Sexologiskolan Stockholm

SEXOLOGISKOLAN STOCKHOLM – Gamla Stan

Informationsmöte Online 6. maj kl. 19.00-20.30

Download alle Moduldatoerne: Moduldatoer Sverige SVS1

 

Sexologiskolan Stockholm – Gamla Stan – Stortorget 3

 • SexologiTerapi-utbildningen – 24 september 2021  & Parterapeututbildningen – 22. oktober 2021

 • Är du intresserad av att studera modern sexologi och terapi av stor variation med fokus på hela människan? Då är Sexologiskolan något för dig! Vi erbjuder en unik möjlighet till fördjupad kunskap inom sexologi och terapi, med fokus på hela människan. Våra utbildningar grundar sig i vetenskaplig forskning ur ett kliniskt perspektiv samtidigt som de influeras av traditionell visdom för att väva samman den moderna sexologin och terapin.

Hälften av våra elever har redan arbetserfarenheter inom hälso- och sjukvård, terapi och psykologi, socialt arbete eller som lärare, medan den andra hälften har andra bakgrunder men en hög emotionell intelligens och uppriktigt önskar att arbeta med människor, intimitet, kommunikation, relationer och samspel.


 

VÄLKOMMEN TILL NORDEN

På Sexologiskolan bjuder vi in hela norden till att bli en del av vår växande skola – och vår vision om ett starkt samarbete mellan de nordiska länderna: Danmark, Sverige, Norge, Färöarna, Grönland och Island. Vår erfarenhet är att samarbetet med varierande länderna ger den enskilda sexologen och den enskilda terapeuten en möjlighet att genom det vibrerande nordiska nätverket lära känna andra aspekter av sexologi och terapi – och introduceras till nya spännande kongresser och nya sätt att arbeta.


OM SEXOLOGISKOLAN

Sexologiskolan är en modern sexologiskola med ett tvådelat syfte: dels för att erbjuda utbildningar och kurser med stor variation inom ämnena sexologi och terapi, samt erbjuda olika former av samtalsterapi.

På Sexologiskolan ligger fokus på hela människan- med utgångspunkt att sex och kön är både naturliga och viktiga delar av livet. Därför är skolans utbildningar och terapiformer utformade för att ta vara på områdets olika grenar och på en professionell nivå anpassas utefter framtidens människa.


VÅRA MÅL

Det är en stor efterfrågan på sexologer och parterapeuter Norden över. Vårt mål på Sexologiskolan är därför att våra utbildningar ska ge de bästa förutsättningarna för våra studenter att bli de absolut främsta inom sexologi och parterapi.

Våra utbildningar är utformade utifrån både praktiskt och teoretiskt lärande, samt innefattar mycket obligatorisk litteratur. Detta för att vi vill att våra studenter ska ha tillgång till en bred kunskapsbas, en djup insikt och förståelse för innebörden av sitt framtida arbete och slutligen ta examen som de ytterst kompetenta sexologer och parterapeuter de har utbildats till att bli på Sexologiskolan.


BRANSCHFORUM – FÖR EXAMINERADE SEXOLOGER OCH PARTERAPEUTER

Sexologiskolan öppnar även ett branschforum och sammanslutning för välutbildade sexologer och parterapeuter i Norden som öppnar januar 2020. Namnet offentliggörs, när sidan öppnar, mer info på www.sexologiskolen.dk


SÅHÄR UTMÄRKER SIG VÅR UTBILDNING – OCH SKILJER SIG FRÅN ANDRA

På våra utbildningar förenar vi aktuell forskning och Vetenskap med traditionell Visdom. De två V:na kompletterar varandra och blir fullständiga tillsammans, liksom våra föreläsare som har varierande arbetstitlar så som läkare, psykoterapeuter, barnmorskor, akupunktör, sjuksköterskor, näringsterapeuter m.m. Detta ger oss en unik möjlighet att erbjuda våra studenter en trygg och mångsidig grund att stå på som blivande sexologer och terapeuter.

