Legater – Ansøges mellem d. 1. og 15. marts 2019

De 37 Legater:

Sexolog & Parterapeut

2 stk. á 10.000 til Sexolog & Parterapeutuddannelsen Oslo.

2 stk. á 10.000 til Sexolog & Parterapeutuddannelsen København.

2 stk. á 10.000 til Sexolog & Parterapeutuddannelsen Århus.

2 stk. á 10.000 til Sexolog & Parterapeutuddannelsen Stockholm.

Uddannelserne læses samtidigt.


Sexolog

2 legater á kr. 5.000 til Sexologiskolens Sexologuddannelse Oslo.

2 legater á kr. 5.000 til Sexologiskolens Sexologuddannelse København.

2 legater á kr. 5.000 til Sexologiskolens Sexologuddannelse Århus.

2 legater á kr. 5.000 til Sexologiskolens Sexologuddannelse Stockholm.

2 legater á kr. 5.000 til Sexologiskolens Sexologuddannelse Thorshavn.

2 legater á kr. 5.000 til Sexologiskolens Sexologuddannelse Reykjavik.

2 legater á kr. 5.000 til Sexologiskolens Sexologuddannelse Nuuk.


Parterapeut

2 legater á kr. 5.000 til Sexologiskolens Parterapeutuddannelse Oslo.

2 legater á kr. 5.000 til Sexologiskolens Parterapeutuddannelse København.

2 legater á kr. 5.000 til Sexologiskolens Parterapeutuddannelse Århus.

2 legater á kr. 5.000 til Sexologiskolens Parterapeutuddannelse Stockholm.

2 legater á kr. 5.000 til Sexologiskolens Parterapeutuddannelse Thorshavn.

2 legater á kr. 5.000 til Sexologiskolens Parterapeutuddannelse Reykjavik.

2 legater á kr. 5.000 til Sexologiskolens Parterapeutuddannelse Nuuk.


Specialist

6 legater á kr. 3.000 til hver af Sexologiskolens 6 Specialistuddannelserne.


Alle 8 Uddannelser

1 legat kr. 30.000 til Sexologiskolen Multipass, hvor du læser alle 8 uddannelser, uanset by.

 

Download Legat-Ansøgningsskema

Legat 2019. Ansøg mellem d. 1. og 15. marts 2019 til Sexolog- & Parterapeut og Specialistuddannelserne. Der uddeles i 2019 – ialt 37 Legater, til kommende elever og elever på Sexologiskolen Norden: København, Århus, Oslo, Stockholm, Nuuk, Reykjavik og Thorshavn. Du kan søge Sexologiskolens Legater 2 gange om året i marts og august. Til Sexolog- & Parterapeutuddannelserne. Samt til de 6 Specialistuddannelser. Legaterne er til dé ansøgere, som lige står og mangler en håndsrækning for at kunne starte på, og realisere, deres drømmestudie!


 

Du kan indsende dit udfyldte ansøgningsskema + 1/2 side legatansøgning, mellem d. 1. og 15. marts 2019 på info@sexologiskolen.dk. Mærk mailen “Legat-ansøgning”. Efter d. 15. marts 2019 kikker vi ansøgningerne igennnem, og vælger dé ud, som vi mener kan komme i betragtning. Kommer du i betragtning, tager vi kontakt til dig, og inviterer til optagelsesamtale! Kommer du ikke i betragtning hører du også fra os.

Besked gives indenfor 8 dage efter sidste ansøgningsdato. Held og lykke!

Alder: Du kan søge Legat og Uddannelse, fra 18 år og fremefter. Yngste elev på Sexologiskolen er pt. 19 år og ældste 69 år. Gennemsnitsalder er pt. 32 år. Uddannelsesmæssig baggrund: Alle kan søge, uanset uddannelsesmæssig baggrund. Legatet bevilges på baggrund af, at eleven kan optages på studierne.

Elever på Sexologiskolen. Læser du allerede på Sexologiskolen, kan du også søge Legat til dé uddannelser, du ikke allerede er optaget på/ tilmeldt. Du kan altså ikke søge Legater til dé uddannelser, som du allerede enten går på el. er optaget på.

Sexologifestivalerne og Donationer. Når du går til et foredrag på Sexologifestivalen Århus og København, går overskuddet ubeskåret til Legater.

