Sexologiskolens 6 Specialistuddannelser – Århus & København.

Sexologiskolens 8 uddannelser indenfor Moderne Sexologi & Parterapi. Heraf de 6 unikke Specialistuddannelser.

Sexolog og Parterapeut der er som venstre og højre ben. Og hertil de 6 innovative og unikke specialistuddannelser, som hver især omhandler specifikke områder, der gør det muligt for den enkelte studerende, at specialisere sig yderligere, på udvalgte relevante områder. Adgangskravene for at læse Specialistuddannelserne, er empati, et godt hoved + relevant faglig baggrund. Læs mere om afgangskrav under de specifikke uddannelser. Alle er dog velkomne til at ansøge, ringe el. komme forbi til Intro, og høre mere!

Bog-kram

De 6 specialistuddannelser varer alle ca. 6 måneder, starter gennemsnitlig hver 2. år. Du kan se datoerne for hver af de 6 uddannelser, her th. på siden.

 • Specialistuddannelsernen foregår på dansk, svensk og engelsk.
 • Der må påregnes udgifter til litteratur, indenfor de samme sprog.
 • Der er krav om min. 90% fremmøde og deltagelse i undervisningen, for at kunne gå til eksamen. Alle dage på nær, spørgedagen dagen før eksamen, er obligatoriske. Alle Sexologiskolens uddannelser afsluttes altid med eksamen og certificering. Skulle man mod forventning ikke bestå sin eksamen, er det muligt at gå til eksamen igen. Der er pt. 3 eksaminer på Sexologiskolen pr. år, hvor man kan deltage.
 • Efter bestået eksamen, er det muligt at deltage i to åbne supervisioner, som arrangeres af Sexologiskolen, den ene i Århus den anden i København.
 • Alle de 6 specialistuddannelser er på hver 4 moduler. 2 moduler kører på Sexologiskolen København og 2 moduler på Sexologiskolen Århus. Specialist i AyurvedaMassage kører med alle 4 moduler i København. Specialist i Tantra er på ialt 5 moduler.
 • På specialeuddannelserne, tager vi ligesom på de to hoveduddannelser, Sexolog & Parterapeut, udgangspunkt i det HELE menneske. Sexologi betyder, læren el. viden om menneskets seksualitet. Og Par-Terapi, heling af parret. Gennem udgangspunktet i det hele menneske, ser vi på seksualitet, som en naturlig del af menneskets væsen og liv, og søger at integrere og forankre denne viden ud i alle relevante dele af det sociale, såvel som private liv.

Hos “os” må du gerne læse mere end én uddannelse. Uddannelse er viden, der kan sætte dig og andre fri! Sexologiskolen Norden – har ialt 8 uddannelser – samlet 6 års uddannelse.

ForældrerelationTerapeut

4 moduler á 3 x 3 dage + 1 x 2 dage.

Specialist i ForældreRelation
Denne specialistuddannelse er den første som bygger direkte ovenpå Parterapeutuddannelsen enten fra Sexologiskolen el. andet uddannelsessted. Du kan også ansøge, hvis du er tilmeldt og optaget på Parterapeutuddannelsen. Du kan også ansøge, hvis du har en baggrund som Psykoterapeut el. Psykolog.

På denne specialeuddannelse i bliver du uddannet i at lære forældre, som ikke længere er kærester/ par i fortsat at kommunikere og have fokus på barnet/ børnene. I dag bliver 46% af alle gifte par skilt, og mange af dem har børn. Plus de, der elver samme uden at være gift, og som vælger at gå hver til sit!

Som forældre har man ansvaret for barnets sunde og trygge opvækst og udvikling. Det kræver at mor og far har så god som mulig en kommunikation og et konstruktivt samarbejde! Dette er nemmere sagt end gjort – og det vil vi som ForældreRelationTerapeuter gerne hjælpe med – til gavn for børnene – hver af forældrene og for samfundet!

Du har prøveklienter undervejs. 10 forældrepar á 3 t.

Uddannelsen afsluttes med eksamen og certificering.

UDDANNELSEN TIL SPECIALIST I FORÆLDRERELATION.
4 moduler á 3 x 3 dage + 1 x 2 dage. Kl. 8-16. Spørgedag (ikke obligatorisk) kl. 17-21. Eksamenstidspunkt meddeles. Krav om fremmøde min. 90% for at kunne gå til eksamen, og blive certificeret. Re-/ sygeeksamen indenfor 2 måneder fra eksamensdato.

Pris pr. specialistuddannelse kr. 21.000. Pris v. samtidig ansøgning/ optagelse på Parterapeutuddannelsen er prisen kr. 19.000. Kan betales på én gang, 2 gange el. i 7 rater fordelt ud over uddannelsen.

Datoer & Praktisk Info

3 Moduler á 3 dage, fredag-søndag + 1 Modul á 2 dage, torsdag (Spørgedag, ikke obligatorisk) og fredag. Fredag, lørdag kl. 9-16 og søndag kl. 9-15. Onsdag kl. 17-21. Torsdag kl. 8.00-12.00 ca. 

