Velkommen til Hoveduddannelserne Sexolog & Parterapeut
– som du kan læse 100% Online eller On Location i København, Århus, Oslo og Stockholm – and our 100% Online Int. Line

Download Ansøgningsskema 2021-2023 Sexologiskolen

Om Sexologiskolen
Sexologiskolen er nordens største skole indenfor moderne sexologi og parterapi – med fokus på det hele menneske. Sexologiskolen har mere end 14 års erfaring indenfor uddannelse, og starter i år sit 73. hold. Underviserstaben er pt. på 62 veluddannede og dygtige undervisere, fra Norden og Verden.

Videnskab og Visdom
Her går Videnskab og Visdom hånd i hånd. Almen og klinisk sexologi, psykologi, terapi såvel som livsstil – og med respekt for de gamle traditioner, tantra, yoga, ayurveda og meditation.

Rammer, Facts & Eksamen
Sexologiskolen har ialt 32 uddannelser: Sexolog & Parterapeut, De 25 Specialistuddannelser og 5 Int. uddannelser på engelsk. Alle Sexologiskolens uddannelser afsluttes med eksamen og certificering.
Sexolog og Parterapeut varer hver 1 1/2 år, med 13 moduler á 3 dage. Fredag, lørdag og søndag. Fredag og lørdag kl. 9.00-17.00, søndag kl. 9.00-15.00. Der læses/ laves opgaver til modulerne. Der gives supervision under uddannelsen.
Du kan læse Hoveduddannelserne Sexolog & Parterapeut i 4 Skandinaviske byer. København, Århus, Oslo og fra 2021 også  Stockholm. Plus den Int. Linje.

Online
Du kan læse alle 32 uddannelser på Sexologiskolen Online el. ved fremmøde, på nær 2 af Specialistuddannelserne, der kræver fysisk praksis. Dvs. du vælger selv, om du vil møde frem på skolen eller  deltage online. Den Int. Linje kører 100% Online.
Vi har igennem de seneste 4 år udviklet vores online undervisning. Det gør også, at vi på Sexologiskolen er uhyre stabile og kører med stort set ingen aflysninger, uanset om verden er ramt af  pandemi eller andet.

Online Intro – se datoer & tilmeld dig her
Det er en god idé at besøge vores gratis og åbne Online Intro aftener, som kører både på dansk og på engelsk. Online Intro er ca. 1 gange om måneden kl. 19.00-20.30. Se datoerne og tilmeld dig på linket ovenfor, og tag gerne venner og familie med! Vi har også mange andre åbent hus arrangementer, og Sexologifestivalen, som kører årligt i København, Åhus og Oslo. Flere af arrangementerne er både Online – og on location på skolerne. Disse arrangementer finder du ligeledes på ovenstående link.

Åbne hold der kan ansøges til 2021-2024: Ansøgning kører nu!

København Moduldatoer Danmark S24 + S25 + P12 + P13

Sexolog SK24 3. september 2021

Parterapeut P12 26. november 2021


Aarhus  Moduldatoer Danmark S24 + S25 + P12 + P13

Sexolog SK25 17. september 2021

Parterapeut P13 d. 10. december 2021


Oslo  Moduldatoer Norge SN4 + SN5 + PN3

Parterapeut PN3 10. september 2021

Sexolog SN5 1. oktober 2021


Stockholm  Moduldatoer Sverige SVS1

Sexolog SSV1 d. 24. september 2021

Parterapeut PSV1 d. 30. marts 2023


International Line – 100% Online  Modules Int. Line – 5 Educations

Int. Sexologist. SE1 November 1, 2021

RelationshipTherapist. PE1 November 14, 2022      

MasterResearcher in Modern Sexology & RelationshipTherapy. MRE1 Dec. 5, 22

YouthCoach. YE1 January 3, 2023

EqualityCoach May 29, 2023


Specialistuddannelser/ Masterclasses 25 stk.