På Sexologiskolan ligger fokus på hela människan – och därför värderar vi såväl psykiskt som fysiskt välmående. Dessa delar flätas samman och fångar upp helheten: vad det innebär att vara människa och hur vi förhåller oss till oss själva, varandra och den moderna samtid vi lever i. Våra studenter får ta del av egenterapi som sker både individuellt och i grupp – och genom praktiska erfarenheter erhålla verktyg som syftar till att främja studentens personliga och professionella utveckling. Vi belyser även värdet av en sund kropp och en god hälsa genom att uppmärksamma val av livsstil, kost och motion samt uppvaknandet av sinnena. Detta för att skapa en förståelse för vad dessa kan ha för inverkan på frågor som bl.a. sexualdrift, reproduktion och fertilitet.


UTBILDNINGAR

Vi erbjuder åtta olika utbildningar: sexologiutbildning, parterapeututbildning samt sex olika typer av specialistutbildningar. Alla utbildningarna leder till en kvalificerad examen samt certifiering. Utbildningen finns i Stockholm, Köpenhamn, Århus och Oslo. På samtliga skolor är intaget från 10-45 elever.


SEXOLOGTERAPEUT OCH PARTERAPEUT

Utbildningarna Sexolog och Parterapeut pågår i 1- 1 1/2 år. Schemat är uppbyggt på 13 tillfällen som är förlagda mellan fredag och lördag kl. 9.00-17.00, söndag 9.00-15.00. Detta för att alla ska ha samma chans att kunna delta, oavsett om du är yrkesverksam eller har andra studier vid sidan av. Tillfällena sker i genomsnitt var sjätte vecka. OBS! Tiderna kan variera beroende på läraren och undervisningsformen.

Du kan läsa utbildningarna var för sig, men vi rekommenderar att du läser båda två antingen samtidigt eller efter varandra. På så vis får du en bredare och mer stabil grund att stå på, och precis som ditt vänstra och högra ben blir de två utbildningarna kompletta tillsammans. Detta medför även en prisreducering – se ansökningsblanketten för mer info om priser och betalning.


Exempel på ämnen som berörs under Sexologiskolans Sexologiutbildning:

 • Den sexuella utvecklingen genom livet

 • Sexualitet, kön och könsidentitet

 • Sexuell lust och gnista

 • Sex och attityder – historiskt, kulturellt och religiöst

 • Sexuella minoriteter

 • Östlig och västlig prevention

 • Andropaus och menopaus

 • Mannen och kvinnas sexualitet

 • Transsexualitet

 • Sexuella dysfunktioner och sexuella sjukdomar

 • Sexuella övergrepp, trauman och tabu

 • Funktionshindrade och sexualitet

 • Vaginism, vulvodyni, PMS, potensproblematik, etc.

 • Sexuella livsstilar, fantasier och fetischer

 • Erotisk tantra och tantrayoga

 • Ayurveda – tekniker för att styrka din kropp, sinne och själ etc


Exempel på ämnen som berörs under Sexologiskolans Parterapeututbildningen:

 • Relationer och kärlek

 • Otrohet, avundsjuka och skilsmässa

 • Öppna parrelationer

 • Parterapi: förebyggande, utvecklande och reparerande

 • Kommunikation, konflikthantering och helande

 • Lust, livslust och passion – individuellt och i förhållande

 • NLP och andra metoder för att förstå/ arbeta med olika personlighetstyper

 • Tantra och meditation för par

 • Dating och perioden mellan relationer

 • Psykiskt våld i parrelationer

 • ”Rescue box” exempelvis till tiden efter ett relationsuppbrott

 • Dating i olika åldrar

 • Kultur och religioners påverkan på parrelationer

 • ”Parrelationers självbild”

 • Konstruktiv kommunikation mellan skilda föräldrar

 • Olika terapeutiska redskap och inrättningar används på utbildningen, exempelvis Imago-terapi och Narrativ terapi etc


SPECIALISTUTBILDNINGAR Endast tillgänglig i Danmark, kommer att vara tillgänglig i Stockholm vid efterfrågan

Alla våra specialistutbildningar pågår i 6 månader. Schemat är uppbyggt på 4 (á 3 dager) tillfällen. Dessa ger dig en unik inriktning på antingen din sexologiutbildning eller parterapeututbildning, med vissa undantag att läsa fristående kurser.

