Parterapeut uddannelsen

Download Ansøgningsskema Sexologiskolen 2018 & 2019 her!

Du kan læse begge uddannelser, Parterapeut og Sexolog, både i Århus og København og nu Oslo! Holdene kører parallelt. Vi anbefaler stærkt, at man har både sexolog og parterapeutuddannelsen, fra Sexologiskolen. Uddannelserne er tilrettelagt sådan, at de kan tages samtidigt el. forskudt af hinanden. Flere og flere læser uddannelserne samtidigt. Vi tilbyder nu begge uddannelser til en samlet pris på kr. 118.000. Normalpris kr. 131.000. Sexolog kr. 68.000 + Parterapeut kr. 63.000.

Nye hold 2018: Du kan starte på Parterapeut København (P8) d. 26. oktober 2018. Århus (P9) d. 9. november 2018. Oslo (PN1) d. 12. april 2019.

REKVIRER ANSØGNINGSSKEMA

Det er mere og mere anerkendt, at gå en tur til Parterapeut, når forholdet har brug for en hjælpende hånd. Det er både for dé, som virkelig har brug for guidning i forholdets kriseområder, og for dé, som lige har lært hinanden at kende og vil være sikre på at de har fået kikket deres svage og stærke sider i øjnene. De fleste af os vandrer gennem livet som en del af et par – eller som en del af et par forhold. Enten er vi i et parforhold eller også imellem forhold – og hvert forhold kan have brug for støtte indimellem.

Imellem modulerne arbejder man i studiegrupper. Gennemsnitlig 3 timer pr. måned.

Den certificerede Parterapeut Uddannelse på Sexologiskolen hos Yazmin Fox, tager udgangspunkt i parrenes forskellige faser. De problemer der kan lægge i et parforhold i opstarten, eller i det lange forhold, når “gnisten” er væk, når vi oplever svigt, utroskab el. svær sygdom.

Vi har valgt nogle rigtig dygtige og relevante undervisere, og efter vores mening er nogle af  de bedste, og mens relevante foredragsholdere og undervisere, indenfor parterapien. Blandt dem er både kendte og mindre kendte ansigter.

På Sexologiskolen anbefaler vi dig, som sagt, at du har begge uddannelser til Sexolog og Parterapeut. Du kan læse uddannelserne samtidigt, idet modulerne er tilrettelagt således, at de ligger forskudt af hinanden. Du kan også læse den ene uddannelse først, og den anden lige efter.

Vi anbefaler også at have både Sexolog- og Parterapeutuddannelsen, fra samme skole, da vi har formet de to uddannelser sådan, at de passer sammen, uden overlapninger og med masser af viden, som supplerer hinanden.

Det er også vores oplevelse at Jobtitlen “Sexolog & Parterapeut” er som venstre og højre ben. Den ene går ikke uden den anden. Hver 3. af vores individuelle klienter har samtidig par issues, hvorfor partneren inviteres med til konsultation, efter kort tid. Stort set hvert eneste par, som kommer i parterapi, har også problemer i deres sexliv, el. et blokket sexliv, pga. den dårlige intime kommunikation af følelses, seksualitet etc. Derfor er det en rigtig god idé at have begge uddannelser.

Uddannelsen til Parterapeut på Sexologiskolen er på 13 moduler på hver 3 dage, fordelt på varer 1 1/2 år. Uddannelsen læses både på Sexologiskolen København og Sexologiskolen Århus.

Undervisningen kører hele dage, hvoraf de fleste ligger kl. 9.00 – 16.00 el. 17.00. Nogle dage møder/ går vi lidt tidligere/ senere. Afhængig af underviseren og emnerne. Undervisningen rummer også egenterapi og supervision i grupper. For at kunne gå til eksamen skal du have et fremmøde på min 90% og have lavet og godkendt, de opgaver der er på uddannelsen. Vurderingen af om en elev kan gå til eksamen el. ej er dog i sidste instans en endelig vurdering der gøres og beslutning der tages, af skolens ledelse.