Ansøgning løbende, ned til 1 måned før start, og så længe pladser haves.   

Se mere her                


                                                         

SEXOLOGISKOLEN KØBENHAVN – ISLANDS BRYGGE

SEXOLOGISKOLEN AARHUS – STRØGET

SEXOLOGISKOLEN OSLO – BORGGATE

SEXOLOGISKOLAN STOCKHOLM – GAMLA STAN

THE INT. LINE 100% ONLINE

DET HELE MENNESKE

På Sexologiskolen ligger fokus på det HELE menneske – med det udgangspunkt, at sex og underliv er både naturlige og vigtige dele af livet. Uddannelsen til Sexolog rummer også elementer af parterapi. Parterapien videreføres på uddannelsen til Parterapeut, hvor hovedfokus ligger på selv parterapien og hvor flere teknikker og terapeutiske redskaber og retninger præsenteres og introduceres. De to uddannelser kan tages hver for sig, men vi anbefaler stærkt at læse begge uddannelser, samtidigt eller lige efter hinanden. 

Der er ingen seksuelle manifestationer på uddannelserne. Der er en professionel tilgang til stoffet, ligesom der er en respekt omkring den enkelte elevs person og grænser.

Uddannelse til sexolog henvender sig både til mænd og kvinder, hvilket bl.a. afspejles i undervisningsemnerne, og i at underviserne på uddannelsen består af både kvinder og mænd.

Den inviterer til et tværfagligt forum for uddannelsestagerne. Og vi kan oplyse at der blandt uddannelsestagere befinder sig både sygeplejersker, lærere, jordemødre og en udgivende forfatter, indenfor området.

Vi satser på det nordiske forum, netværk og samarbejde. Og på den Intenationale Linje, inviteres også internationale undervisere ind såvel som elever med forskellig nationaliteter og kulturelle baggrund. både fra Verden og fra Norden. Eleverne på uddannelsen vil derfor møde de undervisere vi anser som nogle af de bedste forelæsere fra Danmark såvel som de øvrige nordiske lande. Uddannelsen til Sexolog, er en levende uddannelse, med spændende undervisere, emner og med enkelte studieture i nærmiljøet

Fokus vil være, at give eleverne et sandt og dybtegående billede af de egentlige seksuelle problematikker, som det moderne menneske oplever. Give dem teknikkerne til at hjælpe dér, hvor problemerne virkelig er, og følge klienterne helt ud af problematikkerne – med det mål, at skabe lykkelige nætter til lykkelige dage!

INTRO AFTEN – uddannelserne til Sexolog og Parterapeut.

Intro kører ca. 1 gang om måneden, og overvejende Online. 

Af konkurrencemæssige årsager er Sexologiskolens Uddannelsesplaner + Litteraturlister, ikke at finde Online – men du vil have rig mulighed for at sørge ind og også kort se flere af planerne til Intro. På intro aftenerne vil du få en bred information om uddannelsen til Sexolog og uddannelsen til Parterapeut. Yazmin Fox afholder selv intro, og ofte vil flere af underviserne være til stede til at fortælle og svare på spørgsmål. 

YAZMIN FOX EISEN – KVINDEN BAG SEXOLOGISKOLEN

Leder af den nye uddannelse til sexolog og en af hovedunderviserne på uddannelsen er Yazmin Fox Eisen. Yazmin Fox er uddannet i almen og klinisk sexologi på Gøteborg Universitet, psykologisk fakultet, hvor hun også har været tilknyttet som gæsteforelæser. Hun har arbejdet med klienter, undervist og uddannet igennem de sidste 27 år. Desuden er Yazmin Fox uddannet indenfor yoga, tantra og ayurveda, og herudover er hun NLP Business Practitioner indenfor coaching og ledelse. Uddannet Prep og Kiff leder fra Skolen for Familieudvikling København. Yazmin Fox talte i 2011 på WAS, Verdens Sexologi Kongressen Glasgow. Læs mere om Yazmins baggrund og kompetencer her.

