med Sexologuddannelse fra andre skoler. Her kan der dog være tale om at tage supplerende moduler f.eks. 1-3 stk. af afhængig af øvrig uddannelsesmæssig baggrund. Dette vurderes individuelt.

Parallelle uddannelser – Linje
Specialistuddannelsen til Didaktisk Sexolog bygger ovenpå/ sammen med Sexolog, og kan med fordel kombineres med: UngeSexolog, ErhvervsSexolog og SoverTerapeut. Vil du høre mere om Specialistuddannelserne så kom med på vores specielle Intro om Specialistuddannelserne “Intro Special”, hvor Yazmin Fox Eisen, fortæller om alle Specialistuddannelserne – og hvorfor vi anbefaler netop disse Specialistuddannelser sammen – i denne Linje

Modul 1: (uge 17) 29. + 30. april + 1. maj 2022 – København

Modul 2: (uge 22) 3. + 4. + 5. juni – København

Modul 3: (uge 33) 19. + 20. + 21. august – Oslo

Modul 4: (uge 38) 23. + 24. (25.) september – København
Spørgeaften 23.9. kl. 17-19. Eksamen 24.9 kl. 17.15-21.00 ca. + event. eksamen d. 25.9. 

De unge i dag, der allerede har fået alderssvarende seksualundervisning i folkeskolen – har fortsat brug for seksualundervisning på Ungdomsuddannelserne!

Unge Kvinder og Mænd har behov for information og undervisning om sex, relationer, kærlighed, kommunikation – og desværre også brug for info om jura, når de oplever at deres nøgenbilleder deles på nettet mm.!

Det vil vi som Didaktisk Sexologer gerne undervise dem i! Vi mener på Sexologiskolen, at de Unge fuldt fortjener det! Vi mener også, at vi får et langt bedre og lykkeligere samfund ud af at have både oplyste, kærlige, ligeværdige og dannede unge mennesker – der hviler i sig selv, og er søde ved sig selv og ved hinanden!

With Love, Yazmin

Vi anbefaler og mener at Seksualunderviseren skal have Sexolog + Didaktisk Sexolog som baggrund, for at kunne undervise i Folkeskolen og på Ungdomsuddannelser. Sexologi er et fagområde – ikke en aktivitet!

Det som kendetegner Sexologer er bl.a. at de selv har valgt faget, de er uddannede i præcis dette, over flere år, og det er derfor naturligt for dem at tale om sex, intimitet og relation – ikke bare forde de selv har det – men forde de har uddannet sig til Sexolog & didaktisk Sexolog – dette kvalificeret til  af undervise i sexologi/ seksualundervisning!

Dette er den undervisning vi i årtier har længdes efter – og som kan give de unge de svar og den viden, som de så meget behøver – kvalificeret seksualundervisning på de forkellige andrestrin i løbet af folkeskolen og på ungdomsuddannelserne er kommet for at blive! 🙂 

Igennem mine mere en 25 år, som praktiserende Sexolog, har jeg lyttet til stort hver eneste sexologiske klients seksuelle historik, heriblandt også graden og niveauet af “Seksualundervisning”
Mit estimat er at ca. 5 % af de, som har modtaget Seksualundervisning, har været glade for og tilfredse med undervisningen!

Det vil vi gerne gøre noget ved på Sexologiskolen!

Alle Sexologiskolen’s Uddannelser, to hoveduddannelser Sexolog & Parterapeut og Specialistuddannelser – tager udgangspunkt i det Hele menneske!
Moderne Sexologi & Parterapi – i farver!

Specialistuddannelsen til i HandikapSexolog bygger ovenpå/ sammen med Sexologuddannelsen. 

At leve med et fysisk el. psykisk handikap er en udfordring uanset om det er medfødt el. kommet til senere. Ethvert menneske er unikt – og her er en ekstra dimension at tage hensyn til.

Hvordan hjælper vi?
Alle levende mennesker har en seksualitet – også mennesker som elever med et fysisk/ psykisk handikap. Hvordan hjælper vi bedst muligt os selv til, at forstå klienten, med det fysisk/ psykisk handikap? Her kommer læringen om forsk. handikap med som nødvendig baggrundviden, for at danne sig et billede – og være bedst muligt klædt på til at hjælpe.

 

 

Forskellige Handikap.
At leve med Asperger – og at leve et liv med lammelse af begge ben, fra hoften gned, er to vidt forskellig ting. Vi kikker på mulighederne – og snakker også med mennesker undervejs – som dagligt levere med handikap el. udfordringer som f.eks. de to ovenstående eksempler. 

 


Underviserne på Specialistuddannelsen til HandikapSexolog

Blandt underviserne på Specialistuddannelsen til HandikapSexolog, vil du finde både psykologer og specialister indenfor området, heriblandt den handikappede selv, som kan fortælle dig, hvordan det føles, hvad mulighederne, hvad behovet er, hvordan erfaringen på området – og klæde dig på til, hvordan du på professionel vis og med ydmyghed og faglige kompetencer, hjælper din næste, som bærer et fysisk el. psykisk handikap/ udfordring. Også selv om du ingen personlige erfaringer har med at bære et fysisk el. psykisk handikap!

Det er et vigtig budskab du lærer på Specialistuddannelsen til HandikapSexolog – nemlig at formidle viden til den del af befolkningen der bærer et fysisk el. psykisk handikap/ udfordring. Det være sig både til det enkelte menneske, kæreste ægtefælde til, nære relationer til – og ikke mindst fagfolkene omkring netop dette menneske. 

Dé mennesker og fagfolk, der dagligt beskæftiger sig med mennesker, med fysiske/ psykiske handikap/ udfordringer, behøver denne viden – til at ´de er klædt bedst mulig på og for at dé ved, at du som HandikapSexolog findes – og at de trygt kan henvise klienter til dig – for hos dig får dé den hjælp og guidning, de så meget behøver!

Selv om du bærere et fysisk el. psykisk handikap – har di fortsat en levende seksualitet, på lige for med alle andre levende mennesker – det er ofte blot lidt vanskeligere at udtrykke den – og blive accepteret når du gør det! Sådan bør det ikke være – Det vil være HandikapSexologer gerne hjælpe den handikappede og Samfundet med!

Citater Yazmin Fox Eisen


Undervisning på forskellige institutioner og forskellig fagfolk.

Som HandikapSexolog trænes du i at holde oplæg og foredrag for faggrupper, der arbejder tæt med den handikappede. Måske har du et favoritområde, du særlig gerne vil arbejde dybere med og udarbejde skriftlig materiale til. Måske optager det dig at arbejde med autisme, da du selv har en bror, søster el. et barn, som er autist? Måske vil du gerne arbejde med andre fysiske komplikationer, fordi du som fagperson har set og oplevet med egne øjne, at her er der et tomrum, hvad gælder faglig ekspertise og tilbud. Du vil med andre ord, hjælpe dine kolleger til bedre at kunne hjælpe deres borgere – samtidigt med at de også selv vil føle sig bedre klædt på, og ikke fagligt klædt af, når de befinder sig i situationer, hvor borgeren spørger, om seksuelle ydelser el. på anden vis udtrykker lyst/ kærlighed etc. 

