Parterapeut uddannelsen

Du kan læse begge uddannelser, Parterapeut og Sexolog, både i Århus, København og Oslo – og nu også Stockholm! Flere hold kører parallelt. Vi anbefaler, at man har både parterapeut- og sexologuddannelsen, fra Sexologiskolen. Uddannelserne er tilrettelagt sådan, at de kan tages samtidigt el. forskudt af hinanden. Flere og flere læser uddannelserne samtidigt. Vi tilbyder nu begge uddannelser til en samlet pris på kr. 118.000. Normalpris kr. 131.000. Sexolog kr. 68.000 + Parterapeut kr. 63.000.

Nye hold 2019 og 2020: Du kan starte på Parterapeut Oslo (PN1) starter d. 7. juni 2019, med mulighed for start frem til d. 27. juni 2019. 

Parterapeut København starter d. 24. april 2020 og Parterapeut Århus d. 8. maj 2020. Parterapeut Stockholm starter efter Sexolog Stockholm (d. 18.10.19) er færdig d. 23. april 2021.


MODULDATOER DANMARK 2019-2020-2021 inkl.

NYE PARTERAPEUTHOLD, alle åbne for tilgang – optag kører:

2019 + 2020 + 2021

Parterapeut Oslo Start d. 7. juni 2019

Parterapeut København d. 24. april 2020

Parterapeut Aarhus d. 8. maj 2020

Parterapeut Stockholm d. 23. april 2021

 

Parterapeut Hold P10 København.

(6 moduler sammen med Århusholdet i Århus)

Modul 1 (uge 17) : 24. 25. og 26. april 2020

Modul 2 (uge 24) : 12. 13. og 14. juni, fælles i Århus

Modul 3 (uge 34) : 21. 22. og 23. august

Modul 4 (uge 37) : 11. 12. og 13. september, fælles i Århus

Modul 5 (uge 43) : 23. 24. og 25. maj, fælles i Århus

Modul 6 (uge 47) : 20. 21. og 22. november

Modul 7 (uge 50) : 11. 12. og 13. december

2021

Modul 8 (uge 1) : 8. 9. og 10. juni, fælles i Århus

Modul 9 (uge 10) : 12. 13. og 14. marts

Modul 10 (uge 15) : 16. 17. og 18. april, fælles i Århus

Modul 11 (uge 20) : 21. 22. og 23. maj

Modul 12 (uge 25) : 25. 26. og 27. juni

Modul 13 (uge 33) : 20. 21. og 22. aug. inkl. Mundtlig Eksamen. 

Parterapeut Hold P11 i Århus.

(6 moduler inkl. eksamen sammen med Københavnholdet P10 i København)

Modul 1 (uge 19) : 8. 9. og 10. maj 2020

Modul 2 (uge 24) : 12. 13. og 14. juni

Modul 3 (uge 34) : 21. 22. og 23. august, fælles i København

Modul 4 (uge 37) : 11. 12. og 13. september

Modul 5 (uge 43) : 23. 24. og 25. maj

Modul 6 (uge 47) : 20. 21. og 22. november, fælles i København

Modul 7 (uge 50) : 11. 12. og 13. december, fælles i København

2021

Modul 8 (uge 1) : 8. 9. og 10. juni

Modul 9 (uge 10) : 12. 13. og 14. marts, fælles i København

Modul 10 (uge 15) : 16. 17. og 18. april

Modul 11 (uge 20) : 21. 22. og 23. maj, fælles i København

Modul 12 (uge 25) : 25. 26. og 27. juni, fælles i København

Modul 13 (uge 33) : 20. 21. og 22. aug. inkl. Mundtlig Eksamen i København.

Læs mere om Oslo her

Datoer Norge/ Oslo 1-1 ½ år. 13 moduler, inkl. 6 moduler i Danmark, med Parterapeutholdene her 

Læs mere om Stockholm her

Datoer Sverige/ Stockholm 1-1 ½ år. 13 moduler, inkl. 6 moduler i Danmark, med Parterapeutholdene her 


Det er mere og mere anerkendt, at gå en tur til Parterapeut, når forholdet har brug for en hjælpende hånd. Det er både for dé, som virkelig har brug for guidning i forholdets kriseområder, og for dé, som lige har lært hinanden at kende og vil være sikre på at de har fået kikket deres svage og stærke sider i øjnene. De fleste af os vandrer gennem livet som en del af et par – eller som en del af et par forhold. Enten er vi i et parforhold eller også imellem forhold – og hvert forhold kan have brug for støtte indimellem.

Imellem modulerne arbejder man i studiegrupper. Gennemsnitlig 3 timer pr. måned.