Modul 2: (uge 15) D. 9. 10. og 11. april

Modul 3: (uge 20) D. 14. 15. og 16. maj

Modul 4: (34) Spørgeaften d. 20. aug. kl. 17.00-19.00. Eksamen d. 21. aug. fra kl. 9.00-16.00 

Krav om fremmøde min. 90% for at kunne gå til eksamen, og blive certificeret. Skulle eksamen, mod forventning, ikke blive bestået første gang, er det muligt at gå op igen. Sexologiskolen afholder gennemsnitligt 3 eksaminer pr. år. Det er ikke muligt at holde orlov på Specialistuddannelserne.

SPECIALIST I AYURVEDAMASSAGE

4 moduler á 3 x 3 dage + 1 x 2 dage.

Specialist i AyurvedaMassage
På denne specialeuddannelse i bliver du uddannet i ayurvedamassage. Ayur betyder liv og Veda betyder videnskab el. læren om. Signifikant for AyurvedaMassage er de lange blide strøg, og den terapeutiske og afslappende virkning massagen har, på den person, der modtager massagen.  AyurvedaMassage er især kun lidt kendt i Danmark/ Norden, men meget udbredt i ophavslandet Indien og i USA. På uddannelsen lærer du den generelle massage, ayurvedisk aromaterapi, marma-punkter (vitale energi-punkter) på kroppen, basal viden omkring doshaerne, Vata, Pitta og Kapha. Døgnrytmer, kost og livsstil. Samt hvordan du på enkel vil med skemaer tester balancer og ubalancer.

Du har prøveklienter undervejs. Og skal have 20 massager, du giver gratis (klienterne betaler dog lokalelejen) Efter de 20 massager, din specialistuddannelse og bestået eksamen og certificering, kan du frit slå dig ned som Specialist i AyurvedaMassage.
Alle Sexologiskolens uddannelser afsluttes med eksamen og certificering.

UDDANNELSEN TIL SPECIALIST I AYURVEDAMASSAGE.
4 moduler. 3 x 3 dage + 1 x 2 dage. Fredag, lørdag kl. 9-16, og  søndage kl. 9-15. Spørgedag (ikke obligatorisk) kl. 19-21. Eksamen fra kl. 8.00- 14.00 ca. Krav om fremmøde min. 90% for at kunne gå til eksamen, og blive certificeret. Re-/ sygeeksamen indenfor 2 måneder fra eksamensdato.

EGENTRÆNING & SUPERVISION.
Der er krav om min. 20 massager per elev. Disse superviseres på holdet.

DET PERSONLIGE AFSÆT
Dette er en meget personlig uddannelse – med et stærkt personligt engagement og muligheden for en dyb og personlig transformation og rejse. Gennem initiering (indvielse) i de 5000 år gamle teknikker fra Ayurveda, kommer du tættere på dig selv, og dit eget potentiale. Massagekonsultationerne kan også giver fra elev til elev. Den gamle tradition, giver en helt unik forståelse af dig selv som menneske, dine medmennesker og universtet omkring os.

SEXOLOG & PARTERAPEUT – SOM BAGGRUND
Er du allerede uddannet Sexolog og Parterapeut, står den psykologiske/ sexologiske lære kombineret med læren om AyurvedaMassage, som unikke videnssøjler til forståelse af den menneskelige natur, fysisk, psykisk, emotionel, mental, energetisk osv. Hvilket give en unik platform for at arbejde med mennesker, individuel og par. Du kan massere individuelt, men du kan også alliere dig med en medmassør, og lave wellnessmassager på samme tid til par, som gerne vil have en smuk og afslappende oplevelse sammen.

HVEM KAN OPTAGES?
Det er muligt at tage Specialistuddannelsen til AyurvedaMassør, uden at have uddannelsen til Sexolog, men det anbefales at have uddannelsen til Sexolog enten før, sideløbende el. efterfølgende. Tages uddannelsen uden at have Sexologiskolens Sexologuddannelse som baggrund, er det et must at du som min. har gennemgået Tantra I, som er vores 2 dagskursus, hvor man kan deltage både som par og single. Kurset kører 2-4 gage årligt i København og i Århus. Se mere her: http://sexologiskolen.dk/foredragkurser/2-dags-workshop-i-tantra/ og tag gerne kontakt for at høre om mulighederne.

Velkommen til en unik og spændende uddannelse – med mulighed for en dyb personlig rejse og transformation! 

Pris pr. specialistuddannelse kr. 21.000. Pris v. samtidig ansøgning/ optagelse på Sexologuddannelsen er prisen kr. 19.000. Kan betales på én gang, 2 gange el. i 7 rater fordelt ud over uddannelsen.

 1. Betaling ved optagelse/ tilmelding kr. 21.000. Betales indenfor 8 dage fra optagelsen.
  1. Betaling ved optagelse/ tilmelding kr. 21.000 + Sexolog kr. 68.000, minus rabat kr. 3.000 = Kr. 86.000. Betales indenfor 8 dage fra optagelsen.
 2. Betaling i 2 rater. Udbetaling kr. 6.000, betales indenfor 8 dage fra optagelsen. Restebløb kr. 15.000, senest 1 måned før uddannelsesstart.
 3. Betaling i 7 rater: Udbetaling kr. 6.000. 2.-7. rate (2.500+ tillæg kr. 375) 2.875. I alt kr. 23.500. Tillæg bortfalder, for hver måned, uddannelsen event. betales tidligere end forventet.
 4. Ved samtidig tilmelding/ optagelse til flere end én Specialistuddannelse, er prisen for 1. Specialistuddannelse kr. 21.000, herefter kr. 19.000 pr. Specialistuddannelse. Gælder alene ved samtidig ansøgning/ optagelse, og så længe pladser haves!
 5. Tilmelding til og betaling af Sexologiskolens uddannelser er bindende.