TANKER BAG UDDANNELSERNE OG SEX:

Som en moderne kvinde med et levende og aktivt sexliv, spørger jeg mig selv: Er det ok at há et sexliv? Ja, selvfølgelig svarer samfundet…. Men er det rent faktisk muligt at tale om sex uden at fnise lidt?
Vi lever i et samfund, hvor der stadig bruges ord som “skamlæber” læber af skam, om kvindens kønslæber. Et ord, som vi med vores sunde fornuft forlængst kunne have kasseret, hvis vi var bevidste om, hvad det i virkeligheden er, vi går og siger!
Og hvor bevidste er vi egentlig, når det kommer til stykket, om det, der foregår på nederste etage i vores krop? Er underlivet reelt en naturlig og respekteret del af livet? Er sex porno og lettere dyrisk, hvis vi er vilde med det? Eller er det stadig den praktiske tilgang, hvor børn er slutresultatet, som er den mest respekterede” sex”? Jeg siger nej!
Lad os skubbe lidt til fraserne og vove at røre lidt i gryden. Er der noget mere sexet end at lave børn, og er den gode gammeldags kærlighed ikke også noget af den bedste afrodisiaka? Er sex noget der foregår i tierne, tyverne og trediverne. Og skal det skubbes i gang, som en gammel rangerover, når vi kommer ind i fyrrerne og halvtredserne ….?
Hvad er sexet og turn-on for den 50 årige mand, der ser på sin nøgne kone – er det hendes velkendte duft, varmen i hendes øjne, er det hemmeligheden mellem dem? Sex er lidenskab. Og lidenskab et lidt af en videnskab – som kan læres, men som også helst skal glemmes igen, når den leves!
Konklusionen er: Sex er helt sikkert ”IN”. Det er den direkte gateway fra manden til kvinden, fra kvinden til manden, ”målebægeret” mellem barn og ung, mellem ung og gammel.
Alle levende mennesker har en seksualitet, men ikke alle mennesker har en levende seksualitet. Jeg spørger dig – hvordan har din seksualitet det?

DE TO UADSKILLELIGE V´ER
LIGEVÆRDIGE OG SIDE OM SIDE

Den nye uddannelse til sexolog omfatter BÅDE de Videnskabelige facts med nyere forskning indenfor området formidlet af en håndplukket stab af læger, gynækologer, psykologer, farmaceuter, sundhedsplejersker og jordemødre. OG al den uafviselige og nødvendige Visdom, som findes i de gamle traditionelle sundhedssystemer som f.eks. Ayurveda og Erotisk Tantra.
Vi har fundet og sammensat de bedste undervisere indenfor hvert af de mange områder – med det formål at kunne tilbyde den moderne, tværfaglige ”up to date”-højkvalitetsuddannelse, som alt for længe har været savnet.

EN GRUNDIG UDDANNELSE MED ET HØJT NIVEAU.

Uddannelse til sexolog varer 1 1/2 – 2 år, som er fordelt på 13 moduler med træning og egen-terapi imellem.

Undervisningen er fordelt på 13 x 3 dage. Fredag+lørdag+søndag, hele dage med hver 6-8 timers undervisning.

Flere hold gæster deres nabohold i Århus, København, Oslo og Stockholm, i løbet af uddannelsen, hvor de kan lære hinanden at kende, og bygge basen for en fremtidigt netværk.

Hertil kommer egenterapi, skriftlig og mundtlig eksamen og supervision. Litteraturlisten udleveres på 1. studiedag, og indeholder mange spændende bøger.

Vi anbefaler også at man, i løbet af uddannelsen, og efter, deltage i danske, nordiske og internationale sexologiske kongresser.