Den certificerede Parterapeut Uddannelse på Sexologiskolen hos Yazmin Fox Eisen, tager udgangspunkt i parrenes forskellige faser. De problemer der kan lægge i et parforhold i opstarten, eller i det lange forhold, når “gnisten” er væk, når vi oplever svigt, utroskab el. svær sygdom.

Vi har valgt nogle rigtig dygtige og relevante undervisere, og efter vores mening er nogle af  de bedste, og mens relevante foredragsholdere og undervisere, indenfor parterapien. Blandt dem er både kendte og mindre kendte ansigter.

På Sexologiskolen anbefaler vi dig, som sagt, at du har begge uddannelser til Sexolog og Parterapeut. Du kan læse uddannelserne samtidigt, idet modulerne er tilrettelagt således, at de ligger forskudt af hinanden. Du kan også læse den ene uddannelse først, og den anden lige efter.

Vi anbefaler også at have både Sexolog- og Parterapeutuddannelsen, fra samme skole, da vi har formet de to uddannelser sådan, at de passer sammen, uden overlapninger og med masser af viden, som supplerer hinanden.

Det er også vores oplevelse at Jobtitlen “Sexolog & Parterapeut” er som venstre og højre ben. Den ene går ikke uden den anden. Hver 3. af vores individuelle klienter har samtidig par issues, hvorfor partneren inviteres med til konsultation, efter kort tid. Stort set hvert eneste par, som kommer i parterapi, har også problemer i deres sexliv, el. et blokket sexliv, pga. den dårlige intime kommunikation af følelses, seksualitet etc. Derfor er det en rigtig god idé at have begge uddannelser.

Uddannelsen til Parterapeut på Sexologiskolen er på 13 moduler på hver 3 dage, fordelt på varer 1 1/2 år. Oslo og Stockholm ligeledes 13 moduler, blot på 1 – 1 1/2 år. Uddannelsen læses både på Sexologiskolen København og Sexologiskolen Århus, Sexologiskolen Oslo – og nu også på Sexologiskolen Stockholm.

Undervisningen kører hele dage, fredage og lørdage kl. 9.00-17.00. Og søndage kl. 9.00-15.00. Undervisningen rummer også egenterapi og supervision i grupper. For at kunne gå til eksamen skal du have et fremmøde på min 90% og have lavet og godkendt, de opgaver der er på uddannelsen. Vurderingen af om en elev kan gå til eksamen el. ej er dog i sidste instans en endelig vurdering der gøres og beslutning der tages, af skolens ledelse.

På uddannelsen arbejdes også med egne parforholdsforcer, ressourser og problematikker, både i løbet af uddannelsen på skolen i undervisningen og udenfor undervisningen. Det er vores oplevelse, at de bedste terapeuter, er dé, som også har arbejdet med egne mønstre.

Derfor er der også krav om 8 t. egenterapi m. partner el. individuel, som skal foregå ved en terapeut udenfor skolen, efter eget valg, dog godkendt af skolen. Vi anbefaler at lade egenterapien ligge i løbet af 1. halvdel af studiet.

På uddannelsen kræves det at du har prøveklienter, min. 10. De fleste har dog flere. I København og Århus, kan du som elev leje dig ind på time-basis og i professionelle terapirum.

Holdstørrelsen er både i Århus, København og Oslo, er fra 10 og op til 30 elever pr. hold. Stockholm 10-35 elever. Nogle moduler køres sammen.

Uddannelsen afsluttes med en mundtlig eksamen, der vurderes med bestået el. ikke bestået. Ved sygdom el. ikke bestået eksamen er det muligt at gå op til næstkommende eksamen på Sexologiskolen, uden yderligere vederlag.

Vi byder velkommen til en spændende uddannelse!

Det er muligt at tage Orlov én gang på Parterapeutuddannelsen. Her overflyttes man automatisk til det næstkommende Nordiske hold. Orlov er afhængig af at uddannelsen er betalt el. at man opretholder den på fakturaen aftalte betalingsrytme og frister.

Priser og betaling

Der er 3 forskellige måder, hvorpå du kan betale din uddannelse/ dine uddannelser. På én gang v. optagelse/ uddannelsesstart, el. fordelt over uddannelsen/ uddannelserne i månedlige rater. 

Det billigste for dig, og det nemmeste for os, er at begge uddannelser/ hele uddannelsen, betales med det samme. Der er dog flere, som har brug for at fordele betalingen over lidt længere tid, da de ellers ikke ville have haft mulighed for at starte. Derfor har vi gjort det muligt, at betale uddannelserne i rater m. udbetaling, sådan at Sexologiskolen agerer “bank”. Skulle man få mulighed for at betale sin udd. tidligere end forventet, da reduceres det samlede beløb. Se venligst de nøjagtige beløb, under hver udd. og betalingsrytme.

