Ligeværd – det starter og slutter i sengen!

//Ligeværd – det starter og slutter i sengen!
­

Ligeværd – det starter og slutter i sengen!

Det handler om Ligeværd

DET HANDLER OM LIGEVÆRD – ELLER MANGLEN PÅ SAMME!

”Derfor skal vi ikke seksualundervise – men ligeværdsformidle!” siger anerkendt sexolog og debattør Yazmin Fox Eisen

 Ligeværd – det starter og slutter i sengen

Ugen har været fyldt med modsvar til den unge 16 årige studerende Ebrahim Said og hans kommentar om, at letpåklædte unge kvinder, selv bærer en del af skylden i voldtægt. En vis person har engang sagt “En rigtig mand ved, hvad han aldrig vil gøre – og en rigtig kvinde ved, hvad hun aldrig vil tage imod” og jeg accepterer som kvinde og fagperson, ikke at manden i en voldtægtssag fralægger sig, om det så gælder 1% af sit ansvar.

Om så en kvinde går nøgen igennem parken, så har ingen mand ret til at tage noget, med vold, som ikke er hans”. 

I kraft at mandens fysiske overlegenhed og kvindens fysiske udformning, hvor hun med sit køn tager imod – så er det vigtigt, at manden har en høj etik og moral, og ved hvilket kodex, vi som mænd og kvinder styrer efter, i Danmark, Norden og vesten. Og her vil det aldrig være ok, at indlede sex, el. tage en kvinde, mod hendes eget ønske! At tænke den vej, som unge Ebrahim Said, søger at legaliserer er en stor fejl, og en uværdig tankegang, både for manden og for kvinden!

Hvorfor gør vi, som vi gør?

Vil du forstå, hvorfor et menneske handler, som det gør, så kik nærmere på, hvordan det menneske tænker. Når vi ved, hvordan det menneske tænker, kan vi kikke på, hvordan dette menneskes værdisæt er og derudaf kan vi lede, hvordan han el. hun prioriterer. Hvad er vigtigst og hvad står først?

Når vi kender til det, kan vi kikke på, hvor stammer det værdisæt fra? En af de stærkeste print, er det vi har med fra små, hvor er vi vokset op, hvordan mor og far har behandlet hinanden, og ladet sig behandle. Hvordan vi er draget op, efter hvilke værdisæt, skrevne og uskrevne love og regler, religion og kultur.

Hvorfor seksualundervisning ikke virker

Seksualundervisning i dette tilfælde, vil ikke være tilstrækkelig, i sig selv. Det handler ikke om, udelukkende, at fortælle en mand, der kommer fra og med en anden kultur, at han ikke må tage en kvinde, uden hendes tilladelse, og med vold. Vi skal starte et andet sted, et lag dybere, hvor det handler om værdifastsættelsen af de to køn. Fordi i Danmark og i Norden/ Vesten, har vi en anden måde at se køn på, og drage de to køn op på. Det kaldes for ligeværdighed!

Et eksempel: Hvis en pige i et patriarkalsk samfund altid får lidt mindre mælk end sin bror, og han får lidt mere ros, og mere frihed – så er det også det værd el. manglende værd, hun læner sig op ad, når hun vokser op. Det er det, hun har set. Det er det hun har levet. Det er det hun umiddelbart tror på er sandheden. Det samme gør broderen. Og lærer man tidligt, at det ene køn er mere værd, end det andet, og hvor det ene køns rettigheder er langt større end det andet køns. Og hvor det ene køn kan bestemme over det modsatte køn – jeg så er det den virkelighed man lever i, det matrix, man styrer efter, og en handling der er i overensstemmelse med tankegang og overbevisning. Det er her, man skal sætte ind, altså ét lag dybere end, undervisning i, hvordan vi lever seksualiteten her i Danmark/ Norden/ Vesten. Det kan være et glimrende tiltag, men kombineret med, hvordan vi i og udenfor sengen, som partnere, men også som medmennesker, ser os selv og hinanden, som ligeværdige individer.

Ligeværdighed i Kommunikation.