 • Verksamhetssexolog. Specialistinriktning på utbildningen Sexologi, som konsulent i verksamheten i samarbete med HR-avdelningar. Utveckling av verksamhetens sexualpolitik och generell styrka för arbetstrivseln

 • Vaginal-terapi. Specialistinriktning på utbildningen Sexologi, med fokus på sexuella dysfunktioner – ex. vulvodyni och vaginism

 • Didaktisk Sexologi och kommunikation. Specialistinriktning på utbildningen Sexologi, med fokus på förmedling i form av föredrag, undervisning, skriftlig kommunikation till större församlingar. Ex högstadieklasser, gymnasium, föreningar och verksamheter etc.

 • Tantrayogalärare.Kan läsas fristående med krav på att du gått en fyradagarkurs i tantra på Sexologiskolan tidigare.

 • Ayurvedamassage.Kan läsas fristående, med krav på att du har fått en tidigare behandling av ayurvedamassage

 • FöräldrarelationsTerapeut. Specialistinriktning på utbildningen Parterapeut, med fokus på att skapa en positiv brobyggning och konstruktiv kommunikation mellan avskilda föräldrar. Till fördel och glädje för barnen


TERAPI

Som student på Sexologiskolan får du möjlighet till egenterapi på skolan Köpenhamn med studierabatt. Vi erbjuder även allmänheten ett brett utbud av både individuell terapi och parterapi på Sundhetshuset. Terapi kan innebära en avgörande vändpunkt i livet, en personlig utveckling eller ett tillfälle för individen att fokusera på sin unika situation. På Sexologiskolen erbjuder vi samtalsterapi i vackra miljöer till rimliga priser utan väntetid. Vår personal är välutbildade och certifierade terapeuter både inom modern sexologi och parterapi.

Sexologiskolans terapiutbud: individuell terapi, parterapi, vaginal-terapi, samt behandlar ämnen som ayurveda och fertilitet.


VAD DET INNEBÄR ATT VARA SEXOLOG / PARTERAPEUT

Det är allt vanligare att gå till sexolog och parterapeuter i dagens samhälle. Många är väldigt glada för den positiva effekt det har på sitt intima liv och sina parrelationer – även familjelivet. Det är därför inte längre tabubelagt att söka hjälp när man behöver den – men mer ett uttryck för att man tar fullt ansvar för sin sexuella utveckling och kommunikation i parförhållanden, såväl som det individuella livet. Det är god växt inför användning och anställningen av sexologer och parterapeuter. Du finner Sexologiskolans parterapeuter på landets sjukhus, i sundhetshusen, på gruppboenden, i psykologhusen, kommuner, folkhögskolar som privatpraktiserande terapeuter, krönikaskribenter m.m. i tidningar och på nätet, som föredragshållare i föreningar och i verksamhetslivet, som rådgivare och konsulenter om sexualpolitik, författare för böcker och många fler ställen.

Som sexolog och parterapeut möter du människor inom fältet sex, kärlek och relationer som samtidigt befinner sig i utsatta och sårbara livssituationer. Som sexolog och parterapeut får du möjlighet att med den rätta kunskapen och de rätta verktygen bemöta dessa människor och hjälpa dem igenom sina personliga kriser. Sexologen och parterapeutens arbete kan ha en avgörande betydelse för den enskilda människans liv. De får den unika möjligheten att vara med och vända på kris och sorg och istället vägleda mot utveckling och ett lyckligare liv. Ett liv där sex, kärlek och relationer får större utrymme i vardagen, samt blir en naturlig och integrerad del av ”det goda livet”. Att läsa sexologiutbildningen och / eller parterapeututbildningen är därför ett beslut som kommer ge mening åt både dig själv, dina framtida klienter och din omgivning – varje dag, hela livet.


KURSPLAN OCH LITTERATUR

På våra utbildningar ska du vara beredd på att läsa litteratur och artiklar på både danska, norska, svenska och engelska. Studenten står själv för kostnad av litteraturen. Litteraturlista och kursplan för första terminen får du vid utbildningsstart. Du kommer även att få skriftligt material skickat till dig från dina föreläsare och lärare. Du kan få möjlighet att se kursplan och litteraturlista vid Sexologiskolans introafton i Stockholm, Köpenhamn och andra städer där vi håller introafton, ex. Lund och Umeå.