Opgaver og Supervision på Specialistuddannelsen til HandikapSexolog.
På denne Specialistuddannelse, holder elev 1 foredrag i løbet af uddannelsen til en gruppe af fagfolk, der arbejder med handicappede mennesker. Cuppen skal være på min. 10. personer. Der udarbejdes pjece efterfølgende, til faggruppen, på baggrund af bl.a. faggruppens spørgsmål og feedback. Det fremlægges på åbent hus dag, på modul 3. Eleven har 5 sessioner med menneske med handicap og 5 supervisionstimer, af godkendt superviser.

Udtrykket “handicappet” kommer oprindeligt fra et spil kaldet “Hand in Cap”, som er et hasardspil, hvor enhver person ville have lige chance for at vinde i hvert efterfølgende spil, du spillede. Senere blev det anvendt til hestevæddeløb. Du handicapede en hurtig hest ved at hænge sten på den for at bremse den.

Jeg mener, at i stedet for at “hænge sten” på dé, der har deres fulde førelighed og sanser, og begrænse dem og deres naturlig evner og færdigheder – skal vi snarere og istedet bære de med fysiske og psykiske handikap op, og hjælpe dem til lige ressourser og flere veje at gå – her med fokus på seksualitet og kærlighedsliv! 

Citat Sexolog Yazmin Fox Eisen

 


Dit “kald”
Uanset om du vælger denne Specialistuddannelse på baggrund af personlige erfaringer e- udelukkende et godt hjerte, så skal du vide, at denne faggruppe behøves – og at vi har til hensigt at klæde dig rigtig godt på, til at kunne komme ud og varetage disse grupper i samfundet. Det er grupper, som har behov for din hjælp og en kærlig og professionel håndsrækning, menneske til menneske – og vi har masser af viden, du kan give videre! 

Parallelle uddannelser – Linje
Specialistuddannelsen til HandikapSexolog bygger ovenpå/ sammen med Sexolog, og kan med fordel kombineres med: UngeSexolog, DidaktiskSexolog, Individuel og Gruppe Superviser, GruppeTerapeut, Meditationslærer.

Vil du høre mere om Specialistuddannelserne så kom med på vores specielle Intro om Specialistuddannelserne “Intro Special”, hvor Yazmin Fox Eisen, fortæller om alle Specialistuddannelserne – og hvorfor vi anbefaler netop disse Specialistuddannelser sammen – i denne Linje

Fremmøde og Orlovsregler
Krav om fremmøde min. 90% for at kunne gå til eksamen, og blive certificeret. Skulle eksamen, mod forventning, ikke blive bestået første gang, er det muligt at gå op igen. Sexologiskolen afholder gennemsnitligt 3 eksaminer pr. år. Det er ikke muligt at holde orlov på Specialistuddannelserne.

Adgangskrav
Specialistuddannelsen til HandikapSexolog, kræver at du er tilmeldt/ optaget på Hoveduddannelsen Sexologuddannelsen, allerede læser Sexolog el. er færdiguddannet Sexolog. Du kan ansøge med Sexologuddannelse fra andre skoler. Her kan der dog være tale om at tage supplerende moduler f.eks. 1-3 stk. af afhængig af øvrig uddannelsesmæssig baggrund. Dette vurderes individuelt.

Priser
Specialistuddannelsen til HandikapSexolog koster kr. 28.000. Pris v. samtidig ansøgning/ optagelse på Parterapeutuddannelsen og/ el. Sexologuddannelsen – 3.000. Uddannelsen/ uddannelserne kan betales på én gang, 2 gange el. i 7 rater fordelt ud over uddannelsen. Se mere på ansøgningsskema.

Udgifter ud over over uddannelsesprisen
Du skal regne prisen for bøger og supervisionstimer. 

Modul 1: (uge 18) 2. – 4. maj 2022 – København

Modul 2: (uge 22) 30. maj – 1. juni Oslo

Modul 3: (uge 37) 12. – 14. september – København

Modul 4: (uge 41) 10. + 11. oktober – København
Spørgedag 10.10. kl. 9-11. Eksamen 11.10. kl. 9.00-14.00 ca. + event. eksamen

Livet med et fysisk el. psykisk handikap er fyldt med glæder og udfordringer, som i ethvert andet menneskets liv. Der er dog oftest ekstra udfordringer, når det kommer til kærlighedslivet og sexlivet! Det er hvad en HandikapSexolog beskæftiger sig med!

Hvordan møder du verden, når dé udfordringer du bærer på er synlige – og hvordan adapter du til den nye situation, hvis det fysiske handikap du bærer på, ikke er medført – men noget, som er sket senere? Hvordan bliver du et helt menneske, også selv om din krop mangler en del? Vi viser dig veje til at blive mere hel – måske mere hel end du var, før du mistede føreligheden til en del af din krop – el. den del af din krop, som før var der.

Igennem mine mere en 28 år, som praktiserende Sexolog, har jeg haft mange klienter, med både fysiske og psykiske handikap/ udfordringer. Det har været en mere eksistentiel samtale, når man som sexolog sidder overfor et menneske, hvor skæbnen har spillet et par pus. Mest af alt, efter sessionerne, fylder tydeligheden af empati og taknemmelighed – og for alle, den lynudvikling, der er sket, når nye veje vises og betrædes.

Det har jeg været rigtig glad for at være vidne til – og også meget taknemmelig! Det vil vi gerne hjælpe med til at videreføre til vores dygtige HandikapSexologer.

At leve med psykiske handikap/ udfordringer, som asberger, autisme etc. er en udfordring i et samfund, hvor rammerne er bygget op om et andet mindsæt. Det kan være ensomt – og føles kold, at være den so  føler, tænker, forstår og kommunikerer anderledes

At være udenfor normen, dvs. anderledes end gennemsnittet, betragtes i nogle samfund, som et enestående eksempel, noget guderne har sendt os, for at vi skal lære. Det siges at denne person har særlige gaver/ kvaliteter/ overnaturlige kræfter med. I den gamle grønlandske traditionelle religion, blev disse mennesker udvalgt til Shamaner/ Åndemanerne, genvejen til det Guddommelige/ Guds talerør.

Måske vi skulle adapte denne tankegang – at et menneske, der fysisk el. psykisk stikker udenfor normen, både kan og vil vise os noget om at være et bedre menneske. I det mindste kan vi starte med at smide fordommene på gulvet – forstå at vi står overfor et andet medmenneske. Vi kan lytte, hjælpe og hvem ved, måske ender vi ud med, at det er os selv, som får den største hjælp, til at blive et mere  helt og bevidst menneske!