VELKOMMEN TIL NORDEN

På uddannelsen til sexolog har vi smidt ”fjanteloven” ud og inviteret Norden og verden ind. Vi vil nå ud – både ud over de danske grænser og ud over det, der ellers er set.
Vores erfaring er, at samarbejdet med de øvrige nordiske lande, giver den enkelte sexolog mulighed for, via det pulserende nordiske netværk, at lære andre facetter af sexologien at kende – samt blive introduceret til nye spændende kongresser og nye måder at arbejde på.

UNDERVISERNE

Underviserne på uddannelserne er nøje udvalgt blandt dé, vi anser for nogle af de bedste på området  Norden på de undervisningsområder, de repræsenterer. Vi har pt. 62 undervisere tilknyttet Sexologiskolen. 

SÅDAN UDMÆRKER UDDANNELSEN SIG
– OG SÅDAN ADSKILLER DEN SIG

I uddannelse til sexolog forener vi Videnskab og Visdom. De to V´er står side om side” – ligeværdige og uadskillelige. Vi samler det bedste fra de to „lejre”, lige som mange af underviserne via deres uddannelsesmæssige baggrund – læge/ psykoterapeut, jordemoder/akupunktør, sygeplejerske/ernæringsterapeut etc. – er tværfagligt professionelle.
Vi sætter som de første fokus på kroppen gennem sund kost og ernæring – formidlet af spændende og trendsættende foredragsholdere som Umahro Cadogan.
Vi kikker en ekstra gang på livsstil og den daglige motion, vækkelse af sanserne etc. I begge tilfælde fordi det er det hele menneske vi arbejder med – og at det, som er godt for kroppen også er godt for sex, forplantning og frugtbarhed”.
Skal vi står op kl. 6.00 om morgenen for at løbe og være friske, nærværende og initiativtagende kl. 23.00, så bliver vi nød til at passerigtig godt på vores krop og give den noget reelt ernæring og en sund livsstil!

Uddannelsen til sexolog rummer desuden egen-terapi 1 til 1. Deltagerne gennemgår således også en personlig proces, udvikling og transformation i løbet af uddannelsen. Dels modner og bevidstgør egenterapi-forløbet den enkelte, og dels giver forløbet deltagerne en professionel selvtillid til at udfylde rollen som sexolog.
Eleverne modtager desuden egen-terapi i gruppe.

VORES MÅL

Der er en stor efterspørgsel efter dygtige sexologer & parterapeuter i Danmark, og mange har fået øjnene op – og ønsker at uddanne sig. Vores mål er at skabe – og give Danmark/ Norden – de bedst tænkelige sexologer & parterapeuter. Moderne sexologer, som er yderst kompetente og ved, hvor danskernes virkelige seksuelle problemer ligger og hvordan de skal løses. Vi vil ned under overfladen, derned hvor dyb indsigt og bred viden er helt nødvendige egenskaber hos den udøvende sexolog & parterapeut.

UDDANNELSENS OPBYGNING

-13 moduler i løbet af 1 1/2 år.
-Egen-terapi 1:1. 8 gange 1 t. er excl. uddannelsesprisen. Kan startes så snart du er tilmeldt og optaget på uddannelsen, og skal være afsluttet inden eksamen.
-Egen-terapi på holdet.
-Eksamen. Uddannelsen afsluttes med skriftlig og mundtlig eksamination og certifikat efter bestået eksamen.
-Supervision foregår på holdet.
-Studiegrupper, 3. timer pr. måned.

ENKELTMODULER

Det er muligt at læse enkeltmoduler på hoveduddannelserne; Sexolog og Parterapeut. Op til 6 ud af de 13 moduler. Gælder for hver af uddannelserne; Sexolog og Parterapeut. Priser: Modul 1 kr. 24.000. Modul 2-11 kr. 12.000 pr. stk. ved event. senere ønske om start på uddannelsen, refunderes 25% af prisen betalt for enkeltmodulerne. Enkeltmoduler betales ved bookning og på én gang. Bookning/ betaling er bindende.   