SEXOLOGISKOLANS FÖRELÄSARE

På Sexologiskolan har vi upp till 54 föreläsare och experter som är noggrant utvalda och bland de bästa i Norden på sina respektive undervisningsområden. Under din utbildning kommer du bland annat få träffa:

 • Lars-Gösta Dahlöf – Docent og Klinisk Sexolog Göteborgs Universitet

 • Ingrid-Ann Watson – Parterapeut och Författare

 • Mette Birk – Sexolog och Präst

 • Yazmin Fox Eisen – Sexolog och Parterapeut

  och många fler


EFTER UTBILDNINGEN

Efter godkänd sexologiexamen / parterapeutexamen har du många valmöjligheter för hur du kan välja att använda din examen:

 • Du kan öppna din egen mottagning

 • Du kan hålla i samtalsterapi

 • Du kan föreläsa och undervisa

 • Du kan arbeta som sexolog på ett företag

 • Du kan skriva böcker, artiklar, blogga eller besvara sex- och samlivsfrågor i veckotidningen

 • Du kan öppna en rådgivningslinje via telefon eller på nätet

 • Du kan delta på sexologikongresser i Norden eller världen över etc


EXAMEN OCH EXAMENSKRAV

För att få ta examen måste du kunna dokumentera minst 90% närvaro på utbildningen samt vara godkänd på samtliga uppgifter. Examen är obligatorisk. Sexologiutbildningen består av en muntlig och en skriftlig del, Parterapeututbildningen består enbart av en muntlig del. I den muntliga delen ställs en fråga som ska besvaras i en ”konstruerad” terapisituation. Den skriftliga tentamen består av ett antal frågor ställda utifrån kursplanen. Varje elev får en vecka på sig att besvara dessa.

Det övergripande resultatet av den muntliga och den skriftliga delen bedöms med betyget godkänt eller icke godkänt. Om tentamen inte godkänts är det möjligt att få göra om tentamen utan ytterligare kostnader. Du examineras av intern censor och examinator Yazmin Fox Eisen samt en extern censor som alltid har en bakgrund som antingen läkare eller psykolog, plus sexolog/ parterapeut. Sedan får du examensbevis och certifiering. Bedömning av huruvida en student får ta examen eller ej sker med stöd från ett enhetligt beslut, vilket fattas i det sista skedet av skolans ledning.


MODULDATOER SVERIGE 2021-2022-2023

Sexolog Hold SVS1 i Stockholm.

(6 moduler på Sexologiskolan Stockholm, og 5 moduler sammen i København/ Oslo + eksamen i København)

Sexolog Stockholm Hold 1 – ST1

Ansøgning/ optag kører. Faste mødetider: Fredag og lørdag kl. 9.00-17.00. Søndag 9.00-15.00. Enkelte andre mødetider, se udd. plan. Der er mødepligt. Maximal accepteret fravær, uanset grund, 10% for at kunne gå til eksamen. Det er muligt at tage op til 7 moduler online som webinar. Med undtagelse af modul 11 og 12, hvor der øves mange cases. 

STARTDATO: SEXOLOG STOCKHOLM 28. maj 2021. 

STOCKHOLM SEXOLOG – HOLD 1 – SV1

MODUL 1: (Uge 21) D. 28. 29. og 30. maj, Sexologiskolan Stockholm

MODUL 2: (Uge 24) D. 18. 19. og 20. juni, fælles i København

MODUL 3: (Uge 32) D. 13. 14. og 15. august, fælles i København

MODUL 4: (Uge 34) D. 27. 28. og 29. august, fælles i Oslo

MODUL 5: (Uge 39) D. 1. 2. og 3. oktober, Sexologiskolan Stockholm

MODUL 6: (Uge 43) D. 29. 30. og 31. oktober, Sexologiskolan Stockholm

MODUL 7: (Uge 44) D. 5. 6. og 7. november, fælles i København

MODUL 8: (Uge 48) 3. 4. og 5. december, fælles i Oslo 

MODUL 9: (Uge 49) D. 10. 11. og 12. december, fælles i København

MODUL 10: (Uge 50) D. 17. 18. og 19. december, Sexologiskolan Stockholm

MODUL 11: (Uge 4) D. 28. 29. og 30. januar 2022, Sexologiskolan Stockholm

MODUL 12: (Uge 9) D. 4. 5. og 6. marts, Sexologiskolan Stockholm

MODUL 13: (Uge 13) 1. 2. 3. (4.) april, Eksamen Sexologiskolen København

 

STARTDATO: PARTERAPEUT STOCKHOLM 22. oktober 2021. 