På denne uddannelse bliver du både uddannet i at superviserer grupper og individuelle fagpersoner. På Specialistuddannelsen i gruppe- og individuel supervision, lærer du de grundlæggende teorier og nødvendige viden bag en god supervision. Når du er færdiguddannet Supervisor, kan du være blandt dé udvalgte egen-terapeuter, der også har mulighed for at tage eleverne i supervision, i forbindelse med deres egen-terapi supervision. 

Rammerne omkring uddannelsen.  
Alle Sexologiskolens uddannelser afsluttes med eksamen og certificering. Krav om fremmøde min. 90% for at kunne gå til eksamen, og blive certificeret. Re-/ sygeeksamen til næste eksamen på Sexologiskolen. Det er ikke muligt at tage orlov fra Specialistuddannelserne.

Egentræning
Der er krav om Egentræning (3 t.) med med selvvalgt, men af skolen godkendt, supervisere og hovedundervisere. Prisen er individuel fra underviser til underviser. Skolen kan anbefale dig supervisere/ hovedundervisere til den individuelle træning. Se gerne på listen over godkendte E.T. der udsendes efter Modul 1. 

Praktik og supervision. 
Der er krav om praktikperiode under uddannelsen 2 x Gruppe-supervision. Samt 2 t. med 1:1 elev-supervision. 

ACSCT-Gruppesupervision og Individuel E.T. Supervisor 
Efter bestået eksamen kan du ansøge om at blive én af brancheforummets faste Supervisore. Det være sig både som gruppe supervisor og som 1:1 individuel supervisor for eleverne på uddannelserne. Du må selv være medlem af ACSCT for at kunne være Individuel- plus GruppeSupervisor for medlemmerne & eleverne.

Hvem kan optages?
Det er muligt at tage uddannelsen til Individuel- plus GruppeSupervisor, når du har taget eksamen på Sexologuddannelsen. Dvs. du skal være helt færdig med din uddannelse til Sexolog fra Sexologiskolen og have bestået din eksamen, før du kan starte spå denne specialistuddannelse. Det er også klart en fordel hvis du er uddannet Parterapeut el. under uddannelse som. Andre specialistuddannelser, der med fordel kan læses samtidig med denne specialistuddannelse er didaktisk Sexolog, idet der i supervisionen er en del formidlingskunst, som du lærer på den Didaktiske specialistuddannelse.

Denne Specialistuddannelse er speciel idet den alene består af 2 moduler + eksamensdag! 

Modul 1: (uge 19) 14. og 15 maj 2022 

Modul 2: (uge 35) 2. + 3. + 4. september 

Eksamen: (uge39) 30. september kl. 18.00-21.30 ca. 

Uddannelsen til UngeTerapeut. 
På denne Specialistuddannelse koncentrerer vi os om de Unge.

At arbejde med unge er ikke det samme som at arbejde med voksne. At være ung – perioden mellem barn og voksen, og bestemt ikke en let tid, for de fleste.

Vi arbejde med Henvendelsesskema og Samtykkeerklæring, idet vi arbejder under 18 år, meget af tiden. Det er både hårdt og udfordrende at være ung – og samtidig en tid fyldt med muligheder og energi – Så er det godt at have en UngeTerapeut at snakke med, når tingene brænder på – eller nye muligheder byder sig, og man bare har brug for en anden at snakke med, bare i det hele taget – og som ikke er familie eller venner.

Som UngeTerapeut bliver du én af søjlerne i den unges liv, idet mindste for den tid, samtalerne kører – og du bliver en nøgleperson i den unges liv – en professionel person, som den unge kan vende tilbage til år efter år, når der er problemer    i sexlivet og kærlighedslivet mm. og når gode, vigtige og eksistentielle beslutninger skal tages.

Eksempler på Samtaler som UngeTerapeut
Samtaleemnerne kan være prævention, sexsygdomme, sorg, kriser, kærestesorg, vulvodyni og vaginisme, overgreb, flytte sammen med kæreste etc.

De mere alvorlige emner
Som UngeTerapeut vil du også møde unge kvinder og unge mænd, som har været udsat for overgreb og seksuelle digitale krænkelser mm. Derfor kender du, via uddannelsen, også til dé relevante og vigtige instanser, der i disse alvorlige tilfælde skal henvises til. F.eks. Rigshospitalets Center for Seksuelle Overgreb, BørneUngeModtagelsen etc.

Anmelder af overgreb og seksuelle digitale krænkelser mm.
Du kender til lovgivningen på området, hvordan man anmelder og lidt om retspraksis, når det gælder voldtægt, forsøg på voldtægt, seksuelle digitale krænkelser etc.

“Det er sjældent at en ung går igennem sin pubertet uden kriser, af større eller mindre grad. Vi skal som fagpersoner kreere “døre” som den ligne kan gå ind ad – og være god til at henvise til hinanden – og gøre livet trygt for den unge. Sådan at ungdommen bliver en vidunderlig rejse – og en smuk tid i livet!

Heldigvis har langt de fleste unge, tætte venner og veninder, de taler godt med også om følelser og intimeting! Men når puberteten for alvor sætter ind – kan der være stor forskel på, hvornår og hvor hurtigt man modnes og er klar til kærligheden, forhold og sex. Gennemsnitsalderen for seksuel debut ligger pt 2021 i Danmark på ca. 16 år for både piger  for drenge. Dog er det mere tabubelagt for en pige end for en dreng at være seksuel aktiv – noget der digheldigvis har ændret sig mere og mere, de seneste år, hvor bl.a #Metoo har rullet som en bølge over landet og verden – og gjort op med mange brist på ligeværdigheden mellem kvinder og mænd – piger og drenge.


Livet er også bare fuldstændig fantastisk – og at være en ung kvinde – er at være dronning af universet!

Citat Yazmin Fox Eisen


Opgaver og Egen-Terapi + Supervision.
Hver elev følger to Unge, mellem 15 og 17 år, med Samtykkeerklæring og tilladelse fra deres forældre. Opgave udarbejdes over forløbet og fremlægges med publikum i slutningen af studiet. Der er krav om 5 t. egen-terapi og supervision for hver elev.

Der er én regel der særlig gælder med børn og unge – tilsæt rigelig med kærlighed og forståelse – og rør så godt rundt – så skal det nok gå det hele! 

Citat Yazmin Fox Eisen


Motiviation og Eksempler på samtaler

Vil du gerne vejlede og hjælpe unge mennesker, er UngeTerapeut en god uddannelse for dig. Vi taler om komplekse situationer og “forbudte” følelser – skam – lyst – kærlighed – relationer – ære – kultur etc.