 

EMNERNE PÅ UDDANNELSEN

– Hvad er seksualitet?
-Sex og holdninger igennem tiden. Historiske og kulturelle betragtninger.
-Kærlighed og kærlighedens betydning for vores liv og seksualitet.
-Kvindens og mandens seksualitet. Anatomi og fysiologi, psyke etc.
-Etniske minoriteter og deres seksualitet. Forskellen på kvinder og mænd.
-Kønsidentitet og homoseksualitet.
-Seksuelle dysfunktioner og brugen af teknikker og medicinske hjælpemidler
-Kroniske sygdomme – hvad gør det ved seksualiteten?
-Seksuelle afvigelser og minoriteter.
-Seksuelle overgreb. Tabu og traumer. Krænkeren.
-Børn og unges seksualitet og seksuelle udvikling
-Single-livets facetter
-Prævention. Både de moderne og dem vi kender fra andre traditioner.
-Frugtbarhed og undfangelse
-Graviditet. Sex, før – under – og efter graviditet.
-De forskellige orgasmer – og vejen til dem.
-Lyst og passion – livet igennem.
-Tro – håb og kærlighed. Tro og religionenes indvirkning på hvordan vi oplever seksualitet.
-Det gode parforhold. Hvordan overlever og lever vi som to, sammen.
-Hvor er vi forskellige, mænd og kvinder, og hvordan kommunikerer vi bedst?
-Utroskab, jalousi og skilsmisse.
-Pornografi og syn på manden og kvinden med mediernes/ reklameverdenensøjne.
-Lyst, livslyst og passion i dig selv og dit forhold.
-Par-terapi, som udviklende, forebyggende, konfliktløsende og helende.
-Handikap og seksualitet. Innovativ og relevant viden på området.
-Den ældres seksualitet og kærlighedsforhold.
-Seksualitet og relation som handicappet.
-Seksuelle minoriteter, fetiscisme etc.
-Det seksuelle selvbillede – hvem er jeg som et seksuelt væsen?
-Seksuelle fantasier og ønsker.
-Handicappede og seksualitet.
-NLP andre metoder til at forstå/ arbejde med forskellige personlighedstyper.
-Den moderne kvindes problematikker, såsom vulvodyni, vaginisme, pms etc. plus teknikker.
-Den moderne mands problematikker, potensproblemer, identitet etc.
-Taoistisk tantra, Erotisk Tantra og tantrayoga.
-Ayurvediske teknikker til styrkelse af krop, sind og ånd.
-Kost, ernæring og livsstil. Hvordan påvirker det os og vores seksualitet, lyst og frugtbarhed?
-Mad, urter og kosttilskud – som afrodisiaka, og til et langt glad og sundt liv
-Glade nætter til glade dage. Vækkelse af sanserne via duft, smag, syn, berøring og lyd.

HVAD KAN DU BRUGE UDDANNELSEN TIL

Efter bestået eksamen er der mange forskellige muligheder for, hvordan du kan bruge den nye uddannelse til sexolog:
-Du kan f.eks. starte din egen praksis som udøvende sexolog – enten alene eller sammen med en kollega, anden sexolog, psykolog etc.
-Du kan også holde foredrag og undervise i det private og på aftenskoler.
-Du kan blive ansat i erhvervslivet og være fast tilknyttet som sexolog i en større virksomhed.
-Du kan skrive artikler og bøger.
-Du kan lave en telefonisk rådgivningslinie.
-Du kan skabe din egen rådgivningsside på nettet, fungere som ekspert på anden webside eller være ekspert i ”Sex og Samliv” i avis el. ugeblad.
-Du kan deltage på sexologiske kongresser i Norden og i den øvrige verden.