På uddannelsen arbejdes også med egne parforholdsforcer, ressourser og problematikker, både i løbet af uddannelsen på skolen i undervisningen og udenfor undervisningen. Det er vores oplevelse, at de bedste terapeuter, er dé, som også har arbejdet med egne mønstre.

Derfor er der også krav om 8 t. egenterapi m. partner el. individuel, som skal foregå ved en terapeut udenfor skolen, efter eget valg, dog godkendt af skolen. Vi anbefaler at lade egenterapien ligge i løbet af 1. halvdel af studiet.

Holdstørrelsen er både i Århus, København og Oslo, er fra 10 og op til 30 elever pr. hold.

Uddannelsen afsluttes med en mundtlig eksamen, der vurderes med bestået el. ikke bestået. Ved sygdom el. ikke bestået eksamen er det muligt at gå op til næstkommende eksamen på Sexologiskolen, uden yderligere vederlag.

Vi byder velkommen til en spændende uddannelse!

PARTERAPEUT

SEXOLOGISKOLEN KØBENHAVN, ÅRHUS & OSLO

Nye hold 2018. Optag kører!

København d. 26. oktober

Århus d. 9. november

Oslo d. 12. april 2019


Parterapeut Hold P8 København (6 moduler sammen med P9 i Århus)

Studieår 2018-2020 . P8

MODUL 1:      København (uge 43) 26. 27. og 28. oktober. 

MODUL 2:      (Uge 50) d. 14. 15. og 16. december.

2019

MODUL 3:      (Uge 2) D. 11. 12. og 13. januar 2019.

MODUL 4:      (Uge 6) D. 8. 9. og 10. februar, fælles i Århus.

MODUL 5:      (Uge 10) d. 8. 9. og 10. marts.

MODUL 6:      (Uge 16) D. 19. 20. og 21. april.

MODUL 7:     (Uge 26) D. 28. 29. og 30. juni, fælles i Århus.

MODUL 8:      (Uge 33) D. 16. 17. og 18. august 2018, fælles i Århus.

MODUL 9:      (Uge 40) d. 4. 5. og 6. oktober.

MODUL 10:    (Uge 45) D. 8. 9. og 10. november, fælles i Århus.

MODUL 11:     (Uge 49) d. 6. 7. og 8. december, fælles i Århus.

2020

MODUL 12:    (Uge 9) d. 28. 29. februar og 1. marts, fælles i Århus.

MODUL 13:    Undervisning og Eksamen (uge 15) 10. 11. (og 12.) april.

 


Parterapeut Hold P9 Århus (6 moduler sammen med P8 i København)

Studieår 2018-2020 .  P9

MODUL 1:       (uge 45) 9. 10. og 11. november 2018

MODUL 2:      (Uge 50) d. 14. 15. og 16. december, fælles i København.

2019

MODUL 3:      (Uge 2) D. 11. 12. og 13. januar 2019, fælles i København.

MODUL 4:      (Uge 6) D. 8. 9. og 10. februar. 

MODUL 5:      (Uge 10) d. 8. 9. og 10. marts, fælles i København.

MODUL 6:      (Uge 16) D. 19. 20. og 21. april, fælles i København.

MODUL 7:     (Uge 26) D. 28. 29. og 30. juni.

MODUL 8:      (Uge 33) D. 16. 17. og 18. august.

MODUL 9:      (Uge 40) d. 4. 5. og 6. oktober, fælles i København.

MODUL 10:    (Uge 45) D. 8. 9. og 10. november. 

MODUL 11:     (Uge 49) d. 6. 7. og 8. december.

2020

MODUL 12:    (Uge 9) d. 28. 29. februar og 1. marts.

MODUL 13:    Undervisning og Eksamen (uge 15) 10. 11. (og 12.) april., fælles i København.