STOCKHOLM PARTERAPEUT – HOLD 1 – PS1

MODUL 1: (Uge 42) D. 22. 23. og 24. oktober 2021


Studentintervju med Sexologistuderende Kim Wallgren:  

”Att träffa så många likasinnade med ett gemensamt intresse för ämnet känns också det helt fantastiskt”

 Här kan du läsa en intervju med Kim Wallgren som är student på Sexologiskolen. Varför valde hon att läsa sexologi och hur kom det sig att hon valde just Sexologiskolen i Köpenhamn? Hon berättar även om sina egna framtidsplaner och ger tips till dig som funderar på att utbilda dig inom ämnet sexologi.


Vad fick dig att vilja studera ämnet sexologi?

– Jag började läsa folkhälsovetenskap direkt efter gymnasiet och efter ett år av studier började jag läsa till sjuksköterska, och därefter till barnmorska. Under hela studietiden, åren som yrkesverksam sjuksköterska men framförallt som barnmorska fanns ett intresse för sexologi och problematiken kring ämnet. Intresset växte ännu mer när jag började arbeta inom reproduktion och assisterad befruktning. Klinikens stora behov av sexologisk kompetens samt mitt egna genuina intresse för området var det som till slut fick mig att börja studera sexologi.


Hur kom det sig att du valde att studera på Sexologiskolen?

– Jag önskade en utbildning som kunde ge mig både teori och praktiska verktyg att arbeta med. Då denna typ av utbildning inte fanns i Sverige vid det tillfället sökte jag mig till Köpenhamn istället. Upplägget av utbildningen gör att jag kan fortsätta arbeta samtidigt som studierna fortlöper, vilket passar mig perfekt.


Har du valt någon speciell inriktning och i så fall vilken?

– Jag har inte valt någon specifik inriktning men utesluter inte vidareutbildning inom ämnet framöver. Det faller sig naturligt att jobba med den patientgruppen jag haft sen tidigare på kliniken. Längre fram i tiden vet jag inte, det är ju alltid en spännande tanke att starta eget.


Vad ger sexologiutbildningen dig på ett personlig plan?

– Den ger mig massor! Jag har märkt en enorm skillnad bara efter 6 månaders studier i form av självreflektion och personlig utveckling. Att träffa så många likasinnade med ett gemensamt intresse för ämnet känns också det helt fantastiskt. Jag tror även att jag själv vågar tänka och känna på ett mer öppet sätt än tidigare. Man blir mer trygg i sig själv helt enkelt.


Vad är det bästa med din utbildning?

– Förutom att det hitintills har varit väldigt många bra föreläsningar och intressant läsning så måste jag säga att det är hela stämningen när man kliver innanför dörrarna på skolan. Jag har aldrig tidigare befunnit mig i ett sådant tryggt och vänligt klimat av människor som bemöter varandra med sådan stor respekt utan att döma. Oavsett vad vi pratar om så är det ingen som höjer på ögonbrynen och alla är väldigt stöttande till varandras personliga berättelser och erfarenheter. Man går ifrån skolan på söndagskvällen helt upprymd av all ny kunskap, nya upplevelser, och med så mycket värme i kroppen.


Finns det något annat med just din utbildning som kan vara intressant att veta?

– Upplägget på utbildningsmodulerna är väldigt bra och ger möjlighet till reflektion mellan tillfällena. Det finns alltid möjlighet att få tag på Yazmin vid frågor och funderingar, vilket känns tryggt.


Om du skulle läsa fler utbildningar, vad skulle du då läsa?

– Jag skulle vilja gå parterapeututbildningen vid ett senare tillfälle och kommer nog även gå en samtalsterapeututbildning i Sverige, parallellt med mina studier nästa termin.


Vad är dina planer efter utbildningen på Sexologiskolen?

