+45 77 888 888 info@sexologiskolen.dk
Legater billede - Sexologiskolen

Legater

Ansøg om Legat mellem 1. og 10. februar, hvert år

 • Sexologiskolens formål er at hjælpe til en højere bevidsthed indenfor området, og et generelt sundere, gladere og mere balanceret sexliv og parforhold.
 • Sexologiskolen uddeler hver år 10 legater á 2.500, 5.000 eller 10.000, som tilskud til Specialistuddannelser, Sexologuddannelsen, Parterapeutuddannelsen, Sexologuddannelsen & Parterapeutuddannelsen og MasterResearcheruddannelsen. Samlet 41 uddannelser på Verdensplan.
 • Der kan søges Legat mellem 1. og 10. februar hvert år.

 • Der kan søges Legat kr. 2.500 til hver af de 38 Specialisatuddannelser. Kr. 5.000 til Sexologuddannelsen. Kr. 5.000 til Parterapeutuddannelsen og kr. 5.000 til MasterResearcherUddannelsen. 
  Der kan søges om legat til flere uddannelser samtidigt.

Der uddeles Legater til alle 7 Uddannelsesbyer & Global Line:

 • Sexologiskolen København
 • Sexologiskolen Århus
 • Sexologiskolen Nuuk
 • Sexologiskolen Torshavn
 • Sexologiskolen Reykjavik
 • Sexologiskolen Oslo
 • Sexologiskolan Stockholm
 • & Global Line – World
 • Alle Legater gælder altid til førstkommende hold.
 • Det er muligt at søge Legat til d+e uddannelse, du ikke allerede er optaget på.
 • Legatet kan ikke sættes på hold. Der kan ikke søges orlov på uddannelser, hvortil der er givet Legat.
 • Legatansøgning indsendes sammen med & samtidigt med alm. ansøgning, mellem d. 1. og 10. februar.
 • Alle modtager svar. Svar gives inden 1.3.
Legater - Studiegruppe
 • Alm. Ansøgningsskema til Uddannelserne, Downloades fra forsiden af hjemmesiden.

 • Begge Ansøgningsskemaer indsendes sammen mellem d. 1. og 10. februar, for at komme i betragtning.
SE HVORDAN LEGATERNE FORDELES

De 10 Legater fordeles, efter bedste formåen, over de forskellige uddannelser og linjer og ud fra de specifikke ansøgninger.

Vi ligger udvælgelsen vægt på at Legatet vil være en virkelig hjælp for den enkelte ansøger – og gøre en afgørende forskel.

HVEM KAN ANSØGE OM LEGAT?

Hvem kan søge?

Uddannelses-Legaterne er til dé ansøgere, som lige står og mangler en håndsrækning, for at kunne starte på deres drømmestudie – og få den uddannelse de virkelig ønsker sig! Mange har glædet sig over legaterne i årenes løb – og mange gode terapeuter, er i dag i stand til hjælpe andre, fordi de selv fik hjælp og støtte.

Alder

Du kan søge Legat og Uddannelse, fra 18 år og fremefter. Yngste elev på Sexologiskolen er pt. 19 år og ældste 70 år. Gennemsnitsalder er pt. 32 år.

Uddannelsesmæssig baggrund

Alle kan søge, uanset den uddannelsesmæssige og arbejdsmæssige baggrund. Legatet bevilges på baggrund af, og forudsat at, eleven kan optages på studierne.

Kan eksisterende elever på Sexologiskolen søge? Læser du allerede på Sexologiskolen, kan du også søge Legat til dé uddannelser, du ikke allerede er optaget på/ tilmeldt. Du kan altså ikke søge Legater til dé uddannelser, som du allerede enten går på el. er optaget på. Men du kan søge til f.eks. Specialistuddannelser, Masteruddannelser, som du ikke allerede er optaget på.

VIGTIGT AT VIDE

Vigtigt at vide om uddannelser du søger Lagat til

 • Legatet bevilges altid til det førstkommende og åbne hold.
 • Legatet kan ikke stilles på Standby.
 • Du kan søge Legat til så mange uddannelser, som du ønsker og på samme tid!
 • Du kan downloade Ansøgningsskema for alle uddannelsesbyer på forsiden – her finder du Startdatoer for samtlige 41 Uddannelser.
 • Det er ikke muligt, at tage orlov fra uddannelser, der er givet Legat til.
 • Legatansøgning downloades her på Legatsiden og Ansøgningsskema downloades fra forsiden af hjemmesiden – eller rekvireres på info@sexologiskolen.dk
HER KOMMER LEGATERNE FRA

Sexologifestivalerne og Donationer

Midlerne til de 10 Legater kommer direkte fra Sexologiskolen bl.a. Sexologifestivalen.

Når du deltager på Sexologifestivalen Århus, København og Oslo går overskuddet ubeskåret til Legater.

Den resterende del dækkes af Sexologiskolen.

Donationer til Legater, er altid velkomne! Kan sende til Merkur Bank Konto 8401-1056912, noter venligst “Legatdonation til Studerende Sexologiskolen”.

PRAKTISKE INFORMATIONER

Svar på Ansøgning

Mærk mailen “Legatansøgning”, og send med mail til info@sexologiskolen.dk tidligst 1. februar og senest d. 10. februar. Legatansøgninger indsendt før 1.2. eller efter 10.2. kommer ikke i betragtning!

Efter d. 10. februar læser vi ansøgningerne igennnem, og vælger dé ud, som vi mener kan komme i betragtning. Kommer du i betragtning, tager vi kontakt til dig, og inviterer til optagelsesamtale! Kommer du ikke i betragtning, hører du naturligvis også fra os.

Besked gives senest 1. marts – og alle får svar.