Hvem kan optages?
Det er muligt at tage uddannelsen til UngeTerapeut, når du er optaget på, læser el. er færdiguddannet  Sexolog.


Paralleluddannelser:

Uddannelser der passer rigtig godt sammen med UngeTerapeut, er den adgangsgivende uddannelse Sexolog, samt Parterapeut + Vaginal-Terapeut + Didaktisk Sexolog + MeditationsLærer – WellnessTerapeut. Det er altid godt at deltage på Intro, så du kan spørge mere ind til uddannelserne, og vide hvorfor de anbefales at læse sammen!

Rammerne omkring uddannelsen.  
Alle Sexologiskolens uddannelser afsluttes med eksamen og certificering. Krav om fremmøde min. 90% for at kunne gå til eksamen, og blive certificeret. Re-/ sygeeksamen til næste eksamen på Sexologiskolen. Det er ikke muligt at tage orlov fra Specialistuddannelserne.

Tag en uddannelse med fremtid i – som du kan arbejde med hele livet – og hjælpe fremtiden gennerationer af unge, som blive voksne og skal børe verden på deres skuldre. At være UngeTerapeut er en smuk og ædel rolle i forholdet tin de unge mennesker – dem vil vi gerne hjælpe dig til at hjælpe!   

Dag 1 kl. 9-16. Dag 2 kl. 9-15. Modul 6, andre tider.

Modul 1: (uge 24) 15.-16. juni 2022 – København

Modul 2: (uge 32) 11.+12. august – Oslo

Modul 3: (uge 36) 8.+9. september – København

Modul 4: (uge 40) 3.-4. oktober – København

Modul 5: (uge 44) 31. okt. +1. nov. – København

Modul 6: (uge 50) 15.+16. december. Spørgeaften kl. 17.00-19.00 + Eksamen kl. 17.00-21.00 ca. 

Sri Yantra diagram
Sri Yantra diagram

2023

Sexologisk- og Terapeutisk Litteratur Bog 1 – er Sexologiskolens Forfatterlinje. Fra Idé til Bog!
Vi har fokus på den gode litteratur indenfor sexologi og parterapi.
Megen Litteratur om Seksualitet, Kærlighed og Parforhold – er endnu ikke skrevet! Måske er det dig, som er forfatteren til den næste banebrydende bestsellerbog, om moderne sexologi og parterapi!

Vi vil gerne være med til at promote og fostre gode forfattere, især indenfor disse to områder – som kræver så megen belysning. Sexologiskolen stiftede i 2018 forlaget “Mercury Uniflow Publishinghouse”, hvorfra flere egne fagbøger skal udkomme.

Vi kan event. være med til at udgive kommende forfattere el. hjælpe dem videre til andre og større forlag i Danmark, Norge, Sverige, England, Tyskland, USA etc. Samt kikke på kontrakter, og hvad du skal være opmærksom på, når du underskriver kontrakt med forlag.

At skrive en bog, har mange processer – og hver forfatter har hver sin stil, form og rytme at skrive i. Vigtigt er det, at lysten bærer værket, og at du som kommende forfatter lærer de gode metoder og får den viden, som er relevant for dig, når du har et budskab, som du gerne vil have ud!

Forløbet på Sexologiskolen med bog 1 – er til dé Sexologer, Parterapeuter og Specialister – som har den følelse indeni, at de bare må skrive – og glæder sig til at stå med deres først bog i hænderne!

Velkommen til en virkelig spændende og mest transformerende Specialistuddannelser
– En ny forfatter er født!


Det lærer du på uddannelsen i Sexologisk- og Terapeutisk Litteratur
Vi kikker på formidling, didaktik og på inspiration, elementær forfatterskab og skrivning af bog. Hvordan skal sproget være, hvem er din målgruppe, hvordan formulerer du dig, hvordan opbygges en bog etc.

Forlag – hvem er det rigtige forlag til dig?
Undervejs i skriveprocessen, som foregår på klassen – og mellem modulerne, kan det være at du tager kontakt til forlag el. at forlag allerede har kontaktet dig. Det kan være at du vælger at udvide selv – der er flere veje! Her kan være dygtige undervisere, som selv er forfattere hjælpe og guide dig.

Opgaver og Supervision på Specialistuddannelsen i Sexologisk- og Terapeutisk Litteratur Bog 1
På denne Specialistuddannelse, skal hver elev skrive en bog. Min 200 sider. Samt have 5 t. Supervision hos én af underviserne på uddannelsen, som alle er forfattere el. anden relevant forfatter.

At skrive en interessant og god bog, kan være et af de vigtigste “visitkort”, du kreerer for dig selv som moderne Sexolog & Parterapeut og Specialist. Det er en god måde at bringe viden ud til mange – og gøre dit navn kendt, sådan at mange vil søge din viden – og derved vil du også hjælpe mange! Det er en fin ting – og grunden til, at vi underviser og formidler Sexologi og Parterapi mm. 

At skrive en bog er at skabe! Det er en kreativ proces – og det er skønt, og livsbekræftende at være kreativ! El. som Albert Einstein sagde om kreativitet og proces: “I very rarely think in words at all. A thought comes, and I may try to express in words afterwards.”


Adgangskrav til Specialistuddannelsen i Sexologisk- og Terapeutisk Litteratur Bog 1
Denne Specialistuddannelse bygger ovenpå Sexolog og/ el. Parterapeut, dvs. du skal være optaget på, læse el. være færdiguddannet enten Sexolog, Parterapeut el. begge dele. 

Sexolog & Parterapeut plus Didaktisk Sexolog og Specialistuddannelsen i Sexologisk- og Terapeutisk Litteratur Bog 1 + Sexologisk- og Terapeutisk Litteratur Bog 2.
Disse 5 uddannelser giver dig et virkeligt fint afsæt, til at kunne fingere som professionel terapeut og formidler. Holde store foredrag, undervise og skrive artikler og producere faglitteratur.

Priser
Specialistuddannelsen i Sexologisk- og Terapeutisk Litteratur Bog 1 koster kr. 28.000. Pris v. samtidig ansøgning/ optagelse på Parterapeutuddannelsen og/ el. Sexologuddannelsen – 3.000. Uddannelsen/ uddannelserne kan betales på én gang, 2 gange el. i 7 rater fordelt ud over uddannelsen. Se mere på ansøgningsskema.

Udgifter ud over over uddannelsesprisen
Du skal regne prisen for bøger og supervisionstimer. 

Fremmøde og Orlovsregler
Krav om fremmøde min. 90% for at kunne gå til eksamen, og blive certificeret. Skulle eksamen, mod forventning, ikke blive bestået første gang, er det muligt at gå op igen. Sexologiskolen afholder gennemsnitligt 3 eksaminer pr. år. Det er ikke muligt at holde orlov på Specialistuddannelserne.