Donationer. Det er også muligt, at lave donationer til Legatpuljen på Merkur Bank – konto 8401-1056912 “Donation Legater”.

Legatet bevilges altid til de førstkommende og åbne hold, og kan ikke stilles på Standby. Rekvirer Ansøgningsskema på info@sexologiskolen.dk og vedhæft 1/2 sides begrundelse for, hvorfor du mener, at netop du skal modtage Sexologiskolens Legat. Du kan ikke søge legat til en uddannelse, du allerede er optaget på og tilmeldt. Men du kan søge legat til uddannelser, du endnu ikke har søgt optagelse på og endnu ikke er tilmeldt.  

 

Søg flere Legater på Legatbogen.dk Sexologiskolens Legater er nu optaget i registret over alle danske legater i Legatbogen.dk På Legatbogen.dk – kan du også finde andre relevante Legater, som du event. kan søge samtidig med Sexologiskolens 37 Legater. 

 

Download Legat-Ansøgningsskema

Læs: Pressemeddelelse Sexologiskolen d. 15. august 2017 – Legater


Nu kan du søge Legat til Sexolog – og Parterapeutuddannelserne. Mellem d. 15. og 30. august.

I dag kan du læse, og ansøge om Sexologiskolens Legater til Sexolog- og Parterapeut uddannelserne, og de 5 Specialistuddannelser på Sexologiskolen København, Århus og Oslo. Sexologiskolen tegner med sine 7 uddannelser, og samlet 5 1/2 års studier vel nok Nordens største uddannelsessted, indenfor moderne, nutids og helhedsorienteret Sexologi og Parterapi. Det høje faglige niveau, og den brede tilgang til mennesket, sker gennem læren af klinisk sexologi og moderne psykologi, samt på samme tid inkludering af Østens traditionelle sexologi og meditation. Dette giver skolen et uhyre relevant afsæt for det moderne og pulserende menneske. Foreningen af Videnskab & Visdom – og et unikt fokus på Det Hele Menneske.

Sexologiskolen uddeler hvert år Legater for kr. 130.000, dette er fordelt på 2 ansøgningstidspunkter, forår marts og efterår august. Legaterne er til dé, der gerne vil læse og fordybe sig i de menneskelige områder, som følelser, intimitet, psyke og nærvær. Legaterne uddeles ligeledes til de, som lige har brug for en ekstra håndsrækning, for at kunne læse deres drømmestudie. Der kan ansøges på Uddannelserne og til Legaterne, uanset udd. baggrund, køn og kultur, og fra 18 år og opefter. Yngste elev er pt. 21 år, og ældste er 62 år. Med en gennemsnitsalder for de studerende på 31 år. Fordelingen af kvinder og mænd er pt. 26% mænd og 74% kvinder.

Hvem kan ansøge? Af adgangskrav lægger Skolen vægt på, at eleverne er i kontakt med sig selv, empatiske, har et god hoved, så de kan læse litteraturen og besvare opgaverne. Samt at de er stærkt motiverede for at læse uddannelserne og for efterfølgende at virke som sexologer og parterapeuter, indenfor det offentlige, såvel som i det private erhvervsliv, f.eks. som selvstændige el. i Sundhedshusene overalt i landet. F.eks. har pt. 3 sexologer/ parterapeuter fra Sexologiskolen klinik i Sundhedshuset Viborg.

”At kunne kommunikere følelser og mærke sig selv og sin partner, er ikke forundt alle, men en kunstart, som alle dog kan lære, og blive bedre til! Derfor er det også vigtigt, at der uddannes kompetente sexologer og parterapeuter, der matcher den tidsalder, vi nu lever i og de udfordringer en mere digitaliseret verden hver dag møder os med” Citat Yazmin Fox, indehaver af Sexologiskolen, uddannet Parterapeut samt i Almen- og Kliniks Sexologi, Gøteborg Universitet.

Du kan læse om Sexologiskolens Legater her, og søge gennem disse links på Legatbogen.dk og Sexologiskolen.dk:

https://www.legatbogen.dk/forskning-uddannelse

http://sexologiskolen.dk/legater/

Mere info: www.sexologiskolen.dk T: 7026 5577/ 7026 5577 info@sexologiskolen.dk