Udgifter ud over over uddannelsesprisen

Du skal regne prisen for bøger og event. transport/ logi, når du er på modul. Vi oplever dog, at mange elever hjælpes ad med begge dele, indlogerer hinanden, deler hotelværelse og kører sammen. Sexologiskolen har virksomhedsaftale med Hotel Guldsmeden i København (og i Århus), hvor du kan opnå rabatter ved oplysning af vores rabatkode. Spørg gerne. Samt du modtager Studiekort på alle Sexologiskolens 7 uddannelser, hvor du også ofte ved transport, logi og andet, kan opnå en fin studierabat.

Datoer & Praktisk Info

3 Moduler á 3 dage, fredag-søndag + 1 Modul á 2 dage, torsdag (Spørgedag, ikke obligatorisk) og fredag. Fredag, lørdag kl. 9-16 og søndag kl. 9-15. 

Modul 2: D. 1.+2.+3. maj 2020. 

Modul 3: D. 29. – 31. maj. 

Modul 4: Spørgeaften torsdag d. 11. juni kl. 19.00-21.00. Eksamen d. 12. juni kl. 8.00-14.00 ca.

Undervisere på Uddannelsen i AyurvedaMassage er bl.a. Kathinka Søndergaard og Yazmin Fox Eisen

Krav om fremmøde min. 90% for at kunne gå til eksamen, og blive certificeret. Skulle eksamen, mod forventning, ikke blive bestået første gang, er det muligt at gå op igen. Sexologiskolen afholder gennemsnitligt 3 eksaminer pr. år. Det er ikke muligt at holde orlov på Specialistuddannelserne.

Sri Yantra diagram
Sri Yantra diagram

Ayurvedamassage er en af de blideste – og samtidigt mest helende massageformer!  Uden ord opheler den krop og sind – og giver lindring, hvor lindring behøves – og øget velvære til den som modtager. Ayur betyder Liv og Veda betyder visdom el. læren om. 

Sri Yantra diagram

SPECIALIST I VAGINAL-TERAPI

Specialeuddannelsen Vaginal-Terapi

Denne Specialistuddannelse, sigter mod at give den studerende et endnu bredere fundament at stå på indenfor nutids sexologi. I min tid som sexolog, har jeg ofte kunnet lave genveje til klienternes balance, udvikling og lykke, med de tantriske teknikker. Det være sig lyst probelmatikker, vaginale spændinger/ myoser, også kaldet vaginisme, manglende el. nedsat vaginal følsomhed, manglende evne til at kontrollere de vaginale muskler enten i mangel på tonus, el. ved manglende evne til at spænde af, og med kramper til følge. Vilvodyni, svie og smerte ved samleje. Vaginal tørhed og manglende lubrifikation i forbindelse med Menopause/ overgangsalder. Manglende evne til at få orgasme. Senfølger efter overgreb, fysisk såvel som psykisk.

4 moduler á 3 x 3 dage + 1 x 2 dage. Varighed: 1/2 år

På denne specialistuddannelse fokuserer vi på terapi- og behandlingsformen Vaginal-Terapi. Ophavskvinden bag denne terapiform er sexolog Yazmin Fox, Teorierne bag, hvordan de bruges og hvad de bruges for og imod. Der er krav om individuelle træning på 5 timer kan, som bookes hos dé terapeuter, der allerede er uddannede fra skolen. Vi har terapeuter specialiserede i Vaginal-Terapi i næsten hele Danmark, samt Oslo i Norge.

Hvis du er kvinde har du mulighed for at benytte 1 el. 2 af de 5 individuelle træningstimer, til egenbehandling. Og 3 til 5 af timerne sammen med en prøveklient. På denne måde, kan dette også blive en meget personlig uddannelse. Priserne ligger pr. time på kr. 500 – 1.100, blandt de certificerede terapeuter.

Specialistuddannelsen afsluttes med eksamen og certificering

4 moduler. 3 moduler á 3 dage. Samt modul 4, som består af spørgedag og eksamen.
Fredag-lørdag-søndag + spørgedag og eksamen.
Individuel træning, 5 timer, tages hos én af de uddannede og eksaminerede Specialister i Vaginal-Terapi i Danmark, der er ligeledes mulighed for at tage den individuelle træning hos Yazmin Fox.

Økonomi

Pris pr. specialistuddannelse kr. 21.000. Pris v. samtidig ansøgning/ optagelse på Sexologuddannelsen er prisen kr. 19.000. Kan betales på én gang, 2 gange el. i 7 rater fordelt ud over uddannelsen.

 1. Betaling ved optagelse/ tilmelding kr. 21.000. Betales indenfor 8 dage fra optagelsen.
  1. Betaling ved optagelse/ tilmelding kr. 21.000 + Sexolog kr. 68.000, minus rabat kr. 3.000 = Kr. 86.000. Betales indenfor 8 dage fra optagelsen.
 2. Betaling i 2 rater. Udbetaling kr. 6.000, betales indenfor 8 dage fra optagelsen. Restebløb kr. 15.000, senest 1 måned før uddannelsesstart.
 3. Betaling i 7 rater: Udbetaling kr. 6.000. 2.-7. rate (2.500+ tillæg kr. 375) 2.875. I alt kr. 23.500. Tillæg bortfalder, for hver måned, uddannelsen event. betales tidligere end forventet.
 4. Ved samtidig tilmelding/ optagelse til flere end én Specialistuddannelse, er prisen for 1. Specialistuddannelse kr. 21.000, herefter kr. 19.000 pr. Specialistuddannelse. Gælder alene ved samtidig ansøgning/ optagelse, og så længe pladser haves! 
 5. Tilmelding til og betaling af Sexologiskolens uddannelser er bindende.

