GDPR/ Privatlivspolitik

 

Information om behandling af persondata GDPR hos Sexologiskolen/ Mercury Uniflow 

Senest ændret 14. april 2020

 

 1. Generel oplysningspligt 

Inden Sexologiskolen/ Mercury Uniflow agerer som dataansvarlig, skal du efter Databeskyttelsesforordningen have oplyst hvordan og hvornår, Sexologiskolen/ Mercury Uniflow indhenter, behandler og/eller videregiver dine persondata.

 

 1. Dataansvarlig

Dataansvarlig er:

Sexologiskolen/ Mercury Uniflow CVR.nr.: 2115 4989

Adresse: Gunløgsgade 1, 2300 København S.

Kontaktperson: Yazminanaïs Katarina Fox Eisen

Telefonnr.: +45 2670 5577

E-mail: info@sexologiskolen.dk

Hjemmeside: www.sexologiskolen.dk

 

 1. Formål og retsgrundlag

Formålet med behandling af dine persondata er bedst muligt at kunne vurdere ansøgning, sikre tavshedspligt, tilbyde uddannelsesforløb, kurser, konsultationer, workshops, seminarer, workshops, rådgivning og salg af produkter.

Samt gennemførelse af en aftale om vores tilbudte ydelser, herunder uddannelser, eller gennemførelse af en aftale om levering af rådgivning, terapi, supervision eller andre ydelser til os. Dertil er formålet og ønsket at gennemføre korrespondance og god kommunikation med dig, yde kundepleje, forbedre vores produkter; Uddannelser, kurser og ydelser; Rådgivning og terapi, gennemføre direkte markedsføringsaktiviteter, optimere vores hjemmeside sexologiskolen.dk, administrere din relation til Sexologiskolen/ Mercury Uniflow.dk og opfylde øvrige lovkrav.

Retsgrundlaget for behandlingen er Skattekontrolloven, Bogføringsloven, Betalingsloven og Databeskyttelsesloven.

 

 1. Modtagere af persondata

I det omfang det er nødvendigt for at opfylde aftaler med dig og formålene for vores behandling, videregiver vi i visse tilfælde persondata.

Dine oplysninger videregives efter skriftlig aftale med dig til en udvalgt selvstændig sexolog, parterapeut, psykolog, som herefter er selvstændig dataansvarlig for dit forløb og for behandling af dine persondata.

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at videregive oplysninger om dig til din arbejdsgiver, din læge, din ægtefælle. Dette sker det kun efter dit forudgående og utvetydige samtykke fra dig.

Videregivelse sker til myndighederne i det omfang vi er forpligtet til det, eller det er nødvendigt for at opfylde en aftale eller et samarbejdsforhold; herunder videregivelse til offentlige myndigheder (fx politi), revisorer, advokatfirmaer og leverandører i det omfang det er aftalt nødvendigt, for at vi kan opfylde aftalen, eller vi er forpligtede til det i henhold til lovgivningen.

 

 1. Kategorier af persondata.

Vi opbevarer kun data som er nødvendige for at kunne opfylde vores formål og leve op til vores forpligtelser. De berørte kategorier af persondata vi behandler er:

 • Almindelige persondata (f.eks. navn og/eller brugernavn, adresse, e-mail, fødselsdato, lokalisation, m.v.)
 • Transaktionsdata, herunder købs- og salgshistorik
 • Oplysninger om trafikdata om brug af internettet
 • Unikke numre på netværksenheder
 • Virksomhedsnavn
 • Oplysninger sendt via e-mail, kontaktformular på sexologiskolen.dk eller oplyst ved telefonisk henvendelse
 • Betalingsoplysninger
 • Uddannelsesmæssig baggrund
 • CPR-nummer
 • Helbredsoplysninger
 • Erklæring om tavshedspligt
 • Udfyldt ansøgningsskema
 • Udfyldt Egen-Terapeutskema
 • Udfyldt skema for ansøgning til ACSCT

 

 1. Hvor indsamler vi oplysninger fra?

Vi har typisk oplysningerne fra dig selv. I nogle tilfælde kan vi dog have dem fra din arbejdsgiver, hvis du er blevet henvist til et forløb eller en anden ydelse hos os. Eller hvis din arbejdsgiver betaler din uddannelse.

 

 1. Samtykke til nyhedsbrev

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, giver du samtykke til, at vi må sende dig de nævnte nyheder, og at vi må opbevare dine indtastede data. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at afmelde dig via et link i nyhedsbrevet. Herefter slettes dine data fra vores system.

 

 1. Overførsel til tredjelande:

Vi anvender kun databehandlere i EU/EØS-lande eller som har tilsluttet sig EU-US Privacy Shield ordningen. Vi bruger standardkontrakter godkendt af EU-Kommissionen eller Datatilsynet, til at sikre, at dine rettigheder og beskyttelsesniveauet følger med dine data.

 

 1. Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Generelt opbevarer vi personoplysninger i det tidsrum, det er tilladt og nødvendigt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige.

Personoplysninger og stamdata på kunder og samarbejdspartnere, der ikke anvendes til lovgivningsmæssige formål og som er indsamlet i forbindelse med aftaler om terapiforløb, uddannelse, kurser, seminarer, workshops, festivaler, levering af ydelser eller lignende, opbevares i maksimalt fem år efter ophør af vores kunde- eller samarbejdsrelation. Kontaktinformation opdateres og slettes løbende.

Bogføringsreglerne indebærer, at persondata knyttet til en betaling skal opbevares i 5 år + løbende kalenderår efter regnskabsårets afslutning.

Hensynet til, at Sexologiskolen/ Mercury Uniflow kan varetage vores interesser ved et muligt ansvar kan indebære, at vi opbevarer oplysninger længere end 5 år efter afslutning af kunderelationen.

Kontrakter opbevares i maksimalt fem år. Herefter slettes de. E-mails, som kan have betydning for fastlæggelse af et retskrav gemmes i 5 år og slettes herefter, med mindre retskrav er rejst mod, eller tænkes rejst af Sexologiskolen/ Mercury Uniflow.

Persondata indsamlet i forbindelse med ikke realiserede forespørgsler via telefon, e-mail eller kontaktformularen på sexologiskolen.dk opbevares maksimalt i et år. Herefter slettes de.

 

 1. Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder, når vi behandler persondata om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af persondata
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af persondata i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst på denne side. Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Hvis der er fejl i oplysningerne, har du ret til at få dem berigtiget. Du har ret til at få udleveret oplysninger du selv har givet os udleveret i et elektronisk format.

 

 1. Klage over behandling af oplysninger

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine persondata, kan du klage til os. Du kan desuden klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, eller dt@datatilsynet.dk

 

 1. Pligt til at meddele oplysninger

Du er ikke forpligtet til at give os dine oplysninger, men det er en forudsætning for, at vi kan indgå en aftale med dig.

 

 1. Profilering og automatiske afgørelser 

Vi anvender ikke automatiske afgørelser i persondataforordningens forstand.

 

 1. Cookies

Lige nu indsamler vi ikke Cookies, men påtænker det indenfor kort tid. Herefter følger info om, hvilke og hvordan vi indsamler cookies.

  

Kh. Yazminanaïs Katarina Fox Eisen

Sexologiskolen/ Mercury Uniflow

Gunløgsgade 1

2300 København S