– Jag vill fortsätta jobba på kliniken jag är på nu, men då med sexologisk mottagning till 50%. Att kliniken väljer att satsa på denna typ av mottagning tycker jag känns väldigt positivt och det är definitivt ett steg i rätt riktning. Dessutom har jag under min utbildning getts möjligheten att ha mina egna klienter för gratis konsultationer, vilket jag hoppas och tror även kommer gynna efterfrågan när jag väl är klar.

Har du några tips till andra som vill studera sexologi?

– Jag tror att många redan vid valet av sin utbildning har ett färdigt mål framför sig, men det tycker jag inte behövs när det handlar om sexologi. Målet ändras hela tiden när man upptäcker och intresserar sig för nya saker under utbildningens gång. Brinner du för sexologi, våga chansa helt enkelt!

Sexologiskolan Stockholm – Gamla Stan.

Grillska Huset

Stortorget 3, Plan 2

111 29 Stockholm

Sexologiskolan Stockholm

Gamla Stan. Grillska Huset

Stortorget 3, plan 2

111 29 Stockholm

Sexologiskolen Norden

.

Du finder Sexologiskolen

i 6 Nordiske Lande

med 7 Skoler

og 14 Uddannelser!

 

Sexologiskolen Norden

fylder 11 år

d. 23. september 2020

Hurra!

 

WE LOVE SEXOLOGISKOLEN 🙂 

Yazmin Fox Eisen

Uddannet i almen- og klinisk sexologi Gøteborg universitet. Samt på Skolen for Familieudvikling København mm.

Yazmin er gift med Timotheus Armand Eisen-Lange. Tilsammens har de 4 barn, 3 piger og 1 dreng fra 11- 21 år.

Yazmin Fox Eisen stiftede Sexologiskolen i 2009. Skolen har i dag 58 undervisere – og starter i 2020 sit 58. hold.

.

 

 

Sexologiskolen Norden - siden 2009

Sexologiskolan Stockholm

Gamla Stan. Grillska Huset

Stortorget 3

Plan 2

100 74 Stockholm

Nr. 3 – Porten til Sexologiskolan Stockholm

Gamla Stan. Grillska Huset

Stortorget 3, plan 2

100 74 Stockholm

Indgangen til

Sexologiskolan Stockholm

Gamla Stan. Grillska Huset

Stortorget 3, plan 2

100 74 Stockholm

Opgangen til

Sexologiskolan Stockholm

Gamla Stan. Grillska Huset

Stortorget 3, plan 2

100 74 Stockholm

Udsigten fra Sexologiskolan Stockholm

Gamla Stan. Grillska Huset

Stortorget 3, plan 2

100 74 Stockholm

Find vej fra

Stockholm Centralstation – til Sexologiskolen Stockholm

 • Gå 16 min

 • Bil 14 min

 • Offentlig Transport 14 min, linie 13, 14, 17, 18 og 19

Forældre og Familie!

At få børn er en vidunderlig proces – og krævende!

Hover Box Element

Kærligheden – og kreativiteten begynder tidligt i livet!

Sexologistuderende og Barnmorske Kim Wallgren

Kim Wallgren – Studerende Sexologiskolen. Baggrund for studie: Barnmorskeexamen, sjuksköterskeexamen.

Sexologiutbildningen – 18 oktober 2019 efterfølges af Parterapeututbildningen – 23 april 2021

– og mærk stemningen på Sexologiskolan Stockholm – Gamla Stan 🙂

Velkommen!

Entré

Sexologiskolan Stockholm

Gamla Stan. Grillska Huset

Stortorget 3, plan 2

100 74 Stockholm

Intimitet og alder!

Kærlighed & Intimitet varer hele livet – hvis du tillader det!

Sexologifestivalen 2020 - 2.-11. oktober

SEXOLOGIFESTIVALEN 2019

Gå med i festivalen

– Webinar

2. – 11. oktober 2020

Meld dig på Nyhedsbrev på www.sexologiskolan.se

– nederst på siden!

Og få gratis billett!

Velkommen!

Change the World

to a more positive place

– through Education and Empathy

and Greater Consciousness!

Yazmin Fox Eisen Founder Sexologiskolen