Udgifter ud over over uddannelsesprisen

Du skal regne prisen for bøger, egentræningstimer og transport/ logi, når du er på modul (mange elever hjælpes dog ad med begge dele, indlogerer hinanden, deler hotelværelse og kører sammen).

VT 2016

Sjælland: Nadja Håb KuszonCathrine Emilie Katzmann, Jylland: Lea Rørbæk Sorgenfrei og Kimi Sand.
Tillykke alle 4!

Datoer & Praktisk Info

3 Moduler á 3 dage, fredag-søndag + 1 Modul á 2 dage, torsdag (Spørgedag, ikke obligatorisk) og fredag, eksamen. Fredag, lørdag kl. 9-16 og søndag kl. 9-15. Spørgeaften (ikke obl.) kl. 19-21. Eksamensdag kl. 17.30-21.00 ca. 

Plus 2 fælles supervisionsdage, efter uddannelsen (ikke obligatorisk)

 2019

Vaginal-Terapi

Modul 1 d. 17. 18. og 19. maj 2019 København

Modul 2 d. 31. maj og 1. og 2. juni
 Århus

Modul 3 d. 25. 26. og 27. juni 
København

Modul 4 d. 19. august kl. 19-21, spørgedag  Århus

Eksamen d. 20. august kl. 8.00 – 14.00 ca.

Plus 2 fælles supervisionsdage, efter uddannelsen (ikke obligatorisk)

Sri Yantra diagram

Krav om fremmøde min. 90% for at kunne gå til eksamen, og blive certificeret. Skulle eksamen, mod forventning, ikke blive bestået første gang, er det muligt at gå op igen. Sexologiskolen afholder gennemsnitligt 3 eksaminer pr. år.

Det er ikke muligt at holde orlov på Specialistuddannelserne.

Sri Yantra diagram

Specialist i Erhvervs Sexologi & Coaching

Uddannelsen starter – efterår 2018. Datoer kommer snart! Og er som alle specialistuddannelserne på ialt 4 moduler. 2 i Århus & 2 i København. Denne uddannelse bygger ovenpå el. kan læses samtidig med Sexolog el. Parterapeut. Du er også velkommen til at søge ind, hvis du har anden relevant baggrund, er uddannet sexolog/ parterapeut fra anden skole, er psykolog, psykoterapeut el. lignende.

Denne specialistuddannelse, gør dig klar til at arbejde i virksomheder, med HR-afdelingerne som dit forbindelsesled, mellem dig som terapeut og virksomhedens medarbejderen.

Der er brug for dygtige terapeuter i virksomhederne – store såvel som mindre firmaer. Medarbejdere som trives, og har fuld adgang til deres kreativitet, og fokus på deres arbejdsopgaver, er et must, for enhver driftig virksomhed.
Medarbejderpleje med adgang til dygtige sexologer & parterapeuter, er next step, i enhver HR afdeling med respekt for sig selv, som har en innovativ tilgang og fokus på høj medarbejdertrivsel. En virksomhed, som giver det enkelte menneske mulighed for at have fokus på trivsel i seksualitet og parforhold, og inkluderer erhvervssexologer i deres HR-afdelinger, vil få medarbejdere i balance, som er i kontakt med sig selv, glade og tilfredse. Det vil vil gerne hjælpe virksomhederne med!

På uddannelsen trænes du i coachende samtaleteknikker. Vi vil komme ind på nogle af de problematikker/ forcer, der kan ligge i at en virksomhed består af primær mænd, primær kvinder el. 50/50 af hvert køn. Du vil blive tilknyttet en virksomhed, under studieforløbet, og vil også blive trænet i kommunikation, at bl.a. holde et godt foredrag, hvor du når ud!

Efterfølgende bestået eksamen, vil der være mulighed for at være en del af Sexologiskolens stab af Erhvervssexologer, hvor virksomheder etc. kan henvende sig, når du behøver en dygtig konsulent og medarbejder i deres virksomhed og HR-afdelinger. En fagperson, som har en godt og professionelt indenfor moderne almen, kliniks, og helhedssexologi = nutidssexologi. Og er dygtig til at formidle og coache på dette område.

Pris pr. specialistuddannelse kr. 21.000. Pris v. samtidig ansøgning/ optagelse på Sexologuddannelsen er prisen kr. 19.000. Kan betales på én gang, 2 gange el. i 7 rater fordelt ud over uddannelsen.