 Til dé Parterapeuter, som læser Parterapeutuddannelsen alene. Her er listen over de “2 moduler/ 6 dage, som skal læses samme med Sexologerne.  De to moduler/ 6 dage, ligger lidt anderledes fordelt i år:

Dag 1: 17.11.18 København
Dag 2+3+4: 22. 23. + 24.2.19 Århus
Dag 5+6: 27.+28.4.19 København el. 11.+12.5. Århus
Fredage og lørdag kl. 9-17. Søndage kl. 9-15.

 

Parterapeut Hold PN1 OSLO (5 moduler sammen med Parterapeuthold i København)
Læs mere om Oslo her.

 

Priser og betaling

Der er 3 forskellige måder, hvorpå du kan betale din uddannelse/ dine uddannelser. På én gang v. optagelse/ uddannelsesstart, el. fordelt over uddannelsen/ uddannelserne i månedlige rater. 

Det billigste for dig, og det nemmeste for os, er at begge uddannelser/ hele uddannelsen, betales med det samme. Der er dog flere, som har brug for at fordele betalingen over lidt længere tid, da de ellers ikke ville have haft mulighed for at starte. Derfor har vi gjort det muligt, at betale uddannelserne i rater m. udbetaling, sådan at Sexologiskolen agerer “bank”. Skulle man få mulighed for at betale sin udd. tidligere end forventet, da reduceres det samlede beløb. Se venligst de nøjagtige beløb, under hver udd. og betalingsrytme.

Tilmelder du dig begge hoveduddannelser, kan du tage dem samtidigt, el. efter hinanden. Du skal blot være påbegynde 2. uddannelse indenfor 2 år fra tilmelding, og du kan tage orlov. Orlov kan tages én gang pr. udd. til næstkommende hold, når som helst og uanset grund.

Vi har valgt at skrive det med småt MED STORT.

Vi gør opmærksom på, at tilmelding og betaling er bindende, uanset betalingsrytme.

Vi har valgt at skrive det med småt MED STORT.

Vi gør opmærksom på, at tilmelding og betaling er bindende, uanset betalingsrytme.

 

Sexolog- & Parterapeutuddannelsen


 1. Betaling ved optagelse/ tilmelding kr. 118.000. Betales indenfor 8 dage fra optagelsen ___
 2. Udbetaling kr. 18.000 ved optagelse/ tilmelding. Betales indenfor 8 dage fra optagelsen.
  Restbetaling kr. 100.000, senest 1 måned før uddannelsesstart ___
 3. Betaling i 18 rater + udbetaling. Udbetaling kr. 18.000 v. optagelse/ tilmelding. Betales indenfor 8 dage fra optagelse. 1.-18. rate fra hver d. 1. i måneden fra d. 1. studiemåned (kr. 5.555+375) kr. 5.930. I alt kr. 124.740 ___ . Skulle det være muligt for dig, at betale dine uddannelser hurtigere end de 18 måneder, reduceres den samlede betaling med kr. 375, for hver måned, du betaler hurtigere.

 
Sexologuddannelsen

 1. Betaling ved optagelse/ tilmelding kr. 68.000. Betales indenfor 8 dage fra optagelse ___
 2. Udbetaling kr. 10.000 ved optagelse/ tilmelding. Betales indenfor 8 dage fra optagelsen.
  Restbetaling kr. 58.000 senest 1 måned før uddannelsesstart ___
 3. Betaling i 18 rater + udbetaling. Udbetaling kr. 10.000 v. optagelse/ tilmelding.
  Betales indenfor 8 dage fra optagelse. 1.-18. rate fra hver d. 1. i måneden fra d. 1. studiemåned (kr. 3.222 + gebyr kr. 375) kr. 3.597. I alt kr. 74.746 ___ . Skulle det være muligt for dig, at betale din udd. hurtigere end de 18 måneder, reduceres den samlede betaling med kr. 375, for hver måned, du betaler hurtigere.