Tilmelder du dig begge hoveduddannelser, kan du tage dem samtidigt, el. efter hinanden. Du skal blot være påbegynde 2. uddannelse indenfor 2 år fra tilmelding, og du kan tage orlov. Orlov kan tages én gang pr. udd. til næstkommende hold, når som helst og uanset grund.

Vi har valgt at skrive det med småt MED STORT.

Vi gør opmærksom på, at tilmelding og betaling er bindende, uanset betalingsrytme.

Vi har valgt at skrive det med småt MED STORT.

Vi gør opmærksom på, at tilmelding og betaling er bindende, uanset betalingsrytme.

Sexolog- & Parterapeutuddannelsen


 1. Betaling ved optagelse/ tilmelding kr. 118.000. Betales indenfor 8 dage fra optagelsen ___
 2. Udbetaling kr. 18.000 ved optagelse/ tilmelding. Betales indenfor 8 dage fra optagelsen.
  Restbetaling kr. 100.000, senest 1 måned før uddannelsesstart ___
 3. Betaling i 18 rater + udbetaling. Udbetaling kr. 18.000 v. optagelse/ tilmelding. Betales indenfor 8 dage fra optagelse. 1.-18. rate fra hver d. 1. i måneden fra d. 1. studiemåned (kr. 5.555+375) kr. 5.930. I alt kr. 124.740 ___ . Skulle det være muligt for dig, at betale dine uddannelser hurtigere end de 18 måneder, reduceres den samlede betaling med kr. 375, for hver måned, du betaler hurtigere.

 
Sexologuddannelsen

 1. Betaling ved optagelse/ tilmelding kr. 68.000. Betales indenfor 8 dage fra optagelse ___
 2. Udbetaling kr. 10.000 ved optagelse/ tilmelding. Betales indenfor 8 dage fra optagelsen.
  Restbetaling kr. 58.000 senest 1 måned før uddannelsesstart ___
 3. Betaling i 18 rater + udbetaling. Udbetaling kr. 10.000 v. optagelse/ tilmelding.
  Betales indenfor 8 dage fra optagelse. 1.-18. rate fra hver d. 1. i måneden fra d. 1. studiemåned (kr. 3.222 + gebyr kr. 375) kr. 3.597. I alt kr. 74.746 ___ . Skulle det være muligt for dig, at betale din udd. hurtigere end de 18 måneder, reduceres den samlede betaling med kr. 375, for hver måned, du betaler hurtigere.

Parterapeutuddannelsen

 1. Betaling ved optagelse/ tilmelding kr. 63.000. Betales indenfor 8 dage fra optagelse ___
 2. Udbetaling kr. 10.000 ved optagelse/ tilmelding. Betales indenfor 8 dage fra optagelsen.
  Restbetaling kr. 53.000 senest 1 måned før uddannelsesstart ___
 3. Betaling i 18 rater + udbetaling. Udbetaling kr. 10.000 v. optagelse/ tilmelding. 
Betales indenfor 8 dage fra optagelse. 1.-18. rate fra hver d. 1. i måneden fra d. 1. studiemåned (2.944 + gebyr 375) kr. 3.319. I alt kr. 69.742 ___. Skulle det være muligt for dig, at betale din udd. hurtigere end de 18 måneder, reduceres den samlede betaling med kr. 375, for hver måned, du betaler hurtigere.

OBS. Tages Parterapeutuddannelsen alene, skal der suppleres med 2 moduler fra Sexologuddannelsen, 2 x kr. 5.700. I alt kr. 11.400, som lægges til udd. prisen. Ønsker man senere at tage Sexologuddannelsen, også, fratrækkes det samme beløb, den på det tidspunkt gældende udd. pris for Sexologuddannelsen.

 

DE 6 Specialistuddannelser

 Vaginal-Terapi, Didaktisk Sexolog, Erhvervssexolog, Ayurvedamassage, ForældreRelationTerapeut og TantraYoga Lærer.

Pris pr. specialistuddannelse kr. 21.000. Pris v. samtidig ansøgning/ optagelse på Sexologuddannelsen kr. 19.000. Kan betales på én gang el. I rater ud over uddannelsen/ uddannelserne. OBS Tantralærer kr. 28.000 (5 moduler)

 1. Betaling ved optagelse/ tilmelding kr. 21.000. Betales indenfor 8 dage fra optagelsen ___
 2. Udbetaling kr. 6.000 ved optagelse/ tilmelding. Betales indenfor 8 dage fra optagelsen.
  Restbetaling kr. 15.000 senest 1 måned før uddannelsesstart ___
 3. Betaling i 5 rater + udbetaling. Udbetaling kr. 6.000 v. optagelse/ tilmelding. Betales indenfor 8 dage fra optagelsen. 1.-5. rate fra hver d. 1. i måneden fra d. 1. studiemåned (3.000 + gebyr 375) kr. 3.375. I alt kr. 26.875 ___. Skulle det være muligt for dig, at betale din Specialistuddannelse hurtigere end de 5 måneder, reduceres den samlede betaling med kr. 375, for hver måned, du betaler hurtigere.