 1. Betaling ved optagelse/ tilmelding kr. 21.000. Betales indenfor 8 dage fra optagelsen.
  1. Betaling ved optagelse/ tilmelding kr. 21.000 + Sexolog kr. 68.000, minus rabat kr. 3.000 = Kr. 86.000. Betales indenfor 8 dage fra optagelsen.
 2. Betaling i 2 rater. Udbetaling kr. 6.000, betales indenfor 8 dage fra optagelsen. Restebløb kr. 15.000, senest 1 måned før uddannelsesstart.
 3. Betaling i 7 rater: Udbetaling kr. 6.000. 2.-7. rate (2.500+ tillæg kr. 375) 2.875. I alt kr. 23.500. Tillæg bortfalder, for hver måned, uddannelsen event. betales tidligere end forventet.
 4. Ved samtidig tilmelding/ optagelse til flere end én Specialistuddannelse, er prisen for 1. Specialistuddannelse kr. 21.000, herefter kr. 19.000 pr. Specialistuddannelse. Gælder alene ved samtidig ansøgning/ optagelse, og så længe pladser haves!
 5. Tilmelding til og betaling af Sexologiskolens uddannelser er bindende.

Udgifter ud over over uddannelsesprisen

Du skal regne prisen for bøger, egentræningstimer og transport/ logi, når du er på modul (mange elever hjælpes dog ad med begge dele, indlogerer hinanden, deler hotelværelse og kører sammen).

Sri Yantra diagram

De fleste medarbejdere har et sexliv og et parforhold el. et “par forhold”!
Som arbejdsgiver og som medarbejder, tjener du alles bedste, når du indser, at det private, intime liv, influerer meget på en hverdag og et arbejdsliv. Ved at give medarbejderne mulighed for at, tage nogle timer til side, og hele op på deres kærlighedsliv, får virksomheden mere balancerede medarbejdere, gladere – og mere fokuserede (på det de skal være fokuserede på, mens de er på arbejde). Arbejdspladsen bliver et sted for trivsel og glæde – og slutresultatet blive mere positivt , og det uanset, om man kikker på udbytte og bundlinien, spørger medarbejderne el. omgivelserne og deres meneing om netop denne virksomhed.
Medarbejderpleje er i høj kurs i disse dage – og vi, virksomhederne, gør os selv en stor tjeneste i, at inkludere fokus på medarbejdernes trivsel i deres private intime liv – idet trivsel i det private er direkte afsmittende og influerende på trivsel og fokus på arbejdslivet. Kh. Yazmin Fox Eisen

Datoer & Praktisk Info

3 Moduler á 3 dage+ 1 Modul á 2 dage.  (Spørgedag, ikke obligatorisk) 

Modul 1-3: Dag 1 + 2 kl. 9-16 og Dag 3 kl. 9-15.

Modul 4: Dag 1 kl. 17-19. Dag 2, eksamen kl. 8.00-14.00 ca. 

Erhvervssexolog (Modulerne/datoerne)
Modul 1 (uge 27) fredag-søndag 5.-7. juli Århus
Modul 2 (uge 35) mandag-onsdag 26.-28. aug. København
Modul 3 (uge 42) fredag-søndag 18.-20.10. københavn
Modul 4 (Uge 49) Spørgeaften onsdag 4.12. 17-19 Århus
Eksamen torsdag 5.12 kl. 8-14 Århus

Plus 2 fælles supervisionsdage, efter uddannelsen (ikke obligatorisk)

Sri Yantra diagram

Krav om fremmøde min. 90% for at kunne gå til eksamen, og blive certificeret. Skulle eksamen, mod forventning, ikke blive bestået første gang, er det muligt at gå op igen. Sexologiskolen afholder gennemsnitligt 3 eksaminer pr. år.

Det er ikke muligt at holde orlov på Specialistuddannelserne.

Sri Yantra diagram
Sri Yantra diagram
Sri Yantra diagram

Specialist i Didaktisk Sexologi & Kommunikation

Uddannelsen starter – forår 2019. Og er som alle specialistuddannelserne på ialt 4 moduler. 2 i Århus & 2 i København. Denne uddannelse bygger ovenpå el. kan læses samtidig med Sexolog el. Parterapeut. Du er også velkommen til at søge ind, hvis du har anden relevant baggrund, er uddannet sexolog/ parterapeut fra anden skole, er psykolog, psykoterapeut el. lignende.

Didaktisk sexologi er vigtig at lære, for at kunne formidle til større grupper/ faggrupper, f.eks. på seminarier, i folkeskolen, til pædagogerne, på jordemoderskolen, til fysioterapeuterne, lægerne, psykologerne etc. Sexologi er i dag et anerendt fagområde, og for alle som er i tæt kontakt med mennesker, som ovennævnte faggrupper, er viden om sexologi et professionelt behov. Det vil vi gerne hjælpe faggrupperne, skolerne, foreningerne, folkeskolen, plejehjemmene, bostæder etc. med!

På uddannelsen undervises du af dygtige undervisere specieltuddannede indenfor kommunikation, og med afsæt i sexologi. Du vil lære forskellige gode og unikke redskaber indenfor kommunikation og formidling. Du trænes bl.a. i basal didaktik og formidling, samt at håndtere berøringsangst overfor kommunikation omkring seksuelle problematikker og følelsesmæssigt svære emner og tabuer.
Du kan på denne måde, qua denne specialistuddannelse, være med til integrere moderne sexologi udi de relevante fagområdet, og hjælpe tusinder af mennesker, med at integrere underliv og seksualitet, som en naturlig del af livet, uanset alder, handicap og andre faktorer. Det er hvad vi med denne specialistuddannelse uddanner dig til.
Efterfølgende vil der være mulighed for at være en del af Sexologiskolens underviser & formidlingsnetværk, hvor fagskolerne, foreningerne etc. kan henvende sig, når du behøver en dygtig formidler indenfor moderne almen, kliniks, og helhedssexologi = nutidssexologi.

