Sexologiskolen Stockholm

Nu börjar Sexologiskolan i Stockholm:
Sexolog den 19 september 2019  &
Parterapeut den 14 november 2019

Der optages med forskellig baggrund. 50% har har helse og terapeutisk baggrund. De øvrige 50% har helt anden baggrund, men ønsker at arbejde med mennesket, følelses, intimitet, kærlighed og relation.

Om oss

Sexologiskolen är en modern sexologiskola med ett tvådelat syfte: dels för att erbjuda utbildningar och kurser med stor variation inom ämnena sexologi och terapi, samt erbjuda olika former av samtalsterapi.

På Sexologiskolen ligger fokus på hela människan- med utgångspunkt att sex och kön är både naturliga och viktiga delar av livet. Därför är skolans utbildningar och terapiformer utformade för att ta vara på områdets olika grenar och på en professionell nivå anpassas utefter framtidens människa.

Sexologiskolan erbjuder sju olika utbildningar: sexologiutbildning, parterapeututbildning samt fem olika typer av specialistutbildningar. Alla utbildningarna leder till en kvalificerad examen samt certifiering. Utbildningen finns i Stockholm, Köpenhamn, Århus och Oslo. På samtliga skolor är intaget fra 10 og upp till 45 elever.

Sexologiskolan har ett brett utbud av både individuell terapi och parterapi. Terapi kan innebära en avgörande vändpunkt i livet, en personlig utveckling eller ett tillfälle för individen att fokusera på sin unika situation. På Sexologiskolen erbjuder vi samtalsterapi i vackra miljöer till rimliga priser utan väntetid. Vår personal är välutbildade och certifierade terapeuter både inom modern sexologi och parterapi.

Utbildningar
Sexologiutbildning och parterapi, vilka kan läsas för sig men rekommenderas läsas samtidigt eller efter varandra.

De fem specialistutbildningarna: vaginal terapi, didaktisk sexologi och kommunikation, professionell sexologi och coaching, ayurvedamassage och instruktör i tantrayoga.

Utbildningarna Sexolog och Parterapeut är båda på 1 1/2 år. Schemat är uppbyggd på 13 moduler som pågår under tre dagar vardera: Fredag, lördag och söndag kl. 9.00-17.00. Tiderna kan variera beroende på läraren och undervisningsformen.

Terapi
Sexologiskolen erbjuder individuell terapi, parterapi, vaginal terapi, samt behandlar ämnen som ayurveda och fertilitet.

Studentintervju: ”Att träffa så många likasinnade med ett gemensamt intresse för ämnet känns också det helt fantastiskt”

Med Sexologistuderende Kim Wallgren/ Lund. Baggrund: Barnmorskeexamen, sjuksköterskeexamen.

Här kan du läsa en intervju med Kim Wallgren som är student på Sexologiskolen. Varför valde hon att läsa sexologi och hur kom det sig att hon valde just Sexologiskolen i Köpenhamn? Hon berättar även om sina egna framtidsplaner och ger tips till dig som funderar på att utbilda dig inom ämnet sexologi.

Vad fick dig att vilja studera ämnet sexologi?

– Jag började läsa folkhälsovetenskap direkt efter gymnasiet och efter ett år av studier började jag läsa till sjuksköterska, och därefter till barnmorska. Under hela studietiden, åren som yrkesverksam sjuksköterska men framförallt som barnmorska fanns ett intresse för sexologi och problematiken kring ämnet. Intresset växte ännu mer när jag började arbeta inom reproduktion och assisterad befruktning. Klinikens stora behov av sexologisk kompetens samt mitt egna genuina intresse för området var det som till slut fick mig att börja studera sexologi.

Hur kom det sig att du valde att studera på Sexologiskolen?

 – Jag önskade en utbildning som kunde ge mig både teori och praktiska verktyg att arbeta med. Då denna typ av utbildning inte fanns i Sverige vid det tillfället sökte jag mig till Köpenhamn istället. Upplägget av utbildningen gör att jag kan fortsätta arbeta samtidigt som studierna fortlöper, vilket passar mig perfekt.