Sexolog + én Specialistuddannelse (OBS Tantralærer kr. 30.000).

 1. Betaling ved optagelse/ tilmelding. Specialistudd. kr. 19.000 (inkl. rabat kr. 2.000) + Sexolog kr. 68.000 = Kr. 87.000. Betales indenfor 8 dage fra optagelsen ___
 2. Udbetaling kr. 10.000 ved optagelse/ tilmelding. Betales indenfor 8 dage fra optagelsen.
  Restbetaling kr. 77.000 senest 1 måned før 1. uddannelsesstart ___
 3. Betaling i 18 rater. Udbetaling kr. 16.000 v. optagelse/ tilmelding. Betales indenfor 8 dage fra optagelse. 2.-17. rate fra hver d. 1. i måneden fra d. 1. studiemåned (3.944 + gebyr 375) kr. 4.419. I alt kr. 95.542 ___Skulle det være muligt for dig, at betale din Sexolog og Specialistuddannelse hurtigere end de 18 måneder, reduceres den samlede betaling med kr. 375, for hver måned, du betaler hurtigere.

UDDANNELSES-MULTIPASS – Læs alle Sexologiskolen 7 Uddannelser.

Multipass til alle Sexologiskolens 7 uddannelser. Gælder 5 år, og er til førstkommende af hver af uddannelserne. Intropris frem til d. 31.12.17 kr. 210.000.

Normalpris Kr. 68.000 + 63.000 + 21.000 x 4 + 30.000 = Kr. 245.000. Spar kr. 35.000. 

 1. Betaling ved optagelse/ tilmelding til de 7 uddannelser. Uanset prisstigninger i den pågældende periode på 5 år. Kr. 200.000, gældende frem til d. 31.12.17. Betales indenfor 8 dage fra optagelsen ___
 2. Betaling i op til 60 rater (5 år). Ingen udbetaling. 1.-60. rate fra hver d. 1. i måneden og fra d. 1. studiemåned (3.334 + gebyr 275) Månedlig rate kr. 3.308. I alt kr. 216.480 ___Skulle det være muligt for dig, at betale din Sexolog og Specialistuddannelse hurtigere end de 18 måneder, reduceres den samlede betaling med kr. 275, for hver måned, du betaler hurtigere.

Mailes til info@sexologiskolen.dk “Ansøgning”

 Vi gør opmærksom på, at tilmelding og betaling er bindende, uanset betalingsrytme.


El. Ansøgningskema rekvireres på info@sexologiskolen.dk – du kan også ringe på 7026 5577. Der gives svar på optagelse indenfor 2 dage.

Der er mulighed for optagelsessamtale i forbindelse med intro, hvis udfyldt ans. skema er modtaget af skolen, senest 2 dage før. Efter aftale.

Download Ansøgningsskema Sexologiskolen

Tilmelding til Parterapeut

Click edit button to change this code.

Tilmelding til Nyhedsbrev

Click edit button to change this code.

Stemningsbillede fra Sexologiskolen København.
Salen Gunløgsgade 1.

Sexologiskolen København – Indgang Islands Brygge 27
vis-á-vis Gunløgsgade 1.

Kommunikation i Parforholdet, er en fortryllende ting! 

Langt de fleste mennesker ønsker et god parforhold.
Men ingen af os er født med en matrix over, hvordan vi gør.
Det vil vil gerne hjælpe med! 

Sexologiskolen Århus. Skt. Clemens Torv 17, 4. sal.
9 min. gang fra Århus H.

Salen – Sexologiskolen Århus.

Studie- og konsultationsrum Sexologiskolen Århus.

Parterapeut-elever øver cases på Sexologiskolen Århus.

Sexologiskolen Århus. Skt. Clemens Torv 17. Strøget.

Ingrid Ann Watson

Blandt underviserne har vi Ingrid Ann Watson. Parterapeut og forfatter igennem mange år!

 Som par, kan man opleve udfordringer og problemer,
uanset om parret består af kvinde og mand, mand og mand el. kvinde og kvinde. Fælles er kærligheden mellem to mennesker!

 “Jobbet som parterapeut & Sexolog, ser jeg som et af verdens lykkeligste jobs. Fordi at du som menneske, med viden – er i stand til at hjælpe mennesker med nogle af de ment fundamentale ting i deres liv – det giver mening, og gør mig lykkelig”.  Citat Yazmin Fox Eisen

Sexologiskolen København – beliggende ud til
Havnefronten Islands Brygge.