På uddannelsen indgår konkrete opgaver i formidling, overfor f.eks. foreninger og de mest relevante faggrupper.

Pris pr. specialistuddannelse kr. 21.000. Pris v. samtidig ansøgning/ optagelse på Sexologuddannelsen er prisen kr. 19.000. Kan betales på én gang, 2 gange el. i 7 rater fordelt ud over uddannelsen.

 1. Betaling ved optagelse/ tilmelding kr. 21.000. Betales indenfor 8 dage fra optagelsen.
  1. Betaling ved optagelse/ tilmelding kr. 21.000 + Sexolog kr. 68.000, minus rabat kr. 3.000 = Kr. 86.000. Betales indenfor 8 dage fra optagelsen.
 2. Betaling i 2 rater. Udbetaling kr. 6.000, betales indenfor 8 dage fra optagelsen. Restebløb kr. 15.000, senest 1 måned før uddannelsesstart.
 3. Betaling i 7 rater: Udbetaling kr. 6.000. 2.-7. rate (2.500+ tillæg kr. 375) 2.875. I alt kr. 23.500. Tillæg bortfalder, for hver måned, uddannelsen event. betales tidligere end forventet.
 4. Ved samtidig tilmelding/ optagelse til flere end én Specialistuddannelse, er prisen for 1. Specialistuddannelse kr. 21.000, herefter kr. 19.000 pr. Specialistuddannelse. Gælder alene ved samtidig ansøgning/ optagelse, og så længe pladser haves!
 5. Tilmelding til og betaling af Sexologiskolens uddannelser er bindende.

Udgifter ud over over uddannelsesprisen

Du skal regne prisen for bøger, egentræningstimer og transport/ logi, når du er på modul (mange elever hjælpes dog ad med begge dele, indlogerer hinanden, deler hotelværelse og kører sammen).

Nye “rammer” kræver nye “skills”. Ønsker du at fokusere dit arbejde med moderne sexologi og parterapi – på undervisning af f.eks. sundhedspersonale og foredrag i foreninger etc. er den “Didaktiske & Pædagogiske Uddannelse” noget for dig!

Alle Sexologiskolen’s Uddannelser og Specialistuddannelser – tager udgangspunkt i det Hele menneske!
Moderne Sexologi & Parterapi – i farver!

Datoer & Praktisk Info

3 Moduler á 3 dage, fredag-søndag + 1 Modul á 2 dage, torsdag (Spørgedag, ikke obligatorisk) og fredag. Fredag, lørdag kl. 9-16 og søndag kl. 9-15. Torsdag kl. 17-21. Fredag kl. 8.00-14. ca. 

Didaktisk Sexolog. Start d. 17. april 2020

Modul 1: D. 17. + 18. + 19. april 2020

Modul 2: D. 19. + 20. + 21. maj

Modul 3: D. 16. + 17. + 18. juni

Modul 4: D. 18. august. Spørgeaften kl. 17-19.

Eksamen: D. 19. august kl. 8.00-14.00 ca.

Plus 2 fælles supervisionsdage, efter uddannelsen (ikke obligatorisk)

Krav om fremmøde min. 90% for at kunne gå til eksamen, og blive certificeret. Skulle eksamen, mod forventning, ikke blive bestået første gang, er det muligt at gå op igen. Sexologiskolen afholder gennemsnitligt 3 eksaminer pr. år.

Det er ikke muligt at holde orlov på Specialistuddannelserne.

Yazmin Fox
Yazmin FoxUnderviser
Yazmin Fox er den gennemgående underviser på uddannelserne. Hun er ophavskvinden til terapi- og behandlingsformen Vaginal-Terapi og varetager, sammen med de uddanende vaginal terapeuter, den individuelle træning i Vaginal-Terapi.

Ud over Yazmin Fox, kommer du også til at møde andre dygtige fagfolk på uddannelsen. Blandt sidste års undervisere var Sexolog og erotikpædagog, og forfatter til “Kvindens Nydelse” Ylva Franzén. Fysioterapeut og bækkenbundsekspert Katie Leabourne www.gynobsgruppen.dk m.fl. Holdet af undervisere kan variere fra hold til hold.

SPECIALIST I TANTRA

5 moduler. 4 moduler á 3 x 3 dage + 1 á 2 dage.

UNDERVISER I TANTRAYOGA – EROTISK TANTRA & LAYAYOGA MEDITATION
På denne specialeuddannelse i erotisk tantra og tantra yoga, lærer du de grundlæggende teknikker indenfor Tantra Yoga, Erotisk Tantra og Laya Yoga Meditation. Det forventes, at du praktiserer alle tre dele hjemme, således at teknikkerne integreres i eget liv. På denne måde, er dette også en meget personlig forankret uddannelse. Du kan tage uddannelsen uanset, om du er i et parforhold el. ikke.
Alle Sexologiskolens uddannelser afsluttes med eksamen og certificering.

UDDANNELSEN TIL TANTRAYOGA LÆRER – RAMMERNE. 
Krav om fremmøde min. 90% for at kunne gå til eksamen, og blive certificeret. Re-/ sygeeksamen til næste eksamen på Sexologiskolen.