Modul 1: (uge 6) 7. + 9. februar 2023 – København

Modul 2: (uge 12) 21. + 23. marts – København

Modul 3: (uge 18) 2. – 4. maj – Oslo

Modul 4: (uge 24)13. + 14. juni – København
Spørgeaften 13.6. kl. 17-19. Eksamen 14.6. kl. 17-21 ca.

Et Bog-Kram er et af de bedste kram, man kan få, næst efter det fysisk kram. Dog-Krammet er et litterært kram, hvor du, når du læser bogen, virkelig føler, at forfatteren leverer seriøs og relevant viden til dig – og møder dig på en måde, hvor du føler han/ hun kender dig, din situation, dine følelser!

Dygtige forfattere kan sige mange ting på én side og favne mange mennesker med én bog – dé kan møde dig der, hvor du er og tage dig videre derfra – med deres kløgtige ord og velformulerede sætninger – de kan beskrive essens og tale til, hvis de er rigtig dygtige – dit hjerte! Smukt ikke? 

Hvornår er det rigtige tidspunkt for at skrive en bog? NU – og med den rette guidning og læring får du muligheden og støbeformen for at blive en virkelig dygtig, kreativ, relevant og inspirerende forfatter. En forfatter der kan sælge mange bøger, som vil være til gavn og glæde for mange mennesker!

Specialistuddannelsen til ÆldreTerapeut har fokus på den ældres liv og trivsel på området, relation til sig selv, reaktion til elsker/ kæreste eller kone/ mand. Det har fokus på det intime liv, med sig selv og med partner.

Nogle af emnerne starter helt fra 50 år el. tidligere, idet menopause, kvindens overgangsalder – og andropause, mandens overgangsalder – starter på forskellige tidspunkter.

Når hormonbalancen ændrer sig for begge køns vedkommende. Ændrer sig også den seksuelle lyst, kroppens form, humør og meget mere! Vi ved også at generel vitalitet og seksuel aktivitet, spiller en rolle i hvornår de to pauser indtræffer!

Mange ældre mennekser i den 3. alder, har et aktivt sexliv el. ønsket om, men de ved ikke vor de skal går hen! Måske går de til lægen -men han el. hun er ikke uddannet sexolog – og kan derfor alene svare ud fra et lægefaglig perspektiv og som menneske!

Mange læger henviser til Sexologer, og det vil være rart, hvis de også kan henvise videre til en ÆldreTerapeut, som den ældre kvinde eller mand kan tale med om sit intime liv, herunder parforhold, sorg, krise, seksualitet, lyst ulyst og meget mere. Det vil vi gerne hjælpe med på Sexologiskolen! Derfor er det også vigtigt, at vi får flere ÆldreTerapeuter på banen!

 

Gennemsnitsalderen i Danmark er for mænd er 78 år for mænd og 82 år for kvinder. Mange mærker seksuel lyst og lysten til at elske med et andet menneske og være helt tæt! 

Seksualiteten starter sin udvikling, mens barnet ligger i sin mors mave – og stopper ikke før det øjeblik – vi ånder ud!

Hvis et menneske bliver dement og udfordret på sin “tilstedeværelse” – kan seksualiteten godt fortsat være aktiv, også selv om personen ikke selv er bevidst om det!


Faggrupper som arbejder med ældre! 

På plejehjem og hos lægen møder den ældre ofte kærlig hjælp, men ikke nødvendigvis den hjælp og guidning, den ældre egentlig har brug for, når det gælder det intime liv – kærlighed, reaktion og sexliv!

Selv efter at rejsning ikke er muligt på naturlig vis og selv efter hvis en kvinde ikke klarer at have samleje – selv her er der mange måder at være intime sammen på og have et både erotisk liv og et sprudlende parforhold!

 

For nogle år tilbage holde jeg et foredrag om Tantra og om energierne igennem kroppen, under orgasme. Her var blandt tilhørerne en ældre kvinde på 69 år og sammen med hendes kæreste på 72 år. De havde kendt hinanden i 4 år – og det var deres børn, som havde anbefalet dem at dae aktivt og finde en partner!

Det betyder meget, – når børnene giver grøn lys for, at forældrene kan finde kærligheden påny! Accepten og tilskyndelsen kan betyde ALT for at det lykkes! 

Under foredraget fortalte kvinden, at de bedste orgasmer hun nogensinde havde fået, var med sin nuværende kæreste, og det var når de kyssede! Manden blev lettere rød i hovedet – og folk omkring dem nød den ældre lykke og lyttede ydmygt og respektfuldt til de to forelskede mennesker! Det var smukt at overvære og også rørende! 

Efter foredraget kom det ældre par til mig, og fortalte mere – og mens vi stod og snakkede kom en yngre kvinde forbi og sagde: “Jeg glæder mig til, når jeg selv en dag bliver gammel!” 🙂

Livet er smukt! Og alting bliver lidt nemmere, når vi kan tale om det – uden skam og outdatede fordomme! 


Seksualpolitik på Plejehjem mm.

Det er svært at alle en politik “sådan gøre vi når Hr. Jensen …..” Hvis man ikke kender Sexologi. På uddannelsen lærer terapeuterne også, hvordan de hjælper plejepersonale med udarbejdelsen af Seksualpolitik på området. Sådan at både beboere og plejepersonale tages med i udarbejdelsen – og dermed tages hensyn til! Der er mange spørgsmål, som både beboer og plejepersonale kommer ud i, i dagligdagen. Hvad sker der når Hr. Hansen får rejsning under morgenbadet? Hvad med Fru Eriksen og Her Sloth, der bor på hver deres stue, men er blevet kærester – må de gerne sove sammen? Etc. 

Opgaver og Supervision på Specialistuddannelsen til ÆldreTerapeut.
På denne Specialistuddannelse, har hver elev 2 individuelle terapi-forløb med ét par og én single, mennesker mellem 60 og 80 år. Gerne både kvinde og mand! Hertil udarbejdes Seksualpolitik for et Plejehjem, i samarbejde med ledelsen, medarbejder – og ikke mindst beboerne! Dette fremlægges med publikum, sidst i uddannelsesforløbet. Der er krav om 5 individuelle Supervisionstimer hos relevant supervisor. 

Mange bliver meget gamle i dag!
Ønsker du at fokusere dit arbejde på at kunne være relevant hele livet og have klienter så længe du lever – ja så er ÆldreTerapeut en god og relevant uddannelse fro dig!
Du kan tage denne uddannelse som ung, og bruge den hele livet – og dé grå hår du får, vil alene tjene som et visuelt tegn på livsanciennitet – og at du ved, hvad du taler om, når du giver terapi og rådgivning til den ældre – om den ældres liv, seksualitet og kærlighedsliv! 