 

Parterapeutuddannelsen

 1. Betaling ved optagelse/ tilmelding kr. 63.000. Betales indenfor 8 dage fra optagelse ___
 2. Udbetaling kr. 10.000 ved optagelse/ tilmelding. Betales indenfor 8 dage fra optagelsen.
  Restbetaling kr. 53.000 senest 1 måned før uddannelsesstart ___
 3. Betaling i 18 rater + udbetaling. Udbetaling kr. 10.000 v. optagelse/ tilmelding. 
Betales indenfor 8 dage fra optagelse. 1.-18. rate fra hver d. 1. i måneden fra d. 1. studiemåned (2.944 + gebyr 375) kr. 3.319. I alt kr. 69.742 ___. Skulle det være muligt for dig, at betale din udd. hurtigere end de 18 måneder, reduceres den samlede betaling med kr. 375, for hver måned, du betaler hurtigere.

 

OBS. Tages Parterapeutuddannelsen alene, skal der suppleres med 2 moduler fra Sexologuddannelsen, 2 x kr. 5.700. I alt kr. 11.400, som lægges til udd. prisen. Ønsker man senere at tage Sexologuddannelsen, også, fratrækkes det samme beløb, den på det tidspunkt gældende udd. pris for Sexologuddannelsen.

 

DE 5 Specialistuddannelser

 Vaginal-Terapi, Didaktisk Sexolog, Erhvervssexolog, Ayurvedamassage og TantraYoga Lærer.

Pris pr. specialistuddannelse kr. 21.000. Pris v. samtidig ansøgning/ optagelse på Sexologuddannelsen kr. 19.000. Kan betales på én gang el. I rater ud over uddannelsen/ uddannelserne. OBS Tantralærer kr. 30.000 (5 moduler)

 1. Betaling ved optagelse/ tilmelding kr. 21.000. Betales indenfor 8 dage fra optagelsen ___
 2. Udbetaling kr. 6.000 ved optagelse/ tilmelding. Betales indenfor 8 dage fra optagelsen.
  Restbetaling kr. 15.000 senest 1 måned før uddannelsesstart ___
 3. Betaling i 5 rater + udbetaling. Udbetaling kr. 6.000 v. optagelse/ tilmelding. Betales indenfor 8 dage fra optagelsen. 1.-5. rate fra hver d. 1. i måneden fra d. 1. studiemåned (3.000 + gebyr 375) kr. 3.375. I alt kr. 26.875 ___. Skulle det være muligt for dig, at betale din Specialistuddannelse hurtigere end de 5 måneder, reduceres den samlede betaling med kr. 375, for hver måned, du betaler hurtigere.

Sexolog + én Specialistuddannelse (OBS Tantralærer kr. 30.000).

 

 1. Betaling ved optagelse/ tilmelding. Specialistudd. kr. 19.000 (inkl. rabat kr. 2.000) + Sexolog kr. 68.000 = Kr. 87.000. Betales indenfor 8 dage fra optagelsen ___
 2. Udbetaling kr. 10.000 ved optagelse/ tilmelding. Betales indenfor 8 dage fra optagelsen.
  Restbetaling kr. 77.000 senest 1 måned før 1. uddannelsesstart ___
 3. Betaling i 18 rater. Udbetaling kr. 16.000 v. optagelse/ tilmelding. Betales indenfor 8 dage fra optagelse. 2.-17. rate fra hver d. 1. i måneden fra d. 1. studiemåned (3.944 + gebyr 375) kr. 4.419. I alt kr. 95.542 ___Skulle det være muligt for dig, at betale din Sexolog og Specialistuddannelse hurtigere end de 18 måneder, reduceres den samlede betaling med kr. 375, for hver måned, du betaler hurtigere.

UDDANNELSES-MULTIPASS – Læs alle Sexologiskolen 7 Uddannelser.

Multipass til alle Sexologiskolens 7 uddannelser. Gælder 5 år, og er til førstkommende af hver af uddannelserne. Intropris frem til d. 31.12.17 kr. 210.000.