EGENTRÆNING
Der er krav om Egentræning (5 t.) med med selvvalgt, men af skolen godkendt, tantrayogalærer. Prisen er individuel fra underviser til underviser. 2 af de 5 timer er inkl. prisen og med Yazmin Fox Eisen. Skolen kan anbefale tantralærere, kvinder og mænd til de induvuduelle timer.

PRAKTIK & SUPERVISION
Der er krav om praktikperiode under uddannelsen (10 gange undervisning á 2 t.) f.eks. hver tirsdag kl. 20-22, el. hver onsdag kl. 7.00-9.00, hvor du underviser, som studerende på Sexologiskolen København/ Århus, og har rigtige yogakursister. Samt deltagelse com Co-Teacher sammen med Yazmin, på 2 x to dagskursur i erotisk tantra. Alle eleverne modtager i løbet af uddannelsen, løbende supervision og elementær guidning.

Det forventes at eleverne engagerer sig på et personligt plan i at lære både tantrayoga såvel som erotisk tantra, og anvender teknikkerne i deres eget personlige liv, for at integrere teknikkerne, mærke det på egen krop og eget sind, og for at skabe det bedst mulig afsæt for videreformidling af læren, nemlig igennem det personlige eksempel.

DET PERSONLIGE AFSÆT
Dette er en meget personlig uddannelse – med et stærkt personligt engagement og muligheden for en dyb og personlig transformation og rejse. Gennem initiering (indvielse) i de 5000 år gamle teknikker fra den tantriske og yogiske tradition, bygges en unik forståelse af dig selv som menneske, dine medmennesker og universtet omkring os.

SEXOLOG & PARTERAPEUT – SOM BAGGRUND
Er du allerede uddannet Sexolog og Parterapeut, står den psykologiske/ sexologiske lære kombineret med den tantrayogiske lære som unikke videnssøjler til forståelse af den menneskelige natur, fysisk, psykisk, emotionel, mental osv. Hvilket give en unik platform for at arbejde med mennesker, individuel, par og grupper/ hold igennem terapeutiske forløb, såvel som holdundervisning.

HVEM KAN OPTAGES?
Det er muligt at tage uddannelsen til Tantrayoga Lærer, uden at have uddannelsen til Sexolog. Tages uddannelsen uden at have Sexologiskolens Sexologuddannelse som baggrund, el. at den læses samtidig, skal du have Erotisk Tantra niveau I + II, som baggrund. Se mere her: http://sexologiskolen.dk/foredragkurser/2-dags-workshop-i-tantra/ og tag gerne kontakt for at høre om mulighederne.

Velkommen til en unik og spændende uddannelse – med mulighed for en dyb personlig rejse og transformation! 

Økonomi

Specialistuddannelsen i Tantra, 5 moduler plus 2 t. egentræning kr. 28.000 inkl. eksamen og certificering. 

Pris v. samtidig ansøgning/ optagelse på Sexologuddannelsen er prisen kr. 25.000. Kan betales på 3 måder: Én gang, to rater el. i rater fordelt ud over uddannelserne.

 1. Betaling ved optagelse/ tilmelding kr. 28.000. Betales indenfor 8 dage fra optagelsen.
 2. Betaling ved optagelse/ tilmelding kr. 10.000 indenfor 8 dage fra optagelsen + kr. 18.000 betales senest 1 måned før uddannelsesstart.
 3. Betaling i  7 rater: Udbetaling kr. 7.000 indenfor 8 dage fra optagelsen. 2.-7. rate kr. 3.875 (inkl. afdragsgebyr kr. 375). Afdragsgebyr  bortfalder, for hver måned, uddannelsen event. betales tidligere end forventet.

Pris Sexologuddannelsen (13 moduler) 68.000 + Specialistuddannelsen i Tantra kr. 28.000. Ialt inkl. rabat kr. 3.000 = kr. 93.000. Kan betales på 3 måder: Én gang, to rater el. i rater fordelt ud over uddannelserne.

 1. Betaling ved optagelse/ tilmelding kr. 93.000. Betales indenfor 8 dage fra optagelsen.
 2. Betaling ved optagelse/ tilmelding kr. 10.000 indenfor 8 dage fra optagelsen + kr. 83.000 betales senest 1 måned før uddannelsesstart af 1. uddannelse.
 3. Betaling i  25 rater: Udbetaling kr. 12.000, betales indenfor 8 dage fra optagelsen. 2.-25. rate kr. 3.750 (inkl. afdragsgebyr kr. 375). Afdragsgebyr  bortfalder, for hver måned, uddannelsen event. betales tidligere end forventet.

Udgifter ud over over uddannelsesprisen

Du skal regne prisen for bøger, egentræningstimer og transport/ logi, når du er på modul (mange elever hjælpes dog ad med begge dele, indlogerer hinanden, deler hotelværelse og kører sammen).

Bog-kram

Datoer & Praktisk Info

Krav om fremmøde min. 90% for at kunne gå til eksamen, og blive certificeret. Skulle eksamen, mod forventning, ikke blive bestået første gang, er det muligt at gå op igen. Sexologiskolen afholder gennemsnitligt 3 eksaminer pr. år. Det er ikke muligt at holde orlov på Specialistuddannelserne.