Vi optager fra 18 år, og ældste uddannede fra Sexologiskolen var 70 år ved eksamen – og meget dygtig!
At være ÆldreTerapeut er en uddannelse, du kan have og praktisere hele livet igennem! 

Adgangskrav til Specialistuddannelsen ÆldreTerapeut
Denne Specialistuddannelse bygger ovenpå Sexolog og Parterapeut, dvs. du skal være optaget på, læse el. være færdiguddannet Sexolog & Parterapeut.

Sexolog & Parterapeut plus ÆldreTerapeut
Denne treenighed giver dig muligheden for at nå ud til langt flere mennesker, og tale til større forsamlinger, som ekspert på området, f.eks. Ældresagen. 

Priser
Specialistuddannelsen til Ældre Terapeut koster kr. 28.000. Pris v. samtidig ansøgning/ optagelse på Parterapeutuddannelsen og/ el. Sexologuddannelsen – 3.000. Uddannelsen/ uddannelserne kan betales på én gang, 2 gange el. i 7 rater fordelt ud over uddannelsen. Se mere på ansøgningsskema.

Udgifter ud over over uddannelsesprisen
Du skal regne prisen for bøger og supervisionstimer. 

Fremmøde og Orlovsregler
Krav om fremmøde min. 90% for at kunne gå til eksamen, og blive certificeret. Skulle eksamen, mod forventning, ikke blive bestået første gang, er det muligt at gå op igen. Sexologiskolen afholder gennemsnitligt 3 eksaminer pr. år. Det er ikke muligt at holde orlov på Specialistuddannelserne.

Parallelle uddannelser – Linje
Specialistuddannelsen til ÆldreTerapeut bygger ovenpå/ sammen med Sexolog, og kan med fordel kombineres med: Didaktisk Sexolog, SoveTerapeut og MediationsLærer. Vil du høre mere om Specialistuddannelserne så kom med på vores specielle Intro om Specialistuddannelserne “Intro Special”, hvor Yazmin Fox Eisen, fortæller om alle Specialistuddannelserne – og hvorfor vi anbefaler netop disse Specialistuddannelser sammen – i denne Linje

Modul 1: (uge 6) 7. + 9. februar 2023 – København

Modul 2: (uge 12) 21. + 23. marts – København

Modul 3: (uge 18) 2. – 4. maj – Oslo

Modul 4: (uge 24)13. + 14. juni – København
Spørgeaften 13.6. kl. 17-19. Eksamen 14.6. kl. 17-21 ca. 

Mange Par bevarer deres sexliv – som en del af deres intime liv – hele livet igennem! Formen kan ændre sig – men lysten og kærligheden forbliver intakt! Det er Smukt ikke? 

Yazmin Fox Eisen

Den unge frygter alderdommen, fordi han ikke kender dens gaver  og værdier – og ej heller genfinder sine egne!

Yazmin Fox Eisen

Jeg har 4 yndlingsårstider:
Foråret for dets friskhed og muligheder. Sommeren for varmen og skønheden. Efteråret for de smukke farver – og det store rum. Og vinteren for den langstrakte og visuelle stilhed, der strækker sig herfra – og til himlen!

Tænker at livet er lidt sådan også..!

Yazmin Fox Eisen
– født 1968

Sexologisk- og Terapeutisk Litteratur Bog 2
Denne uddannelse er en videreførsel af Sexologisk- og Terapeutisk Litteratur Bog 1. På Sexologiskolen’s Forfatterlinje, fortsætter vi – med fokus Bog 2, 3, 4 etc.
Hvordan gik det med Bog 1? Hvad har du lært? Hvem er dit Publikum? Hvad siger dit publikum? Hvad sagde anmeldelserne? Hvad vil du ændre/ justere på til Bog 2? Hvordan gik det med Forlaget? Ønsker begge parter at fortsætte samarbejdet? Vil du lave en bog med el. uden billeder?mHVad skal formatet være? Skal du interviewe mennesker til bogen – og hvordan? Etc. 

Temaer og Tiden
Hvad er oppe i tiden – og hvad er skiftet siden du skrev og udgav din sidste Bog? Har du ændret dig – er der ting og oplevelser i dit eget liv, der savner blæk og ord? Er der noget du har lagt mærke til i samfundet, som du gerne vil skriv om, elllæer skrive videre på? Er der noget i dit eget liv, som du omsider er blevet parat til at fortælle om?

Inspiration fra Klienter – Kronikker og Foredrag
Er der ting du har oplevet og hørt om, når du har haft dine konsultationer med klienter? El. er der temaer, som er kommet frem og har gentaget sig, når du har været ude og holde foredrag? Er der kronikker i aviser og artikler, som har fået dig til at tænke over temaer, som ikke er belyst – eller som kræver en anden vinkel – og den vil du gerne skrive om?

Der er meget god og relevant litteratur om sexologi og parterapi, der endnu ikke er skrevet!. Måske er det dig, der skriver den næste gode bog og netop dette relevante emne. Ordet er Dit!


Undersøgelser og Forskning

Der er meget forskning indenfor moderne sexologi og parterapi, som endnu ikke er lavet. På Sexologiskolsen’s Forsker uddannelse MasterResearcher – på den Int. Linje, og på engelsk – kan du lære mere om, hvordan du laver videnskablig forskning – og her er der virkeligt grundlag for at kreere nogle spændende og højrelevante nutidige bøger! 
Du kan også lave undersøgelser, uden at du er uddannet i videnskabsmetodik og vidensskabsteori, blot du husker at oplyse i bøgerne og på undersøgelserne, hvordan du er nået frem til resultatet, sådan at din læser kender rammerne og grundlaget for dine undersøgelser.

Opgaver og Supervision på Specialistuddannelsen i Sexologisk- og Terapeutisk Litteratur Bog 2
På denne Specialistuddannelse, skal hver elev skrive en bog. Min 200 sider. Samt have 5 t. Supervision hos én af underviserne på uddannelsen, som alle er forfattere el. anden relevant forfatter.

At skrive Bog nr. 2, el. 3, 4 etc. er en ny og anderledes process end Bog nr. 1. Nu har du endelig erfaringen  både den indre proces og de ydre. Erfaring er en god ven og vil altid være til gavn for dig, i din egen skriveproces såvel som valget el. genvalget af Forlag og øvrige samarbejdspartnere.

At skrive er at skabe! Det er en kreativ proces – og det er skønt, og livsbekræftende at være kreativ! El. som Albert Einstein sagde om kreativitet og proces: “I very rarely think in words at all. A thought comes, and I may try to express in words afterwards.”

Adgangskrav til Specialistuddannelsen i Sexologisk- og Terapeutisk Litteratur Bog 2
Denne Specialistuddannelse bygger ovenpå Sexolog og/ el. Parterapeut og Specialistuddannelsen i Sexologisk- og Terapeutisk Litteratur Bog 1. 