DIN PERSONLIGE UDDANNELSE

Uddannelsen til sexolog giver dig også stor personlig viden og indsigt, som kan bruges i dit eget private liv. Du vil blive præsenteret for mange emner og retninger, som du selv har mulighed for åbne yderligere op for og gå videre med.
Den nye uddannelse til sexolog giver dig med sit fokus på det hele menneske, en seriøs retning og et arbejde, som du kan bruge livet igennem. Det er et job, du først bliver for gammel til, når du er så gammel, at du helt har glemt, hvad sex er!

SEXOLOG – HOT ELLER NOT?

At være sexolog er et job, du kan være stolt af. Og verden er parat!
Som sexolog møder du mennesker i feltet sex/kærlighed/relation. Du møder dem dér, hvor livet kan være allerbedst og gøre allermest ondt. Udstyret med den rette viden og de rigtige teknikker, bliver du i stand til at møde og modtage dem, hjælpe dem videre, igennem krisen, ud af problemerne – og frem til et lykkeligere liv. Til et liv hvor sex, relationer og følelser fungerer godt, og hvor underlivet bliver en naturlig og integreret del af „det gode liv”.
At være sexolog er et job med meget ”solskin”. Der er ikke langt fra tårer til latter, og du kan være med til at vende krise og sorg til mulighed for udvikling, kreativitet og glæde.
Du er i berøring med livet i et omfang, som kun er de få forundt, og du kan glæde dig over, at dit job har stor, ja ofte afgørende betydning for andre menneskers liv og lykke.
At uddanne dig til sexolog er derfor en beslutning, som vil give mening både for dig og for dine fremtidige klienter hver dag – livet igennem.

PENSUM OG LITTERATUR

På uddannelsen skal du være beredt på at skulle læse en del bøger og artikler på både dansk, norsk, svensk og engelsk. Litteraturliste og uddannelsesplan for 1. semester, udleveres på 1. uddannelsesdag. Herudover vil du også ofte fra hver enkelt foredragsholder og underviser modtage skriftlig materiale. Udgiften til litteratur dækkes af den studerende.

EKSAMEN OG FRAVÆRSPOLITIK

For at kunne gå til eksamen, skal du kunne dokumentere min. 90% fremmøde på uddannelsen, samt godkendelse af samtlige opgaver undervejs. Eksamen er obligatorisk. Eksamen består af en mundtlig og en skriftlig del. I den mundtlige trækkes et spørgsmål som besvares i en ”konstrueret” terapi situation. Den skriftlige eksamen består af en række spørgsmål til pensum. Til besvarelsen har hver elev 1 uge. Det samlede resultat af den skriftlige og mundtlige eksamen vurderes med bestået el. ikke bestået. Ved ikke bestået eksamen, er det muligt at gå op til reeksamen uden yderligere vederlag. Du eksamineres af Yazmin Fox og censor. Du modtager eksamensbevis/ certifikation. Vurderingen af om en elev kan gå til eksamen el. ej er dog i sidste instans en endelig vurdering der gøres og beslutning der tages, af skolens ledelse.

ADGANGSKRITERIER – ANSØGNING OG OPTAGELSE

På Sexologiskolen vægter vi den gode karakter, over de gode karakterer. Har man begge dele, er vi også glade.

Vi optager kvinder og mænd, som har fokus på sexologi og parterapi, som vitale og essentielle områder, i deres eget liv – og som gerne vil arbejde med og gøre en positiv forskel på disse områder i andre menneskers liv, såvel.

Mænd og kvinder, som kender sig selv godt, er “nysgerrige” på faget og som ønsker at gøre en forskel, med deres viden.

Vi optager fra 18 år, og frem efter. Vores yngste elev er 18 og vores ældste 62, pt. Balancen er pt. 25% mænd og 75% kvinder, med et stigende antal mandlige ansøgere/ elever.

Du må gerne have været igennem nogle af livets labyrinter, og derigennem gjort dig nogle erfaringer, men det vigtigste er, at du er højt motiveret for at blive Sexolog og Parterapeut, at du har godt hoved, sådan at du kan læse bøgerne, løse opgaverne og være en god sparringspartner for dine medstuderende.