Sri Yantra diagram

4 Moduler á 3 dage + 1 Modul á 2 dage (Spørgedag, ikke obligatorisk) og fredag. Dag 1 kl. 9-16, Dag 2 kl. 8-15 og dag 3 kl. 8-14. Spørgeaften kl. 19-21. Eksamensaften kl. 8.00-14.00 ca. 

START D. 29. MARTS 2019

Modul 1: 29.-31.3. 2019 i København

Modul 2: 3.-5.5. i Århus

Modul 3: 12.-14.7. i Århus

Modul 4: 16.-18.8. i København

Modul 5: 9.-10.9. (Eksamen) i København

En gave for livet

Anbefaling til et behandlingsforløb hos Nadja Kuszon

Da jeg mødte Nadja, havde jeg døjet med både vulvodyni og vaginisme i samlet 7 år. Jeg var ved at falde helt fra hinanden og havde stort set mistet håbet om et liv, hvor smerterne ikke fyldte 90% af alt.

De fleste med vulvodyni kender garanteret de daglige pinsler ved ikke at kunne gennemføre et samleje eller nyde intimitet, sidde på stole, gå i jeans, gå på toilettet eller cykle uden konstant at føle en sviende, brændende og dunkende smerte i underlivet, samtidig med at de dagligt kæmper med underlivskramper, forstoppelse, den nedslående følelse af at være utilstrækkelig og hver dag bede til at smerterne stopper, selvom de ikke gør.

For at komme vulvodynien og generne til livs havde jeg forsøgt mig med mange forskellige behandlinger; bedøvende salver, fedtcremer, afspændende øvelser, kostråd, et utal af forskellig medicin mm. Men intet hjalp. Eftersom det viste sig, at jeg var allergisk over for samtlige præparater, udviklede jeg slemme bivirkninger, der ofte tog flere uger eller måneder at komme til livs.

Yderligere fik jeg en stor cyste på min ene æggestok og måtte igennem en slem operation, hvilket generne i mit underliv bestemt ikke blev bedre af.

Det første, Nadja bad mig om, var at smide alle former for p-piller, bedøvende salver og medikamenter, følge en bestemt kostplan, døgnrytme og lave daglige øvelser for at komme i kontakt med mit underliv. Min naturvidenskabelige baggrund gjorde mig til en ægte skeptiker over for disse alternative metoder, for hvordan i al verden skulle denne behandling med et princip om at ”intet måtte gøre ondt” dulme en smerte, der føltes som et dagligt syrebad?

Allerede i løbet af den første uge begyndte jeg til stor overraskelse at mærke forandringer i min krop. Selvom jeg ikke helt ville tro på det, fortsatte forandringerne, og smerterne aftog langsomt. Pludselig gik det op for mig, at jeg hverken tænkte over, om jeg satte mig på stole eller gik på toilettet, og jeg kunne endda bære en bodystocking!

Undervejs i forløbet har jeg en stor del af tiden været ekstremt træt. Jeg har kunne mærke, hvordan min krop fysisk og mentalt har arbejdet på højtryk; smerter er aftaget, har flyttet sig, forandret sig og dukket op i en anden form samtidig med at mine følelser har siddet helt uden på tøjet og gjort mig meget sensitiv og følsom.

Efter kun 6 uger havde jeg for første gang i 7 år en hel dag, hvor jeg var fuldstændigt fri for alle smerter og gener. Fri for kløe, stik, svie, brændende fornemmelser, mavegener og forstoppelse. Jeg følte mig mildest talt lykkelig og havde følelsen af, at en utroligt tung byrde var taget af mine skuldre.

Trods min skepsis er jeg målløst imponeret over, at Nadja med sine behandlingsmetoder har været i stand til at fjerne alle smerter og gener på kun et par uger. Særlig med tanke på at jeg dagligt har døjet med det i så mange år. Behandlingen er et udfordrende program, der kræver både viljestyrke, overskud og sommetider kreative løsninger at kunne gennemføre. Men det hårde arbejde betaler sig! Gennem Nadjas forløb har jeg desuden fået hjælp og værktøjer til at genskabe den kontakt med mig selv, min krop, mit underliv og min seksualitet, som jeg i flere år har forsøgt at distancere mig mest muligt fra.

Nadja er et helt igennem behageligt, hjertevarmt og positivt menneske, der med sin imødekommende og varme personlighed skaber netop det trygge rum, der skal til for at bearbejde smerter og følelser som disse. Hun er ualmindeligt lyttende og opmærksom på den enkelte klients behov og forstår at tilrettelægge øvelser og sessioner derefter. Jeg har aldrig følt mig i tryggere hænder hos en behandler.

Behandlingsforløbet har været den største gave, jeg nogensinde har fået. Det er en befriende og overvældende følelse at gå fra en dagligdag med en konstant følelse af syrebad og lejerbål i underlivet til at kunne være en bekymringsfri, ung kvinde, der glad vil kunne få et parforhold, hvor intimitet er noget vidunderligt i stedet for en pinsel og frygt. For tiden er den største udfordring at vænne sig til ikke længere at være ”hende med problemerne og smerterne”.

Jeg vil råde alle med vulvodyni til at give sig selv et behandlingsforløb hos Nadja og få et smertefrit liv. Det er en investering i livskvalitet, der ikke kan byttes.

Giv dig selv den gave at få et liv fri for vulvodyni. Du fortjener det.

– Malou, 25 år