Normalpris Kr. 68.000 + 63.000 + 21.000 x 4 + 30.000 = Kr. 245.000. Spar kr. 35.000. 

 1. Betaling ved optagelse/ tilmelding til de 7 uddannelser. Uanset prisstigninger i den pågældende periode på 5 år. Kr. 200.000, gældende frem til d. 31.12.17. Betales indenfor 8 dage fra optagelsen ___
 2. Betaling i op til 60 rater (5 år). Ingen udbetaling. 1.-60. rate fra hver d. 1. i måneden og fra d. 1. studiemåned (3.334 + gebyr 275) Månedlig rate kr. 3.308. I alt kr. 216.480 ___Skulle det være muligt for dig, at betale din Sexolog og Specialistuddannelse hurtigere end de 18 måneder, reduceres den samlede betaling med kr. 275, for hver måned, du betaler hurtigere.

Mailes til info@sexologiskolen.dk “Ansøgning”

 Vi gør opmærksom på, at tilmelding og betaling er bindende, uanset betalingsrytme.


TILLYKKE!

Sexologiskolen ønsker tillykke til de nyuddannede Parterapeuter:
droppedImage

Vi ønsker et stort Tillykke til Freya Chalotte Holm, Heidi Als Ringheim, Else Marie Berner, Martin Ekblom, Amanda Lagoni, Mie Moltke, Therese Kofoed og Anette Molbech. Vi ønsker dem alt godt herfra og tillykke til Danmark, der lige har fået 8, fantastiske, empatiske og dygtige Parterapeuter.

Download Ansøgningsskema Sexologiskolen 2018 & 2019 her!

El. Ansøgningskema rekvireres på info@sexologiskolen.dk – du kan også ringe på 7026 5577. Der gives svar på optagelse indenfor 2 dage.

Der er mulighed for optagelsessamtale i forbindelse med intro, hvis udfyldt ans. skema er modtaget af skolen, senest 2 dage før. Efter aftale.

Tilmelding til Parterapeut

Fulde Navn*

Adresse*

By*

Postnr*

Email*

Tilmeld Nyhedsbrev

* påkrævet

Tilmelding til Nyhedsbrev

Stemningsbillede fra Sexologiskolen København.
Salen Gunløgsgade 1.

Sexologiskolen København – Indgang Islands Brygge 27
vis-á-vis Gunløgsgade 1.

Kommunikation i Parforholdet, er en fortryllende ting! 

Langt de fleste mennesker ønsker et god parforhold.
Men ingen af os er født med en matrix over, hvordan vi gør.
Det vil vil gerne hjælpe med! 

Sexologiskolen Århus. Skt. Clemens Torv 17, 4. sal.
9 min. gang fra Århus H.

Salen – Sexologiskolen Århus.

Studie- og konsultationsrum Sexologiskolen Århus.

Parterapeut-elever øver cases på Sexologiskolen Århus.

Sexologiskolen Århus. Skt. Clemens Torv 17. Strøget.

Ingrid Ann Watson

Blandt underviserne har vi Ingrid Ann Watson. Parterapeut og forfatter igennem mange år!

 Parterapeut og familieterapeut Sølvi Elinora Degnegaard, underviser i de nye par- og familiekonstellationer, med delebørn.

 Som par, kan man opleve udfordringer og problemer,
uanset om parret består af kvinde og mand, mand og mand el. kvinde og kvinde. Fælles er kærligheden mellem to mennesker!

 “Jobbet som parterapeut & Sexolog, ser jeg som et af verdens lykkeligste jobs. Fordi at du som menneske, med viden – er i stand til at hjælpe mennesker med nogle af de ment fundamentale ting i deres liv – det giver mening, og gør mig lykkelig”.  Citat Yazmin Fox Eisen

Sexologiskolen København – beliggende ud til
Havnefronten Islands Brygge.