Sexolog & Parterapeut plus Didaktisk Sexolog og Specialistuddannelsen i Sexologisk- og Terapeutisk Litteratur Bog 1 + MasterResearcher + Sexologisk- og Terapeutisk Litteratur Bog 2.
Disse 6 uddannelser giver dig et godt afsæt i at skive flere og gode bøger, og med videnskablig fundament, idet du her har gjort dit forarbejde – du har viden og du har metoder til forskning. Det kan blive til mange fine bøger, som hjælper mennesket til at forstå sig selv og sine medmennesker – på det sexologiske og terapeutiske område! 

Priser
Specialistuddannelsen i Sexologisk- og Terapeutisk Litteratur Bog 2 koster kr. 28.000. Pris v. samtidig ansøgning/ optagelse på Parterapeutuddannelsen og/ el. Sexologuddannelsen – 3.000. Uddannelsen/ uddannelserne kan betales på én gang, 2 gange el. i 7 rater fordelt ud over uddannelsen. Se mere på ansøgningsskema.

Udgifter ud over over uddannelsesprisen.
Du skal regne prisen for bøger og supervisionstimer. 

Fremmøde og Orlovsregler
Krav om fremmøde min. 90% for at kunne gå til eksamen, og blive certificeret. Skulle eksamen, mod forventning, ikke blive bestået første gang, er det muligt at gå op igen. Sexologiskolen afholder gennemsnitligt 3 eksaminer pr. år. Det er ikke muligt at holde orlov på Specialistuddannelserne.

Modul 1: (uge 38) 18.-20. september 2023 – København

Modul 2: (uge 45) 6. – 8. november – Oslo

Modul 3: (uge 3) 15. – 17. januar 2024 – København

Modul 4: (uge 9)27. + 28. februar – København
Spørgeaften 27.2 kl. 17-19. Eksamen 28.2. kl. 17-21 ca.

Vi vil gerne hjælpe spirende forfattere til at få den nødvendige viden og guidning, der skal til for at blive en god og publicerende forfatter. Emnerne kan være mange. You Choose! 

Menneskets Seksualitet og Kærlighedsliv har altid og vil altid interessere os – vi er mennesker af køre og blod, og det er naturligt for os at elske, at have lyst og føle kærlighed! 

Hjælp dine medmennesker med gode bøger – så kan de nyde livet mere – og gennem ny viden og større bevidsthed, kan de tage endnu bedre beslutninger, gennem aktiv brug af viden,  fantasi og kreativitet! 

Specialist i WellnessTerapi
Denne specialeuddannelse er for dig, der gerne vil arbejde praktisk med dine klienter, og hjælpe dem, gennem velvære, til at blive og være hele mennesker! Gennem sanserne kommer vi til jorden. Det er gennem sanserne at vi mærker vores krop og livet omkring os – at dufte, smage, – se, føle og høre.

Vi lærer to primære teknikker til afslapning og wellbeing – Ansigtakkupressur/ Avanceret ansigtsmassage med viden om zoner og punkter på primært ansigt, hoved og kæbe. Og Kinesisk fodmassage, som også inkluderer viden om zonerne, punkterne under fødderne og også er en generel massage, som giver både velvære, afslapning og øget sundhed.

 

Det hele menneske
Både ansigt og fødder, foroven og forneden, er “gateways” til det hele menneske! Når punkter i ansigtet påvirkes og når områder under fødderne stimuleres – aer der ander områder i vores krop, fysisk, menstalt og følelsesmæssigt der stimuleres. Det kan betyder at vi vågner mere op – føler os gladere og mere energetiske – og at vi renser ud og føler os mere hele og sunde og unge!

Fysisk velvære hænger nøje sammen med følelsesmæssig og psykisk velvære – og den som forkæler sig selv med wellness  kan opnå en nemmer adgang til sin seksualitet, sin lyst, sine følelser, sin egen selvrespekt og egenkærlighed!

På Uddannelsen lærer du om Aromaterapi, og nogle af den hemmeligholdte viden indenfor æteriske olier og deres terapeutiske, spirituelle og heelende egenskaber. Glæd dig!

Kama Sutra og Ananda Ranga
Denne uddannet er også for dig, som gerne vil lære dine klienter, singler og par – hvordan de forkæler hinanden – der indgår oplæsning fra Kama Sutra og nogle af de gamle fif inderne kendte til at stimulere ægteskabet og forskønne livet! Vi kikker også på Ananda Range – som betyder den duftende have – og hvad denne bog har med af velsignelser og gode råd til det enkelte menneske og parret!

Livet er Smukt og Dejligt! Velkommen.

Opgaver på uddannelsen
På uddannelsen har du 2 studieklienter undervejs, som du følger med behandlinger – og med generel trivsel. 

Behandlingerne er gratis for de to studieklienter, men studieklienten dækker udgifter til  lokalelejen. Efter de to forløb skrives opgave, og opgaven fremlægges, gerne sammen med de to klienter. 

Egen-WellnessTerapi
I løbet af uddannelsen skal du modtage 2 x 1 behandlinger hos professionel behandler.

Studiegruppe-Wellness
2 og 2 arbejder sammen i Studiegrupper, og giver til hinanden i løbet af uddannelsen hver 20, 10 + 10 behandlinger. 

Eksamen
Alle Sexologiskolens uddannelser afsluttes med eksamen og certificering. Krav om fremmøde min. 90% for at kunne gå til eksamen, og blive certificeret. Re-/ sygeeksamen indenfor 2 måneder fra eksamensdato.

Egentræning og Supervision
Der superviseres og trænes på holdet.

Det personlige afsæt
Dette er en uddannelse med ord men især med følelser og berøring. Terapi kan være mange ting – og nogen gange behøver vi stilhed og berøring til at hele – og til at holde os sunde og i balance! 

Beskæftigelse på Sexologiskolen Klinik
Efter endt uddannede, er der mulighed for at søge ind blandt staben at praktiserende terapeuter, på Sexologiskolen Klinik i København, Århus og Oslo. Der er brug for dygtige terapeuter, og gerne med Specialer.

Vi lagrer og gemmer mange ting i kroppen – bevidst og ubevidst – og gennem den fysiske og følelsesmæssige forløsning, man vi sætte os selv og andre fri – og blive hele og levende mennesker, igen. Hurra 🙂 

Baggrund og Virke
For dig som er under uddannelse som el. allerede uddannet Sexolog og Parterapeut, kan du kombinere samtalerne med den intense timer, hvor tale kun er et supplement, til sansernes rigdom og dans. Du får et arbejde, hvor det ikke er enten eller, men hvor – den verbale terapi kombineres med den non-verbale terapi.