Har du valt någon speciell inriktning och i så fall vilken?

– Jag har inte valt någon specifik inriktning men utesluter inte vidareutbildning inom ämnet framöver. Det faller sig naturligt att jobba med den patientgruppen jag haft sen tidigare på kliniken. Längre fram i tiden vet jag inte, det är ju alltid en spännande tanke att starta eget.

Vad ger sexologiutbildningen dig på ett personlig plan?

 – Den ger mig massor! Jag har märkt en enorm skillnad bara efter 6 månaders studier i form av självreflektion och personlig utveckling. Att träffa så många likasinnade med ett gemensamt intresse för ämnet känns också det helt fantastiskt. Jag tror även att jag själv vågar tänka och känna på ett mer öppet sätt än tidigare. Man blir mer trygg i sig själv helt enkelt. 

Vad är det bästa med din utbildning?

 – Förutom att det hitintills har varit väldigt många bra föreläsningar och intressant läsning så måste jag säga att det är hela stämningen när man kliver innanför dörrarna på skolan. Jag har aldrig tidigare befunnit mig i ett sådant tryggt och vänligt klimat av människor som bemöter varandra med sådan stor respekt utan att döma. Oavsett vad vi pratar om så är det ingen som höjer på ögonbrynen och alla är väldigt stöttande till varandras personliga berättelser och erfarenheter. Man går ifrån skolan på söndagskvällen helt upprymd av all ny kunskap, nya upplevelser, och med så mycket värme i kroppen.

Finns det något annat med just din utbildning som kan vara intressant att veta?

 – Upplägget på utbildningsmodulerna är väldigt bra och ger möjlighet till reflektion mellan tillfällena. Det finns alltid möjlighet att få tag på Yazmin vid frågor och funderingar, vilket känns tryggt.

Om du skulle läsa fler utbildningar, vad skulle du då läsa?

– Jag skulle vilja gå parterapeututbildningen vid ett senare tillfälle och kommer nog även gå en samtalsterapeututbildning i Sverige, parallellt med mina studier nästa termin.

Vad är dina planer efter utbildningen på Sexologiskolen?

 – Jag vill fortsätta jobba på kliniken jag är på nu, men då med sexologisk mottagning till 50%. Att kliniken väljer att satsa på denna typ av mottagning tycker jag känns väldigt positivt och det är definitivt ett steg i rätt riktning. Dessutom har jag under min utbildning getts möjligheten att ha mina egna klienter för gratis konsultationer, vilket jag hoppas och tror även kommer gynna efterfrågan när jag väl är klar.

Har du några tips till andra som vill studera sexologi?

– Jag tror att många redan vid valet av sin utbildning har ett färdigt mål framför sig, men det tycker jag inte behövs när det handlar om sexologi. Målet ändras hela tiden när man upptäcker och intresserar sig för nya saker under utbildningens gång. Brinner du för sexologi, våga chansa helt enkelt!

SEXOLOGISKOLAN
STOCKHOLM

START: SEXOLOG
D. 19. SEPTEMBER

PARTERAPEUT
D. 14. NOVEMBER

Start Sexologiskolen Stockholm 2019

SEXOLOG D. 19. SEPTEMBER

PARTERAPEUT D. 14. NOVEMBER

Kim Wallgren

Sexologistuderende og Barnmorske Kim Wallgren

Kim Wallgren – Studerende Sexologiskolen. Baggrund for studie: Barnmorskeexamen, sjuksköterskeexamen.

Sexologiskolen Norden

8 Uddannelser – 7 Skoler – 8 Nordiske Lande

Sexologiskolen Norden fylder 10 år d. 23. september 2009

Yazmin Fox Eisen

Uddannet i almen- og klinisk sexologi Gøteborg universitet. Samt på Skolen for Familieudvikling København mm. 

Sexologiskolen Norden - siden 2009