+45 77 888 888 info@sexologiskolen.dk
Legater billede - Sexologiskolen

Legater

Ansøg om Legat mellem 1. og 10. februar, hvert år

Sexologiskolens formål er at hjælpe til en højere bevidsthed indenfor området, og et generelt sundere, gladere og mere balanceret sexliv og parforhold. Sexologiskolen uddeler hver år 23 legater á 5.000 som tilskud til Sexologuddannelsen, Parterapeutuddannelsen og/ eller Specialistuddannelser – samlet 41 uddannelser i Norden & Verden. Der kan søges mellem 1. og 10. februar hvert år. Der kan søges Legat til flere uddannelser, på samme tid, f.eks. Sexolog kr. 5.000 + Parterapeut kr. 5.000 + didaktisk Sexolog kr. 5.000 + erhvervssexolog kr. 5.000. Samlet Legat kr. 20.000.

Der uddeles Legater til samtlige 3 Linjer:

  • Nordisk Linje; København, Århus & Oslo
  • Nordatlantisk Linje; Nuuk/ Reykjavik & Torshavn
  • Global Line; The World

Alle Legater gælder til førstkommende hold. Legatet kan ikke sættes på hold. Der kan ikke søges orlov.

Legatansøgning indsendes sammen med alm. ansøgning. Svar gives inden 1.3.

Legater - Studiegruppe

Alm. Ansøgningsskema til Uddannelserne, Downloades fra forsiden af hjemmesiden.

SE HVORDAN LEGATERNE FORDELES

De 23 Legater á hver dkk 5.000, fordeles, efter bedste formåen, over de forskellige uddannelser og linjer og ud fra de specifikke ansøgninger.

Vi ligger udvælgelsen vægt på at Legatet vil være en virkelig hjælp for den enkelte ansøger – og gøre en afgørende forskel.

HVEM KAN ANSØGE OM LEGAT?

Hvem kan søge?

Uddannelses-Legaterne er til dé ansøgere, som lige står og mangler en håndsrækning, for at kunne starte på deres drømmestudie – og få den uddannelse de virkelig ønsker sig! Mange har glædet sig over legaterne i årenes løb – og mange gode terapeuter, er i dag i stand til hjælpe andre, fordi de selv fik hjælp og støtte.

Alder

Du kan søge Legat og Uddannelse, fra 18 år og fremefter. Yngste elev på Sexologiskolen er pt. 19 år og ældste 70 år. Gennemsnitsalder er pt. 34 år.

Uddannelsesmæssig baggrund

Alle kan søge, uanset den uddannelsesmæssige og arbejdsmæssige baggrund. Legatet bevilges på baggrund af, og forudsat at, eleven kan optages på studierne.

Kan eksisterende elever på Sexologiskolen søge? Læser du allerede på Sexologiskolen, kan du også søge Legat til dé uddannelser, du ikke allerede er optaget på/ tilmeldt. Du kan altså ikke søge Legater til dé uddannelser, som du allerede enten går på el. er optaget på. Men du kan søge til f.eks. Specialistuddannelser, Masteruddannelser, som du ikke allerede er optaget på.

VIGTIGT AT VIDE

Vigtigt at vide om uddannelser du søger Lagat til

  • Legatet bevilges altid til det førstkommende og åbne hold.
  • Legatet kan ikke stilles på Standby.
  • Du kan søge Legat til så mange uddannelser, som du ønsker og på samme tid! Du kan downloade oversiter over Moduler på forsiden.
  • Det er ikke muligt, at tage orlov fra uddannelser, der er givet Legat til.
  • Legatansøgning downloades her på Legatsiden og Ansøgningsskema downloades fra forsiden af hjemmesiden – eller rekvireres på info@sexologiskolen.dk
HER KOMMER LEGATERNE FRA

Sexologifestivalerne og Donationer

Midlerne til de 23 Legater á dkk 5.000 kommer fra Sexologiskolen.

Når du deltager på Sexologifestivalen Århus, København og Oslo går overskuddet ubeskåret til Legater.

Den resterende del dækkes af Sexologiskolen.

Donationer til Legater, er altid velkomne! Kan sende til Merkur Bank Konto n8401-1056912, noter venligst “Legatdonation til Studerende”.

PRAKTISKE INFORMATIONER

Svar på Ansøgning

Mærk mailen “Legatansøgning”, og send med mail til info@sexologiskolen.dk tidligst 1. februar og senest d. 10. februar. Legatansøgninger sendt før 1.2. eller efter 10.2. kommer ikke i betragtning!

Efter d. 10. februar kikker vi ansøgningerne igennnem, og vælger dé ud, som vi mener kan komme i betragtning. Kommer du i betragtning, tager vi kontakt til dig, og inviterer til optagelsesamtale! Kommer du ikke i betragtning, hører du naturligvis også fra os.

Besked gives senest 1. marts – og alle får svar.