Vigtigst af alt dette er dog, at du er et empatisk menneske, og brænder for faget.

OPTAGELSESPROCEDURE

1.Ansøgningsskema rekvireres: info@sexologiskolen.dk T: 2670 5577.

2.Svar gives indenfor 2 dage, om du er gået videre til optagelsessamtalen.
90% af de som inviteres til en optagelsessamtale, bliver optaget på skolen.

3.Til optagelsessamtalen, spørges ind til de forskellige besvarrelser på ansøgningsskemaet. Og du er naturligvis også velkommen til at spørge os. Der gives i langt de fleste tilfælde svar med det samme, om du er optaget el. ikke optaget. Dette bekræftes samtidigt på mail. I enkelte tilfælde inviteres du til en ekstra samtale, hvis der er tvivl. Her vil vi være to undervisere tilstede.

4.Efter optagelse modtager du optagelsesaftale, faktura og andre praktiske informationer.

5.Ugen før udd. start modtager du endnu en mail, denne gang med praktisk information.
For at blive optaget på uddannelsen til sexolog skal du sende en mail til info@sexologiskolen, hvor du beder om et ansøgningsskema. Vi sender dig skemaet i word-format. Efter at have udfyldt skemaet, mailes det tilbage til info@sexologiskolen.

Hver enkelt ansøgning vurderes individuelt og bliver endeligt fulgt op af en personlig samtale, hvor du inviteres til at komme på skolen el. ved en personlig samtale over telefonen, hvis du kommer langvejsfra.

Aldersgrænsen er 18 år. Eleverne på Sexologiskolen er pt. mellem 18 og 62 år. Gennemsnitsalderen er pt. 31 år, fordelt på 3/4 kvinder og 1/4 mænd. Spredningen i alderen og det at begge køn er repræsenteret giver en god dynamik på holdene og et godt og alsidigt input – til stor glæde for alle *S.

De ting vi lægger vægt på blandt ansøgerne er:

At du er et harmonisk og empatisk menneske. Du er stærkt motiveret, brænder for at blive sexolog og kan se dig selv i jobbet i fremtiden. Herudover skal du være i stand til at læse en del litteratur, som er primært på dansk, men du vil også få bøger på engelsk og enkelte på svensk og norsk.
Der er også mindre skriftlige og mundtlige opgaver undervejs i studiet, hvor du bliver trænet i fremlægning foran dine medstuderende og skolet i at lave mindre undersøgelse om danskernes sexliv.
Hvorfor adgangskrav? På vores uddannelse har vi valgt at have adgangskrav. Adgangskravene er relevante for at sikre det høje fagligt niveau, vi ønsker på uddannelsen. Det giver et godt fælles afsæt for uddannelsestagerne – ind i sexologien. Det høje faglige niveau er en af de væsenligste forudsætninger for, at vi kan uddanne de dygtigste sexologer. Sexologer der efterfølgende kan komme ud i livet, løfte opgaven, få klienter og succes med deres job.

Endeligt er adgangskrav og samtale med til at sikre, at de uddannelsestagende har bedst mulig forudsætning for at læse og forstå pensum, og dermed at bestå eksamen.

Vi har samtidig lavet et smuthul, for at få alle de bedste med. Dvs. også dé, som har valgt en lidt anden, men stadig relevant vej, og dermed baggrund for uddannelsen. Det er derfor ikke et must, at du har en terapeutisk el. sundhedsfaglig baggrund, for at søge ind på uddannelsen.

UDDANNELSENS LEDELSE

Uddannelsen til sexolog er udformet af Sexolog Yazmin Fox. Vi har valgt at lade os inspirere af uddannelsen i klinisk sexologi på Gøteborg Universitet. Superviser på uddannelsen er bl.a. Docent Lars-Gösta Dahlöf, Gøteborg

Uddannelsesleder Yazmin Fox Eisen.

Vi forbeholder os ret til ændringer.