Man kan have en religion og en kultur, som er smuk og værdig på nogle punkter, men som på andre punkter, som ligeværd imellem kønnene, strider helt og aldeles imod en nordisk/ vestlig opfattelse af, hvad som er rigtigt, godt og værdigt. Jeg tror, det er vigtigt, at vi som land sender et stærkere signal ud både indland og udland, om hvor vigtigt ligeværd og ligestilling imellem kønnene er, ud fra det værdisæt og verdenssyn, vi har fundet frem til, og som vi holder af. Jeg tror at netop ligeværd er en af de mest centrale grundsøjler i den nordiske tankegang– og dermed også måder at behandle andre mennesker på. Og uanset, hvor det står, og hvem som engang har udtalt sig om, at det er ok, for det ene køn at dominerer det andet, eller det andet at dominere det ene, så er det nok på tide at ryste bøtten, revurdere, respektere og skrive om el. skrive på ny. Det må være mellemmenneskelig respekt. Re-spekt, som jo egentlig betyder, at ”se-igen”.

Gode og nødvendige reformationer

Reformationer af vores tykke bøger, både religion, husholdning og love er også sket i vores samfund – og gør, at vi er et samfund, som man i dag gerne vil være en del af, eller i det mindste søge husly hos. Det er trygt. Så vores reformationer af de gamle tykke bøger, er noget, som tjener os – og også verden i dag. Den information er jo værd at give videre. Især når vi som land anerkendes og søges, på den måde, som vi jo gør i dag.

Ligeværd og Lykkelighed

Og hvad er så ligeværd. Det er den naturlig følelse, at en mand er lige så meget værd, som en kvinde, og en kvinde er lige så meget værd som en mand.

Vi er et generelt lykkelig folk, bl.a. fordi vi for længst, ikke over én nat, men over forholdsvis kort tid, som samfund, har realiseret det. Både som en bevidsthedsmæssig ændring i de to køn, og som en samfundsmæssig implementation, der stadfæster, at vi rent faktisk mener det, og dermed også naturligvis ønsker manifestationen af det ud i alle ender af samfundet, i skolen, på jobbet, politisk og ikke mindst…. i sengen!

Demokrati og ligeværd

En af grundene til at det lykkes at leve overvejende ligeværdigt i Danmark, er efter min mening, at vi lever i et demokrati. Og at demokratiet indikerer et større, og et mere bevidst samfundsmæssig ansvar, som er delt ud på det enkelte individ, og både kvinde og mand. Og begge køn stemmer – og dermed bestemmer, naturligvis.

Det Seksuelle Selvbillede.

En anden, og vigtig grund til, at vi lever lykkeligt, er at vores Seksuelle Selvbillede er sundt og levende. Vi har uanset, hvilket køn vi er skabt som, retten til at folde os ud, også seksuelt. En alm. dansk mand, forventer ikke at hans kæreste er jomfru, når de mødes. Han accepterer at hun, som ham, er et frit menneske, der har sin fulde ret til at leve og nyde livet, og folde sig ud, også seksuelt.

At den danske kvinde EJER sin seksualitet og sin krop, er et faktum. Hun kan selv bestemme, hvem hun åbner sig for, hvornår hun siger nej og, hvornår hun siger ja. Hun bestemmer om hun vil date en mand som er væsentlig yngre end hende selv, eller en kvinde for den sags skyld, jævnaldrende el. ældre. Det er hendes eget valg og naturligvis helt i orden. Det kvindebillede er eksportværdigt.

Den gensidige accept og respekt imellem kønnene i Danmark/ Norden, er dermed en af de vigtigste grundsøjler i vores temmelig velfungerende samfund.

Du må ALTID sige NEJ – og JA

Lad mig, som dansk kvinde, menneske og sexolog slå fast: Kvinden har, som manden, ALTID ret til at sige nej. Det gælder hvis hun er gået med ham hjem. Hvis hun ligger i hans seng. Hvis han er inde i hende. ALTID. Hvilken normaltænkende/ følende dansk mand, vil synes det er dejligt eller ok at have sex med sin kæreste, hvis hun faktisk slet ikke havde lyst til ham? Det er også uværdigt for manden.

Spild af gode ressourcer i et samfund

Samfund hvor kvinden reduceres og lader sig reducere til en brugsgenstand, der laver mad, føder børn og har sex på mandens præmisser, vil efter min mening, altid være et samfund i fundamental ubalance. Ikke kun det enkelte menneske er i ubalance, men parret, familien og hele samfundet, tror jeg konstant vil ryge ud af balance, fordi det hviler på et skævt grundlag. Hvis kvinden aldrig helt kan være sig selv, folde sig ud, ytre sig som den kvinde hun er, bruge sit fulde potentiale, så indikerer det et samfund, som lever med halvdelen af sin befolkning, som udlever minimal af deres potentiale – og det betyder, at der jo som samfund er en kolossal ressource, som går tabt el. er permanent opmagasineret, født ud af en kronisk ubalance imellem kønnene. Kronisk ikke i den forstand, at den ikke kan ændres, men kronisk i den forstand, at den har varet så længe. 