Nyd Livet – uden begrænsninger!
Alting behøver ikke være svært før det kan blive godt – eller rigtig godt. Du kan også arbejde med dé som blot vil forskønne deres liv – og vække deres sanser igen, eller i det hele taget! Og sessionerne  hos en WellnessTerapeut kan være med til at åbne dybe følelser og hele dybe sår, noget som du efterfølgende kan tage med ind i den individuelle terapi, som Sexolog og Parterapeut. Nyd livet – som terapeut og som klient!

Hvem kan optages?
Det er muligt at tage Specialistuddannelsen til WellnessTerapeut, uden at have uddannelsen til Sexolog, men det anbefales at have uddannelsen til Sexolog enten før, sideløbende el. efterfølgende. Tages uddannelsen uden at have Sexologiskolens Sexologuddannelse som baggrund, er det et must at du som min. og forinden Specialistuddannelsen starter, har gennemgået Tantra I, som er vores 4 dagskursus, hvor man kan deltage både som par og single. Kurset kører 2 gane om året, forår og efterår i København. Se mere her

Velkommen til en skøn og smuk uddannelse – både i form og i indhold. Med denne uddannelse, kan du ikke bare forkæle dine klienter, men også din kæreste – og ikke mindst dig selv 

Priser
Specialistuddannelse kr. 28.000. Pris v. samtidig ansøgning/ optagelse på Parterapeutuddannelsen og/ el. Sexologuddannelsen – 3.000. Kan betales på én gang, 2 gange el. i 7 rater fordelt ud over uddannelsen. Se mere på ansøgningsskema.

Dag 1 + 2 kl. 9-16. Dag 3 kl. 9-15. Modul 4, andre tider.

Modul 1: (uge 25) 19.-21. juni 2023 – København

Modul 2: (uge 33) 14.-16. august – Oslo

Modul 3: (uge 41) 9.-11. oktober – København

Modul 4: (uge 46) 13.+14. november. Spørgeaften og Eksamen. D. 13.11. kl. 17.00-19.00. D. 14.11. kl. 17.00-21.00 ca. Efter eksamen reception på Sexologiskolen

Som WellnessTerapeut har du muligheden for at kombinere Sexologi, Parterapi og WellnessTerapi, sådan at nogle sessioner bliver med verbal terapi – og andre non-verbal terapi, hvor det er sanserne og kroppen i stedet der taler! Det er godt for kroppen, det er godt for hovedet – det er rigtig godt for det hele menneske! 

For dig som terapeut – giver det dig en mere alsidig arbejdsdag, hvor du også bevæger dig mere og flytter dig mentalt og følelsesmæssigt. Samt udfordrer smidig selv mere som fagperson.

Sri Yantra diagram

På uddannelsen indgår læren om de æteriske olier – og deres aromaterapeutiske virkning! Samt den virkelige og hellige røgelse, lavet af urter, og under ceremoniel spirituel energi.

På uddannelsen til WellnessTerapeut – får du rig lejlighed til at stifte bekendskab med behandlingsformerne, som anvendes på klassen, eleverne imellem. På den måde, ved du hvor godt det føles! Samtidig med at du bliver dygtigere og dygtigere genne praksis,  indføling – og egen erfaring!

Her er hjælp til, hvilken Linje du skal vælge – ud fra, hvad som interesser dig – og hvor du ser dig selv i fremtiden!

DE 25 SPECIALISTUDDANNELSER PÅ SEXOLOGISKOLEN

LINJER

Vi har taget udgangspunkt i sammenhængen imellem de Hoveduddannelser & Specialistuddannelse du brænder mest for, og forudsammensat den pakke, som vi mener tjener dig bedst. Vi kender indholdet af uddannelserne, og her får du lige en lille smagsprøve på Menuen! 

TERAPEUTEN – Sexolog & Parterapeut = Én god solid pakke – nutidssexolog og parterapeut, som du kan komme langt med i din praksis.

DEN ØSTLIGE LINJE  Sexolog + TantraLærer + Vaginal-Terapeut + DetoxTerapeut + VitalTerapeut + MeditationsLærer + AyurvedaMassør + ReligieringsTerapeut

DEN ÆLDRE LINJE Sexolog + Parterapeut + Didaktisk Sexolog + ÆldreTerapeut

DEN UNGE LINJE Sexolog + Parterapeut + Didaktisk Sexolog + UngeTerapeut

DE SVÆRE SAMTALER LINJE Sexolog + Parterapeut + Vaginal-Terapeut + FertilitetsTerapeut

DEN EKSISTENTIELLE LINJE Sexolog + Parterapeut + Fængselsterapeut

FAMILIE LINJEN Sexolog + Parterapeut + ForældreRelationTerapeut + BonusFamilieTerapeut

DEN NYE FAMILIE LINJEN Sexolog + Parterapeut + SkilsmisseTerapeut + ForældreRelationTerapeut + BonusFamilieTerapeut

ERHVERVSLINJEN Sexolog + Parterapeut + ErhvervsSexolog & Parterapeut + Didaktisk Sexolog + MeditationsLærer

SUNDHEDSLINJEN Sexolog + Parterapeut + Didaktisk Sexolog + SoveTerapeut + MeditationsLærer + DetoxTerapeut + VitalTerapeut

WELLNESS LINJEN Sexolog + Parterapeut + WellnessTerapeut + SoveTerapeut + MeditationsLærer

DEN SOCIALE LINJE Sexolog + Parterapeut + Didaktisk Sexolog + GruppeTerapi Leder

UNDERVISNINGSLINJEN Sexolog + Parterapeut + Didaktisk Sexolog + Individuel- plus GruppeSuperviser

HANDIKAP LINJEN Sexolog + Parterapeut + Didaktisk Sexolog + HandikapSexolog

DET NYE LIV LINJEN Sexolog + Parterapeut + Didaktisk Sexolog + Psykisk Vold Terapeut + SkilsmisseTerapeut + ForældreRelationTerapeut

FORFATTER LINJEN Sexolog + Parterapeut + Didaktisk Sexolog + Sexologisk og Terapeutisk Litteratur Bog 1 + Sexologisk og Terapeutisk Litteratur Bog 2.


PRISER

Sexolog kr. 73.000 & Parterapeut kr. 73.000

Sexolog & Parterapeut kr. 126.000

Specialistuddannelse pr. stk. kr. 28.000

Ved de samlede pakker sparer du en del. Sexolog & Parterapeut, ved samlet optagelse og tilmelding besparelse kr. 20.000

Ved samlet optagelse og tilmelding til Specialistuddannelserne, spares kr. 3.000 pr. Specialistuddannelse. F.eks. 3 x Specialistuddannelser besparelse kr. 9.000. 


ANSØGNING

Download Ansøgningsskema og udfyld elektronisk og send herefter ind på mail info@sexologiskolen.dk – herefter hører du fra os indenfor 2 dage. Optagelsessamtale er telefonisk, og der gives svar på optagelse ved samtalen.
Velkommen!