Ligeværd – en samfundsmæssig kerneværdi.

Der er mange ting her i Danmark, som vi har meget god fod på. Vi er et kreativt folk, og det er vi bl.a. fordi vi bruger meget af vores potentiale, som mænd og som kvinder – og som folk, sammen. Der er retningslinjer og der er rammer, men ikke flere end, at vi som folk, som køn, indbyrdes summer og er forholdsvis lykkelige, som det køn vi er skabt som, for hinanden og sammen. Jeg mener, at vi bør være bevidste om, hvor meget ligeværd imellem kønnene betyder for os som individer, og dermed blive bevidste om, at det faktisk er en af kerneværdierne i samfundet.

I Danmark bestemmer du selv, indenfor landets vide love og rammer. Manden bestemmer ikke over kvinden, kvinden bestemmer ikke over manden. Du bestemmer over dig selv og dit køn – og dit køn er lige så meget værd, som det modsatte køn.

Ligeværd som eksportvare – og ulandsbistand.

Jeg mener, at vi som samfund bør være rundhåndede med at dele ud af ”betydningen af ligeværd for et velfungerende samfund” og lære det videre, på højde med sproget, hurtigst muligt, til alle de mennesker, som kommer til landet. Sådan at når vi lever sammen, i forskellige farver, så har vi en stor fællesnævner, der hedder ligeværd imellem mand og kvinde. Vi har fundet nogle gode værdier på det område, kønnene imellem, sammen her i det danske og de nordiske samfund. Lad os dele ud af dem.

På den måde kan vi også være med til at eksportere ligeværd, der er roden til så meget godt, til andre lande (der pga. politisk styre, kultur, religion ikke har den), hvis el. når, den person vender tilbage til sit fødeland. Jeg tror man som menneske altid har brug for at bidrage med noget, når man kommer til et land, såvel som når man vender tilbage og forhåbentlig kan være med til form for ”genopbygning” af det land man forlod. Tænk hvis man kunne komme tilbage med et praktisk feltstudie i ligeværd imellem kvinde og mand. Hvad ville det ikke ændre ved og for et land. Og vi kan som en del af vores ulandsbistand udlåne nogle dygtige mennesker fra danske parterapi og sexologiskoler til at undervise i vigtigheden og måden at implementere ”Ligeværd og ligestilling” i parforholdet, både i og udenfor sengen.

Ligeværd i sengen.

For to, der oprigtigt mener, at de som mand og kvinde er ligeværdige individer og respekterer hinanden, vil det være svært at overskride hinandens grænser seksuelt. Og for to, som har et godt sexliv, begge tager initiativ, føler dyb tilfredsstillelse og anerkender hinandens lyst og grænser seksuelt – for sådanne to mennesker, vil det være svært ikke også at vise hinanden gensidig respekt i dagligdagen – og det uanset kultur og religion. Det handler nok i virkelighed mest om kærlighed – men det starter og slutter i sengen!

Yazmin Fox er uddannet i almen og klinisk sexologi på Gøteborg Universitet, psykologisk fakultet. Og har en lang uddannelsen og baggrund indenfor østens traditionelle sexologi. Hun er indehaver og daglig leder af Sexologiskolen København & Århus, der uddanner Sexologer & parterapeuter, med et afsæt i moderne sexologi og psykologi, såvel som traditionel østlig sexologi og livsstil. Yazmin har rejst og boet i korte og lange perioder i lande som Ægypten, Indien og Rumænien. Blandt Sexologiskolens undervisere, elever, kursister og klienter er både kristne, ateister, muslimer, mormoner såvel som almindelige kulturkristne.

www.sexologiskolen.dk         info@sexologiskolen.dk      T: 7026 5577/ 2670 5577

By |oktober 30th, 2015|Blog|Kommentarer lukket til Ligeværd – det starter og slutter i sengen!

About the Author:

Yazmin Fox er uddannet i almen og klinisk sexologi i Danmark, det tidligere Dansk Sexologisk Institut, samt på Gøteborg Universitet, psykologisk fakultet, hvor hun også har fungeret som gæstelærer. Founder og ejer af Sexologiskolen siden 2009 København - Århus - Oslo & Stockholm. Mail info@sexologiskolen.dk +45 26705577.
Billig kamagra på nätet Dapoxetin bestellen billig